Kalvinizmus - Calvinism - Wikipedia

Z Wikipédie, Voľnej Encyklopédie

Pin
Send
Share
Send

Sochy William Farel, John Calvin, Theodore Bezaa John Knox v strede Medzinárodný pamätník reformácie v Ženeva, Švajčiarsko. Patrili k najvplyvnejším teológom, ktorí pomáhali rozvíjať reformovanú tradíciu.
Časť séria na
Kalvinizmus
Portrét Johna Calvina, francúzska škola.jpg
Kreuz-hugenotten.svg Portál kalvinizmu

Kalvinizmus (nazývané tiež Reformovaná tradícia, Reformované kresťanstvo, Reformovaný protestantizmus, alebo Reformovaná viera) je významnou pobočkou spoločnosti Protestantizmus ktorá nadväzuje na teologickú tradíciu a formy Christian prax ustanovená John Calvin a ďalšie Éra reformácie teológovia.

Kalvíni sa vymanili z Rímskokatolícky kostol v 16. storočí. Kalvíni sa líšia od Luteráni (ďalšia významná vetva reformácie) na skutočná prítomnosť Krista v Eucharistii, teórie uctievania, účel a význam krstu a používanie Božieho zákona pre veriacich, okrem iného.[1][2] Termín Kalvinizmus môže byť zavádzajúce, pretože náboženská tradícia, ktorú označuje, bola vždy rôznorodá a mala skôr široký vplyv ako jediný zakladateľ; takmer všetky však čerpali z textov z Augustín z Hrocha pred dvanástimi rokmi.[3] V kontexte reformácie Huldrych Zwingli začala reformovaná tradícia v roku 1519 v meste Zürich. Jeho nasledovníci boli okamžite označené Zwinglians, v súlade s katolíckou praxou pomenovania herézy podľa jej zakladateľa. Veľmi skoro sa k Zwinglimu pridal Martin Bucer, Wolfgang Capito, William Farel, Johannes Oecolampadius a ďalších raných reformovaných mysliteľov.

Menovec hnutia, francúzsky reformátor John Calvin, sa vzdal rímskeho katolicizmu a prijal ho Protestant názory na konci 20. rokov 20. storočia alebo začiatkom 30. rokov 15. storočia, pretože k prvým predstavám o neskoršej reformovanej tradícii sa už hlásili Huldrych Zwingli. Hnutie bolo najskôr tzv Kalvinizmus, s odkazom na Jána Kalvína, začiatkom 50. rokov 20. storočia luteránmi, ktorí sa postavili proti. Mnoho ľudí v rámci tradície považuje tento výraz za neopísateľný alebo nevhodný a uprednostnili by slovo Reformovaný namiesto toho sa majú použiť.[4][5] Medzi najdôležitejších reformovaných teológov patria Kalvín, Zwingli, Martin Bucer, William Farel, Heinrich Bullinger, Peter mučeník Vermigli, Theodore Bezaa John Knox. V dvadsiatom storočí Abrahám Kuyper, Herman Bavinck, B. B. Warfield, J. Gresham Machen, Karl Barth, Martyn Lloyd-Jones, Cornelius Van Til, Gordon Clarka R. C. Sproul mali vplyv. Medzi súčasných reformovaných teológov patrí Packer J. I., John MacArthur, Timothy J. Keller, David Wellsa Michael Horton.

Reformovanú tradíciu vo veľkej miere predstavuje Kontinentálne reformované, Presbyterián, Evanjelický anglikán, Kongregacionalistaa Reformovaný baptista denominačné rodiny. Niekoľko foriem cirkevná rada sú vykonávané skupinou reformovaných cirkví vrátane presbyterián, kongregacionalista, a nejaké biskupský. Najväčšie reformované združenie je Svetové spoločenstvo reformovaných cirkví s viac ako 100 miliónmi členov v 211 členských denomináciách po celom svete.[6][7] Existuje viac konzervatívnych reformovaných federácií, ako napr Svetové reformované spoločenstvo a Medzinárodná konferencia reformovaných cirkví, ako aj nezávislé cirkvi.

Etymológia

Ján Kalvín, teológ a protestantský reformátor. Zobrazuje ho, ako drží Písmo (Ženevská Biblia), ktoré považoval za potrebné pre ľudské pochopenie Božeodhalenie. Kalvínov všeobecný, výslovný výklad jeho pohľadu na Písmo sa nachádza hlavne v jeho Inštitúty kresťanského náboženstva.

Kalvinizmus je pomenovaný po John Calvin. Prvýkrát ho použil luteránsky teológ v roku 1552. Rímska katolícka cirkev bežne označovala to, čo považovala za kacírstvo, po svojom zakladateľovi. Napriek tomu tento pojem prvýkrát vyšiel z luteránskych kruhov. Calvin sám odsúdil označenie:

Nemohli nás pripútať k väčšej urážke ako toto slovo, kalvinizmus. Nie je ťažké uhádnuť, odkiaľ pochádza taká smrteľná nenávisť, ktorá sa drží proti mne.

— John Calvin, Leçons ou commentsaires and expositions sur les révélations du prophète Jeremie, 1565[8]

Napriek negatívnej konotácii sa toto označenie stalo čoraz populárnejším, aby sa rozlíšili kalvíni od luteránov a od novších protestantských vetiev, ktoré sa objavili neskôr. Drvivá väčšina cirkví, ktoré sledujú svoju históriu späť ku Kalvínovi (vrátane presbyteriánov, kongregacionalistov a radu ďalších kalvínskych cirkví), ju sama nepoužíva, pretože označenie „reformované“ je všeobecne prijímanejšie a uprednostňované, najmä v Anglicky hovoriaci svet. Navyše, tieto cirkvi tvrdia, že sú - v súlade s vlastnými slovami Jána Kalvína - „obnovené zodpovedajúcim spôsobom podľa skutočného poriadku evanjelia“.

Pretože Arminiánsky spor, reformovaná tradícia - ako odvetvie Protestantizmus odlišuje od luteranizmu - delí sa na dve samostatné skupiny: Arminians a kalvíni.[9][10] V súčasnosti je však zriedkavé označiť Arminčanov za súčasť reformovanej tradície, pričom väčšina Arminčanov je dnes členmi Metodistické cirkvi a Všeobecné baptistické cirkvi. Zatiaľ čo reformovaná teologická tradícia sa zameriava na všetky tradičné témy kresťanskej teológie, toto slovo Kalvinizmus sa niekedy používa na označenie konkrétnych kalvínskych názorov na soteriológia a predurčenie, ktoré sú zhrnuté čiastočne v Päť bodov kalvinizmu. Niektorí tiež tvrdia, že kalvinizmus ako celok zdôrazňuje suverenita alebo Božia vláda vo všetkých veciach vrátane spásy.

História

Kalvín kázal o Katedrála sv, hlavný kostol v Ženeve.

Patria sem reformovaní teológovia prvej generácie Huldrych Zwingli (1484–1531), Martin Bucer (1491–1551), Wolfgang Capito (1478–1541), Ján Oecolampadius (1482–1531) a Guillaume Farel (1489–1565). Títo reformátori pochádzali z rôzneho akademického prostredia, ale neskoršie rozdiely v reformovanej teológii už možno zistiť v ich myslení, najmä priorita Písmo ako zdroj autority. Na Písmo sa pozeralo aj ako na zjednotený celok, ktorý viedol k a zmluvná teológia z sviatosti z krst a Večera Pánova ako viditeľné znaky zmluva milosti. Ďalším reformovaným charakteristickým darčekom u týchto teológov bolo popieranie tela prítomnosť Krista vo večeri Pánovej. Každý z týchto teológov tiež chápal spásu ako jedinú z milosti a potvrdil doktrínu konkrétne voľby (učenie, pre ktoré si niektorých ľudí vyberá Boh spása). Martin Luther a jeho nástupca Philipp Melanchthon boli nepochybne významné vplyvy na týchto teológov a vo väčšej miere neskôr reformovaní teológovia. Doktrína o ospravedlnenie iba vierou, tiež známy ako sola fide,[11] bolo priame dedičstvo po Lutherovi.[12]

John Calvin (1509–64), Heinrich Bullinger (1504–75), Wolfgang Musculus (1497–1563), Peter mučeník Vermigli (1 500–62) a Andreas Hyperius (1511–64) patria k druhej generácii reformovaných teológov. Calvinova Inštitúty kresťanského náboženstva (1536–59) bola jednou z najvplyvnejších teológií éry.[13] Približne v polovici 16. storočia sa reformovaní začali hlásiť k svojej viere vyznania viery, ktorá by formovala budúcu definíciu reformovanej viery. 1549 Konsenzus Tigurinus spojil tých, ktorí nasledovali Zwingliho a Bullingera pamätník teológia Pánovej večere, ktorá učila, že večera slúži iba ako pripomienka Kristovej smrti, a Kalvínov názor, že večera slúži ako prostriedok milosti s Kristom skutočne prítomným, hoci skôr duchovným ako telesným. Dokument demonštruje rozmanitosť a jednotu v ranej reformovanej teológii. Vo zvyšku 16. storočia došlo k výbuchu spovednej činnosti. Stabilita a šírka reformovanej teológie v tomto období sú v ostrom kontraste s ostrými kontroverziami, ktoré zažívali luteráni pred rokom 1579. Vzorec zhody.[14]

Kvôli Calvinovmu misijnému pôsobeniu vo Francúzsku sa jeho reformný program nakoniec dostal do francúzsky hovoriacich provincií v Holandsku. Kalvinizmus bol prijatý v Voliči Falcka pod Fridrich III, ktorá viedla k formulácii Heidelbergský katechizmus v roku 1563. Táto a Belgická spoveď boli prijaté ako spovedné normy v prvá synoda z Holandská reformovaná cirkev v roku 1571. V roku 1573, Viliam Tichý vstúpil do kalvínskej cirkvi. Kalvinizmus bol vyhlásený za oficiálne náboženstvo Navarrské kráľovstvo kráľovnou vládnucou Jeanne d'Albret po jej obrátení v roku 1560. Popredné božstvá, buď kalvínske alebo sympatizujúce s kalvinizmom, sa usadili v Anglicku (Martin Bucer, Peter mučeníka Jan Łaski) a Škótsko (John Knox). Počas Anglická občianska vojna, kalvínsky Puritáni vyrobil Westminsterské vyznanie, ktorý sa stal spovedným štandardom pre Presbyteriánov v anglicky hovoriacom svete. Po usadení sa v Európe sa hnutie šírilo do ďalších častí sveta vrátane Severnej Ameriky, Južnej Afriky a Kórey.[15]

Kalvín sa nedožil toho, aby základy jeho práce prerástli do medzinárodného hnutia; ale jeho smrť umožnila jeho myšlienkam vymaniť sa z mesta ich pôvodu, uspieť ďaleko za ich hranicami a nastoliť ich vlastný osobitý charakter.[16]

Šírenie

Kalvinizmus bol niekedy známy svojimi jednoduchými, neprikrášlenými kostolmi a životným štýlom, ako je to znázornené na tejto maľbe interiéru Oude kerk v Amsterdam od Emanuel de Witte c. 1661.
Ruiny kalvínskeho kostola v Lapczyna Wola, Poľsko.

