Východné katolícke cirkvi - Eastern Catholic Churches

Z Wikipédie, Voľnej Encyklopédie

Pin
Send
Share
Send

Východné katolícke cirkvi
KlasifikáciaKatolícka
OrientáciaVýchodné kresťanstvo
PísmoBiblia (Septuaginta, Pešita)
TeológiaKatolícka teológia a
Východná teológia
SlušnosťBiskupský
ŠtruktúraPrijímanie
Najvyšší pontifikPápež František
JazykKoine gréčtina, Sýrska, Hebrejsky, Aramejsky, Geʽez, Koptskýa Klasický arménsky
LiturgiaAlexandrijský obrad, Arménsky obrad, Byzantský obrad, Východosýrsky obrada Západosýrsky obrad
Oddelený odRôzne autokefálny kostoly sv Východná pravoslávna, Orientálny pravoslávnya Kostol východu po celé storočia
Členovia18 miliónov[1]

The Východné katolícke cirkvi alebo Orientálne katolícke cirkvi, nazývaný tiež Katolícke cirkvi východného obradu, Katolicizmus východného obradualebo jednoducho Východné cirkvi a v niektorých historických prípadoch označovaných ako Uniati, sú dvadsaťtri východných kresťanov sui iuris (autonómny) konkrétne cirkvi z katolícky kostol, v úplné prijímanie s pápež v Rím. Aj keď sa odlišujú od Rímskokatolícky kostol, sú všetci v plnom spoločenstve s ňou a navzájom.

Východné cirkvi predovšetkým uznávajú ústrednú úlohu rímskeho biskupa v rámci EÚ Kolégium biskupov a jeho neomylnosť pri rozprávaní ex cathedra. Väčšina východných katolíckych cirkví sú skupiny, ktoré v minulosti patrili k rôznym bodom Východná pravoslávna cirkev, Orientálne pravoslávne cirkvia historické Kostol východu, ale teraz sú v spoločenstve s rímskym biskupom kvôli poľahčujúcim politickým a kultúrnym okolnostiam ovplyvňujúcim vzťahy cirkví. Ako taký päť liturgické tradície z dvadsiatich troch východných katolíckych cirkví vrátane Alexandrijský obrad, Arménsky obrad, Byzantský obrad, Východosýrsky obrada Západosýrsky obrad, sú zdieľané s ostatnými Východný kresťan kostoly.[2] V dôsledku toho sa katolícka cirkev skladá zo šiestich liturgických obradov, vrátane spomínaných piatich liturgických tradícií východných katolíckych cirkví spolu s Latinské liturgické obrady latinskej cirkvi.[3]

Na čele s patriarchov, metropolitova veľkí arcibiskupi, sa východné katolícke cirkvi riadia v súlade s Kódex kánonov východných cirkví, aj keď okrem toho má každá cirkev aj svoje vlastné kánony a zákony a výslovne sa podporuje zachovanie ich vlastných tradícií. Celkové členstvo v rôznych cirkvách predstavuje podľa informácií asi 18 miliónov Annuario Pontificio (ročný adresár katolíckej cirkvi), čo predstavuje asi 1,5 percenta katolíckej cirkvi, zvyšok z jej viac ako 1,3 miliardy členov patrí k latinskej cirkvi.

The Maronitský kostol sa všeobecne považuje za jedinú z východných katolíckych cirkví, ktorá vždy zostala v plnom spoločenstve so Svätou stolicou, zatiaľ čo väčšina ostatných cirkví sa zjednocuje od 16. storočia. Avšak Melkitský gréckokatolícky kostol, Syro Malabar Church a Italsko-albánsky katolícky kostol tiež požadovať večné prijímanie. Najväčších šesť cirkví na základe členstva[pochybné ] sú:

Týchto šesť cirkví predstavuje asi 85% členstva vo východných katolíckych cirkvách.[pochybné ]

Plné spoločenstvo predstavuje vzájomné sviatostné zdieľanie medzi východnými katolíckymi cirkvami a latinskou cirkvou vrátane eucharistického vzájomného spoločenstva. Aj keď sa niektoré teologické problémy líšia medzi východnými katolíckymi cirkvami a ostatnými východnými kresťanskými cirkvami, prijímajú ich členov Eucharistia a ďalšie sviatosti, ako sa riadia Orientálne kánonické právo.[a] Je pozoruhodné, že veľa východných katolíckych cirkví k nim pristupuje odlišne duchovný celibát ako to robí a umožňuje latinská cirkev vysviacka z ženatý mužov do kňazstvo (aj keď nie do biskupstvo).

Východné katolícke cirkvi majú pôvod v stredný východ, severná Afrika, Východná Afrika, Východná Európa a Južná India. Od 19. storočia však diaspóra sa rozšírila do západná Európa, Americas a Oceánia čiastočne kvôli prenasledovanie, kde eparchie boli zriadené, aby slúžili prívržencom popri tých z latinskej cirkvi diecézy. Latinskí katolíci na Blízkom východe, na druhej strane sa o ne tradične stará Latinský jeruzalemský patriarchát.

Terminológia

Aj keď sú východní katolíci v úplné prijímanie s Pápež a členovia z celého sveta katolícky kostol,[b][c] nie sú členmi Latinský kostol, ktorý používa Latinské liturgické obrady, medzi ktorými je Rímsky obrad je najrozšírenejší.[d] Východné katolícke cirkvi sú naopak odlišné konkrétne cirkvi sui iuris, hoci udržiavajú úplnú a rovnocennú vzájomnú sviatostnú výmenu s členmi latinskej cirkvi.

Obrad alebo kostol

Existujú rôzne významy slova obrad. Okrem jej odkazu na liturgické dedičstvo a konkrétny kostol, slovo bolo a stále je niekedy, aj keď zriedka, oficiálne používané v konkrétnej cirkvi samotnej. Teda termín Latinský obrad môže odkazovať buď na latinskú cirkev, alebo na jednu alebo viac z Západné liturgické obrady, ktoré zahŕňajú väčšinu Rímsky obrad ale aj Ambroziánsky obrad, Mozarabický obrad, a ďalšie.

V roku 1990 Kódex kánonov východných cirkví (CCEO),[8][9] podmienky autonómna cirkev a obrad sú teda definované:

Skupina veriacich kresťanov, ktorých v súlade so zákonom spája hierarchia a ktorá je najvyššou autoritou Cirkvi výslovne alebo mlčky uznaná za autonómnu, sa v tomto kódexe nazýva autonómna cirkev (kánon 27).[10]

 1. Obradom je liturgické, teologické, duchovné a disciplinárne dedičstvo, kultúra a okolnosti dejín odlišného národa, ktorými sa v každej autonómii prejavuje jej vlastný spôsob života vo viere [sui iuris] Cirkev.
 2. Obrady liečené v CCEO, pokiaľ nie je uvedené inak, sú tie, ktoré pochádzajú z alexandrijskej, antiochénskej, arménskej, chaldejskej a konštantinopolskej tradície “(kánon 28)[11] (nielen liturgické dedičstvo, ale aj teologické, duchovné a disciplinárne dedičstvo charakteristické pre kultúru ľudí a okolnosti ich dejín).

Keď hovoríme o východných katolíckych cirkvách, o latinských Kódex kánonického práva z roku 1983 (1983 CIC) používa výrazy „rituálna cirkev“ alebo „rituálna cirkev sui iuris„(kánony 111 a 112), a tiež hovorí o„ poddanom východného obradu “(kánon 1015 §2),„ ordinároch iného obradu “(kánon 450 §1),„ veriacich konkrétneho obradu “(kánon 476) atď. Druhý vatikánsky koncil hovoril o východných katolíckych cirkvách ako o „konkrétnych cirkvách alebo obradoch“.[12](n. 2)

V roku 1999 Konferencia katolíckych biskupov USA uviedol: "Boli sme zvyknutí hovoriť o latinskom (rímskom alebo západnom) obrade alebo o východných obradoch, aby sme označili tieto rôzne cirkvi. Súčasná legislatíva cirkvi obsiahnutá v Kódex kánonického práva a Kódex kánonov východných cirkví objasňuje, že by sme nemali hovoriť nie o obradoch, ale o cirkvách. Kánon 112 Kódexu kánonického práva používa na označenie rôznych cirkví výraz „autonómne rituálne cirkvi“. “[13] A autor v časopise z januára 2006 vyhlásil: „Východné cirkvi sa stále mylne nazývajú cirkvami východného obradu, čo je odkazom na ich rôzne liturgické dejiny. Pravdepodobne sa im hovorí východné cirkvi alebo východné katolícke cirkvi.“[14] Pojem „obrad“ sa však naďalej používa. The 1983 CIC zakazuje latinskému biskupovi vysvätiť bez dovolenia Svätej stolice osobu, ktorá je „východného pôvodu“ obrad„(nie“ kto používa východniar obrad„, fakulta, ktorá sa niekedy udeľuje latinským duchovným).[15]

Uniate

Termín Uniat alebo Uniate (niektoré označované ako pejoratívny termín) sa uplatňuje na východné katolícke cirkvi a na jednotlivých členov, ktorí boli predtým súčasťou východných alebo východných pravoslávnych cirkví alebo Asýrska cirkev na východe. Termín sa niekedy považuje za hanlivý,[16][17] hoci to používali niektorí latinskí a východní katolíci pred Druhý vatikánsky koncil.[e] Oficiálne katolícke dokumenty tento výraz už nepoužívajú kvôli vnímaným negatívnym podtextom.

