Európska komisia - European Commission - Wikipedia

Z Wikipédie, Voľnej Encyklopédie

Pin
Send
Share
Send

Európska komisia
Európska komisia.svg
Logo Európskej komisie
Prehľad
Založené16. januára 1958 (1958-01-16)
Krajina
SlušnosťEurópska únia
VodcaPredseda
Menovaný používateľomNominovaný Európska rada a potvrdené Európskeho parlamentu
Hlavný orgánKolégium komisárov
Ministerstvá
Zodpovedný voči
 • Európskeho parlamentu
 • Európska rada
Ročný rozpočet1,547,113,456 (2020)[1]
Ústredie

The Európska komisia (ES) je výkonná moc z Európska únia, zodpovedný za navrhovanie právnych predpisov, vykonávanie rozhodnutí, presadzovanie Zmluvy EÚ a riadenie každodenného podnikania EÚ.[2] Komisári zložia prísahu na Európsky súdny dvor v Mesto Luxemburg, zaväzujúc sa rešpektovať zmluvy a byť pri výkone svojich povinností počas svojho mandátu úplne nezávislí.[3] Komisárov navrhuje Európskej únie, na základe návrhov predložených národnými vládami a následne vymenovaných Európska rada po schválení Európskym parlamentom. Je bežné, aj keď to nie je formálna požiadavka, že komisári predtým pôsobili na vysokých politických pozíciách, napríklad ako člen Európskeho parlamentu alebo minister vlády.[4]

Toto Inštitúcia EÚ funguje ako a vláda vlády, s 27 členov komisie (neformálne známy ako „komisári“).[5][6] Na jedného člena pripadá jeden člen členský štát, ale členovia sú zaviazaní svojou prísahou zastupovať všeobecný záujem EÚ ako celku, a nie svoj domovský štát.[3] Jedným z 27 je Predseda Komisie (momentálne Ursula von der Leyen) navrhnutý Európskou radou[7] a volený Európskym parlamentom.[8] Rada Európskej únie potom po dohode s nominovaným predsedom nominuje ďalších členov Komisie a 27 členov ako jeden orgán potom podlieha schváleniu Európskym parlamentom.[9] Súčasná Komisia je Von der Leyenova komisia, ktorá sa ujala funkcie v decembri 2019 po Voľby do Európskeho parlamentu v máji toho istého roku.

Termín Provízie sa rôzne používa, a to buď v úzkom zmysle slova 27-členná Kolégium komisárov (alebo Vysoká škola) alebo tiež zahrnúť správny orgán v počte asi 32 000 Európskych štátnych zamestnancov ktorí sa delia na oddelenia tzv generálne riaditeľstvá a služby.[10][11][12] Rokovacími jazykmi komisie sú angličtina, francúzština a nemčina.[13]Členovia Komisie a ich „kabinety“ (okamžité tímy) sídlia v EU Budova Berlaymont v Brusel.

História

Európska komisia pochádza z jednej z piatich kľúčových inštitúcií vytvorených v EÚ nadnárodné Systém Európskeho spoločenstva na základe návrhu Robert Schuman, Francúzsky minister zahraničných vecí, 9. mája 1950. Pôvodom bol v roku 1951 ako najvyšší úrad v Európske spoločenstvo uhlia a ocele, komisia prešla mnohými zmenami v moci a zložení za rôznych predsedov, za účasti troch spoločenstiev.[14]

Založenie

Podpísané
V platnosti
Dokument
1951
1952
Parížska zmluva
1957
1958
Rímske zmluvy
1965
1967
Zmluva o fúzii
2007
2009
Lisabonská zmluva
    
 Komisia Európskeho spoločenstva pre atómovú energiuKomisia Európskych spoločenstievEurópska komisia  
Vysoký úrad Európskeho spoločenstva uhlia a ocele
 Komisia Európskeho hospodárskeho spoločenstva
   