Aj keď veľká časť Calvinovej práce bola v Ženeva, jeho publikácie šírili jeho myšlienky o a správne Reformovaný kostol do mnohých častí Európy. V Švajčiarsko, niektoré kantóny sú stále reformované a niektoré sú katolícke. Kalvinizmus sa stal teologickým systémom väčšiny v roku Škótsko (viď John Knox), Holandsko (viď William Ames, T. J. Frelinghuysen a Wilhelmus à Brakel), niektoré komunity v Flámskoa časti Nemecka (najmä tie, ktoré susedia s Holandskom) v Falcko, Kassel a Lippe s ľuďmi ako Olevianus a jeho kolega Zachariáš Ursinus. V Maďarsko a vtedy nezávislý Sedmohradsko, Kalvinizmus bol významným náboženstvom. V 16. storočí si reformácia získala veľa priaznivcov vo východnom Maďarsku a v Maďarsku obývaných regiónoch v Sedmohradsku. V týchto končinách chránili reformovaní šľachtici vieru. Takmer všetci sedmohradskí vojvodovia boli reformovaní. Dnes je na celom svete asi 3,5 milióna maďarských reformovaných ľudí.[17] Mal vplyv vo Francúzsku, Litva a Poľsko predtým, ako budú väčšinou vymazané z dôvodu protireformačné aktivity prevzatý panovníkom v každej krajine. V Poľsku odpojený od kalvinizmu poľský prúd volal Poľskí bratia. Táto para bola zahájená 22. januára 1556, kedy Piotr z Goniądzu (Peter Gonesius), poľský študent, sa postavil proti náuka o Trojici počas všeobecnej synody reformovaných (Kalvínsky) poľské kostoly konané v obci Secemin.[18] Kalvinizmus si získal určitú obľubu v roku Škandinávia, najmä Švédsko, bol však zamietnutý v prospech Luteranizmus po Synoda v Uppsale v roku 1593.[19]

Väčšina osadníkov v americkom stredoatlantickom a Nové Anglicko boli kalvíni, vrátane Angličanov Puritáni, francúzsky Hugenoti a holandskí osadníci z Nového Amsterdamu (New York) a Škótsko-írsky Presbyteriánov Appalačskej zadnej krajiny. Nevyhovujúci protestanti, Puritáni, Separatisti, Nezávislí, Anglické náboženské skupiny pochádzajúce z anglickej občianskej vojny, a ďalšie Anglickí disidenti nie sú spokojní s mierou, do akej Cirkev v Anglicku boli reformované, v drvivej väčšine zastávali reformované názory. Často sú uvádzaní medzi primárnymi zakladateľmi Spojených štátov amerických. Holandský a francúzsky Hugenot Kalvínski osadníci boli tiež prvými európskymi kolonizátormi Južnej Afriky, počnúc 17. storočím, ktorí sa stali známymi ako Boers alebo Afrikáni.

Sierra Leone bol z veľkej časti kolonizovaný kalvínskymi osadníkmi z Nové Škótsko, ktorí boli z veľkej časti Čierni verní, černosi, ktorí bojovali za britský Počas Americká vojna za nezávislosť. John Marrant zorganizoval tam zhromaždenie pod záštitou Huntingdon spojenie. Niektoré z najväčších kalvínskych spoločenstiev sa začali v 19. a 20. storočí misionárov. Obzvlášť veľké sú tie v Indonézia, Kórea a Nigéria. V Južná Kórea je ich 20 000 Presbyterián zbory s asi 9–10 miliónmi členov cirkvi, rozptýlené vo viac ako 100 presbyteriánskych denomináciách. V Južnej Kórei Presbyteriánstvo je najväčšia kresťanská denominácia.[20]

Kalvínsky kostol v Semarang, Indonézia. Protestantizmus v Indonézii je do značnej miery výsledkom kalvínskych a Luteránsky misijné úsilie počas koloniálneho obdobia.[21]

Správa z roku 2011 Pew Forum o náboženskom a verejnom živote odhaduje, že členovia presbyteriánskych alebo reformovaných cirkví tvoria 7% z odhadovaných 801 miliónov protestantov na celom svete, čo je približne 56 miliónov ľudí.[22] Aj keď široko definovaná reformovaná viera je oveľa väčšia, pretože predstavuje kongregacionalistickú (0,5%), väčšinu Spojených a zjednocujúcich cirkví (odbory rôznych vierovyznaní) (7,2%) a pravdepodobne aj niektoré ďalšie protestantské vierovyznania (38,2%). Všetky tri sú v tejto správe odlišné od presbyteriánskych alebo reformovaných (7%).

Reformovaná rodina cirkví je jednou z najväčších kresťanských vierovyznaní. Podľa adherents.com predstavujú reformované / presbyteriánske / kongregačné / spojené cirkvi 75 miliónov veriacich na celom svete.[23]

The Svetové spoločenstvo reformovaných cirkví, ktorého súčasťou sú niektoré Spojené cirkvi (väčšina z nich je primárne reformovaná; pozri Zjednocujúce a zjednotené cirkvi ) má 80 miliónov veriacich.[24] WCRC je tretie najväčšie kresťanské spoločenstvo na svete po rímskokatolíckej cirkvi a východných pravoslávnych cirkvách.[23]

Mnoho konzervatívnych reformovaných cirkví, ktoré sú silne kalvinistické, tvorilo Svetové reformované spoločenstvo ktorá má asi 70 členských denominácií. Väčšina z nich nie je súčasťou svetového spoločenstva reformovaných cirkví kvôli svojmu ekumenickému odevu. Ďalším konzervatívnym združením je Medzinárodná konferencia reformovaných cirkví.

Kostol Tuvalu je jediný úradne zriadená štátna cirkev v kalvínskej tradícii vo svete.

Teológia

Zjavenie a Písmo

Reformovaní teológovia veria, že Boh sprostredkúva ľuďom svoje vedomosti prostredníctvom Božieho slova. Ľudia nie sú schopní vedieť o Bohu nič, iba vďaka tomuto seba-zjaveniu. Špekulácie o všetkom, čo Boh zjavil prostredníctvom svojho Slova, nie sú oprávnené. Poznanie, ktoré ľudia majú o Bohu, sa líši od vedomostí, ktoré majú o čomkoľvek inom, pretože Boh je nekonečnýa koneční ľudia nie sú schopní pochopiť nekonečnú bytosť. Hoci poznanie, ktoré Boh zjavil ľuďom, nie je nikdy nesprávne, nikdy tiež nie je komplexné.[25]

Pečať Presbyteriánska cirkev v Spojených štátoch amerických, ranoamerický presbyteriánsky kostol

Podľa reformovaných teológov je Božie zjavenie vždy prostredníctvom jeho syna Ježiš Kristus, pretože Kristus je jediný sprostredkovateľ medzi Bohom a ľuďmi. Zjavenie Boha prostredníctvom Krista prichádza cez dva základné kanály. Prvý je stvorenie a prozreteľnosť, čo je Božie stvorenie a ďalšie pôsobenie vo svete. Toto Božie pôsobenie dáva každému poznanie o Bohu, ale toto poznanie je dostatočné iba na to, aby ľudia boli vinní za svoj hriech; nezahŕňa znalosť evanjelia. Druhý kanál, ktorým sa Boh zjavuje, je vykúpenie, ktoré je evanjeliom o spása z odsúdenia, ktoré je trestom za hriech.[26]

V reformovanej teológii má Božie slovo niekoľko podôb. Sám Ježiš Kristus je vtelené Slovo. Proroctvá o ňom sa údajne nachádzajú v Starý testament a ministerstvo apoštolov ktorí ho videli a šírili jeho posolstvo, sú tiež Božím slovom. Ďalej kázanie služobníkov o Bohu je samotné Božie slovo, pretože sa má za to, že Boh hovorí prostredníctvom nich. Boh tiež hovorí prostredníctvom ľudských spisovateľov v Biblia, ktorý je zložený z textov oddelených Bohom pre sebaodhalenie.[27] Reformovaní teológovia zdôrazňujú Bibliu ako mimoriadne dôležitý prostriedok, ktorým Boh komunikuje s ľuďmi. Ľudia získavajú poznanie Boha z Biblie, ktorú nemožno získať iným spôsobom.[28]

Reformovaní teológovia tvrdia, že Biblia je pravdivá, ale medzi nimi sa objavujú rozdiely v zmysle a rozsahu jej pravdivosti.[29] Konzervatívni nasledovníci Princetonskí teológovia zastávať názor, že Biblia je pravdivá a neomylný, alebo nie sú schopné chyby alebo klamstva, na každom mieste.[30] Tento názor je veľmi podobný názoru z Katolícka pravoslávie aj moderné Evanjelikalizmus.[31] Iný pohľad, ovplyvnený výučbou Karl Barth a neo-ortodoxia, sa nachádza v Presbyteriánsky kostol (USA)je Vyznanie z roku 1967. Tí, ktorí zastávajú tento názor, veria, že Biblia je primárnym zdrojom nášho poznania Boha, ale tiež to, že niektoré časti Biblie môžu byť falošné, nemôžu byť svedkami Krista a pre dnešnú cirkev nie sú normatívne.[30] Z tohto pohľadu je Kristus zjavením Božím a písma svedčia o tomto zjavení skôr ako o samotnom zjavení.[32]

Teológia zmluvy

Pád človeka od Jacob Jordaens

Reformovaní teológovia používajú koncept zmluvy na opísanie spôsobu, akým Boh vstupuje do spoločenstva s ľuďmi v dejinách.[33] Koncept zmluvy je v reformovanej teológii taký výrazný, že reformovaná teológia ako celok sa niekedy nazýva „teológia zmluvy“.[34] Teológovia zo šestnásteho a sedemnásteho storočia však vyvinuli osobitný teologický systém nazývaný „teologická zmluva„alebo„ federálna teológia “, ktorú dnes mnoho konzervatívnych reformovaných cirkví potvrdzuje.[33] Tento rámec nariaďuje Boží život s ľuďmi predovšetkým v dvoch zmluvách: zmluva skutkov a zmluva milosti.[35] Zmluva o dielach sa uzatvára s Adam a Eva v Rajská záhrada. Podľa zmluvy platí, že Boh poskytuje požehnaný život v záhrade pod podmienkou, že Adam a Eva budú dokonale dodržiavať Boží zákon. Pretože Adam a Eva porušili zmluvu zjedením zakázané ovocie, stali sa predmetom smrti a boli vykázaní zo záhrady. Tento hriech sa preniesol na celé ľudstvo, pretože sa hovorí, že všetci ľudia sú v Adamovi ako zmluvná alebo „federálna“ hlava. Federálni teológovia zvyčajne usudzujú, že Adam a Eva by získali nesmrteľnosť, keby boli boli v dokonalom súlade.[36]

Druhá zmluva, nazývaná zmluva milosti, sa údajne uzavrela bezprostredne po hriechu Adama a Evy. Boh v ňom milostivo ponúka spásu pred smrťou pod podmienkou viery v Boha. Táto zmluva sa v Starom a Novom zákone uplatňuje rôznymi spôsobmi, ale zachováva podstatu toho, že je oslobodená od požiadavky dokonalej poslušnosti.[37]

Mnoho súčasných reformovaných teológov vplyvom Karla Bartha zavrhlo zmluvu diel spolu s ďalšími koncepciami federálnej teológie. Barth videl, že zmluva o dielach je odpojená od Krista a evanjelia, a odmietol myšlienku, že Boh takýmto spôsobom pracuje s ľuďmi. Namiesto toho Barth tvrdil, že Boh vždy komunikuje s ľuďmi podľa zmluvy milosti a že zmluva milosti je oslobodená od akýchkoľvek podmienok. Barthova teológia a to, čo po ňom nasleduje, sa nazývalo „monocovenantálne“ na rozdiel od „dvojkonvenčnej“ schémy klasickej federálnej teológie.[38] Konzervatívni súčasní reformovaní teológovia, ako napr John Murray, tiež odmietli myšlienku zmlúv založených skôr na zákone ako na milosti. Michael Horton, však obhajoval zmluvu o dielach ako kombináciu princípov práva a lásky.[39]

Bože

Reformovaná tradícia z väčšej časti nezmenila stredoveký konsenzus o náuka o Bohu.[40] Boží charakter je opísaný primárne pomocou troch prídavných mien: večný, nekonečný a nemenný.[41] Reformovaní teológovia ako napr Shirley Guthrie navrhli, aby sa Božie učenie skôr než koncipovalo Boha z hľadiska jeho atribútov a slobody konať, ako sa mu páči, malo zakladať na Božej práci v dejinách a na jeho slobode žiť s ľuďmi a zmocňovať ich.[42]

