Untitled Document
05.11.2009 10:07

Bidovce: Kultúrne centrum Abova

Lokalizácia: Bidovce

Kontakty:
Sídlo: 044 45 Bidovce 206
Tel.: +421 (0)55/696 58 07, +421 (0)917/525 677
Fax: +421 (0)55/696 58 07
e-mail:
kultura.abova(at)vucke.sk
internetové stránky: www.kulturaabova.sk

Kultúrne centrum Abova (ďalej KCA) je zariadením, ktoré vykonáva v rámci územnej pôsobnosti Košice-okolie (konkrétne územie piatich mikroregiónov- Olšavský, Slanský, Kecerovský, Hornád a Torysský) kultúrno-výchovnú, odborno-poradenskú a osvetovú činnosť. Toto kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, zapojené príspevkom, bolo zriadené 1.januára 2009.

KCA so sídlom v Bidovciach slúži na prepojenie a zintenzívnenie regionálnej a miestnej kultúry v  64 obciach regiónu. Svojou činnosťou uchováva a zveľaďuje hodnoty tradičnej ľudovej kultúry, uskutočňuje tvorivé aktivity v jednotlivých žánroch a odboroch záujmovej umeleckej činnosti, usmerňuje rozvoj kultúry v podmienkach obcí.

Medzi ťažiskové podujatia nadregionálneho charakteru, ktoré organizuje KCA, patria Abovské folklórne slávnosti Euro folk Rozhanovce, Dargovská ruža a Valalická krojovaná paráda.

Abovské folklórne slávnosti Euro folk Rozhanovce (konané každoročne v mesiaci jún v amfiteátri obce), sú slávnosti tradičnej ľudovej kultúry s bohatým folklórnym programom, výstavou, prezentáciou remesiel, gurmánskej súťaže o najlepšiu miestnu špecialitu, tvorivých dielní pre rodičov a deti a satelitných vystúpení domácich a zahraničných súborov v obciach, ktorým predchádza živá upútavka v Košiciach a v obciach okolia Košíc.

Dlhoročnej popularite sa teší aj regionálna spevácka súťaž v speve ľudových piesní pre sólistov a spevácke skupiny z okolia Košíc Dargovská ruža, ktorá sa koná v aprílovom termíne každoročne, v sále Kultúrneho domu vo Svinici (v r. 2010 40. ročník súťaže).

Valalická krojovaná paráda je podujatie – novotvar, konané v obci Valaliky, neďaleko Košíc každoročne v októbri. Vzdáva hold kroju, nárečiu, spôsobu života v minulosti, tradíciám a zvykom, ktoré predkladá súčasným umeleckým videním a tvorivosťou autorov programu (scenár, dramaturgia, choreografia). Špecifikom každého je nosná téma, napr. Valalická svadba, Práca a zábava na hospodárskom dvore a pod., ktoré sú akoby rekonštrukciou konkrétnej udalosti z kalendára našich predkov zo začiatku 20.storočia na Above. Vstup na podujatie je v kroji.

KCA pripravuje v spolupráci s miestnymi samosprávami aj regionálnu súťaž amatérskych detských a mládežníckych divadelných súborov Divadelný Ďurkov (každoročne v marci), hudobno-slovné podujatie v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva v rano-gotickom kostolíku vo Svinici Staré umenie a história Abova (september), taktiež dva letné vidiecke tábory pre sociálne znevýhodnené, rómske a nerómske deti v Herľanoch zamerané na ľudový tanec, spev a tradičné remeslá. KCA pravidelne usporadúva tvorivé dielne k súťažiam, tvorivé dielne remeselného charakteru, duchovné koncerty, výstavy insitného umenia, fotografií miestnych neprofesionálnych umelcov, školenia, prednášky a ďalšie podujatia menšieho rozsahu.

KCA do budúcna pripravuje ekumenický festival hudobných skupín a duchovných zborov, chce rozvinúť cezhraničnú spoluprácu, zaznamenať menšinovú kultúru a zmapovať tradičné remeslá v regióne.

Autor: oficiálny text KCA