Untitled Document
03.12.2009 09:54

Košice

Lokalizácia: Košice

Základné údaje:
Rozloha :
244 km2
Počet obyvateľov :
233 659 (k 31. 12. 2008)
Nadmorská výška:
208 m n.m.

Z histórie:
Počiatky osídlenia územia môžeme sledovať už od konca staršej doby kamennej. Prvá písomná zmienka o južnom predmestí je z roku 1230. Vďaka obchodne i strategicky výhodnej polohe zaznamenali Košice rýchly vzostup. Udeľovanie privilégií napomáhalo rozkvetu remeselnej výroby, obchodu a zvyšovalo význam i rozvoj mesta. Z roku 1307 sa zachovali najstaršie cechové stanovy v krajine a v roku 1369 dostali Košice ako prvé mesto v Európe vlastný mestsky erb. Od začiatku 15. storočia stali na cele Pentapolitany - zväzku piatich východoslovenských miest. Od roku 1347 až do začiatku 18. storočia si po Budine zachovali postavenie druhého mesta Uhorska. Primerane k svojmu hospodárskemu, administratívnemu a politickému významu sa v meste zriadila v roku 1657 univerzita, ktorá po zmene na kráľovskú a neskôr na právnickú akadémiu trvala do roku 1921.

Pamiatky a zaujímavosti:

Kontakty:
Úrad:
Magistrát mesta Košice
Sídlo:
Trieda SNP 48 / A
Tel. č.:
055 / 6419 111
Internetové stránky:
 www.kosice.sk

Kultúrne inštitúcie:

Tradičné remeslá:

 • Brašnárstvo
  • Hrnčiarska 10
  • 0905 381 101
 • Bylinkár
 • Umelecký kováč
  • Hrnčiarska 15
  • 0905 346 856
 • Hrnčiarstvo
 • Umelecké stolárstvo
  • Hrnčiarska 21
  • 055 / 625 52 35
 • Opál

Tradičné podujatia:

 • Dni mesta Košice - Oslavy Dňa mesta Košice
 • Medzinárodný maratón mieru - Najstarší maratón - Prvá októbrová nedeľa
 • Zlatý žobrák

Informačné centrá:

Informačné centrum mesta Košice
Adresa: Hlavná 59, Košice
Tel.: 055/ 625 88 88
Webové stránky: www.kosice.sk

MiC
Adresa: Hlavná 2, Košice
Webové stránky: www.mickosice.sk

Športové vyžitie:
Letné:

Zimné:

 • Jahodná - lyžovanie
 • Kavečany - lyžovanie
 • Červený breh - lyžovanie
 • Športovo-zábavný areál
 • Zimný štadión
  • Kavečianska cesta
  • 055 / 633 71 02
 • Bobová dráha
  • Kavečany
 • Tarzania

Obchodné centrá:

Autor: oficiálny text mesta; foto: archív mesta