Štít Trojice"diagramy klasickej doktríny Trojica

Reformovaní teológovia tradične sledovali aj stredovekú tradíciu siahajúcu pred ranné cirkevné koncily v roku Nicaea a Chalcedon o náuke o Trojica. Boh je potvrdený ako jeden Boh v troch osobách: Otče, Syna Duch svätý. Syn (Kristus) je považovaný za večne splodeného Otcom a Duch Svätý večne pokračuje od Otca a Syna.[43] Súčasní teológovia však aj tu kritizovali aspekty západných názorov. Kreslenie na Východná tradíciu, títo reformovaní teológovia navrhli „sociálna trojica„kde osoby Trojice existujú vo svojom spoločnom živote iba ako osoby vo vzťahu.[43] Súčasné reformované vyznania ako napr Barmanská spoveď a Krátke vyhlásenie viery Presbyteriánskej cirkvi (USA) sa vyhýbajú rečiam o Božích vlastnostiach a zdôrazňujú jeho prácu zmierenia a zmocnenia ľudí.[44] Feministický teológ Letty Russell použil obraz partnerstva pre osoby Trojice. Podľa Russella toto myslenie povzbudzuje kresťanov k vzájomnej interakcii skôr ako k vzájomnosti.[45] Konzervatívny reformovaný teológ Michael Horton však tvrdí, že sociálna trojica je neudržateľná, pretože sa vzdáva základnej Božej jednoty v prospech spoločenstva samostatných bytostí.[46]

Krista a zmierenie

Reformovaní teológovia potvrdzujú historickú kresťanskú vieru, že Kristus je večne jedna osoba s božskou a ľudskou prirodzenosťou. Reformovaní kresťania osobitne zdôrazňujú, že Kristus je skutočne sa stal človekom aby ľudia mohli byť spasení.[47] Kristova ľudská prirodzenosť bola sporom medzi reformovanými a luteránmi Kristológia. V súlade s vierou, že koneční ľudia nemôžu pochopiť nekonečné božstvo, reformovaní teológovia tvrdia, že Kristovo ľudské telo nemôže byť na viacerých miestach súčasne. Pretože Luteráni ver, že Kristus je telesný prítomný v Eucharistii, zastávajú názor, že Kristus je telesne prítomný na mnohých miestach súčasne. Pre reformovaných kresťanov takáto viera popiera, že by sa Kristus skutočne stal človekom.[48] Niektorí súčasní reformovaní teológovia sa vzdialili od tradičného jazyka jednej osoby v dvoch prirodzeniach a považovali ho za nezrozumiteľný pre súčasných ľudí. Namiesto toho majú teológovia tendenciu zdôrazňovať Ježišov kontext a osobitosť ako Žida v prvom storočí.[49]

Táto holandská vitrážová alegória ukazuje Krista, ako vystupuje na kríž so satanom a niekoľkými mŕtvymi ľuďmi na chrbte. Viera je zosobnená ako žena napravo od nahého muža na zemi, ktorá žiada Krista o cestu spásy.

Ján Kalvín a mnohí reformovaní teológovia, ktorí ho nasledovali, opisujú Kristovo dielo vykúpenia z hľadiska tri kancelárie: prorok, kňaza kráľ. O Kristovi sa hovorí, že je prorokom, ktorý učí dokonalej náuke, a tým je kňazom prihovára sa u Otca v mene veriacich a ponúkol sa ako obeta za hriech a kráľ v tom, že vládne cirkvi a bojuje v mene veriacich. Trojitý úrad spája dielo Kristovo s dielom Božím v staroveký Izrael.[50] Mnoho, ale nie všetci, reformovaní teológovia naďalej využívajú trojitý úrad ako rámec, pretože sa kladie dôraz na spojenie Kristovho diela s Izraelom. Často však nanovo interpretovali význam každej z kancelárií.[51] Napríklad Karl Barth interpretoval Kristov prorocký úrad z hľadiska politickej angažovanosti v mene chudobných.[52]

Kresťania veria Ježišova smrť a vzkriesenie umožňuje veriacim dosiahnuť odpustenie za hriech a zmierenie s Bohom prostredníctvom odčinenie. Reformovaní protestanti sa všeobecne hlásia k určitému pohľadu na tzv. Zmierenie trestné substitúcie zmierenia, ktorá vysvetľuje Kristovu smrť ako obetavú platbu za hriech. Predpokladá sa, že Kristus zomrel namiesto veriaceho, ktorý je v dôsledku tejto obetavej platby považovaný za spravodlivého.[53]

Hriech

V kresťanskej teológii sú ľudia stvorení dobrí a v Boží obraz ale poškodili sa tým hriech, čo spôsobuje ich nedokonalosť a nadmerný záujem o seba.[54] Reformovaní kresťania, nadväzujúci na tradíciu Augustín z Hrocha, verte, že táto skaza ľudskej prirodzenosti bola spôsobená prvým hriechom Adama a Evy, tzv. doktríny prvotný hriech. Hoci skorší kresťanskí autori učili prvky fyzickej smrti, morálnej slabosti a náchylnosti k hriechom v rámci pôvodného hriechu, Augustín bol prvým kresťanom, ktorý pridal pojem dedičnej viny (reatus) od Adama, ktorým sa každé dieťa narodí večne zatratené a ľuďom chýba zvyšková schopnosť odpovedať na Boha.[55] Reformovaní teológovia zdôrazňujú, že táto hriešnosť ovplyvňuje celú prirodzenosť človeka vrátane jeho vôle. Nazval sa tento názor, že hriech tak ovláda ľudí, že sa mu nedokážu vyhnúť totálna skazenosť.[56] V hovorovej angličtine sa dá pojem „totálna skazenosť“ ľahko pochopiť nesprávne, čo znamená, že ľuďom nechýba žiadna dobrota alebo nie sú schopní konať nič dobré. Reformované učenie je však také, že zatiaľ čo ľudia naďalej nesú Boží obraz a môžu robiť veci, ktoré sa zdajú byť navonok dobré, ich hriešne úmysly ovplyvňujú celú ich podstatu a činy, aby sa nepáčili Bohu.[57] Z kalvinistického hľadiska bol človek, ktorý zhrešil, predurčený k hriechu, a nech urobí čokoľvek, na základe tohto odhodlania pôjde do neba alebo do pekla. Z hriechu niet pokánia, pretože najhoršou vecou sú hriešnikove vlastné činy, myšlienky a slová.[58]

Niektorí súčasní teológovia v reformovanej tradícii, napríklad tí, ktorí sa spájajú s vyznaním PC (USA) z roku 1967, zdôraznili sociálny charakter ľudskej hriešnosti. Títo teológovia sa snažili upriamiť pozornosť na otázky environmentálnej, ekonomickej a politickej spravodlivosti ako oblastí ľudského života, ktoré boli ovplyvnené hriechom.[59]

Spása

Reformovaní teológovia spolu s ostatnými protestantmi veria, že všetkým, ktorí sa dopustili spásy pred trestom za hriech viera v Kristovi.[60] Viera nie je čisto intelektuálna, ale zahŕňa dôveru v Boží prísľub záchrany.[61] Protestanti sa nedržia nijakej inej požiadavky na spásu, ale to viera sama je postačujúce.[60]

Odôvodnenie je časť spásy, kde Boh odpúšťa hriech tých, ktorí veria v Krista. Protestanti ho historicky považujú za najdôležitejší článok kresťanskej viery, hoci v poslednej dobe sa mu niekedy prikladá menší význam ekumenický obavy.[62] Ľudia nie sú sami schopní ani naplno čin pokánie svojich hriechov alebo sa pripravujú na pokánie pre svoju hriešnosť. Preto sa zdá, že ospravedlnenie vyplýva iba z Božieho slobodného a milostivého činu.[63]

Posvätenie je časť spásy, v ktorej Boh robí svätého veriaceho tým, že mu umožňuje viac milovať Boha a ostatných ľudí.[64] The dobrá práca dosiahnuté veriacimi pri ich posvätení sa považujú za nevyhnutné riešenie spásy veriaceho, hoci nespôsobujú spásu veriaceho.[61] Posvätenie, podobne ako ospravedlnenie, je uskutočnené vierou, pretože konanie dobrých skutkov je jednoducho život tak, ako sa človek stal Božím synom.[65]

Predurčenie

Reformovaní teológovia učia, že hriech má taký vplyv na ľudskú prirodzenosť, že nie sú schopní viery v Krista ani z vlastnej vôle. Aj keď sa hovorí, že ľudia si zachovávajú vôľu tým, že úmyselne hrešia, nie sú schopní nehrešiť kvôli skaze svojej povahy spôsobenej pôvodným hriechom. Reformovaní kresťania veria, že Boh predurčený niektorí ľudia boli spasení a iní boli predurčení na večné zatratenie.[66] Toto Boží výber zachrániť niektoré sa považuje za bezpodmienečný a nie na základe žiadnej charakteristiky alebo konania vybranej osoby. Tento názor je proti Arminian názor, že Boží výber koho uložiť je podmienený alebo na základe jeho predvídavosti, kto bude pozitívne reagovať na Boha.[67]

Karl Barth reinterpretoval reformovanú doktrínu o predurčení tak, aby sa vzťahovala iba na Krista. O jednotlivých ľuďoch sa hovorí, že sú vyvolení iba prostredníctvom svojej bytosti v Kristovi.[68] Reformovaní teológovia, ktorí nasledovali Bartha, vrátane Jürgen Moltmann, David Migliore a Shirley Guthrie, tvrdili, že tradičný reformovaný koncept predurčenia je špekulatívny, a navrhli alternatívne modely. Títo teológovia tvrdia, že správne trinitárna doktrína zdôrazňuje Božiu slobodu milovať všetkých ľudí, namiesto toho, aby si niektorých vybrala na spásu a iných na zatratenie. Títo teológovia hovoria o Božej spravodlivosti voči hriešnym ľuďom a o ich odsúdení ako o láske k nim a túžbe zmieriť ich sám so sebou.[69]

Päť bodov kalvinizmu

Väčšina námietok a útokov proti kalvinizmu sa zameriava na „päť bodov kalvinizmu“, ktoré sa tiež nazývajú doktríny milosti a ktoré si pamätá mnemotechnická pomôcka „TULIP“.[70] Ľudovo sa hovorí o piatich bodoch, ktoré sumarizujú Canon of Dort;[71] neexistuje však medzi nimi nijaký historický vzťah a niektorí vedci tvrdia, že ich jazyk skresľuje význam kánonov, kalvínovskej teológie a teológie kalvinistickej ortodoxie 17. storočia, najmä v jazyku úplnej skazenosti a obmedzeného zmierenia.[72] Týchto päť bodov bolo nedávno spopularizovaných v brožúre z roku 1963 Päť bodov kalvinizmu definovaných, obhájených, zdokumentovaných predkladajú David N. Steele a Curtis C. Thomas. Pôvod piatich bodov a skratky sú neisté, zdá sa však, že sú načrtnuté v Protestná rozprava z roku 1611, menej známa reformovaná odpoveď Arminianom, ku ktorej došlo pred kánonmi v Dortu.[73] Skratku použil Cleland Boyd McAfee už okolo roku 1905.[74] Skorý tlačený vzhľad skratky T-U-L-I-P je v knihe Loraine Boettnerovej z roku 1932, Reformovaná doktrína o predestinácii.[75] Skratka bola veľmi opatrne, ak ju niekedy použili kalvínski apologéti a teológovia pred brožúrkou Steele a Thomasa.[76]

Ústredným tvrdením týchto bodov je, že Boh zachraňuje každého človeka, nad ktorým sa zmilováva, a že jeho úsilie nie je zmarené nespravodlivosťou alebo neschopnosťou ľudí.