História

Pozadie

Spoločenstvo medzi kresťanskými cirkvami bolo prerušené kvôli otázkam viery, z ktorých každá strana obviňovala druhú stranu kacírstvo alebo odklon od skutočnej viery (pravoslávie). Prijímanie bolo prerušené aj kvôli nezhodám v otázkach autority alebo legitimity voľby konkrétneho biskupa. V týchto posledných prípadoch každá strana obvinila druhú z rozkol, ale nie z kacírstva.

Nasledujúce ekumenické rady sú závažnými porušeniami spoločenstva:

Rada Efezu (431 n. L.)

V roku 431 cirkvi, ktoré prijali učenie Rada Efezu (ktorý odsúdil názory Nestorius) klasifikoval ako kacírov tých, ktorí odmietli vyhlásenia rady. The Kostol východu, ktorá bola hlavne pod Sassanidská ríša, nikdy neprijal stanoviská rady. Neskôr v Ázii zažilo obdobie veľkej expanzie a potom sa zrútilo po Mongolská invázia na Blízky východ v 14. storočí.

Pamätníky ich prítomnosti stále existujú v Číne. Teraz ich je relatívne málo a rozdelili sa na tri cirkvi: chaldejská katolícka cirkev - východný katolícky kostol v plnom spoločenstve s Rímom - a dva asýrske cirkvi, ktoré nie sú v spoločenstve ani s Rímom, ani s ostatnými. The Chaldejský katolícky kostol je najväčší z troch. Skupiny Asýrčanov, ktoré sa nezjednotili s Rímom, zostali a sú známe ako Asýrska cirkev na východe, ktorá prežívala vnútorný rozkol v roku 1968, ktorá viedla k vytvoreniu Staroveký kostol na východe.

Chalcedónsky koncil (451 n. L.)

V roku 451 tí, ktorí prijali Koncil v Chalcedone podobne klasifikoval tých, ktorí to odmietli, ako Monofyzit kacíri. Cirkvi, ktoré odmietli prijať koncil, sa namiesto toho domnievali, že to boli oni, ktorí boli pravoslávni; odmietajú popis Monofyzit (význam jedine-priroda) namiesto toho radšej Miafyzit (význam jedno-priroda). Rozdiel v pojmoch sa môže javiť nepatrný, ale je teologicky veľmi dôležitý. „Monofyzit“ znamená jedinú božskú prirodzenosť samotnú bez skutočnej ľudskej prirodzenosti - podľa nej kacírska viera Chalcedónske kresťanstvo- keďže „miafyzit“ možno chápať tak, že znamená jednu prirodzenosť ako Boh, existujúci v osobe Ježiša, ktorý je ľudský aj božský - ideu ľahšie zosúladenú s chalcedónskou doktrínou. Často sa im hovorí v angličtine Orientálne pravoslávne cirkvi, aby sa odlíšili od Východné pravoslávne cirkvi.

Tento rozdiel, ktorým sa slová orientálna a Východná ktoré samy o sebe majú presne ten istý význam, ale používajú sa ako označenia na opísanie dvoch rôznych realít, je nemožné ich preložiť do väčšiny ostatných jazykov a nie sú všeobecne akceptované ani v angličtine. Tieto kostoly sa označujú aj ako predchalcedónsky alebo teraz zriedkavejšie ako nechalcedónsky alebo protichalcedónsky. V iných jazykoch ako v angličtine sa na rozlíšenie dvoch rodín cirkví používajú iné prostriedky. Niektorí vyhradzujú termín „pravoslávny“ pre tie, ktoré sa tu nazývajú „východné pravoslávne“ cirkvi, ale členovia takzvaných „cirkví“.Orientálny pravoslávny„Cirkvi to považujú za nezákonné.

Rozkol medzi východom a západom (1054)

The Rozkol medzi východom a západom vznikla v kontexte kultúrne rozdiely medzi grécky hovoriacim východom a latinsky hovoriacim západom a v rivalite medzi rímskymi cirkvami - ktorá si vyžadovala prvenstvo nielen v cti, ale aj v moci - a v Konštantínopol, ktorá sa domáhala parity s Rímom.[20] Rivalita a nepochopenie vyvolali kontroverzie, z ktorých niektoré sa objavujú už v aktoch Rada chinisextu z 692. Na Florentský koncil (1431–1445) boli tieto spory o západných teologických rozpracovaniach a zvyklostiach identifikované ako predovšetkým vloženie „Filioque" do Nicene Creed, použitie nekvasený chlieb pre Eucharistia, očistec, a autorita pápeža.[f]

Schizma je obvykle datovaná tak, že k nej dochádza v roku 1054, keď Konštantínopolský patriarcha, Michal I. Cerulariusa Pápežský legát, Humbert zo Silvy Candidy, vydané vzájomné exkomunikácie. (V roku 1965 boli tieto exkomunikácie zrušené Rímom aj Konštantínopolom.) Napriek tejto udalosti obe cirkvi dlhé roky udržiavali priateľské vzťahy a zdalo sa, že si nie sú vedomé formálnych ani konečných roztržiek.[22]

Odcudzenie však stále rástlo. V roku 1190 východný pravoslávny teológ Theodore Balsamon, kto bol patriarcha Antiochie, napísal, že „nie Latinsky by malo byť udelené prijímanie, pokiaľ najskôr nevyhlási, že sa zdrží zdržiavania doktrín a zvykov, ktoré ho oddeľujú od nás. “[23]

Neskôr v roku 1204 Konštantínopol bol vyhodený katolíckymi vojskami Štvrtá križiacka výprava, keďže dve desaťročia predtým Masaker Latinov (t.j. katolíci) sa vyskytli v Konštantínopole v roku 1182. Takto sa v 12. – 13. storočí stali obe strany otvorene nepriateľské, každá z nich si myslela, že druhá strana už nepatrí k ortodoxnej a katolíckej cirkvi. Postupom času sa stalo zvykom označovať východnú stranu ako Pravoslávna cirkev a západná ako katolícka cirkev bez toho, aby sa obe strany vzdali svojho nároku na pravoslávnu alebo skutočne katolícku cirkev.

Pokusy o obnovenie prijímania

V každej cirkvi, ktorá už nie je v spojení s rímskou cirkvou, vznikla skupina, ktorá považovala za dôležité obnovenie tohto spoločenstva. V roku 1438 bola Florentský koncil zvolaný, ktorý obsahoval silný dialóg zameraný na pochopenie teologických rozdielov medzi východom a západom, s nádejou na znovuzjednotenie katolíckej a pravoslávnej cirkvi.[24] Niekoľko východných cirkví sa spojilo s Rímom a vytvorili východné katolícke cirkvi. Rímsky stolec ich prijal bez toho, aby vyžadovali, aby si osvojili zvyky latinskej cirkvi, aby všetci mali svoje vlastné „liturgické, teologické, duchovné a disciplinárne dedičstvo, ktoré sa líši podľa kultúry ľudí a historických okolností a ktoré sa nachádzajú v každej z nich sui iuris Cirkev svojím spôsobom života viery “.[25]

V roku 1993 Spoločná medzinárodná komisia pre teologický dialóg medzi katolíckou cirkvou a pravoslávnou cirkvou predložil dokument Uniatizmus, metóda spojenia minulosti a súčasnosti hľadanie úplného spoločenstva, tiež známy ako Balamandova deklarácia, „orgánom katolíckej a pravoslávnej cirkvi na schválenie a uplatnenie,“[26]ktorý uviedol, že iniciatívy, ktoré „viedli k zjednoteniu určitých spoločenstiev s Rímskym stolcom a priniesli so sebou v dôsledku toho prerušenie spoločenstva s ich materskými cirkvami na východe… sa neuskutočnili bez zásahu mimosúdnych cirkevné záujmy “.[26](n. 8)

Komisia rovnako uznala, že „určité civilné orgány [ktoré] sa pokúsili“ prinútiť východných katolíkov k návratu do pravoslávnej cirkvi použili „neprijateľné prostriedky“.[26](n. 11) Misijný výhľad a prozelytizmus ktoré sprevádzali Uniu[26](n. 10) bola považovaná za nezlučiteľnú s opätovným objavením navzájom katolíckou a pravoslávnou cirkvou ako sesterských cirkví.[26](n. 12) Komisia teda dospela k záveru, že „misijný apoštolát ..., ktorý sa nazýva„ uniatizmus “, už nemožno akceptovať ani ako metódu, podľa ktorej sa treba riadiť, ani ako model jednoty, ktorú naše cirkvi hľadajú.“[26](n. 12)

Komisia zároveň uviedla:

 • že východné katolícke cirkvi, ktoré sú súčasťou katolíckeho spoločenstva, majú právo na existenciu a na reagovanie na duchovné potreby svojich veriacich;[26](n. 3)
 • že orientálne katolícke cirkvi, ktoré si želali znovu nadviazať úplné spoločenstvo s Rímskym stolcom a zostali mu verné, majú práva a povinnosti spojené s týmto spoločenstvom.[26](n. 16)

Vznik východných katolíckych cirkví

Väčšina východných katolíckych cirkví vznikla, keď bola skupina v staroveku kostol v rozpore s Rímskou stolicou sa vrátil k plnému spoločenstvu s touto stolicou. Nasledujúce cirkvi boli počas veľkej časti svojej histórie v spojení s rímskym biskupom:

The kánonické právo zdieľané všetkými východnými katolíckymi cirkvami, CCEO, bola kodifikovaná v roku 1990. The dikastérium ktorá pracuje s východnými katolíckymi cirkvami je Kongregácia pre východné cirkvi, ktorá zo zákona zahŕňa ako členov všetkých východných katolíckych patriarchov a významných arcibiskupov.

