11.03.2010 Markušovce: Kristína Dobranská – ľudová rozprávačka

Markušovce, okres Spišská Nová Ves: Začalo to niekedy v časoch, keď ešte doznievala atmosféra II. svetovej vojny. V kúrii vedľa markušovského kaštieľa klopalo malé dievča na bránu baróna Vilanda....


19.03.2010 Markušovce: Markušovčan – folklórny súbor

Markušovce, okres Spišská Nová Ves: Folklórny súbor Markušovčan vznikol v roku 1978, keď mama troch bratov - Štefana, Milana a Dušana Krčmárovcov – začala pracovať s miestnym klubom...