 • "Totálna skazenosť“, nazývaná tiež„ celková neschopnosť “, tvrdí, že v dôsledku pád človeka do hriechu, každý človek je zotročený hriechom. Ľudia nie sú od prírody naklonení milovať Boha, ale skôr slúžiť svojim záujmom a odmietať Božiu vládu. Všetci ľudia podľa vlastných schopností teda nie sú morálne schopní rozhodnúť sa, že budú dôverovať Bohu v ich spásu a budú spasení (pojem „celkový“ v tomto kontexte označuje hriech, ktorý zasahuje každú časť človeka, nie to, že každý človek je taký zlý ako oni može byť).[77] Táto doktrína je odvodená z Kalvínovho výkladu Augustínavysvetlenie o Prvotný hriech.[78] Zatiaľ čo Kalvín používal frázy „totálne skazený“ a „úplne zvrátený“, myslela sa tým skôr neschopnosť zachrániť sa pred hriechom ako absencia dobra. Frázy ako „úplná skazenosť“ sa nenachádzajú v Dortových kánonoch a kánony, ako aj neskorší reformovaní ortodoxní teológovia pravdepodobne ponúkajú umiernenejší pohľad na podstatu padlého ľudstva ako Kalvín.[79]
 • "Nepodmienené voľby„tvrdí, že Boh si od večnosti vybral tých, ktorých si prinesie pre seba na základe predpokladanej cnosti, zásluh alebo viery v týchto ľudí; jeho výber je skôr bezpodmienečne založený iba na jeho milosrdenstve. Boh si vybral od večnosti, aby milosrdenstvo rozšíril na tých, ktorých si vyvolil, a zadržať milosrdenstvo tým, ktorí neboli vyvolení. Tí vyvolení prijímajú spásu iba prostredníctvom Krista. Tí nevyvolení dostávajú spravodlivý hnev, ktorý je zaručený za ich hriechy proti Bohu.[80]
 • "Obmedzené zmierenie„, nazývaný tiež„ zvláštne vykúpenie “alebo„ konečné zmierenie “, tvrdí, že Ježišovo substitučné zmierenie bol jednoznačný a istý svojím účelom a tým, čo dosiahol. To znamená, že iba hriechy vyvolených boli odčinený lebo Ježišovou smrťou. Kalvíni však neveria, že zmierenie je obmedzené svojou hodnotou alebo mocou, ale skôr tým, že zmierenie je obmedzené v tom zmysle, že je určené pre niektorých a nie pre všetkých. Niektorí kalvíni to zhrnuli ako „zmierenie je dostatočné pre všetkých a efektívne pre vyvolených“.[81]
 • "Neodolateľná milosť„, nazývaný tiež„ milosť účinná “, tvrdí, že spásna Božia milosť sa skutočne uplatňuje u tých, ktorých sa rozhodol zachrániť (teda vyvolených), a prekonáva ich odpor voči poslušnosti volania evanjelia a vedie ich k to znamená, že keď Boh bude mať suverénne úmysel spasiť niekoho, tento jedinec bude určite zachránený. Doktrína tvrdí, že tento cieľavedomý vplyv Božieho Duch svätý nemožno sa mu postaviť na odpor, ale že Duch Svätý „milostivo spôsobuje, že vyvolený hriešnik spolupracuje, verí, činí pokánie, slobodne a dobrovoľne prichádza ku Kristovi“. Týmto sa nesmie poprieť skutočnosť, že vonkajšie volanie Ducha (prostredníctvom ohlasovania evanjelia) môže byť hriešnikmi odmietnuté a často je ním odmietnuté; skôr sa nedá odmietnuť prichádzajúce volanie.
 • "Vytrvalosť svätých„(tiež známy ako„ vytrvalosť Boha u svätých “a„ zachovanie veriacich “) (slovo„ svätí “sa používa na označenie všetkých, ktorých Boh vyčleňuje, a nie na tých, ktorí sú výnimočne svätý, kanonizovanýalebo v nebi) tvrdí, že keďže Boh je zvrchovaný a jeho vôľa nemôže byť zmarená ľuďmi ani ničím iným, tí, ktorých Boh povolal do spoločenstva so sebou, budú vo viere pokračovať až do konca. Tí, ktorí zjavne odpadnú, buď nikdy nemali skutočnú vieru (1 Ján 2:19), alebo ak budú spasení, ale nebudú kráčať v Duchu, budú božsky trestaní (Židom 12: 5–11) a budú kajať sa (1 Ján 3: 6–9).[82]

V poslednej dobe sa široká škála teológov snažila preformulovať terminológiu TULIP tak, aby presnejšie odrážala kánony z Dortu; jedným nedávnym úsilím bolo PROOF, čo znamená Planned Grace, Resurrecting Grace, Outrageous Grace, Overcoming Grace a Forever Grace.[83]

Porovnanie medzi protestantmi

Protestantské viery o spáse
Táto tabuľka sumarizuje klasické pohľady na tri Protestant viery o spáse.[84]
TémaKalvinizmusLuteranizmusArminianizmus
Ľudská vôľaTotálna skazenosť:[85] Ľudstvo má „slobodnú vôľu“,[86] ale je to v otroctve hriechu,[87] kým sa „nepremení“.[88]Prvotný hriech:[85] Ľudstvo má slobodnú vôľu, pokiaľ ide o „statky a statky“, ale je od prírody hriešne a nedokáže prispieť k svojej vlastnej spáse.[89][90][91]Totálna skazenosť: Ľudstvo má slobodu od nevyhnutnosť, ale nie „sloboda od hriechu“, pokiaľ to neumožňuje „prevládajúca milosť".[92]
VoľbyNepodmienené voľby.Nepodmienené voľby.[85][93]Podmienené voľby z hľadiska predpokladanej viery alebo nevery.[94]
Ospravedlnenie a zmierenieOdôvodnenie vierou sám. Rôzne pohľady týkajúce sa rozsahu zmierenia.[95]Odôvodnenie pre všetkých mužov,[96] dokončené Kristovou smrťou a účinné skrz viera sama.[97][98][99][100]Odôvodnenie bolo urobené možné pre všetkých skrze Kristovu smrť, ale dokončená až potom výber viery v Ježišovi.[101]
PremenaMonergický,[102] prostredníctvom milosti, neodolateľný.Monergický,[103][104] cez prostriedok milosti, odolateľný.[105]Synergické, odolná vďaka spoločnej milosti slobodnej vôle.[106] Je však možná neodolateľná premena.[107]
Vytrvalosť a odpadlíctvoVytrvalosť svätých: večne vyvolení v Kristovi určite vytrvajú vo viere.[108]Odpadávanie je možné,[109] ale Boh dáva evanjelium uistenie.[110][111]Zachovanie je podmienené pri pokračujúcej viere v Krista; s možnosťou finále odpadlíctvo.[112]


Kostol

John Calvin na smrteľnej posteli s členmi cirkvi

Reformovaní kresťania vidia Kresťanská cirkev ako spoločenstvo, s ktorým Boh uzavrel zmluvu milosti, prísľub večného života a vzťahu s Bohom. Táto zmluva sa vzťahuje na tých, ktorí sú pod „starou zmluvou“, ktorých si Boh vyvolil, počnúc nimi Abrahám a Sarah.[113] Kostol je koncipovaný ako obidva neviditeľný a viditeľné. Neviditeľná cirkev je telom všetkých veriacich, známa iba Bohu. Viditeľná cirkev je inštitucionálny orgán, ktorý obsahuje členov neviditeľnej cirkvi i tých, ktorí síce veria v Krista, ale nie sú skutočne súčasťou Božích vyvolených.[114]

Za účelom identifikácie viditeľnej cirkvi hovorili reformovaní teológovia o istote známky Cirkvi. For some, the only mark is the pure preaching of the gospel of Christ. Others, including John Calvin, also include the right administration of the sviatosti. Others, such as those following the Vyznanie Škótov, include a third mark of rightly administered cirkevná disciplína, or exercise of censure against unrepentant sinners. These marks allowed the Reformed to identify the church based on its conformity to the Bible rather than the Magistérium or church tradition.[114]

Uctievanie

Regulačný princíp uctievania

The Bay žalmová kniha bol používaný Pútnici.

The regulative principle of worship is a teaching shared by some Calvinists and Anabaptisti on how the Bible orders public worship. The substance of the doctrine regarding worship is that God institutes in the Scriptures everything he requires for worship in the Church and that everything else is prohibited. As the regulative principle is reflected in Calvin's own thought, it is driven by his evident antipathy toward the Roman Catholic Church and its worship practices, and it associates musical instruments with ikony, which he considered violations of the Desať prikázaní' prohibition of graven images.[115]

On this basis, many early Calvinists also eschewed musical instruments and advocated a cappella exclusive psalmody in worship,[116] though Calvin himself allowed other scriptural songs as well as psalms,[115] and this practice typified presbyterian worship and the worship of other Reformed churches for some time. The original Lord's Day service designed by John Calvin was a highly liturgical service with the Creed, Alms, Confession and Absolution, the Lord's supper, Doxologies, prayers, Psalms being sung, the Lords prayer being sung, Benedictions.[117]

Since the 19th century, however, some of the Reformed churches have modified their understanding of the regulative principle and make use of musical instruments, believing that Calvin and his early followers went beyond the biblical requirements[115] and that such things are circumstances of worship requiring biblically rooted wisdom, rather than an explicit command. Despite the protestations of those who hold to a strict view of the regulative principle, today hymny and musical instruments are in common use, as are súčasná bohoslužobná hudba styles with elements such as worship bands.[118]

Sviatosti

The Westminsterské vyznanie viery limits the sacraments to baptism and the Lord's Supper. Sacraments are denoted "signs and seals of the covenant of grace."[119] Westminster speaks of "a sacramental relation, or a sacramental union, between the sign and the thing signified; whence it comes to pass that the names and effects of the one are attributed to the other."[120] Baptism is for infant children of believers as well as believers, as it is for all the Reformed except Baptistov a nejaké Kongregacionalisti. Baptism admits the baptized into the visible church, and in it all the benefits of Christ are offered to the baptized.[120] On the Lord's supper, Westminster takes a position between Lutheran sacramental union and Zwinglian memorialism: "the Lord's supper really and indeed, yet not carnally and corporally, but spiritually, receive and feed upon Christ crucified, and all benefits of his death: the body and blood of Christ being then not corporally or carnally in, with, or under the bread and wine; yet, as really, but spiritually, present to the faith of believers in that ordinance as the elements themselves are to their outward senses."[119]

The 1689 London Baptist Confession of Faith does not use the term sacrament, but describes baptism and the Lord's supper as ordinances, as do most Baptists Calvinist or otherwise. Baptism is only for those who "actually profess repentance towards God", and not for the children of believers.[121] Baptists also insist on immersion or dipping, in contradistinction to other Reformed Christians.[122] The Baptist Confession describes the Lord's supper as "the body and blood of Christ being then not corporally or carnally, but spiritually present to the faith of believers in that ordinance", similarly to the Westminster Confession.[123] There is significant latitude in Baptist congregations regarding the Lord's supper, and many hold the Zwinglian view.

Logical order of God's decree

There are two schools of thought regarding the logical order of God's decree to ordain the fall of man: supralapsarianizmus (z Latinsky: vyššie, "above", here meaning "before" + lapsus, "fall") and infralapsarianism (from the Latin: infra, "beneath", here meaning "after" + lapsus, "fall"). The former view, sometimes called "high Calvinism", argues that the Fall occurred partly to facilitate God's purpose to choose some individuals for salvation and some for damnation. Infralapsarianism, sometimes called "low Calvinism", is the position that, while the Fall was indeed planned, it was not planned with reference to who would be saved.

Supralapsarians believe that God chose which individuals to save logically prior to the decision to allow the race to fall and that the Fall serves as the means of realization of that prior decision to send some individuals to hell and others to heaven (that is, it provides the grounds of condemnation in the reprobate and the need for salvation in the elect). In contrast, infralapsarians hold that God planned the race to fall logically prior to the decision to save or damn any individuals because, it is argued, in order to be "saved", one must first need to be saved from something and therefore the decree of the Fall must precede predestination to salvation or damnation.

These two views vied with each other at the Synod of Dort, an international body representing Calvinist Christian churches from around Europe, and the judgments that came out of that council sided with infralapsarianism (Canons of Dort, First Point of Doctrine, Article 7). The Westminster Confession of Faith also teaches (in Hodge's words "clearly impl[ies]") the infralapsarian[124] view, but is sensitive to those holding to supralapsarianism.[125] The Lapsarian controversy has a few vocal proponents on each side today, but overall it does not receive much attention among modern Calvinists.

Reformované cirkvi

The Reformed tradition is largely represented by the Continental Reformed, Presbyterián, Evanjelický anglikán, Kongregacionalistaa Reformovaný baptista denominational families.