Orientalium dignitas

Pápež Lev XIII vydal apoštolská ústava Orientalium dignitas. Fotogram filmu z roku 1896 Sua Santitá papa Leone XIII, prvýkrát sa pápež objavil vo filme.

30. novembra 1894 Pápež Lev XIII vydal apoštolská ústava Orientalium dignitas v ktorom uviedol:

Východné cirkvi si zasluhujú slávu a úctu, ktorú majú v celom kresťanstve, na základe tých mimoriadne starodávnych, jedinečných pamätníkov, ktoré nám odkázali. Pretože práve v tej časti sveta sa začali prvé kroky na vykúpenie ľudskej rasy v súlade s Božím všemožným plánom. Rýchlo vydali svoj výnos: v prvom kvete rozkvitla sláva kázania Pravej viery národom, mučeníctvo a svätosť. Dali nám prvé radosti z ovocia spásy. Z nich prišla úžasne veľká a silná záplava výhod pre ostatné národy sveta, bez ohľadu na to, ako ďaleko. Keď bol požehnaný Peter, knieža apoštolov, ktorý chcel v súlade s vôľou neba zvrhnúť rozmanitú zlomyseľnosť a zlozvyk, priniesol do metropoly sveta svetlo božskej Pravdy, evanjelium mieru, slobody v Kristovi. pohanov.[27]

Adrian Fortescue napísal, že Lev XIII. „začína opätovným vysvetlením, že starodávne východné obrady sú svedkom apoštolstva katolíckej cirkvi, že ich rozmanitosť v súlade s jednotou viery je sama osebe svedkom jednoty Cirkvi, ktorú dodávajú k jej dôstojnosti a cti. Hovorí, že katolícka cirkev nemá iba jeden obrad, ale že objíma všetky starodávne obrady kresťanstva; jej jednota spočíva nie v mechanickej jednotnosti všetkých jej častí, ale naopak v ich podľa jedného princípu a tým sa oživuje. ““[28]

Lev XIII. Vyhlásený za stále platného Pápež Benedikt XIVje encykliku Demandatam, adresované patriarchovi a biskupom Melkitský katolícky kostol, v ktorom Benedikt XIV. zakázal duchovným latinského obradu prinútiť melkitských katolíkov, aby prešli na latinský obrad, a tento zákaz rozšíril na všetkých východných katolíkov a vyhlásil: „Akýkoľvek misionár latinského obradu, či už svetského alebo náboženského kléru, ktorý indukuje s jeho rada alebo pomoc, ktorýkoľvek východný obrad verný prechodu na latinský obrad, bude zvrhnutý a vylúčený z jeho benefície okrem ipso facto pozastavenie a divinis a ďalšie tresty, ktoré mu budú uložené podľa uvedenej ústavy Demandatam."[27]

Druhý vatikánsky koncil

Zo strany západného kléru vládol zmätok o legitímnej prítomnosti východných katolíckych cirkví v krajinách považovaných za krajiny patriace k Západu, a to napriek pevnému a opakovanému pápežskému potvrdeniu univerzálneho charakteru týchto cirkví. The Druhý vatikánsky koncil priniesol reformný impulz k viditeľnému uskutočneniu. Niekoľko dokumentov z obdobia Druhého vatikánskeho koncilu aj po ňom viedlo k významným reformám a vývoju vo východných katolíckych cirkvách.[potrebná citácia]

Orientalium Ecclesiarum

Biskupi, vrátane východných katolíkov, ako je vidieť v ich osobitých odevoch, ktorí pomáhajú pri Druhom vatikánskom koncile

Druhý vatikánsky koncil nariadil v r Orientalium Ecclesiarum, že by sa mali zachovať tradície východných katolíckych cirkví. Vyhlásila, že „je v mysli katolíckej cirkvi, že každá jednotlivá cirkev alebo obrad by si mala zachovať svoje tradície ako celok a rovnako a že by mala prispôsobiť svoj spôsob života rôznym potrebám času a miesta“ (č. 2), a že by si všetci mali „zachovať svoj legitímny liturgický obrad a svoj ustálený spôsob života a ... tieto sa nemôžu meniť, iba ak by pre seba dosiahli organické zdokonalenie“ (č. 6; porov. č. 22).[12]

Potvrdila a schválila starodávnu disciplínu sviatostí existujúcich vo východných cirkvách a rituálne praktiky spojené s ich slávením a vysluhovaním a deklarovala svoje horlivé želanie, aby bola táto obnovená, ak si to budú vyžadovať okolnosti (č. 12). Týkalo sa to najmä vysluhovania sviatosti Potvrdenie kňazmi (č. 13). Vyjadrilo želanie, aby tam, kde trvalé diakonát (Vysvätenie za diakonov u mužov, ktorí sa už nemajú v úmysle stať sa kňazmi) prestal byť používaný, malo by byť obnovené (č. 17).

Odseky 7–11 sú venované právomociam patriarchov a hlavných arcibiskupov východných cirkví, ktorých práva a výsady by podľa nich mali byť obnovené v súlade s dávnou tradíciou každej z cirkví a dekrétmi Cirkvi. ekumenické rady, trochu prispôsobený moderným podmienkam. V prípade potreby by mali byť nové patriarcháty ustanovené buď ekumenickým koncilom, alebo rímskym biskupom.

Lumen gentium

Dogmatická ústava druhého vatikánskeho koncilu o Cirkvi, Lumen gentium, sa zaoberá východnými katolíckymi cirkvami v bode 23 a uvádza:

Autor: božská prozreteľnosť došlo k tomu, že rôzne cirkvi, založené na rôznych miestach apoštolmi a ich nástupcami, sa v priebehu času spojili do niekoľkých organicky zjednotených skupín, ktoré pri zachovaní jednoty viery a jedinečnej božskej konštitúcie univerzálnej Cirkvi, tešiť sa z vlastnej disciplíny, vlastného liturgického používania a vlastného teologického a duchovného dedičstva. Niektoré z týchto cirkví, najmä staroveké patriarchálne cirkvi, ktoré sú rodičovskými zásobami viery, takpovediac počali ďalšie ako dcérske cirkvi, s ktorými sú spojené do našej doby úzkym zväzkom lásky vo svojom sviatostnom živote. a pri ich vzájomnom rešpektovaní ich práv a povinností. Táto rozmanitosť miestnych cirkví s jednou spoločnou ašpiráciou je skvelým dôkazom katolicity nerozdelenej cirkvi. Rovnako aj dnešné biskupské orgány sú schopné poskytnúť rozmanitú a plodnú pomoc, aby bolo možné tento kolegiálny pocit uplatniť v praxi.[29]

Unitatis redintegratio

Výnos z roku 1964 Unitatis redintegratio pojednáva o východných katolíckych cirkvách v bodoch 14–17.[30]

Kódex kánonov východných cirkví

Prvý vatikánsky koncil rokoval o potrebe spoločného kódexu pre východné cirkvi, nepodnikli sa však nijaké konkrétne kroky. Až po výhodách latinskej cirkvi Kódex kánonického práva z roku 1917 bolo ocenené vážne úsilie vynaložené na kodifikáciu kánonických zákonov východných katolíckych cirkví.[31](str. 27) Toto sa uskutočnilo vyhlásením roku 1990 Kódex kánonov východných cirkví, ktorý nadobudol účinnosť v roku 1991. Jedná sa o rámcový dokument obsahujúci kánony, ktoré sú dôsledkom bežné dedičstvo cirkví na východe: každý jednotlivec sui iuris Cirkev má tiež svoje vlastné kánony, svoje vlastné konkrétne zákony, umiestnené na vrchole tohto kódexu.

