20.06.2014 09:03

Slovenský raj : Pravidelné výstupy na Gačovskú skalu

Slovenský raj : Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj pozýva turistov na pravidelné výstupy na Gačovskú skalu so sprievodcom. Výstupy budú organizované od júna do septembra každý pondelok a štvrtok po trase : Zemjarská roklina – Geravy – Gačovská skala – Dedinky.  Prvý výstup sa uskutoční  26. júna 2014. Turisti sa stretnú o 9.00 hod. pred Zemjarskou roklinou (vstup do rokliny) Mlynky – Biele Vody.

Na výstup je potrebné sa nahlásiť na tel. č.+421 903 233 987, najneskôr 12 hodín pred jeho termínom.  Minimálny počet prihlásených osôb na výstup je 5 osôb.  Vstupné pre dospelú osobu sú   4 €, pre dieťa 2 € (v cene : vstup + poistenie + sprievodca ). Každý účastník sa výstupu zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť.

Informácie :

Autor: -red-