Continental Reformed Churches

Considered to be the most oldest and orthodox bearers of the Reformed faith, the continental Reformed Churches uphold the Helvétske vyznania a Heidelbergský katechizmus, which were adopted in Zurich and Heidelberg, respectively.[126] In the United States, immigrants belonging to the continental Reformed Churches joined the Holandská reformovaná cirkev there, as well as the Anglican Church.[127]

Congregational Churches

The Congregational Churches are a part of the Reformovaný tradition founded under the influence of New England Puritanism.[128] The Savojská deklarácia je vyznanie viery held by the Congregationalist churches.[129] An example of a Christian denomination belonging to the Congregationalist tradition is the Conservative Congregational Christian Conference.

Presbyteriánske cirkvi

The Presbyteriánske cirkvi are a part of the Reformed tradition and were influenced by John Knox's teachings in the Škótska cirkev. Presbyterianism upholds the Westminsterské vyznanie viery.

Evanjelický anglikanizmus

Historic Anglicanism is a part of the wider Reformed tradition, as "the founding documents of the Anglican church—the Book of Homilies, the Book of Common Prayer, and the Thirty-Nine Articles of Religion—expresses a theology in keeping with the Reformed theology of the Swiss and South German Reformation."[130] The Most Rev. Peter Robinson, predsedajúci biskup z United Episcopal Church of North America, píše:[131]

Cranmer's personal journey of faith left its mark on the Church of England in the form of a Liturgy that remains to this day more closely allied to Lutheran practice, but that liturgy is couple to a doctrinal stance that is broadly, but decidedly Reformed. ... The 42 Articles of 1552 and the 39 Articles of 1563, both commit the Church of England to the fundamentals of the Reformed Faith. Both sets of Articles affirm the centrality of Scripture, and take a monergist position on Justification. Both sets of Articles affirm that the Church of England accepts the doctrine of predestination and election as a 'comfort to the faithful' but warn against over much speculation concerning that doctrine. Indeed a casual reading of the Wurttemburg Confession of 1551, the Second Helvetic Confession, the Scots Confession of 1560, and the XXXIX Articles of Religion reveal them to be cut from the same bolt of cloth.[131]

Reformed Baptist Churches

Reformed Baptist Churches, also known as Primitive Baptist Churches, are Baptistov (a Christian denominational family that teaches dôveryhodnosť radšej než krst nemluvniat) who adhere to Reformed theology as explicated in the 1689 baptistické vyznanie viery.[132]

Variants in Reformed theology

Amyraldizmus

Moïse Amyraut formulated Amyraldism, a modified Calvinist theology regarding the nature of Kristus's atonement.[133][134]

Amyraldism (or sometimes Amyraldianism, also known as the School of Saumur, hypothetical universalism,[135] post redemptionism,[136] moderate Calvinism,[137] or four-point Calvinism) is the belief that Bože, prior to his decree of election, decreed Christ's atonement for all alike if they believe, but seeing that none would believe on their own, he then zvolený those whom he will bring to faith in Christ, thereby preserving the Calvinist doctrine of bezpodmienečná voľba. The efficacy of the atonement remains limited to those who believe.

Named after its formulator Mojžiš Amyraut, this doctrine is still viewed as a variety of Calvinism in that it maintains the particularity of sovereign grace in the application of the atonement. However, detractors like B. B. Warfield have termed it "an inconsistent and therefore unstable form of Calvinism."[138]

Hyperkalvinizmus

Hyper-Calvinism first referred to a view that appeared among the early English Najmä baptisti v 18. storočí. Their system denied that the call of the gospel to "čin pokánie and believe" is directed to every single person and that it is the duty of every person to trust in Christ for salvation. The term also occasionally appears in both teologický and secular controversial contexts, where it usually connotes a negative opinion about some variety of theological determinism, predurčenie, or a version of Evangelical Christianity or Calvinism that is deemed by the critic to be unenlightened, harsh, or extreme.

The Westminster Confession of Faith says that the gospel is to be freely offered to sinners, and the Larger Catechism makes clear that the gospel is offered to the non-elect.[139][140]

Neo-Calvinism

Dutch prime minister Abrahám Kuyper initiated neo-Calvinism

Neo-Calvinism, a form of Dutch Calvinism, is the movement initiated by the theologian and former Dutch prime minister Abrahám Kuyper. James Bratt has identified a number of different types of Dutch Calvinism: The Seceders—split into the Reformed Church "West" and the Confessionalists; and the Neo-Calvinists—the Positives and the Antithetical Calvinists. The Seceders were largely infralapsarian and the Neo-Calvinists usually supralapsarian.[141]

Kuyper wanted to awaken the church from what he viewed as its pietistic slumber. He declared:

No single piece of our mental world is to be sealed off from the rest and there is not a square inch in the whole domain of human existence over which Christ, who is sovereign over all, does not cry: 'Mine!'[142]

This refrain has become something of a rallying call for Neo-Calvinists.

Christian Reconstructionism

Christian Reconstructionism is a fundamentalista[143] Kalvínsky theonomic movement that has remained rather obscure.[144] Založil R. J. Rushdoony, the movement has had an important influence on the Kresťanské právo v Spojených štátoch.[145][146] The movement declined in the 1990s and was declared dead in a 2008 Cirkevné dejiny journal article.[147] However, it lives on in small denominations such as the Reformovaná presbyteriánska cirkev v USA and as a minority position in other denominations. Christian Reconstructionists are usually postmillennialists a nasledovníci presuppositional apologetics z Cornelius Van Til. They tend to support a decentralized political order resulting in laissez-faire kapitalizmus.[148][citation not found]

Nový kalvinizmus

New Calvinism is a growing perspective within conservative Evangelicalism that embraces the fundamentals of 16th century Calvinism while also trying to be relevant in the present day world.[149] V marci 2009 Čas magazine described the New Calvinism as one of the "10 ideas changing the world".[150] Some of the major figures who have been associated with the New Calvinism are John Piper, Mark Driscoll, Al Mohler,[150] Mark Dever,[151] C. J. Mahaney, Joshua Harrisa,[149] a Tim Keller.[152] New Calvinists have been criticized for blending Calvinist soteriology with popular Evangelical positions on the sacraments and kontinuizmus.[153]

Social and economic influences

Calvin expressed himself on usury in a 1545 letter to a friend, Claude de Sachin, in which he criticized the use of certain passages of scripture invoked by people opposed to the charging of interest. He reinterpreted some of these passages, and suggested that others of them had been rendered irrelevant by changed conditions. He also dismissed the argument (based upon the writings of Aristoteles) that it is wrong to charge interest for money because money itself is barren. He said that the walls and the roof of a house are barren, too, but it is permissible to charge someone for allowing him to use them. In the same way, money can be made fruitful.[154]

He qualified his view, however, by saying that money should be lent to people in dire need without hope of interest, while a modest interest rate of 5% should be permitted in relation to other borrowers.[155]

V Protestantská etika a duch kapitalizmu, Max Weber wrote that capitalism in Severná Európa evolved when the Protestant (particularly Calvinist) ethic influenced large numbers of people to engage in work in the secular world, developing their own podniky and engaging in trade and the accumulation of wealth for investment. Inými slovami, Protestantská pracovná morálka was an important force behind the unplanned and uncoordinated emergence of modern kapitalizmus.[156] In his book, apart from Calvinists, Weber also discusses Luteráni (hlavne Pietisti, but also notes differences between traditional Lutherans and Calvinists), Metodisti, Baptistov, Kvakeria Moravania (specifically referring to the Herrnhut-based community under Gróf von Zinzendorf's spiritual lead).

Politics and society

Stephen Bocskayvodca Hungarian Calvinists in anti-Habsburg rebellion and first Calvinist prince of Transylvania (r. 1605–1606)
Reformed church in Koudekerk aan den Rijn (Netherlands), 19th century

Calvin's concepts of God and man led to ideas which were gradually put into practice after his death, in particular in the fields of politics and society. After their fight for independence from Spain (1579), the Netherlands, under Calvinist leadership, granted asylum to religious minorities, e.g. Francúzsky Hugenoti, Angličtina Nezávislí (Kongregacionalisti) a Židia from Spain and Portugal. The ancestors of the philosopher Baruch Spinoza were Portuguese Jews. Aware of the trial against Galileo, René Descartes lived in the Netherlands, out of reach of the Inkvizícia, from 1628 to 1649.[157] Pierre Bayle, a Reformed Frenchman, also felt safer in the Netherlands than in his home country. He was the first prominent philosopher who demanded tolerance for atheists. Hugo Grotius (1583-1645) was able to publish a rather liberal interpretation of the Bible and his ideas about prírodný zákon v Holandsku.[158][159] Moreover, the Calvinist Dutch authorities allowed the printing of books that could not be published elsewhere, such as Galileo's Discorsi (1638).[160]

The burning of the Guernsey Martyrs Počas Marian persecutions in 1556

Alongside the liberal development of the Netherlands came the rise of modern demokracia in England and North America. In the Middle Ages, state and church had been closely connected. Martin Lutherje náuka o dvoch kráľovstvách separated state and church in principle.[161] His doctrine of the kňazstvo všetkých veriacich raised the laity to the same level as the clergy.[162] Going one step further, Calvin included elected laymen (cirkevní starší, presbyteri) in his concept of cirkevná vláda. The Huguenots added synody whose members were also elected by the congregations. The other Reformed churches took over this system of church self-government, which was essentially a representative democracy.[163] Baptistov, Kvakeria Metodisti are organized in a similar way. These denominations and the Anglikánska cirkev were influenced by Calvin's theology in varying degrees.[164][165]

In another factor in the rise of democracy in the Anglo-American world, Calvin favored a mixture of democracy and aristocracy as the best form of government (mixed government). He appreciated the advantages of democracy.[166] His political thought aimed to safeguard the rights and freedoms of ordinary men and women. In order to minimize the misuse of political power he suggested dividing it among several institutions in a system of checks and balances (rozdelenie síl).[potrebná citácia] Finally, Calvin taught that if worldly rulers rise up against God they should be put down. In this way, he and his followers stood in the vanguard of resistance to political absolutizmus and furthered the cause of democracy.[167] The Kongregacionalisti kto zakladal Plymouthská kolónia (1620) and Kolónia v zátoke Massachusetts (1628) were convinced that the democratic form of government was the will of God.[168][169] Enjoying self-rule, they practiced separation of powers.[170][171] ostrov Rhode, Connecticuta Pensylvánia, ktorú založil Roger Williams, Thomas Hookera William Penn, respectively, combined democratic government with sloboda vierovyznania. These colonies became safe havens for persecuted religious minorities, including Židia.[172][173][174]

The Grote Kerk in Haarlem, Holandská republika, c. 1665

In England, Baptists Thomas Helwys (c. 1575 – c. 1616), and John Smyth (c. 1554 – c.  1612) influenced the liberal political thought of the Presbyterian poet and politician John Milton (1608-1674) and of the philosopher John Locke (1632-1704),[potrebná citácia] who in turn had both a strong impact on the political development in their home country (Anglická občianska vojna of 1642–1651), Slávna revolúcia of 1688) as well as in North America.[175][176] The ideological basis of the Americká revolúcia was largely provided by the radical Whigs, who had been inspired by Milton, Locke, James Harrington (1611-1677), Algernon Sidney (1623-1683), and other thinkers. The Whigs' "perceptions of politics attracted widespread support in America because they revived the traditional concerns of a Protestantism that had always verged on Puritánstvo".[177] The Deklarácia nezávislosti USA, Ústava Spojených štátov and (American) Listina práv initiated a tradition of human and civil rights that continued in the French Deklarácia práv človeka a občana and the constitutions of numerous countries around the world, e. g. Latin America, Japan, India, Germany, and other European countries. It is also echoed in the Charta OSN a Všeobecná deklarácia ľudských práv.[178]

In the nineteenth century, churches based on or influenced by Calvin's theology became deeply involved in social reforms, e.g. the zrušenie otroctva (William Wilberforce, Harriet Beecher Stowe, Abrahám Lincoln, a ďalšie), volebné právo žiena väzenské reformy.[179][180] Members of these churches formed družstvá to help the impoverished masses.[181] Zakladatelia spoločnosti Hnutie Červeného kríža, počítajúc do toho Henry Dunant, were Reformed Christians. Their movement also initiated the Ženevské dohovory.[182][183][184]