Liturgické predpisy

Vo vnútri a Sýrska katolícka cirkev zabudovaná v Damasku, hlavné mesto mesta Sýria

1996 Pokyn na uplatňovanie liturgických predpisov Kódexu kánonov východných cirkví zhromaždilo na jednom mieste vývoj, ku ktorému došlo v predchádzajúcich textoch,[32] a je „expanzívnym výkladom založeným na kánonoch s neustálym dôrazom na zachovanie východných liturgických tradícií a návrat k týmto zvykom, kedykoľvek je to možné - určite skôr ako zvyky Latinský kostol, napriek tomu však niektoré zásady a normy koncilová ústava o rímskom obrade, „vo svojej podstate veci ovplyvňujú iné obrady tiež."[31](p998) The Pokyn uvádza:

Liturgické zákony platné pre všetky východné cirkvi sú dôležité, pretože poskytujú všeobecnú orientáciu. Distribuované medzi rôzne texty však riskujú, že budú ignorované, zle koordinované a zle interpretované. Preto sa javilo ako vhodné zhromaždiť ich do systematického celku a doplniť ich ďalším objasnením: zámer smernice, ktorý sa predkladá východným cirkvám, ktoré sú v plnom spoločenstve s Apoštolská stolica, je pomôcť im plne si uvedomiť svoju vlastnú identitu. Smerodajná všeobecná smernica tohto pokynu, ktorá je formulovaná tak, aby bola vykonaná vo východných sláveniach a liturgickom živote, sa formuluje v návrhoch právno-pastoračného charakteru, pričom neustále preberá iniciatívu z teologického hľadiska.[32](n. 5)

Pokyny, ktoré v minulosti vykonala Svätá stolica, boli podľa pokynov v niektorých ohľadoch chybné a bolo treba ich revidovať, často však slúžili aj ako ochrana pred agresívnymi iniciatívami.

Tieto intervencie pocítili dopady mentality a presvedčenia doby, podľa ktorých sa vnímala určitá podriadenosť nelatinských liturgií smerom k liturgii latinského obradu, ktorá sa považovala za „ritus praestantior".[g] Tento postoj mohol viesť k zásahom do východných liturgických textov, ktoré si dnes, vzhľadom na teologické štúdie a pokrok, vyžadujú revíziu v zmysle návratu k tradíciám predkov. Činnosť komisií napriek tomu, že využila najlepších odborníkov vtedajšej doby, dokázala ochrániť veľkú časť východného dedičstva, často ho obraňovala pred agresívnymi iniciatívami a vydávala vzácne vydania liturgických textov pre početné východné cirkvi. Dnes, najmä po slávnostných vyhláseniach apoštolského listu Orientalium dignitas Levom XIII., po vytvorení stále aktívnej špeciálnej komisie pre liturgiu v Kongregácii pre východné cirkvi v roku 1931, a predovšetkým po Druhom vatikánskom koncile a apoštolskom liste Orientale Lumen Jána Pavla II. je úcta k východným liturgiám nespochybniteľným prístupom a Apoštolská stolica môže ponúknuť úplnejšiu službu cirkvám.[32](n. 24)

Organizácia

Pápežská najvyššia moc

Pod Kódex kánonov východných cirkví, Pápež má najvyššiu, úplnú, bezprostrednú a všeobecnú všeobecnú autoritu v celej katolíckej cirkvi, ktorú môže vždy slobodne vykonávať, vrátane východných katolíckych cirkví.[33][h]

Východných patriarchov a významných arcibiskupov

Kardinál George Alencherry, vedúci Sýrsko-malabarský katolícky kostol v Indii

Katolícka patriarchov a veľkí arcibiskupi odvodzujú svoje tituly od stolíc Alexandria (Koptský), Antioch (Sýrska, Melkite, Maronit), Babylonia (Chaldaean), Cilicia (Arménsky), Kyjev-Halych (Ukrajinský), Ernakulam-Angamaly (Sýrsko-malabarský), Thiruvananthapuram (Syro-Malankara) a Făgăraş-Alba Iulia (Rumunský). Východné katolícke cirkvi sa riadia v súlade s Kódexom kánonov východných cirkví.[35]

V rámci svojich správnych sui iuris cirkvi nie je rozdiel medzi patriarchami a veľkými arcibiskupmi. Rozdiely však existujú v poradie prednosti (t.j. patriarchovia majú prednosť pred veľkými arcibiskupmi) a v spôsobe pristúpenia: Zvolenie významného arcibiskupa musí byť potvrdené pápežom pred jeho nástupom do funkcie.[36] Pred nástupom do funkcie novozvolených patriarchov nie je potrebné pápežské potvrdenie. Je len potrebné, aby čo najskôr požiadali, aby ich pápež udelil úplné cirkevné spoločenstvo.[37][i]

Varianty organizačnej štruktúry

Medzi rôznymi východnými katolíckymi cirkvami existujú značné rozdiely, pokiaľ ide o ich súčasnú organizačnú štruktúru. Hlavné východné katolícke cirkvi, ktoré vedú ich patriarchovia, veľkí arcibiskupi alebo metropoliti, majú plne rozvinutú štruktúru a fungujúcu vnútornú autonómiu založenú na existencii cirkevných provincií. Na druhej strane, menšie východné katolícke cirkvi majú často iba jedného alebo dvoch hierarchov (vo forme eparchov, apoštolských exarchov alebo apoštolských návštevníkov) a iba najzákladnejšie formy vnútornej organizácie, ak existujú, ako napríklad Bieloruská gréckokatolícka cirkev alebo Ruská gréckokatolícka cirkev.[39] Jednotlivé eparchie niektorých východných katolíckych cirkví môžu byť pre metropolitov latinského obradu sufragánne. Napríklad Križevská gréckokatolícka eparchia je sufragánna pre Rímskokatolícka arcidiecéza Záhreb.[40] Tiež niektoré menšie východné katolícke cirkvi majú latinských prelátov. Napríklad Macedónsky gréckokatolícky kostol je organizovaná ako singel Eparchia Strumica-Skopje, ktorého súčasným ordinárom je rímskokatolícky biskup v Skopje.[41] Organizácia Albánsky gréckokatolícky kostol je jedinečný v tom, že sa skladá z „apoštolskej administratívy“.[42]

Právny stav

Aj keď sa každá diecéza v katolíckej cirkvi považuje za konkrétny kostol, slovo sa neuplatňuje v rovnakom zmysle ako v prípade 24 sui iuris konkrétne cirkvi: latinská cirkev a 23 východných katolíckych cirkví.

Kánonicky, každá východná katolícka cirkev je sui iuris alebo autonómne vo vzťahu k iným katolíckym cirkvám, či už latinským alebo východným, hoci všetky prijímajú duchovné a právne najvyššia autorita pápeža. Maronitský katolík teda obvykle priamo podlieha iba maronitskému biskupovi. Ak je však členov konkrétnej cirkvi tak málo, že nie je ustanovená ich vlastná hierarchia, ich duchovná starostlivosť je zverená biskupovi inej rituálnej cirkvi. Napríklad členovia latinskej cirkvi v Eritrea sú v starostlivosti východného obradu Eritrejská katolícka cirkev, zatiaľ čo v iných častiach sveta to tak môže byť.

Teologicky možno všetky jednotlivé cirkvi považovať za „sesterské cirkvi“.[43] Podľa Druhý vatikánsky koncil tieto východné katolícke cirkvi spolu s väčšou latinskou cirkvou zdieľajú „rovnakú dôstojnosť, aby žiadna z nich nebola nadradená ostatným, pokiaľ ide o obrad, a požívajú rovnaké práva a rovnaké povinnosti, aj pokiaľ ide o kázanie Evanjelium celému svetu (porov. Marek 16:15) pod vedením Rímsky pontifik."[12](n. 3)

Východné katolícke kostoly sú v úplné prijímanie s celou katolíckou cirkvou. Aj keď prijímajú kánonickú autoritu Rímskej svätej stolice, zachovávajú si svoju osobitosť liturgické obrady, zákony, zvyky a tradičné pobožnosti a majú svoje vlastné teologické dôrazy. Terminológia sa môže líšiť: napríklad diecéza a eparchia, generálny vikár a protosyncellus, potvrdenie a chrizmácia sú západné a východné výrazy pre rovnaké skutočnosti. Záhady (sviatosti) krst a vianočné sviatky sa zvyčajne spravujú podľa starodávnej tradície cirkvi jeden po druhom. Dojčatá, ktoré sú pokrstené a krstené, sú tiež obdarované Eucharistia.[44]

Východné katolícke cirkvi sú zastúpené v Svätá stolica a Rímska kúria cez Kongregácia pre východné cirkvi, ktorú „tvorí kardinálsky prefekt (ktorý ju riadi a zastupuje s pomocou sekretára) a 27 kardinálov, jedného arcibiskupa a 4 biskupov menovaných pápežom ad quinquennium (na päťročné obdobie). Právnymi členmi sú patriarchovia a veľkí arcibiskupi východných cirkví a predseda Pápežská rada pre podporu jednoty medzi kresťanmi."[45]

Celkom asi 16 miliónov členov je najväčší počet východných katolíkov v Východná Európa (Ukrajina, Rumunsko, Slovensko), Východná Afrika a stredný východ (Egypt, Irak, Libanon, Sýria) a India.

Bi-rituálne fakulty

A biskup oslavuje Božská liturgia v Gréckokatolícka kostol v Prešov, Východná Slovensko. Po jeho bezprostrednej pravici stojí ďalší biskup (biely omophorion viditeľné) a dvaja ženatí kňazi stoja bokom (čelná kamera).

