22.02.2012 15:34

Pozdišovce: V čase I. ČSR

 Pozdišovce, okres Michalovce: Tieto historické svadobné fotografie pochádzajú z čias I. Československej republiky. Na prvej z nich je odfotený pán Michal Makšim v čase, keď slúžil v československej armáde. Ženil sa teda v uniforme. Druhá fotografia zachytáva Annu Kendžurovú, ktorá sa vydávala v zapožičanom šlajeri od grófky Weinbergerovej.

Rozpad Rakúsko-Uhorska a vznik Československa priniesol do života Pozdišoviec niekoľko výrazných zmien. Predovšetkým obec opustili šľachtické rody - Sirmajovci aj Weinbergerovci. Oba rody tu mali svoje kaštiele, z ktorých stojí už len Sirmajov.

Weinbergerovci tu mali aj pálenicu a mlyn. V tom čase sa miestne obyvateľstvo okrem hrnčiarstva a poľnohospodárstva živilo aj prácou v troch miestnych mlynoch a na píle. V dvadsiatych rokoch tu bola dokonca aj sódovkáreň.

Už v čase prvej republiky tu došlo na rozdelenie majetku Weinbergerovcov. Podobne ako Sirmajovci, aj oni odišli z obáv, čo prinesie nový štát založený na vláde Čechov a Slovákov a ako bude posudzovaný maďarský vplyv. Rodina Sirmajovcov tu však aspoň zanechala správcu svojho majetku.


Článok vznikol na základe konzultácií s pánom Jánom Poprikom

Autor: text Slavomír Szabó