Some sources would view Calvinist influence as not always being solely positive. The Boers a Afrikaner Calvinists combined ideas from Calvinism and Kuyperian theology to justify apartheid v Juhoafrickej republike.[185] As late as 1974 the majority of the Dutch Reformed Church in South Africa was convinced that their theological stances (including the story of the Tower of Babel) could justify apartheid.[186] In 1990 the Dutch Reformed Church document Church and Society maintained that although they were changing their stance on apartheid, they believed that within apartheid and under God's sovereign guidance, "...everything was not without significance, but was of service to the Kingdom of God."[187] These views were not universal and were condemned by many Calvinists outside South Africa. Pressure from both outside and inside the Dutch Reformed Calvinist church helped reverse apartheid in South Africa.[potrebná citácia]

Throughout the world, the Reformed churches operate hospitals, homes for handicapped or elderly people, and educational institutions on all levels. For example, American Congregationalists founded Harvard (1636), Yale (1701), and about a dozen other colleges.[188]

Pozri tiež

Doktrína

Súvisiace

Similar groups in other traditions

 • Ājīvika, an ancient Indian religion with a similarly deterministic view of predestination
 • Krypto-kalvinizmus: German Protestants accused of Calvinist leanings within the Lutheran church in the late-16th century
 • Jansenizmus: a radical, Roman Catholic Augustinian school with some doctrinal distinctives similar to those of Calvinism
 • Kalvínski metodisti

