14.01.2010 Čerhov – Malá Tŕňa – Bara – Borša

Dĺžka cyklotrasy: 17,5 km

Charakteristika: Nenáročná cyklotrasa prevádza cykloturistu cez najznámejšie lokality tokajskej vinohradníckej oblasti. Určená je predovšetkým pre užívateľov trekkingových...


22.02.2010 Borša - Zemplín

Dĺžka cyklotrasy:  11,5 km

Charakter: Trasa určená pre všetky typy bicyklov - okrem cestných.

Popis vedenia:  Cyklotrasa vedie po hrádzi okolo rieky Bodrog a štátnej ceste v správe ciest KSK ...


26.10.2010 Jovsa - Krčava

Modrá cykloturistická trasa číslo 2880 v okolí bývalých lesných železničiek na Vihorlate.

Obce: Jovsa, Poruba pod Vihorlatom, Vyšné Remety, Vyšná Rybnica, Baškovce, Choňkovce, Koňuš, Priekopa, Porúbka,...


26.12.2009 Veľká Izra - Čerhov

Dĺžka:  32 km

Charakter cyklotrasy: Trasa určená pre všetky typy bicyklov.

Popis vedenia:  Cyklotrasa vedie po lesnej ceste a štátnej ceste 3.triedy v správe Správy ciest KSK  v katastroch...


25.01.2010 Viničky – Hatfa – Slovenské Nové Mesto

Dĺžka cyklotrasy:  13,5 km

Charakter: Trasa určená pre všetky typy bicyklov okrem cestných.

Popis vedenia:  Cyklotrasa vedie od hrádze popri  rieke Bodrog a štátnej ceste, účelovej miestnej...