30.01.2012 Kuzmice - Kalša: Izra a vojenské bunkre z I. ČSR

 Kuzmice, okres Trebišov / Kalša, okres Košice-okolie: Táto túra má niekoľko výhod. Nie je veľmi náročná na stúpanie a klesanie, resp. stúpanie i klesanie sú rozložené na dlhšej trase, takže nemusíte...