Arnutovce

Betlanovce Bystrany

Danišovce

Gelnica

Harichovce Helcmanovce Henclová Hincovce Hnilčík Hnilec Hrabušice Hrišovce

Chrasť nad Hornádom

Iliašovce

Jaklovce Jamník

Kaľava Kluknava Kojšov Kolinovce Krompachy

Letanovce Lieskovany

Margecany Markušovce Matejovce nad Hornádom Mlynky Mníšek nad Hnilcom

Nálepkovo

Odorín Olcnava Oľšavka

Poráč Prakovce

Richnava Rudňany

Slatina Slovinky Smižany Smolnícka Huta Smolník Spišská Nová Ves Spišské Tomášovce Spišské Vlachy Spišský Hrušov Stará Voda

Švedlár

Teplička

Úhorná

Veľký Folkmar Vítkovce Vojkovce

Závadka

Žakarovce Žehra