Untitled Document

22.09.2009 Margecany

Lokalizácia:okres Gelnica

Základné údaje:Rozloha: 1763 haPočet obyvateľov: 2013Nadmorská výška: 330m n. m.

Stručný opis:Obec Margecany sa nachádza  pri sútoku riek Hornád a Hnilec na ľavom brehu...


16.01.2012 Rieka Hornád

Rieka Hornád je najväčšou riekou v Košickom samosprávnom kraji. (Zo svetového hľadiska je najväčšou riekou pretekajúcou krajom Tisa, ktorá však tadiaľ preteká ako hraničná len v dĺžke 7 km.) Na území...