Prvá komisia vznikla v roku 1951 ako deväťčlenná “Vysoký úrad„za prezidenta Jean Monnet (viď Monnet Authority). Vysoký úrad bol nadnárodným administratívnym riaditeľom nového Európskeho spoločenstva uhlia a ocele (ESUO). Prvýkrát do úradu nastúpila 10. augusta 1952 v Luxemburgu. V roku 1958 Rímske zmluvy založil popri ESUO dve nové spoločenstvá: Európske hospodárske spoločenstvo (EHS) a Európske spoločenstvo pre atómovú energiu (Euratom). Ich riadiaci pracovníci sa však skôr nazývali „provízie“ ako „vysoké orgány“.[14] Dôvodom zmeny názvu bol nový vzťah medzi konateľmi a Rada. Niektoré štáty, napríklad Francúzsko, vyjadrili výhrady k právomoci Vysokého úradu a chceli by ju obmedziť tým, že viac právomocí poskytnú Rade a nie novým vedúcim pracovníkom.[15]

Walter Hallstein, prvý predseda Komisie

Louis Armand viedol prvá komisia Euratomu. Walter Hallstein viedol prvá komisia EHS, ktoré sa konalo prvé formálne stretnutie 16. januára 1958 na Château of Val-Duchesse. Dosiahla dohodu o spornej dohode o cenách obilnín a pozitívny dojem na tretie krajiny pri medzinárodnom debute na Kennedyho kolo z Všeobecná dohoda o clách a obchode Rokovania (GATT).[16] Hallstein predovšetkým začal konsolidovať Európske právo a začali mať značný vplyv na vnútroštátne právne predpisy. Spočiatku sa prihliadalo na jeho správu, ale s pomocou Európsky súdny dvor, jeho Komisia potvrdila svoju autoritu dostatočne dôrazne, aby umožnila vážnejšie zohľadnenie budúcich komisií.[17] v roku 1965 sa však hromadili rozdiely medzi francúzskou vládou v Charles de Gaulle a ďalšie členské štáty týkajúce sa rôznych tém (vstup Britov, priame voľby do parlamentu, Fouchetový plán a rozpočet) spustili kríza „prázdna stolička“, zdanlivo nad návrhmi na Spoločná poľnohospodárska politika. Aj keď sa inštitucionálna kríza nasledujúci rok vyriešila, stálo to Etienne Hirsch jeho predsedníctvo v Euratom a neskôr Walter Hallstein v predsedníctve EHS, napriek tomu, že bol inak považovaný za najdynamickejšieho vodcu do roku Jacques Delors.[16]

Skorý vývoj

Vlajka Európy.svg
Tento článok je súčasťou série o
politika a vláda
Európska únia
Vlajka Európy.svg Portál Európskej únie

Tieto tri orgány, súhrnne pomenované Európskych riadiacich pracovníkov, existovali do 1. júla 1967, keď na základe zákona č Zmluva o fúzii, boli za prezidenta spojené do jednej správy Jean Rey.[14] Z dôvodu fúzie Reyova komisia došlo k dočasnému nárastu na 14 členov - aj keď sa následné komisie znížili späť na deväť, podľa vzorca jedného člena pre malé štáty a dvoch pre väčšie štáty.[18] Komisia Rey dokončila projekty Spoločenstva colná únia v roku 1968 a bojoval za mocnejšiu, zvolenú, Európskeho parlamentu.[19] Napriek tomu, že Rey je prvým prezidentom kombinovaných komunít, je Hallstein považovaný za prvého predsedu modernej Komisie.[14]

The Malfatti a Mansholtove provízie nasledovali práce na menovej spolupráci a prvá zväčšenie na sever v roku 1973.[20][21] Týmto rozšírením sa počet členov komisie zvýšil na trinásť v rámci EÚ Ortoliho komisia (Spojenému kráľovstvu ako veľkému členovi boli udelení dvaja komisári), ktorí sa v tom čase zaoberali rozšírenou komunitou počas hospodárskej a medzinárodnej nestability.[18][22] Vonkajšie zastúpenie Spoločenstva urobilo v čase predsedníctva krok vpred Roy Jenkins, prijatý do prezidentského úradu v januári 1977 z funkcie Minister vnútra Spojeného kráľovstva Pôrod vláda,[23] sa stal prvým prezidentom, ktorý sa zúčastnil a G8 samitu v mene Spoločenstva.[24] Nasleduj Jenkinsova komisia, Gaston Thornje Provízie dohliadal na rozšírenie Spoločenstva na juh a okrem začatia prác na Jednotný európsky akt.[25]

