Východoslovenská galéria - East Slovak Gallery

Z Wikipédie, Voľnej Encyklopédie

Pin
Send
Share
Send

Východoslovenská galéria
Východoslovenská galéria
Košice - Hlavná 27 (2) .jpg
Východoslovenská galéria
PolohaVýchodoslovenská galéria Košice, Hlavná 27, 040 01 Košice
RiaditeľMgr. čl. Dorota Kenderová, ArtD.
Webová stránkawww.vsg.sk

The Východoslovenská galéria, založená v roku 1951, bola prvou regionálnou galériou v Bratislave Slovensko. Poslaním galérie je ochrana a prezentácia zbierok a dokumentácie umeleckej scény a umeleckého života v regióne východného Slovenska.

Provízie

Dnes je v galérii viac ako 7 000 umeleckých diel. Okrem reprezentatívnej zbierky umenia devätnásteho a dvadsiateho storočia z regiónu východného Slovenska poskytuje zbierka aj prehľad moderného a súčasný Slovenské umenie. Galéria sa okrem svojich rozsiahlych výstavných aktivít zameriava aj na výskum a skúmanie umeleckej scény na východnom Slovensku, najmä košickej moderny, fenoménu 20. rokov charakterizovaného neobvyklým vývojom moderného umenia. V rozsiahlych priestoroch Galéria predstavuje širokú škálu slovenského a medzinárodného umenia. Sprievodné aktivity ako prehliadky so sprievodcom, detské workshopy alebo prednášky a knižnica s odbornou umeleckou literatúrou ponúkajú veľké možnosti trávenia voľného času priamo v priestoroch galérie.

Oheň

Deň 12. januára 1985 napísal históriu Východoslovenskej galérie ako nešťastnú udalosť. V ten deň vypukol v jeho skladoch rozsiahly požiar a ničivé plamene náhle zmenili stovky umeleckých diel na popol a zrúcaninu. Požiar bol spôsobený únikom z poškodeného pouličného plynového potrubia. Oheň nenávratne zničil 1030 umeleckých diel.

Bývalý župný dom / Hlavná 27

Od roku 1992 má galéria sídlo v budove bývalého Župného domu. Budova v barokovom a klasicistickom štýle, ktorú navrhol viedenský staviteľ J. Langer, bola dokončená v roku 1779. V rokoch 1888-1889 prešla budova niekoľkými úpravami: bola upravená predná časť domu, dvorné krídla boli pridané a bolo upravené zadné krídlo. Na fasáde je vidieť erb sv Okres Abaúj-Torna z roku 1558. Na poschodí sa nachádza zhromažďovacia hala, takzvaná historická hala, s iluzívnymi arkádami s erbom bývalej župy Abaúj-Torna a niektorými jej mestami a dedinami. Práve tu sa 5. apríla 1945 konalo prvé zasadnutie vlády Národného frontu Čechov a Slovákov, ktoré vyhlásilo košický vládny program.

EHMK 2013

V rámci Európske hlavné mesto kultúry, bola časť galérie prestavaná v roku 2013 a bol vytvorený nový podzemný výstavný priestor, ktorý slúži predovšetkým na prezentáciu súčasného umenia.

Alžbetina ulica 22

Pod správou Východoslovenskej galérie sa v budove na Alžbetinej ulici 22 okrem priestorov na Hlavnej ulici 27 nachádza aj výstavný priestor. Baroková budova zo začiatku 18. storočia bola upravená v tzv. pseudohistorický štýlu na konci devätnásteho storočia.

Referencie

Vonkajšie odkazy

  • facebook / VSG.sk

Pin
Send
Share
Send