Protichodné názory

Referencie

 1. ^ Schaff, Philip. "Protestantism". New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge. IX. s. 297–299.
 2. ^ Muller, Richard A. (2006). Dictionary of Latin and Greek Theological Terms: Drawn Principally from Protestant Scholastic Theology (1. vyd.). Baker Book House. s. 320–321. ISBN 978-0801020643.
 3. ^ Hill, Graham. "Augustine's Influence on Calvin, Luther, and Zwingli". The Global Church Project. Získané 3. decembra 2019.
 4. ^ Hägglund, Bengt (2007). Teologins Historia [History of Theology] (V Nemecku). Translated by Gene J. Lund (Fourth Revised ed.). Saint Louis: Concordia Publishing House.
 5. ^ Muller 2004, s. 130.
 6. ^ "Theology and Communion". Wcrc.ch. Archivované od pôvodné dňa 20. decembra 2013. Získané 5. decembra 2013.
 7. ^ „Členské cirkvi“. Wcrc.ch. Archivované od pôvodné dňa 12. apríla 2014. Získané 5. decembra 2013.
 8. ^ Bernard Cottret (22 May 2003). Calvin, A Biography. A&C čierna. p. 239. ISBN 978-0-567-53035-6.
 9. ^ "Reformed Churches". Christian Cyclopedia.
 10. ^ Gonzalez, Justo L. The Story of Christianity, Vol. Two: The Reformation to the Present Day (New York: HarperCollins, 1985; reprint – Peabody: Prince Press, 2008) 180
 11. ^ "Sola Fide". Luteránska reformácia. 16. júna 2016. Získané 6. októbra 2020.
 12. ^ Muller 2004, s. 131–132.
 13. ^ Muller 2004, s. 132.
 14. ^ Muller 2004, s. 135.
 15. ^ Držiteľ 2004, pp. 246–256; McGrath 1990, s. 198–199
 16. ^ Pettegree 2004, s. 222
 17. ^ "The Reformed Church". Hungarian Reformed Church of Australia. Archivované od pôvodné dňa 22. februára 2014. Získané 8. februára 2014.
 18. ^ Hewett, Phillip (2004). Racovia: An Early Liberal Religious Community. Blackstone Editions. s. 21–22. ISBN 978-0972501750.
 19. ^ "The Reformation in Germany And Scandinavia". Vlib.iue.it. Získané 5. decembra 2013.
 20. ^ Chris Meehan (4 October 2010). "Touched by Devotion in South Korea". Christian Reformed Church. Archivované od pôvodné dňa 9. júla 2017. Získané 5. decembra 2013.
 21. ^ Goh, Robbie B.H. (2005). Christianity in Southeast Asia. Inštitút štúdií juhovýchodnej Ázie. p. 80. ISBN 981-230-297-2.
 22. ^ Výskumné centrum Pew's Forum on Religion and Public Life (19 December 2011), Global Christianity (PDF), pp. 21, 70, archived from pôvodné (PDF) dňa 23. júla 2013, načítané 20. novembra 2015
 23. ^ a b „Hlavné náboženské vetvy“.
 24. ^ "WCRC History". Svetové spoločenstvo reformovaných cirkví. Archivované od pôvodné 7. júla 2011. Získané 7. júla 2011. The World Alliance of Reformed Churches (WARC) and the Reformed Ecumenical Council (REC) have merged to form a new body representing more than 80 million Reformed Christians worldwide.
 25. ^ Allen 2010, s. 18–20.
 26. ^ Allen 2010, s. 22–23.
 27. ^ Allen 2010, s. 24–25.
 28. ^ McKim 2001, s. 12.
 29. ^ Allen 2010, s. 28.
 30. ^ a b Allen 2010, s. 31.
 31. ^ Farley & Hodgson 1994, s. 77.
 32. ^ McKim 2001, s. 20.
 33. ^ a b Allen 2010, s. 34–35.
 34. ^ McKim 2001, s. 230 n. 28.
 35. ^ Allen 2010, s. 44.
 36. ^ Allen 2010, s. 41–42.
 37. ^ Allen 2010, s. 43.
 38. ^ Allen 2010, s. 48.
 39. ^ Horton 2011a, s. 420–421.
 40. ^ Allen 2010, s. 54.
 41. ^ Allen 2010, s. 55.
 42. ^ Allen 2010, s. 57–58.
 43. ^ a b Allen 2010, s. 61–62.
 44. ^ Guthrie 2008, s. 32–33.
 45. ^ McKim 2001, s. 29.
 46. ^ Horton 2011a, s. 298–299.
 47. ^ McKim 2001, s. 82.
 48. ^ Allen 2010, s. 65–66.
 49. ^ Stroup 1993, s. 142.
 50. ^ McKim 2001, s. 94.
 51. ^ Stroup 1993, s. 156–157.
 52. ^ Stroup 1993, s. 164.
 53. ^ McKim 2001, s. 93.
 54. ^ McKim 2001, s. 66.
 55. ^ Wilson, Kenneth (2018). Augustine's Conversion from Traditional Free Choice to 'Non-fee' Free Will: A Comprehensive Methodology. Tübingen: Mohr Siebeck. pp. 35, 37, 93, 127, 140, 146, 150, 153, 221, 231–233, 279–280, 295. ISBN 9783161557538.
 56. ^ McKim 2001, s. 71–72.
 57. ^ Muller, Richard A. (2012). Kalvín a reformovaná tradícia (Ebook ed.). Grand Rapids, MI: Baker Academic. p. 51.
 58. ^ "Sin – A Calvinist Viewpoint". Learn Theology. Získané 7. decembra 2020.
 59. ^ McKim 2001, s. 73.
 60. ^ a b Allen 2010, s. 77–78.
 61. ^ a b McKim 2001, s. 114.
 62. ^ Allen 2010, s. 80.
 63. ^ McKim 2001, s. 113.
 64. ^ Allen 2010, s. 84.
 65. ^ Allen 2010, s. 85.
 66. ^ Calvin, John (1994). Inštitúty kresťanského náboženstva. Eerdmans. p. 2206.
 67. ^ Allen 2010, s. 100–101.
 68. ^ McKim 2001, s. 229–230.
 69. ^ Guthrie 2008, s. 47–49.
 70. ^ Horton 2011b, s. 15.
 71. ^ Sproul, R C (1997). What is Reformed Theology?. Grand Rapids: Baker Books. s. 27–28.
 72. ^ Muller, Richard A. (2012). Kalvín a reformovaná tradícia (Ebook ed.). Grand Rapids, MI: Baker Academic. s. 50–51.
 73. ^ Document translated in DeJong, Peter Y. (1968). Crisis In The Reformed Churches: Essays in Commemoration of the Synod of Dort (1618–1619). Grand Rapids, Michigan: Reformed Fellowship, Inc. pp. 52–58..
 74. ^ William H. Wail (1913). The Five Points of Calvinism Historically Considered, Nový výhľad 104 (1913).
 75. ^ Boettner, Loraine. "The Reformed Doctrine of Predestination" (PDF). Bloomingtonrpchurch.org. Archivované od pôvodné (PDF) dňa 27. mája 2014. Získané 5. decembra 2013.
 76. ^ Stewart, Kenneth J. (2008). "The Points of Calvinism: Retrospect and Prospect" (PDF). Scottish Bulletin of Evangelical Theology. 26 (2): 189–193.
 77. ^ Steele, David; Thomas, Curtis (1963). The Five Points of Calvinism Defined, Defended, Documented. p.25. The adjective 'total' does not mean that each sinner is as totally or completely corrupt in his actions and thoughts as it is possible for him to be. Instead, the word 'total' is used to indicate that the "whole" of man's being has been affected by sin
 78. ^ Livingstone, Elizabeth A. (2005). "Prvotný hriech". The Oxford dictionary of the Christian Church (3. vyd.). Oxford: Oxford University Press. ISBN 9780192802903.
 79. ^ Muller, Richard A. (2012). "Was Calvin a Calvinist?". Kalvín a reformovaná tradícia (Ebook ed.). Grand Rapids, MI: Baker Academic. p. 51. ISBN 978-1-4412-4254-9.
 80. ^ WCF 1646.
 81. ^ "The Five Points of Calvinism, TULIP". Calvinistcorner.com. Získané 5. decembra 2013.
 82. ^ Loraine Boettner. "The Perseverance of the Saints". The Reformed Doctrine of Predestination.
 83. ^ See Daniel Montgomery and Timothy Paul Jones, PROOF: Finding Freedom Through the Intoxicating Joy of Irresistible Grace. Grand Rapids, MI: Zondervan, 2014.
 84. ^ Tabuľka čerpaná z, aj keď nie kopírovaná, od Lange, Lyle W. Boh tak miloval svet: Štúdium kresťanskej náuky. Milwaukee: Northwestern Publishing House, 2006. s. 448.
 85. ^ a b c „Porovnaný kalvinizmus a luteranizmus“. WELS Aktuálne otázky a odpovede. Wisconsinská evanjelická luteránska synoda. Archivované od pôvodné 7. februára 2009. Získané 26. januára 2015. Obaja (luteráni a kalvíni) sa zhodujú na ničivej povahe pádu a na tom, že človek od prírody nemá moc pomáhať pri jeho obráteniach ... a že vyvolenie k spáse je z milosti. V luteranizme je nemecký volebný výraz Gnadenwahl, voľba z milosti - niet iného druhu.
 86. ^ John Calvin, Inštitúty kresťanského náboženstva, trans. Henry Beveridge, III.23.2.
 87. ^ John Calvin, Inštitúty kresťanského náboženstva, trans. Henry Beveridge, II.3.5.
 88. ^ John Calvin, Inštitúty kresťanského náboženstva, trans. Henry Beveridge, III.3.6.
 89. ^ Aktuálne otázky a odpovede WELS: WELS vs zhromaždenie Boha: „[Ľudia] sú od prírody mŕtvi vo svojich tranbsgressions (sic) a hriech, a preto nemajú schopnosť rozhodovať o Kristovi (Efezanom 2: 1, 5). Nevyberáme si Krista, ale on si vyvolil nás (Ján 15:16) Veríme, že ľudia sú pri obrátení čisto pasívni. ““
 90. ^ Augsburské spovednice, článok XVIII, zo slobodnej vôle, hovoriac: „Vôľa vôle má určitú slobodu zvoliť si občiansku spravodlivosť a pracovať s vecami rozumu. Ale bez Ducha Svätého nemá moc pôsobiť v spravodlivosti Božej, to znamená v duchovnej spravodlivosti; keďže prirodzený človek neprijíma veci Ducha Božieho (1 Kor 2,14), ale táto spravodlivosť sa koná v srdci, keď je Duch Svätý prijatý skrze Slovo. ““
 91. ^ Henry Cole, trans., Martin Luther o otroctve vôle (London, T. Bensley, 1823), 66. Kontroverzný termín liberum arbitrium preložil Cole „na základe vlastnej vôle“. Avšak Ernest Gordon Rupp a Philip Saville Watson, Luther a Erazmus: Slobodná vôľa a spása (Westminister, 1969) si ako svoj preklad zvolili „slobodnú voľbu“.
 92. ^ Stanglin, Keith D .; McCall, Thomas H. (15. novembra 2012). Jacob Arminius: teológ Grace. New York: OUP USA. s. 157–158.
 93. ^ Kniha svornosti: Vyznania luteránskej cirkvi, XI. Voľby. „Predurčenie“ znamená „Božie vysvätenie k spáse“.
 94. ^ Olson, Roger E. (2009). Arminianská teológia: mýty a reality. Downers Grove: InterVarsity Press. p. 63. "Arminians prijíma božské voľby, [ale] oni si myslia, že je to podmienené."
 95. ^ Westminsterské vyznanie„III: 6 hovorí, že iba„ vyvolení “sú„ skutočne nazývaní, ospravedlňovaní, prijímaní, posväcovaní a spasení “. Avšak v jeho Kalvín a reformovaná tradícia (Baker, 2012), 45 rokov, Richard A. Muller poznamenáva, že „veľká skupina literatúry interpretovala Kalvina ako vyučovanie„ obmedzeného zmierenia “, ale„ rovnako veľkého orgánu. . . [tlmočí] Kalvín ako učiteľ „neobmedzeného zmierenia“.
 96. ^ „Odôvodnenie / spása“. WELS Aktuálne otázky a odpovede. Wisconsinská evanjelická luteránska synoda. Archivované od pôvodné dňa 27. septembra 2009. Získané 29. januára 2015. Rimanom 3: 23-24, 5:9, 18 sú ďalšie pasáže, ktoré nás vedú k tvrdeniu, že je najprimeranejšie a najpresnejšie tvrdiť, že univerzálne ospravedlnenie je hotový fakt. Boh odpustil hriechy celého sveta bez ohľadu na to, či tomu ľudia veria alebo nie. Urobil viac, než „umožnil odpustenie“. To všetko kvôli dokonalému substitučnému dielu Ježiša Krista.
 97. ^ „IV. Odôvodnenie Milosťou prostredníctvom viery“. Tomu veríme. Wisconsinská evanjelická luteránska synoda. Získané 5. februára 2015. Veríme, že Boh ospravedlnil všetkých hriešnikov, to znamená, že ich vyhlásil za spravodlivých pre Krista. Toto je ústredné posolstvo Písma, od ktorého závisí samotná existencia cirkvi. Je to správa relevantná pre ľudí všetkých čias a miest, všetkých rás a spoločenských úrovní, pretože „výsledkom jedného priestupku bolo odsúdenie za všetkých ľudí“ (Rimanom 5:18). Všetci potrebujú odpustenie hriechov pred Bohom a Písmo hlása, že všetky boli ospravedlnené, pretože „výsledkom jedného skutku spravodlivosti bolo ospravedlnenie, ktoré prináša život všetkým ľuďom“ (Rimanom 5:18). Veríme, že jednotlivci dostávajú tento dar odpustenia zadarmo nie na základe svojich vlastných skutkov, ale iba prostredníctvom viery (Efezanom 2: 8–9). ... Na druhej strane, hoci Ježiš zomrel za všetkých, Písmo hovorí, že „kto neuverí, bude odsúdený“ (Marek 16:16). Neveriaci strácajú odpustenie, ktoré pre nich získal Kristus (Ján 8:24).
 98. ^ Becker, Siegbert W. „Objektívne odôvodnenie“ (PDF). Luteránsky seminár vo Wisconsine. p. 1. Získané 26. januára 2015.
 99. ^ „Univerzálne odôvodnenie“. WELS Aktuálne otázky a odpovede. Wisconsinská evanjelická luteránska synoda. Archivované od pôvodné dňa 27. septembra 2009. Získané 5. februára 2015. Kristus zaplatil za všetky naše hriechy. Boh Otec im preto odpustil. Aby sme však mohli z tohto verdiktu profitovať, musíme o ňom počuť a ​​dôverovať mu. Ak pre vás vložím peniaze do banky, aby ste ich využili, musíte o nich počuť a ​​použiť ich. Kristus zaplatil za vaše hriechy, ale aby ste z nich mali úžitok, musíte o nich počuť a ​​veriť im. Potrebujeme mať vieru, ale nemali by sme myslieť na vieru ako na náš príspevok. Je to Boží dar, ktorý v nás účinkuje Duch Svätý.
 100. ^ Augsburské vyznanie, Článok V, Odôvodnenie. Ľudia „nemôžu byť pred Bohom ospravedlnení vlastnými silami, zásluhami alebo skutkami, ale sú slobodne ospravedlnení pre Krista, prostredníctvom viery, keď veria, že sú prijatí v milosť a že ich hriechy sú pre Krista odpustené. .. . “
 101. ^ Stanglin, Keith D .; McCall, Thomas H. (15. novembra 2012). Jacob Arminius: teológ Grace. New York: OUP USA. p. 136. Viera je podmienkou ospravedlnenia
 102. ^ Paul ChulHong Kang, Odôvodnenie: Imputácia Kristovej spravodlivosti od teológie reformácie po americké veľké prebudenie a kórejské prebudenia (Peter Lang, 2006), 70, poznámka 171. Kalvín všeobecne obhajuje Augustínov „monergistický názor“.
 103. ^ Diehl, Walter A. „Vek zodpovednosti“. Luteránsky seminár vo Wisconsine. Získané 10. februára 2015. V úplnom súlade s Písmom učia luteránske vyznania monergizmu. „Aj takýmto spôsobom Sväté písmo pripisuje obrátenie, vieru v Krista, regeneráciu, obnovu a všetko, čo patrí ich účinnému začiatku a dokončeniu, nie ľudským silám prirodzenej slobodnej vôle, ani celkom, ani napoly, ani v akákoľvek, aj tá najmenšia alebo najnezanedbateľnejšia časť, ale solidum, teda výlučne a výlučne k božskému dielu a Duchu Svätému “(Trigl. 891, F.C., Sol. Decl., II, 25).
 104. ^ Monergizmus; thefreedictionary.com
 105. ^ „Porovnaný kalvinizmus a luteranizmus“. WELS Aktuálne otázky a odpovede. Wisconsinská evanjelická luteránska synoda. Archivované od pôvodné 7. februára 2009. Získané 9. februára 2015.
 106. ^ Olson, Roger E. (2009). Arminianská teológia: mýty a reality. Downers Grove: InterVarsity Press. p. 18. Arminiánsky synergizmus „označuje„ evanjelikálny synergizmus, ktorý potvrdzuje prevahu milosti.