Zatiaľ čo „klerici a členovia inštitúty zasväteného života sú povinní verne dodržiavať svoj vlastný obrad “,[46] kňazom sa príležitostne dáva povolenie na slávenie liturgie iného obradu, ako je vlastný obrad kňaza, a to prostredníctvom grantu „duchovných schopností“. Dôvodom tohto povolenia je zvyčajne služba katolíkom, ktorí nemajú kňaza svojho vlastného obradu. Takto kňazi z Sýrsko-malabarský kostol ktorí pôsobia ako misionári v oblastiach Indie, v ktorých neexistujú štruktúry vlastnej cirkvi, majú oprávnenie v týchto oblastiach používať rímsky obrad a kňazom latinského obradu je po náležitej príprave udelené povolenie používať na službu bohoslužbu východného obradu členov východnej katolíckej cirkvi žijúcich v krajine, v ktorej nie sú kňazi ich vlastnej konkrétnej cirkvi. Pápežom je dovolené sláviť omšu alebo božskú liturgiu ľubovoľného obradu ako svedectvo o univerzálnej podstate katolíckej cirkvi. Ján Pavol II. Slávil počas pontifikátu božskú liturgiu na Ukrajine.

Z oprávneného dôvodu a so súhlasom miestneho biskupa môžu koncelebrovať kňazi rôznych autonómnych rituálnych cirkví; používa sa však obrad hlavného celebranta, zatiaľ čo každý kňaz nosí rúcha svojho vlastného obradu.[47] Na to nie je potrebná nijaká rituál birituality.

Duchovné schopnosti sa môžu týkať nielen duchovenstva, ale aj duchovného náboženský, umožňujúce im stať sa členmi inštitútu autonómnej cirkvi inej ako ich vlastnej.[48]

Laici sú zvyčajne povzbudzovaní, aby podporovali ocenenie svojho vlastného obradu, a je vyzvaný, aby tento obrad dodržiavali, pokiaľ na to neexistuje dobrý dôvod, napr. Katolíci latinského obradu žijúci v krajine výlučne etiópskeho obradu.[49] To nezakazuje príležitostnú alebo dokonca zo spravodlivých dôvodov obvyklú účasť na liturgii inej autonómnej cirkvi, západnej alebo východnej. Povinnosť pomáhať pri Eucharistii alebo u členov niektorých východných cirkví pri vešperách je splnená všade, kde sa liturgia slávi v katolíckom obrade.[50]

Administratívny celibát

Rumunský východný katolík kňaz z Rumunska s rodinou

Východné a západné kresťanské cirkvi majú odlišné tradície duchovný celibát a výsledné polemiky zohrali v niektorých prípadoch úlohu vo vzťahu medzi týmito dvoma skupinami západné krajiny.

Východné katolícke cirkvi vo všeobecnosti vždy umožňovali vysvätenie ženatých mužov za kňazov a diakonov. V rámci krajín Ukrajinská gréckokatolícka cirkev, najväčšej východnej katolíckej cirkvi, sa deti kňazov často stávali kňazmi a vydávali sa v rámci svojej sociálnej skupiny, a založili tak a pevne previazaná dedičná kasta.[51]

Väčšina východných cirkví rozlišuje medzi „mníšskym“ a „nemonastickým“ klérom. Kláštorníci do not necessarily live in monasteries, but have spent at least part of their period of training in such a context. Ich kláštorné sľuby include a vow of celibate chastity.

Bishops are normally selected from the monastic clergy, and in most Eastern Catholic Churches a large percentage of priests and deacons also are celibate, while a large portion of the parish priests are married, having taken a wife when they were still laymen.[51] If someone preparing for the diaconate or priesthood wishes to marry, this must happen before ordination.

In territories where Eastern traditions prevail, married clergy caused little controversy, but aroused opposition inside traditionally Latin Church territories to which Eastern Catholics migrated; this was particularly so in the United States. In response to requests from the Latin bishops of those countries, the Kongregácia pre šírenie viery set out rules in an 1890 letter to François-Marie-Benjamin Richard, archbishop of Paris,[52] which the Congregation applied on 1 May 1897 to the United States,[53] stating that only celibates or widowed priests coming without their children should be permitted in the United States.

This celibacy mandate for Eastern Catholic priests in the United States was restated with special reference to Catholics of Ruthenian Rite by the 1 March 1929 decree Cum data fuerit, which was renewed for a further ten years in 1939. Dissatisfaction by many Ruthenian Catholics in the United States gave rise to the Americká karpatskoruská pravoslávna eparchia.[54] The mandate, which applied in some other countries also, was removed by a decree of June 2014.[55]

While most Eastern Catholic Churches admit married men to ordination as priests (although not allowing priests to marry after ordination), some have adopted mandatory clerical celibacy, as in the Latin Church. These include the India-based Sýrsko-malankarská katolícka cirkev a Sýrsko-malabarský katolícky kostol,[56][57] a Koptská katolícka cirkev.[58]

V roku 2014 Pápež František approved new norms for married clergy within Eastern Catholic Churches through CCEO canon 758 § 3. The new norms abrogated previous norms and now allow those Eastern Catholic Churches with married clergy to ordain married men inside traditionally Latin territories and to grant fakúlt inside traditionally Latin territories to married Eastern Catholic clergy previously ordained elsewhere.[59] This latter change will allow married Eastern Catholic priests to follow their faithful to whatever country they may immigrate to, addressing an issue which has arisen with the exodus of so many Christians from Eastern Europe and the Middle East in recent decades.[60]

List of Eastern Catholic churches

The Holy See's Annuario Pontificio gives the following list of Eastern Catholic churches with the principal biskupská stolica of each and the countries (or larger political areas) where they have cirkevná súdna príslušnosť, to which are here added the date of union or foundation in parenthesis and the membership in brackets. The total membership for all Eastern Catholic churches is at least 16,336,000 people. Televízna sieť večného slova (EWTN) gives the same list, except that it does not place the liturgical traditions in the alphabetical order in which they are given by both the Annuario Pontificio a CCEO canon 28, and, as noted below, it treats the Apostolic Exarchate for Byzantine-Rite Catholics in the Czech Republic, which for the Holy See is part of the Ruthenian Catholic Church, as if it were a separate autonomous church.[61]

