Untitled Document

14.12.2009 Krompachy

Lokalizácia: okres Spišská Nová Ves

Základné údaje:Rozloha: 2300 haPočet obyvateľov: 8580Nadmorská výška: 350 - 460 m n.m.

Stručný opis:Krompachy sa nachádzajú na Strednom Spiši, v údolí rieky Hornád. Ležia na...


16.01.2012 Rieka Hornád

Rieka Hornád je najväčšou riekou v Košickom samosprávnom kraji. (Zo svetového hľadiska je najväčšou riekou pretekajúcou krajom Tisa, ktorá však tadiaľ preteká ako hraničná len v dĺžke 7 km.) Na území...