 107. ^ Olson, Roger E. (2010). „Ešte jeden rýchly bočný panel pri objasňovaní arminianizmu“. Moje evanjelické, arminiánske teologické úvahy. Získané 27. augusta 2019. Klasický arminianizmus NIE hovorí, že Boh nikdy nezasahuje do slobodnej vôle. Hovorí sa v ňom, že Boh NIKDY neurčuje alebo nečiní určité zlo. [...] Arminián BY MOHOL veriť v božský diktát Písma a nerobiť násilie voči svojej arminiánskej viere. [...] Arminianizmus nemá v láske libertariánsku slobodnú vôľu - akoby to bolo samé osebe. Klasickí Arminčania vyšli z našej cesty (počnúc samotným Arminiusom), aby objasnili, že naše jediné dôvody pre vieru v slobodnú vôľu AKO ARMINIÁNI [...] sú 1) preto, aby sa Boh nestal pôvodcom hriechu a zla, a 2) objasniť ľudskú zodpovednosť za hriech a zlo.
 108. ^ The Westminsterské vyznanie viery, Ch XVII, „O vytrvalosti svätých“.
 109. ^ „Raz uložené vždy uložené“. WELS Aktuálne otázky a odpovede. Wisconsinská evanjelická luteránska synoda. Archivované od pôvodné dňa 27. septembra 2009. Získané 7. februára 2015. Ľudia môžu spadnúť z viery. Biblia varuje: „Ak si myslíte, že stojíte pevne, buďte opatrní, aby ste nespadli.“ (1. Korinťanom 10:12). Niektorí z Galaťanov istý čas verili, ale dostali sa do omylu zničujúceho dušu. Pavol ich varoval: „Vy, ktorí sa snažíte byť ospravedlnení zákonom, ste sa odcudzili od Krista; odpadli ste z milosti.“ (Galaťanom 5: 4). Ježiš vo svojom vysvetlení podobenstva o rozsievačovi hovorí: „Tí na skale sú tí, ktorí prijímajú slovo s radosťou, keď ho počujú, ale nemajú koreň. Na chvíľu veria, ale v čase testovania odpadnúť “(Lukáš 8:13). Podľa Ježiša môže človek chvíľu veriť a potom odpadnúť. Verili, že vlastnia večnú spásu, ale keď upadli od viery, stratili milostivý Boží dar.
 110. ^ „Vytrvalosť svätých (raz uložené vždy uložené)“. WELS Aktuálne otázky a odpovede. Wisconsinská evanjelická luteránska synoda. Archivované od pôvodné dňa 27. septembra 2009. Získané 7. februára 2015. Nemôžeme prispieť jednou škvrnou k našej spáse, ale našou vlastnou aroganciou alebo neopatrnosťou ju môžeme vyhodiť. Preto nás Písmo opakovane vyzýva, aby sme bojovali proti dobrému boju viery (Efezanom 6 a 2. Timotejovi 4 napríklad). Moje hriechy ohrozujú a oslabujú moju vieru, ale Duch skrze evanjelium v ​​slove a sviatostiach posilňuje a zachováva moju vieru. Preto luteráni zvyčajne hovoria o Božej ochrane viery, a nie o vytrvalosti svätých. Kľúčom je nie naša vytrvalosť, ale ochrana Ducha.
 111. ^ Demarest, Bruce A. (1997). Kríž a spása: Nauka o spasení. Crossway Books. 437–438.
 112. ^ Demarest, Bruce A. (1997). Kríž a spása: Nauka o spasení. Crossway Books. p. 35. "Mnoho Arminiančanov popiera doktrínu vytrvalosť svätých."
 113. ^ McKim 2001, s. 125.
 114. ^ a b McKim 2001, s. 126.
 115. ^ a b c John Barber (25. júna 2006). „Luther a Kalvín o hudbe a bohoslužbách“. Časopis Reformované perspektívy. 8 (26). Získané 6. mája 2008.
 116. ^ Brian Schwertley (1998). „Hudobné nástroje vo verejnom uctievaní Boha“. Získané 16. novembra 2007.
 117. ^ Maxwell, William D. (1936). Náčrt kresťanského uctievania: jeho vývoj a formy. Londýn: Oxford University Press.
 118. ^ John Frame (1996). Uctievanie v duchu a pravde. Phillipsburg, NJ: P&R Pub. ISBN 0-87552-242-4.
 119. ^ a b WCF 1646, XXVII.I.
 120. ^ a b WCF 1646, XXVII.II.
 121. ^ 1689 baptistické vyznanie viery. Ch. 28 ods. 2 - cez Wikisource.
 122. ^ 1689 baptistické vyznanie viery. Ch. 28 ods. 4 - cez Wikisource.
 123. ^ WCF 1646, XXIX.VII.
 124. ^ Hodge, Charles (1871). „Systematická teológia - Zväzok II - Supralapsarianizmus“. Éterická knižnica kresťanskej klasiky. Získané 4. júna 2007.
 125. ^ Hodge, Charles (1871). „Systematická teológia - Zväzok II - Infralapsarianizmus“. Éterická knižnica kresťanskej klasiky. Získané 4. júna 2007.
 126. ^ Schaff, Philip (1898). Dejiny kresťanskej cirkvi: moderné kresťanstvo; Švajčiarska reformácia, 2. vydanie, rev. C. Scribnerovej. p. 222.
 127. ^ Conkin, Paul Keith (1995). Centrum nepokojov: Reformované kresťanstvo v Amerike Antebellum. University of North Carolina Press. ISBN 978-0-8078-4492-2. Čiastočne kvôli zoskupeným modelom osídlenia a intenzívnej etnickej a jazykovej identity sa reformované nemecké a holandské kongregácie bránili vábeniu asimilácie, hoci veľa holandských reformovaných kresťanov v údolí Hudson Valley sa pridalo k anglikánskym zborom.
 128. ^ Kráľovná, Edward L .; Prothero, Stephen R .; Shattuck, Gardiner H. (1. januára 2009). Encyklopédia amerických náboženských dejín. Vydavateľstvo Infobase. p. 818. ISBN 9780816066605. Získané 31. októbra 2012. Ďalšou vo veľkosti a historickom význame je Jednotná Kristova cirkev, ktorá je historickým pokračovaním kongregačných cirkví založených pod vplyvom puritánstva Nového Anglicka. Zjednotená Kristova cirkev zahrnula aj tretiu veľkú reformovanú skupinu, nemeckú reformovanú skupinu, ktorá (vtedy známa ako Evanjelická a reformovaná cirkev) sa v roku 1957 spojila s kongregacionalistami.
 129. ^ Puritáni a puritánstvo v Európe a Amerike. ABC-CLIO. 2006. s. 534. ISBN 9781576076781.
 130. ^ Jensen, Michael P. (7. januára 2015). „9 vecí, ktoré by ste mali vedieť o anglikanizme“. Evanjeliová koalícia. Získané 3. februára 2020.
 131. ^ a b Robinson, Peter (2. augusta 2012). „Reformovaná tvár anglikanizmu“. Starý vysoký kostolník. Získané 3. februára 2020.
 132. ^ Hicks, Tom (30. marca 2017). „Čo je to reformovaný baptista?“. Ministerstvá zakladateľov. Získané 3. februára 2020.
 133. ^ Iustitia Dei: História kresťanskej náuky o ospravedlnení. s.269 Alister E. McGrath - 2005 „Dôležitosť tejto trojitej schémy vyplýva z jej prijatia Mojžišom Amyrautom ako základu jeho charakteristickej teológie.211 Amyrautov„ hypotetický univerzalizmus “a jeho doktrína trojitej zmluvy medzi Bohom a ľudstvom sú. .. "
 134. ^ Hubert Cunliffe-Jones, Dejiny kresťanskej náuky p. 436 2006 „Vymenovanie peripatetického škótskeho učenca Johna Camerona za profesora na akadémii v roku 1618 uviedlo na scénu stimulujúceho učiteľa, a keď bol v roku 1626 jeho žiak Mojžiš Amyraut (Amyraldus) povolaný za ministra ... “
 135. ^ „Systematická teológia - zväzok II - Éterická knižnica kresťanskej klasiky“. Ccel.org. 21. júla 2005. Získané 5. decembra 2013.
 136. ^ Benjamin B. Warfield, Tvorba zv. V,Kalvín a kalvinizmus, s. 364–365, a zv. VI, Westminsterské zhromaždenie a jeho práca, s. 138–144.
 137. ^ Michael Horton v J. Matthew Pinson (ed.), Štyri pohľady na večnú bezpečnosť, 113.
 138. ^ Warfield, B. B., Plán spásy (Grand Rapids: Eerdmans, 1973)
 139. ^ WCF 1646, VII.III.
 140. ^ Westminsterský väčší katechizmus . Otázka 68 - prostredníctvom Wikisource.
 141. ^ James Bratt, Holandský kalvinizmus v modernej Amerike. Wipf a Stock; pôvodný Eerdmans (1984)
 142. ^ James E. McGoldrick, Abraham Kuyper: Boží renesančný človek. (Welwyn, UK: Evangelical Press, 2000).
 143. ^ Duncan, J. Ligon, III (15. októbra 1994). Mojžišov zákon pre modernú vládu. Výročné národné stretnutie Združenia pre históriu spoločenských vied. Atlanta. Archivované od pôvodné dňa 30. novembra 2012. Získané 23. augusta 2013.
 144. ^ Ingersoll, Julie (2013). „Nábožensky motivované násilie v diskusii o potrate“. V Juergensmeyer, Mark; Kitts, Margo; Jerryson, Michael (eds.). Oxfordská príručka náboženstva a násilia. New York: Oxford University Press. s. 316–317. doi:10.1093 / oxfordhb / 9780199759996.013.0020.
 145. ^ Clarkson, Frederick (1995). „Kresťanský rekonštrukcionizmus“. V Berlet, Chip (vyd.). Oči správne!: Spochybnenie vôle pravého krídla. Boston: South End Press. p. 73. ISBN 9780896085237.
 146. ^ Ingersoll, Julie (2009). „Mobilizácia evanjelikov: kresťanský rekonštrukcionizmus a korene náboženskej pravice“. In Brint, Steven; Schroedel, Jean Reith (vyd.). Evanjelici a demokracia v Amerike: Náboženstvo a politika. 2. New York: Nadácia Russella Sage. p. 180. ISBN 9780871540683.
 147. ^ Worthen, Molly (2008). „Problém Chalcedonu: Rousas John Rushdoony a počiatky kresťanského rekonštruktivizmu“. Cirkevné dejiny. 77 (2): 399–437. doi:10.1017 / S0009640708000590.
 148. ^ North & DeMar 1991, s. 81.
 149. ^ a b Collin (22. septembra 2006). „Mladý, nepokojný, reformovaný“. Kresťanstvo dnes. Získané 13. marca 2009.
 150. ^ a b David van Biema (2009). „10 myšlienok, ktoré práve teraz menia svet: nový kalvinizmus“. Čas. Získané 13. marca 2009.
 151. ^ Burek, Josh (27. marca 2010). „Kresťanská viera: kalvinizmus je späť“. Kresťanský vedecký monitor. Získané 16. marca 2011.
 152. ^ Chew, David (jún 2010). „Tim Keller a nová kalvínska myšlienka„ ekosystémov evanjelia"". Christian Research Network. Archivované od pôvodné dňa 11. októbra 2011.
 153. ^ Clark, R. Scott (15. marca 2009). „Kalvinizmus starý a“ nový"". Archivované od pôvodné dňa 1. júla 2015.
 154. ^ List je citovaný v Le Van Baumer, Franklin, redaktor (1978). Hlavné prúdy západného myslenia: Čítania v západnej Európe Intelektuálne dejiny od stredoveku po súčasnosť. New Haven: Yale University Press. ISBN 0-300-02233-6.
 155. ^ Pozri Haas, Guenther H. (1997). Koncept ekvity v Calvinovej etike. Waterloo, Ont., Kanada: Wilfrid Laurier University Press. s. 117 a nasl. ISBN 0-88920-285-0.
 156. ^ McKinnon, AM (2010). „Voliteľné príbuzenstvo protestantskej etiky: Weber a chémia kapitalizmu“ (PDF). Sociologická teória. 28 (1): 108–126. doi:10.1111 / j.1467-9558.2009.01367.x. hdl:2164/3035. S2CID 144579790.
 157. ^ Carl Friedrich von Weizsäcker, Descartes, René, v Die Religion in Geschichte und Gegenwart, 3. Auflage, Band II, pl. 88
 158. ^ Karl Heussi, Kompendium der Kirchengeschichte, 11. Auflage (1956), Tübingen (Nemecko), s. 396-397
 159. ^ H. Knittermeyer, Bayle, Pierre, v Die Religion in Geschichte und Gegenwart, 3. Auflage, Band I, plk. 947
 160. ^ Bertolt Brecht, Leben des Galilei, Bild 15
 161. ^ Heinrich Bornkamm, Toleranz, v Die Religion in Geschichte und Gegenwart, 3. Auflage, Band VI, pl. 941
 162. ^ B. Lohse, Priestertum, v Die Religion in Geschichte und Gegenwart, 3. Auflage, Band V, sl. 579–580
 163. ^ Karl Heussi, Kompendium der Kirchengeschichte, s. 325
 164. ^ Karl Heussi, Kompendium der Kirchengeschichte, s. 329–330, 382, ​​422–424
 165. ^ Avis, Paul David Loup, vyd. (1989). „Sedemnáste a osemnáste storočie: anglikanizmus erastiánsky alebo apoštolský? Anglikánsky konsenzus: kalvínski biskupi“. Anglikanizmus a kresťanská cirkev: Teologické zdroje v historickej perspektíve (2. vyd.). London: T & T Clark (publikované 2002). p. 67. ISBN 9780567087454. Získané 29. januára 2020. Medzi anglikánskymi a kontinentálnymi teológiami, najmä reformovanými (kalvínskymi), existovala aj skutočná, aj keď nie otrocká teologická príbuznosť. Umiernený kalvínsky pohľad na „doktríny milosti“ (vzájomne prepojený sled predurčenia, vyvolenia, ospravedlnenia, posvätenia, konečnej vytrvalosti, velebenia) bol, dá sa povedať, normou.
 166. ^ Jan Weerda, Calvin, v Evangelisches Soziallexikon, 3. Auflage (1958), Stuttgart (Nemecko), kol. 210
 167. ^ Clifton E. Olmstead (1960), Dejiny náboženstva v Spojených štátoch, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J., s. 10
 168. ^ M. Schmidt, Pilgerväter, v Die Religion in Geschichte und Gegenwart, 3. Auflage, Band V, sl. 384
 169. ^ Clifton E. Olmstead, Dejiny náboženstva v Spojených štátoch, s. 18
 170. ^ „Právna štruktúra kolónie Plymouth Colony“. Histarch.uiuc.edu. 14. decembra 2007. Získané 5. decembra 2013.
 171. ^ Weinstein, Allen; Rubel, David (2002). Príbeh Ameriky: Sloboda a kríza od osídlenia k superveľmoci. New York, NY: DK Publishing, Inc., s.56–62. ISBN 0-7894-8903-1.
 172. ^ Clifton E. Olmstead, Dejiny náboženstva v Amerike, s. 74–76, 99–117
 173. ^ Hans Fantel (1974), William Penn: apoštol disentu, William Morrow and Co., New York, N.Y.
 174. ^ Edwin S. Gaustad (1999), Sloboda svedomia: Roger Williams v Amerike, Judson Press, Valley Forge
 175. ^ G. Müller-Schwefe, Milton, John, v Die Religion in Geschichte und Gegenwart, 3. Auflage, Band IV, pl. 954–955
 176. ^ Karl Heussi, Kompendium der Kirchengeschichte, s. 398
 177. ^ Middlekauff, Robert (2005). The Glorious Cause: The American Revolution, 1763–1789 (Revidované a zväčšené vydanie.). New York, N.Y .: Oxford University Press. s. 52, 136. ISBN 978-0-19-531588-2.
 178. ^ Douglas K. Stevenson (1987), Americký život a inštitúcie, Stuttgart (Nemecko), s. 34
 179. ^ Clifton E. Olmstead, Dejiny náboženstva v Spojených štátoch, s. 353–375
 180. ^ M. Schmidt, Kongregacionalizmus, v Die Religion in Geschichte und Gegenwart, 3. Auflage, Band III, sl. 1769–1771
 181. ^ Wilhelm Dietrich, Genossenschaften, v Evangelisches Soziallexikon, 3. Auflage (1958), kol. 411–412
 182. ^ Ulrich Scheuner, Genfer Konventionen, v Evangelisches Soziallexikon, 3. Auflage, plk. 407–408
 183. ^ R. Pfister, Schweiz, v Die Religion in Geschichte und Gegenwart, 3. Auflage, Band V, sl. 1614–1615
 184. ^ Dromi, Shai M. (2020). Nad zápasom: Červený kríž a výroba humanitárneho mimovládneho sektoru. Chicago: Univ. of Chicago Press. p. 45. ISBN 9780226680101.
 185. ^ Swart, Ignác (2012). Životné podmienky, náboženstvo a pohlavie v Južnej Afrike po apartheide: budovanie dialógu juh-sever. AFRICKÉ SLNKO MeDIA. p. 326. ISBN 9781920338688. Získané 18. októbra 2016.
 186. ^ Weisse & Anthonissen 2004, s. 124-126.
 187. ^ Weisse & Anthonissen 2004, s. 131.
 188. ^ Clifton E. Olmstead, Dejiny náboženstva v Spojených štátoch, s. 80, 89, 257.

Bibliografia

Ďalšie čítanie

vonkajšie odkazy

Pin
Send
Share
Send