Východné katolícke cirkvi
Jurisdiction and bishop numbers from GCatholic[62] (current as of July 9, 2019)
Membership numbers from CNEWA (2017)[63][poznámka 1]
názovOdhadObradSedadloSlušnosťJurisdikcieBiskupiČlenovia
Sertoth.jpgKoptská katolícka cirkev1741AlexandrijskýKatedrála Panny Márie, Káhira, EgyptPatriarchátu813187,320
Eritrejská katolícka cirkev[64]2015Kidane Mehret cathedral, Asmara, EritreaMetropolitný44167,722
Etiópska katolícka cirkev1846Katedrála Narodenia Presvätej Bohorodičky, Addis Abeba, EtiópiaMetropolitný4470,832
Znak Arménskej katolíckej cirkvi.svgArménska katolícka cirkev1742ArménskyCathedral of Saint Elias and Saint Gregory, Bejrút, LibanonPatriarchátu1816150,000
Albánsky gréckokatolícky kostol1628ByzantskýPro-Cathedral of Saint Mary and Saint Louis, Vlorë, AlbánskoApoštolské podávanie (southern Albania)121,000−4,028[65]
Bieloruská gréckokatolícka cirkev1596žiadnyžiadny[Poznámka 2]004,000−9,000[66]
Bulharský gréckokatolícky kostol1861Katedrála Nanebovzatia, Sofia, BulharskoEparchia (Sofia)116,000−10,000
Erb Đura Džudžar.svgGréckokatolícka cirkev v Chorvátsku a Srbsku[67](p1140)1611niekoľko[poznámka 3]no unified structure[poznámka 3]2242,965
Grécky byzantský katolícky kostol1911niekoľko[poznámka 4]no unified structure[poznámka 4]22500−6,016
Maďarský gréckokatolícky kostol1912Cathedral of Hajdúdorog, Debrecín, MaďarskoMetropolitný (Hajdúdorog)34262,484
Italsko-albánsky katolícky kostol1784niekoľko[poznámka 5]no unified structure[poznámka 5]3260,162
Macedónsky gréckokatolícky kostol2001Katedrála Nanebovzatia, Strumica, Severné MacedónskoEparchia (Strumica-Skopje)11[poznámka 6]11,374
Erb patriarchu Youssef Absi.svgMelkitský gréckokatolícky kostol1726Katedrála Nanebovzatia, Damasku, SýriaPatriarchátu29351,568,239
Rumunský gréckokatolícky kostol1697Katedrála Najsvätejšej Trojice, Blaj, RumunskoMajor archiepiscopate (Făgăraș and Alba Iulia)78150,593
Ruská gréckokatolícka cirkev1905žiadny[poznámka 7]žiadny[poznámka 7]2030,000[68]
Rusínska gréckokatolícka cirkev1646Katedrála sv. Jána Krstiteľa, Pittsburgh, Spojené štátyMetropolitný[poznámka 8]68417,795
Gréckokatolícka archieparchia prešovská.svgSlovenská gréckokatolícka cirkev1646Katedrála sv. Jána Krstiteľa, Prešov, SlovenskoMetropolitný (Prešov)46211,208
Erb Sviatoslava Shevchuka.svgUkrajinská gréckokatolícka cirkev1595Cathedral of the Resurrection, Kyjev, UkrajinaMajor archiepiscopate (Kyiv–Galicia)35504,471,688
Chaldejský katolík COA.svgChaldejský katolícky kostol1552Východná sýrčinaCathedral of Our Lady of Sorrows, Bagdad, IrakPatriarchátu2323628,405
Nasrani cross.jpgSýrsko-malabarský katolícky kostol1599Katedrála Panny Márie, Ernakulam, Kerala, IndiaMajor archiepiscopate35634,251,399
Erb Maronitského patriarchátu.svgMaronitský kostol4th c.Západná sýrčinaChurch of Bkerké, Bkerké, LibanonPatriarchátu29503,498,707
Sýrska katolícka cirkev1781Sýrska katolícka katedrála svätého Pavla, Damasku, SýriaPatriarchátu1620195,765
Sýrsko-malankarská katolícka cirkev1930Katedrála Panny Márie, Pattom, Kerala, IndiaMajor archiepiscopate1214458,015
Inérôzne[poznámka 9]niekoľko[poznámka 10]Ordinariates66[poznámka 11]47,830
Celkom25032017,836,000
 1. ^ Except as otherwise indicated for the Albanian, Belarusian, and Russian Churches.
 2. ^ The Belarusian Greek Catholic Church is unorganized and has been served by Apostolic Visitors od roku 1960.
 3. ^ a b The Greek Catholic Church of Croatia and Serbia comprises two jurisdictions: Greek Catholic Eparchy of Križevci krytina Chorvátsko, Slovinsko, Bosna a Hercegovinaa Greek Catholic Eparchy of Ruski Krstur krytina Srbsko. The Eparchy of Križevci is in foreign province, and the Eparchy of Ruski Krstur is immediately subject to the Holy See.
 4. ^ a b The Greek Byzantine Catholic Church comprises two independent apostolic exarchates krytina Grécko a Turecko respectively, each immediately subject to the Holy See.
 5. ^ a b The Italo-Albanian Greek Catholic Church comprises two independent eparchies (based in Lungro a Piana degli Albanesi) a jeden territorial abbacy (so sídlom v Grottaferrata), each immediately subject to the Holy See.
 6. ^ Kiro Stojanov serves as bishop of the Macedonian Eparchy of the Assumption in addition to his primary duties as the Latin Church bishop of Skopje, and so GCatholic only counts him as a Latin Church bishop.
 7. ^ a b The Russian Greek Catholic Church comprises two apostolic exarchates (one for Rusko a jeden pre Čína), each immediately subject to the Holy See and each vacant for decades. Biskup Joseph Werth z Novosibirsk has been appointed by the Holy See as ordinary to the Eastern Catholic faithful in Russia, although not as exarch of the dormant apostolic exarchate and without the creation of a formal ordinariate.
 8. ^ The Ruthenian Catholic Church does not have a unified structure. It includes a Metropolia based in Pittsburgh, which covers the entire United States, but also an eparchy in Ukraine and an apostolic exarchate in the Czech Republic, both of which are directly subject to the Holy See.
 9. ^ Five of the ordinariates for Eastern Catholic faithful are multi-ritual, encompassing the faithful of all Eastern Catholic rites within their territory not otherwise subject to a local ordinary of their own rite. The šiesty is exclusively Byzantine, but covers all Byzantine Catholics in Austria, no matter which particular Byzantine Church they belong to.
 10. ^ The six ordinariates are based in Buenos Aires (Argentina), Vienna (Austria), Belo Horizonte (Brazil), Paris (France), Warsaw (Poland)a Madrid (Spain).
 11. ^ Technically, each of these ordinariates has an ordinary who is a bishop, but all of the bishops are Latin-rite bishops whose primary assignment is to a Latin see.

Členstvo

Ukrainian Catholic Bishop Paul Chomnycky v Londýn, Spojene kralovstvo. Members of the Eastern Catholic churches today live all over the world due to emigration from their lands of origin.

Eastern Catholic churches make up a small percentage of the membership in the Catholic Church when compared to the Latin Church, which has over 1.2 billion members. The 2017 statistics collected by the Katolícka asociácia sociálnych vecí na Blízkom východe (CNEWA) show that the four largest Eastern Catholic Churches are the Ukrajinská gréckokatolícka cirkev with 4.5 million members (roughly 25% of all Eastern Catholics), the Sýrsko-malabarský katolícky kostol with 4.3 million members (24%), the Maronitský kostol with 3.5 million members (20%), and the Melkitský gréckokatolícky kostol with 1.6 million members (9%).[63]

Iné

The list shows that an individual autonomous, particular church may have distinct jurisdictions (local particular churches) in several countries.

The Rusínska gréckokatolícka cirkev is organized in an exceptional way because of a constituent metropolia: the Ruthenian Catholic Metropolitan Church of Pittsburgh in Pennsylvania, United States. The latter is also, unofficially, referred to as the Byzantine Catholic Church in America. Canon law treats it as if it held the rank of an autonomous (sui iuris) metropolitan particular church because of the circumstances surrounding its 1969 establishment as an ecclesiastical province. At that time, conditions in the Rusín homeland, known as Carpatho-Rus, were such that the Greek Catholic Church had been forcibly suppressed by the Soviet authorities. When Communist rule ended, the Greek Catholic Eparchy of Mukachevo (founded in 1771) re-emerged. As of the early 21st century, it has some 320,000 adherents, greater than the number in the Pittsburgh metropolia. In addition, an apostolic exarchate established in 1996 for Catholics of Byzantine rite in the Czech Republic is classed as another part of the Ruthenian Catholic Church.

Na EWTN webová stránka Ruthenian Catholic Apostolic Exarchate of Czech Republic is mentioned in a list of Eastern churches, of which all the rest are autonomous particular churches.[61] This is a mistake, since recognition within the Catholic Church of the autonomous status of a particular church can only be granted by the Holy See.[j] It classifies this church as one of the constituent local particular churches of the autonomous (sui iuris) Ruthenian Catholic Church.

Prenasledovanie

Východná Európa

A study by Methodios Stadnik states: "The Georgian Byzantine Catholic Exarch, Fr. Shio Batmanishviii [sic], and two Georgian Catholic priests of the Latin Church were executed by the Soviet authorities in 1937 after having been held in captivity in Solovki prison and the northern gulags from 1923."[69] Christopher Zugger writes, in Zabudnutý: "By 1936, the Byzantine Catholic Church of Georgia had two communities, served by a bishop and four priests, with 8,000 believers", and he identifies the bishop as Shio Batmalashvili.[70] Vasyl Ovsiyenko [uk] mentions, on the Ukrainian Helsinki Human Rights Union website, that "the Catholic administrator for Georgia Shio Batmalashvili" was one of those executed as "anti-Soviet elements" in 1937.[71]

Zugger calls Batmalashvili a bishop; Stadnik is ambiguous, calling him an exarch but giving him the title of Father; Ovsiyenko merely refers to him as "the Catholic administrator" without specifying whether he was a bishop or a priest and whether he was in charge of a Latin or a Byzantine jurisdiction.

If Batmalashvili was an exarcha, and not instead a bishop connected with the Latin diocese of Tiraspol, which had its seat at Saratov na Rieka Volga, to which Georgian Catholics even of Byzantine rite belonged [72] this would mean that a Georgian Byzantine-Rite Catholic Church existed, even if only as a local particular Church. However, since the establishment of a new hierarchical jurisdiction must be published in Acta Apostolicae Sedis, and no mention of the setting up of such a jurisdiction for Byzantine Georgian Catholics exists in that official gazette of the Holy See, the claim appears to be unfounded.

The 1930s editions of Annuario Pontificio do not mention Batmalashvili. If indeed he was a bishop, he may then have been one of those secretly ordained for the service of the Church in the Sovietsky zväz by French Jesuit Bishop Michel d'Herbigny, who was president of the Pontifical Commission for Russia from 1925 to 1934. In the circumstances of that time, the Holy See would have been incapable of setting up a new Byzantine exarchate within the Soviet Union, since Greek Catholics in the Soviet Union were being forced to join the Ruská pravoslávna cirkev.

Batmalashvili's name is not among those given in as the four "underground" apostolic administrators (only one of whom appears to have been a bishop) for the four sections into which the diocese of Tiraspol was divided after the resignation in 1930 of its already exiled last bishop, Josef Alois Kessler.[73] This source gives Father Stefan Demurow as apoštolský administrátor of "Tbilisi and Georgia" and says he was executed in 1938. Other sources associate Demurow with Azerbajdžan and say that, rather than being executed, he died in a Sibírsky Gulag.[74]

Until 1994, the United States ročná publikácia Katolícky almanach listed "Georgian" among the Greek Catholic churches.[75] Until corrected in 1995, it appears to have been making a mistake similar to that made on the equally unofficial EWTN site about the Czech Greek Catholics.

There was a short-lived Greek Catholic movement among the ethnic Estonians in the Orthodox Church in Estonia during the medzivojnové obdobie of the 20th century, consisting of two to three parishes, not raised to the level of a local particular church with its own head. This group was liquidated by the Soviet regime and is now extinct.

