Untitled Document

22.09.2009 Čerhov: Dom tradícií

Čerhov - okres Trebišov: V rámci zatraktívnenia cestovného ruchu i pozdvihnutia lokálpatriotizmu svojich obyvateľov otvorila obec Čerhov v roku 2006 Dom tradícií. Na národnostne zmiešanom území Tokaja ide o...


18.10.2009 Čerhov: Židovský cintorín

Čerhov – okres Trebišov: Čerhov je obec so slovenský obyvateľstvom, i keď sa nachádza v oblasti Tokaja, kde v iných dedinách dominuje maďarská národnostná menšina. Za Rakúsko-Uhorska, I. ČSR i...


14.12.2009 Koromľa: Bývalá židovská krčma

Koromľa, okres Sobrance:  Uprostred obce na pozemku pri Koromľanskom potoku stojí opustená krčma, ktorú v obci prevádzkovala židovská komunita.  Predstavuje typickú zemplínsku vidiecku architektúru,...


13.12.2009 Koromľa: Kostol sv. Michala Archanjela

Koromľa, okres Sobrance:  Architektonickou dominantou Koromle je Kostol sv. Michala Archanjela. Postavený bol pravdepodobne v roku 1870 v klasicistickom slohu. Nie je to však zďaleka prvý kostol...


13.10.2009 Krásnovce: Drevená zvonica

Krásnovce – okres Michalovce: Obec Krásnovce je v zemplínskom regióne výnimočná tým, že nemá vlastný kostol. Jeho absenciu tu nahrádzajú dve stavby. Dom nádeje a miestna drevená zvonica.Zvonica stojí približne v strede...


Zobrazenie výsledkov 1 do 5 z 40

1

2

3

4

5

6

7

Ďalej >