> Kláštor v Jasove
> Turniansky hrad
Dóm sv. Alžbety 
> Zádielska dolina
> Sivec

> Kaštieľ v Betliari
> Stolica - najvyšší vrch v kraji
> Volovec - Skalisko
> Jaskyňa Domica
> Krásnohorská jaskyňa

 

> Slovenský raj
> Vodná nádrž Úhorná
> Markušovský skalný hríb
> Najvyššia kostolná veža
> Turzovské jazero a kúpele

> Viniansky hrad
> Morské oko
> Zemplínske múzeum
> Vlastivedné múzeum
> Slovenský Tokaj

20.02.2012 10:28

Margecany: „Zahraj, že mi zahraj“ - hudobný folklór detí

Margecany, okres Gelnica: Spišské osvetové stredisko pozýva všetkých milovníkov folklóru na  regionálnu súťažnú prehliadku hudobného folklóru detí "Zahraj, že mi zahraj" v sobotu 25. februára 2012 v Kultúrnom dome na Obchodnej ulici č.7 v Margecanoch. Súťaž sa začína o 10.00 hod. Partnerom organizátora je Obecný úrad Margecany.

Regionálna súťažná prehliadka hudobného folklóru detí "Zahraj, že mi zahraj" prezentuje detské ľudové hudby, spevácke skupiny, sólistov spevákov a inštrumentalistov a je organizovaná pre deti z okresov Spišská Nová Ves a Gelnica. Do súťaže sa prihlásilo 200 účinkujúcich vo veku do 15 rokov, ktorí budú interpretovať folklórny materiál z regiónu Spišská Nová Ves a Gelnica. Súťaž je rozdelená do štyroch kategórií a to ľudová hudba, spevácka skupina, sólisti speváci a sólisti inštrumentalisti. Súťažné výkony bude hodnotiť odborná porota, na základe jej hodnotenia víťazi postúpia z regionálnej na krajskú súťaž, prípadne na Detský festival ľudovej hudby.

Poslaním súťažnej prehliadky je podporovať a rozvíjať u detí lásku k folklóru a podnecovať ich k aktívnej činnosti v tejto oblasti. Poskytnúť im priestor ako členom, tak aj vedúcim na tvorivé stretnutie s kolektívmi toho istého zamerania. Pri týchto stretnutiach ich motivovať k trvalému vzťahu k folklórnym tradíciám i prítomnosti. Neoddeliteľnou súčasťou festivalu je vyhľadávanie nových muzikantských a speváckych talentov. 

Spišské osvetové stredisko je kultúrno – vzdelávacou inštitúciou, ktorá pôsobí na území okresov Spišská Nová Ves a Gelnica v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Jedným z hlavných poslaní osvetového strediska je organizovanie tvorivých aktivít v odboroch záujmovej umeleckej činnosti.

Kontakt: Spišské osvetové stredisko Spišská Nová Ves, www.osvetasnv.sk

 

Autor: -red-

Praktické informácie
Viac zaujímavých tipov