Moslimskom svete

Muslim persecution of Christians dates back to the founding of Islam, and continues to this day. Muslims are the main source of Christian persecution around the world in both Muslim and non-Muslim majority countries. Countries in which Christians have suffered acute discrimination, persecution and often death include: Somálsko, Sýria, Irak, Afganistan, Saudská Arábia, Maledivy, Pakistan, Irán, Jemen, Palestínske územia, Egypt, Turecko, Katar, Uzbekistan, Jordan, Omán, Kuvajt, Kazachstan, Tadžikistan, Turkménsko, Kirgizsko, Eritrea, Spojené Arabské Emiráty, Kosovoa Čečensko.[76]

Spojené štáty

While not subject to the kind of physical dangers or persecution from government authorities encountered in Eastern Europe or the Middle East, adherents of Eastern Catholic Churches in United States, most of whom were relatively new immigrants from Eastern Europe, encountered difficulties due to hostility from the Latin Church clergy who dominated the Catholic hierarchy in United States who found them alien. In particular, immigration of Eastern Rite priests who were married, common in their churches but extremely rare in Latin churches, was forbidden or severely limited and some Latin Church bishops actively interfered with the pastoral work of those who did arrive. Some bishops sought to forbid all non-Latin Catholic priests from coming to United States at all. Many Eastern Catholic immigrants to United States were thus either assimilated into the Latin Church or rejoined the Eastern Orthodox Church. One former Eastern Catholic priest, Alexis Toth, is well-known for having abandoned Catholicism after a difficult experience with John Ireland, the Latin bishop of Svätý Pavol, and joining the Orthodox Church, in which he has been canonized as a saint for having led as many as 20,000 disaffected former Eastern Catholics to the Orthodox Church.

Pozri tiež

Poznámky

 1. ^ "Catholic ministers licitly administer the sacraments of penance, Eucharist, and anointing of the sick to members of Eastern churches which do not have full communion with the Catholic Church if they seek such on their own accord and are properly disposed. This is also valid for members of other Churches which in the judgment of the Apostolic See have the same beliefs in regard to the sacraments as these Eastern Churches"[4]
 2. ^ "The Catholic Church is also called the Roman Church to emphasize that the centre of unity, which is an essential for the Universal Church, is the Roman See"[5]
 3. ^ Examples of the use of "Roman Catholic Church" by Popes, even when not addressing members of non-Catholic churches, are the encyclicals Divini illius Magistri a Humani generisa Pápež Ján Pavol II's address at the 26 June 1985 general audience, in which he treated "Roman Catholic Church" as synonymous with "Catholic Church".[6] The term "Roman Catholic Church" is repeatedly used to refer to the whole Church in communion with the see of Rome, including Eastern Catholics, in official documents concerning dialogue between the Church as a whole (not just the Western part) and groups outside her fold. Examples of such documents can be found at the links on the Vatican website under the heading Pápežská rada pre podporu jednoty kresťanov. The Svätá stolica never uses "Roman Catholic Church" to refer only to the Western or Latin Church. V Prvý vatikánsky koncilje Dogmatická ústava de fide catholica, fráza the Holy, Catholic, Apostolic, and Roman Church (Sancta catholica apostolica Romana ecclesia) also refers to something other than the Latin-Rite or Western Church.
 4. ^ Some Eastern Catholics who use the Byzantine liturgical rite and call themselves "Byzantine Catholics" deny that they are "Roman Catholics", using this word to mean either Catholics who use the Roman Rite or perhaps the whole Latin Church, including those parts that use the Ambroziánsky obrad or other non-Roman liturgical rites: "We're Byzantine rite, which is Catholic, but not Roman Catholic" [7]
 5. ^ Termín používal Svätá stolica, napríklad, Pápež Benedikt XIV v Ex quo primum.[18] The Katolícka encyklopédia consistently used the term Uniat to refer to Eastern Catholics, stating: "The 'Uniat Church' is therefore really synonymous with 'Eastern Churches united to Rome', and 'Uniats' is synonymous with 'Eastern Christians united with Rome'.[19]
 6. ^ "In the third sitting of the Council, Julian, after mutual congratulations, showed that the principal points of dispute between the Greeks and Latins were in the doctrine (a) on the procession of the Holy Ghost, (b) on azymes in the Eucharist, (c) on purgatory, and (d) on the Papal supremacy"[21]
 7. ^ Ritus praestantior means "preeminent rite" or "more excelling rite".
 8. ^ The full description is in CCEO canons 42 to 54.[34]
 9. ^ An example of the petition and the granting of ecclesiastical communion.[38]
 10. ^ por. CCEO canon 27

