Untitled Document
20.01.2010 12:04

Dargovský priesmyk – Regeta

Dĺžka:  14 km

Charakter cyklotrasy: Určená pre MTB bicykle

Popis vedenia: Existujúca  cyklotrasa trasa vedie po lesných účelových  komunikáciách  v správe Lesnej správy Svinica. Bodovo križuje štátnu cestu 1. Triedy č. 50 v Dargovskom priesmyku v priestore prechodu pre chodcov.  Trasa je pokračovaním  diaľkovej magistrály vedúcej z Prešova na jazero Veľká Izra. Po prekrižovaní hlavnej cesty pokračujeme  lesnou cestou so zmiešaným povrchom až do lokality Regeta.

Dargovský priesmyk - samohybné delo SU-100Evidenčné číslo: 023

Farba cyklotrasy: Červená

Správca: Prešovská bicyklová skupina Kostitras

Súčasný stav: Trasa je vyznačená v teréne, je potrebná pravidelná údržba a doplnenie o drobnú turistickú vybavenosť.

Turistická vybavenosť: Osadenie prvkov drobnej architektúry na trase – slnečné hodiny ako pietna pamiatka na filantropa - grófa Forgáča, informačná tabuľa,  úprava prameňa vody pri Valkovej lúke.

Podrobnejší opis trasy: Trasa začína v blízkosti pamätníka v Dargovskom priesmyku, kde je v letnom období otvorený bufet s občerstvením a možnosť zaparkovania auta.  Cyklista si môže pozrieť pietne miesto na pamiatku obetí  II. svetovej vojny, prípadne dať si malé občerstvenie v bufete.  Zhruba po dvoch kilometroch je odbočka do Svinice, kde je možnosť návštevy unikátneho ranogotického kostolíka z 12.storočia.

Táto trasa však pokračuje ďalej okolo Okrúhleho vrchu, kde v hrobke pri poľovníckom zámočku odpočívali pozostatky posledného grófa z rodu Forgáčovcov, ktorí vlastnili hrad Slanec od 16.storočia. Zo zámočku už nevidieť takmer nič, okolitá príroda pohltila zvyšky múrov. Trasa pokračuje po existujúcich tvrdých lesných, občas štrkových cestách. Prvý úsek cca 6,5 km sa vyznačuje tiahlym stúpaním so sklonom od 5 do 6,5 %. Stúpanie po serpentínach je zvládnuteľné aj pre stredne zdatného cyklistu.  Najvyšší bod dosahuje 710 m a odtiaľ nasleduje len zaslúžený zjazd po krásnom lesnom prostredí. Trasa vedie ďalej na Regetu, cestou míňame upravenú studničku a odpočinkové miesto pod majestátnym dubom.  Regeta sa nachádza medzi obcami Slančík a Ruskov.

Autor: text EDA SLOVAKIA, foto Slavomír Szabó