Untitled Document
26.12.2009 21:00

Veľká Izra - Čerhov

Dĺžka:  32 km

Charakter cyklotrasy: Trasa určená pre všetky typy bicyklov.

Popis vedenia:  Cyklotrasa vedie po lesnej ceste a štátnej ceste 3.triedy v správe Správy ciest KSK  v katastroch samospráv Slanská Huta, Kalša, Slivník, Kuzmice, Brezina, Kazimír, Michaľany a Čerhov .

Právny stav:  Existujúca cyklotrasa pokračujúca ďalej cez Tokajskú oblasť do Medzibodrožia.

Evidenčné číslo: 017

Farba cyklotrasy: červená

Správca: PBS Kostitras

Súčasný stav: Trasa vyznačená v roku 2009, súbežne s ňou vedie tzv. Rákocziho cyklotrasa, medzinárodná cyklocesta vyznačená v teréne zelenou značkou vo vnútri ktorej je napísané písmeno „R“. Súčasť Dolnozemplínskej  cyklomagistrály č. 017.

Charakteristika: Trasa prepájajúca Slanské vrchy s Tokajskou vínnou oblasťou.

Popis trasy: Východiskom pre trasu je rekreačná oblasť Veľká Izra, s prírodným jazerom uprostred lesov Slánskych vrchov. Lokalita je využívaná na kúpanie, rybačku, ale i príjemné posedenie pri káve či pive v miestnom bufete, ktorý je počas letnej sezóny stále otvorený.  V mieste sa nachádzajú aj ubytovacie kapacity v okolitých chatkách, prípadne aj apartmánové ubytovanie priamo v turistickom zariadení.  V blízkosti sa nachádza hraničný prechod pre peších a cyklistov do Maďarska – Pusztafalu.  Predmetné územie spadá do Natury 2000 ako Chránené vtáčie územie medzinárodného významu, preto je potrebné požiadať o udelenie výnimky na vedenie cyklotrasy po lesnej ceste.

Trasa prvých 10 km vedie po tvrdej lesnej komunikácii do obce Kalša, kde sa napája na št. cestu III. triedy, ktorá je v správe KSK, SÚ Košice okolie a SÚ Trebišov.  Miestne komunikácie sú málo frekventované a prevádzajú cykloturistu po príjemnej vidieckej oblasti s miernymi prevýšeniami.  Z Kalše trasa pokračuje do obce Slivník, Brezina, Kuzmice, Kazimír smer Michaľany. V tomto úseku je trasa značená štandartným cykloturistickým značením. Pred obcou Michaľany je plánované doporučené značenie orientujúce na cyklotrasy v Maďarsku. Za Michaľanami sa štátna cesta III.triedy napája na št.cestu 1.triedy 79A. Pred vstupom na frekventovanú cestu je umiestnená doplnková tabuľa B11, ktorá upozorňuje na úsek so zhustenou premávkou v dĺžke 2,5 km. V tomto úseku trasa nebude značená maľovaným cykloturistickým značením.

Trasa vstupuje do Tokajskej oblasti v obci Čerhov, kde pokračuje ďalej do Veľkej Tŕne a Malej Tŕne.

 

 

Na stiahnutie: Sprievodca cyklotrasami Vínnych ciest KSK

Autor: text EDA SLOVAKIA, foto Slavomír Szabó