Referencie

 1. ^ „Krásny svedok východných katolíckych cirkví“. Katolícky heraldik. 7. marca 2019. Archivované od pôvodného dňa 29. septembra 2019. Získané 29. september 2019.
 2. ^ Yurkus, Kevin (August 2005). "The Other Catholics: A Short Guide to the Eastern Catholic Churches". Získané 2019-10-03. Citovať časopis vyžaduje | denník = (Pomoc)
 3. ^ LaBanca, Nicholas (January 2019). "The Other Catholics: A Short Guide to the Eastern Catholic Churches-The Other 23 Catholic Churches and Why They Exist". Ascension Press. Získané 2019-10-04. Citovať časopis vyžaduje | denník = (Pomoc)
 4. ^ CCEO canon 671 §3; Archivované 30.11.2012, na Wayback Machine por. 1983 CIC canon 844 §3 Archivované December 21, 2015, at the Wayback Machine
 5. ^ One or more of the preceding sentences incorporates text from a work now in the verejná doména: O'Brien, Thomas J., ed. (1901). "An Advanced Catechism of Catholic Faith and Practice: Based Upon the Third Plenary Council Catechism, for Use in the Higher Grades of Catholic Schools". An advanced catechism of Catholic faith and practice : based upon The Third Plenary Council Catechism. Akron, OH; Chicago, IL: D. H. McBride. n. 133. OCLC 669694820.
 6. ^ Pope John Paul II (1985-06-26). [catechesis] (Reč). General audience (in Italian).
 7. ^ "Ukrainian church pastor honored".[mŕtvy odkaz]
 8. ^ "Code of Canons of the Eastern Churches". Intratext.com. 2007-05-04. Získané 2011-04-27.
 9. ^ "Codex canonum Ecclesiarium orientalium". Intratext.com. 2007-05-04. Získané 2011-04-27.
 10. ^ CCEO canon 27
 11. ^ CCEO canon 28
 12. ^ a b c Katolícky kostol. Second Vatican Council; Pope Paul VI (1964-11-21). Orientalium Ecclesiarum. Vatican City.
 13. ^ Katolícky kostol. National Council of Catholic Bishops. Committee on the relationship between Eastern and Latin Catholic Churches (1999). Eastern Catholics in the United States of America. Washington, DC: United States Catholic Conference. ISBN 978-1-57455-287-4.
 14. ^ Zagano, Phyllis (Jan 2006). "What all Catholics should know about Eastern Catholic Churches". americancatholic.org. Archivované od pôvodné dňa 17. mája 2011. Získané 2011-04-27.
 15. ^ 1983 CIC canon 1015 §2 Archivované 2.4.2007, na Wayback Machine; viď 1983 CIC canons 450 §1, and 476.
 16. ^ "The Word 'Uniate'". oca.org. Syosset, NY: The Orthodox Church in America. Archivované from the original on 17 June 2016.
 17. ^ "The Catholic Eastern Churches". cnewa.org. New York: Katolícka asociácia sociálnych vecí na Blízkom východe. Archivované from the original on 22 June 2011. It should be mentioned that in the past the Eastern Catholic churches were often referred to as 'Uniate' churches. Since the term is now considered derogatory, it is no longer used.
 18. ^ Pope Benedict XIV (1756-03-01). Ex quo primum (v latinčine). Rome: Luxemburgi. n. 1. hdl:2027/ucm.5317972342. sive, uti vocant, Unitos. Preložené v "On the Euchologion". ewtn.com. Irondale, AL: Eternal Word Television Network.
 19. ^ Jedna alebo viac predchádzajúcich viet obsahuje text z publikácie, ktorá sa teraz nachádza v serveri verejná doménaVailhé, Siméon (1909). „Greek Church". In Herbermann, Charles (ed.). Katolícka encyklopédia. 6. New York: Robert Appleton Company.
 20. ^ Halsall, Paul (Jan 1996). Halsall, Paul (ed.). "Caesaropapism?: Theodore Balsamon on the powers of the Patriarch of Constantinople". fordham.edu. Internet History Sourcebooks Project. Získané 2011-04-27.
 21. ^ Barnes, Patrick (ed.). "The Orthodox Response to the Latin Doctrine of Purgatory". orthodoxinfo.com. Patrick Barnes. One or more of the preceding sentences incorporates text from a work now in the verejná doména: Ostroumov, Ivan N. (1861). "Opening of the council in Ferrara; private disputes on purgatory". V Neale, John M (vyd.). The history of the Council of Florence. Translated by Vasiliĭ Popov. London: J. Masters. p. 47. OCLC 794347635.
 22. ^ Anastos, Milton V. "The Normans and the schism of 1054". myriobiblos.gr. Constantinople and Rome. Získané 2011-04-27.
 23. ^ Heresy and the Making of European Culture: Medieval and Modern Perspectives o Knihy Google p. 42
 24. ^ Geanakoplos, Deno John (1989). Constantinople and the West. Madison, WI: University of Wisconsin Press. ISBN 0-299-11880-0.
 25. ^ CCEO canon 28 §1
 26. ^ a b c d e f g h Joint international commission for the theological dialogue between the Catholic Church and the Orthodox Church. Uniatism, method of union of the past, and the present search for full communion. Seventh plenary session of the joint international commission for theological dialogue between the Catholic Church and the Orthodox Church. Balamand, Lebanon. June 17–24, 1993. Archived from pôvodné on 2003-12-23.
 27. ^ a b Pope Leo XIII (1894-11-30). "Orientalium dignitas". papalencyclicals.net. opening paragraph.
 28. ^ Fortescue, Adrian (2001) [First published 1923]. Smith, George D. (ed.). The Uniate Eastern Churches : the Byzantine rite in Italy, Sicily, Syria and Egypt. Piscataway, NJ: Gorgias Press. p. 40. ISBN 0-9715986-3-0.
 29. ^ Katolícky kostol. Second Vatican Council; Pope Paul VI (1964-11-21). Lumen gentium. Vatican City. n. 23.
 30. ^ Katolícky kostol. Second Vatican Council; Pope Paul VI (1964-11-21). Unitatis Redintegratio. Vatican City. nn. 14–17.
 31. ^ a b Beal, John P; Coriden, James A; Green, Thomas J, eds. (2000). New commentary on the Code of Canon Law (study ed.). New York: Paulist Press. ISBN 0-8091-0502-0.
 32. ^ a b c Congregation for the Eastern Churches (1996). Instruction for applying the liturgical prescriptions of the Code of Canons of the Eastern Churches (PDF). Vatican City: Libreria Editrice Vaticana. ISBN 978-88-209-2232-0.
 33. ^ CCEO canon 43
 34. ^ CCEO canons 42–54
 35. ^ CCEO canon 1
 36. ^ CCEO canon 153
 37. ^ CCEO canon 76
 38. ^ "Exchange of letters between Benedict XVI and His Beatitude Antonios Naguib". Tlačový úrad Svätej stolice. Získané 2013-01-18.
 39. ^ David M. Cheney. "Apostolic Exarchate of Russia". Katolícka hierarchia. Získané 2018-04-16.
 40. ^ David M. Cheney. "Diocese of Križevci". Katolícka hierarchia. Získané 2018-04-16.
 41. ^ David M. Cheney. "Eparchy of Beata Maria Vergine Assunta in Strumica-Skopje". Katolícka hierarchia. Získané 2019-04-24.
 42. ^ David M. Cheney. "Apostolic Administration of Southern Albania". Catholic-hierarchy.org. Získané 2018-04-16.
 43. ^ Congregation for the doctrine of the faith (2000-06-30). Note on the expression 'sister Churches'. n. 11. Archivované od pôvodné on 2015-04-01.
 44. ^ Katechizmus katolíckej cirkvi n. 1233
 45. ^ Congregation for the Oriental Churches (2003-03-20). „Profil“. Vatican.va. Archivované od pôvodné dňa 14.05.2011. Získané 2011-04-27.
 46. ^ CCEO canon 40
 47. ^ CCEO canon 701. This English translation omits the word "optabiliter" of the original Latin text.
 48. ^ CCEO kánony 451 a 517 §2
 49. ^ CCEO canon 40 §3. This English translation uses "is excused" for "excipitur" instead of "is excepted".
 50. ^ 1983 CIC canon 1248 §1; CCEO kánony 881 a 883
 51. ^ a b Subtelny, Orest (2009). Ukrajina: história (4. vyd.). Toronto [u.a.]: University of Toronto Press. pp. 214–219. ISBN 978-1-4426-9728-7.
 52. ^ Katolícky kostol. Congregation for the Propagation of the Faith (1890-05-12). "Fragmentum epistolae S. C. de Propaganda Fide diei 12 Maii 1890 ad Archiep. Parisien, de auctoritate Patriarcharum orientalium extra proprias Dioeceses ..." (PDF). Acta Sanctae Sedis (v latinčine). 24 (1890–1891): 390–391. OCLC 565282294.
 53. ^ Collectanea. Chýba alebo je prázdny | názov = (Pomoc) No. 1966
 54. ^ Barringer, Lawrence (1985). Good Victory. Brookline, MA: Holy Cross Orthodox Press. s. 102–103. ISBN 0-917651-13-8.
 55. ^ "Vatican lifts married priests ban in US, Canada, and Australia" v CathNews New Zealand, 21. novembra 2014
 56. ^ Thangalathil, Benedict Varghese Gregorios (1993-01-01). "An Oriental Church returns to unity choosing priestly celibacy". vatican.va.
 57. ^ Ziegler, Jeff (2011-05-09). "A Source of Hope". catholicworldreport.com. Archivované from the original on 2013-05-17.
 58. ^ Galadza, Peter (2010). "Eastern Catholic Christianity". In Parry, Kenneth (ed.). Blackwellov spoločník východného kresťanstva. Blackwell spoločníci náboženstva. Malden, MA: Wiley-Blackwell. p. 303. ISBN 978-1-4443-3361-9.
 59. ^ Katolícky kostol. Congregatio pro Ecclesiis Orientalibus (2014-06-14). „Pontificia praecepta de clero uxorato orientali“ (PDF). Acta Apostolicae Sedis (v latinčine) (zverejnené 6. júna 2014). 106 (6): 496–499. ISSN 0001-5199. Preložené v „nariadenia o ženatom východnom klére“ (PDF). Pápežský. Archivované (PDF) z pôvodného dňa 2014-12-19. Získané 2014-12-19.
 60. ^ „Vatikán zavádza nové normy pre ženatých kňazov východného obradu“. vaticaninsider.lastampa.it. La Stampa. 2014-11-15. Archivované z pôvodného dňa 2014-12-19. Získané 2014-12-19.
 61. ^ a b Donovan, Colin B. (2007-08-22). „Katolícke obrady a cirkvi“. ewtn.com. Irondale, AL: Televízna sieť večného slova.
 62. ^ „Obrady katolíckej cirkvi“. GCatholic.org. Získané 2019-07-09.
 63. ^ a b Roberson, Ronald. „Východné katolícke cirkvi 2017“ (PDF). cnewa.org. Katolícka asociácia sociálnych vecí na Blízkom východe. Získané 2018-09-17.
 64. ^ „Erezione della Chiesa Metropolitana sui iuris eritrea e nomina del primo Metropolita“. Tlačový úrad Svätej stolice. 19. januára 2015. Získané 19. januára 2015.
 65. ^ „Apoštolská administratíva južného Albánska, Albánsko (albánsky obrad)“. gcatholic.org. Získané 2019-07-09.
 66. ^ „Bieloruský kostol (katolícky)“. gcatholic.org. Získané 2019-07-09.
 67. ^ Katolícka cirkev (2012). Annuario Pontificio. Libreria Editrice Vaticana. ISBN 978-88-209-8722-0.
 68. ^ Фрэнсис Рокка (13.06.2017). „Русские католики ищут признания папы“. ИноСМИ (v ruštine). Získané 2020-06-25. Оригинал публикации: Ruskí katolíci hľadajú pápežovo prikývnutie. Статья была опубликована в газете Wall Street Journal 07.06.2017. Перевод: портал «ИноСМИ»
 69. ^ Stadnik, Methodios (1999-01-21). „Stručná história gruzínskej byzantskej katolíckej cirkvi“. stmichaelruscath.org. Archivované od pôvodné dňa 15.7.2011. Získané 2011-04-27.
 70. ^ Zugger, Christopher L. (2001). „Tajný agent a tajná hierarchia“. Zabudnuté: katolíci ríše Sovietskeho zväzu od Lenina cez Stalina. Syrakúzy, NY: Syracuse University Press. p. 228. ISBN 978-0-8156-0679-6.
 71. ^ Ovsiyenko, Vasyl (2006-10-26). „Na pamiatku obetí nástupného bodu Solovky“. helsinki.org.ua. Kyjev: Ukrajinská helsinská únia pre ľudské práva. Získané 2011-04-27.
 72. ^ Katolícky kostol. Congregatio pro Ecclesiis Orientalibus (1974). Oriente Cattolico: Cenni Storici e Statistiche (v taliančine) (4. vydanie). Vatikán. p. 194. OCLC 2905279.
 73. ^ „Rímskokatolícka regionálna hierarchia“. Archivované od originálu dňa 06.06.2004. Získané 2004-06-01.CS1 maint: BOT: stav pôvodnej adresy URL neznámy (odkaz) Toto terciárny zdroj opätovne používa informácie z iných zdrojov, ale ich nepomenuje.
 74. ^ „Malá katolícka komunita ožíva v bývalej komunistickej krajine“. fides.org. Vatikán: Agenzia Fides. 10.09.2005. Archivované od pôvodné dňa 14.06.2011.
 75. ^ „Gruzínsky“. Katolícky almanach.
 76. ^ „Správa: Prenasledovanie kresťanov odhaľuje najväčšie zneužívanie v moslimských krajinách“. The Jerusalem Post - JPost.com.

Ďalšie čítanie

vonkajšie odkazy

Pin
Send
Share
Send