21.09.2009 Spoznajte Zemplín

Zemplínsky región sa člení na Horný Zemplín, ktorý patrí do Prešovského samosprávneho kraja a Dolný Zemplín, ktorý je súčasťou Košického samosprávneho kraja s okresmi Michalovce, Sobrance a Trebišov....