Jacques Delors

Predseda Delors, jeden z najpozoruhodnejších prezidentov v histórii komisie

Komisia vedená Jacquesom Delorsom bola vnímaná tak, že dáva spoločenstvu zmysel pre smer a dynamiku.[26] Delors a jeho tím sa tiež považujú za „zakladatelia z euro".[27] The International Herald Tribune vzal na vedomie prácu Delorsa na konci jeho druhého funkčného obdobia v roku 1992: "Pán Delors zachránil Európske spoločenstvo pred útlmom. Prišiel, keď bol europessimizmus najhorší. Aj keď bol málo známym bývalým francúzskym ministrom financií, dýchal." život a nádej do ES a do rozvrátenej bruselskej komisie. Vo svojom prvom volebnom období, v rokoch 1985 až 1988, zhromaždil Európu na výzvu jednotného trhu a keď bol vymenovaný do druhého funkčného obdobia, začal naliehať na Európanov, aby sa postavili k oveľa ambicióznejším ciele hospodárskej, menovej a politickej únie “.[28]

Jacques Santer

Nástupcom Delorsa bol Jacques Santer. V dôsledku škandálu s podvodmi a korupciou bol parlamentom v roku 1999 prinútený odstúpiť celá Santerova komisia; ústrednú úlohu zohral Édith Cresson. Tieto podvody odhalil interný audítor, Paul van Buitenen.[29][30]

Bolo to prvýkrát, čo bola Komisia prinútená rezignovať hromadne, a predstavoval posun moci smerom k parlamentu.[31] Santerova komisia však vykonala práce na Amsterdamská zmluva a euro.[32] V reakcii na škandál Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) bol vytvorený.

Romano Prodi

Po Santerovi Romano Prodi nastúpil do úradu. Amsterdamská zmluva rozšírila právomoci komisie a Prodiho tlač označila za niečo podobné ako predseda vlády.[33][34] Opäť sa posilnili sily; the Zmluva z Nice, ktorá bola podpísaná v roku 2001, dala prezidentom väčšiu moc nad zložením ich komisií.[14]

José Manuel Barroso

José Manuel Barroso prezidentom sa stal v roku 2004: Parlament sa opäť presadil proti navrhovanému členstvu v Barrosovej komisii. Kvôli tejto opozícii bol Barroso nútený pred nástupom do úradu zmeniť zloženie svojho tímu.[35] Barrosova komisia bola tiež prvou plnou komisiou od rozšírenia v roku 2004 na 25 členov; teda počet komisárov na konci Prodiho komisie dosiahol 30. V dôsledku zvýšenia počtu štátov vyvolala Amsterdamská zmluva zníženie počtu komisárov na jeden za každý štát, a nie na dva za väčšie štáty.[18]

Obvinenia z podvodu a korupcie opäť vzniesol v roku 2004 bývalý hlavný audítor Jules Muis.[36] Úradník Komisie, Guido Strack, nahlásil OLAF-u údajné podvody a zneužívanie v jeho rezorte v rokoch 2002–2004 a v dôsledku toho bol prepustený.[37] V roku 2008 Paul van Buitenen (bývalý audítor známy zo škandálu Santerovej komisie) obvinil Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) z nedostatočnej nezávislosti a efektívnosti.[38]

Prvé funkčné obdobie Barrosa v Komisii skončilo 31. októbra 2009. Podľa Niceskej zmluvy by sa prvá Komisia, ktorá bude vymenovaná po dosiahnutí počtu 27 členských štátov 27, musela znížiť na „menej ako počet členských štátov“. O presnom počte komisárov malo rozhodnúť jednomyseľným hlasovaním Európska radaa členstvo by sa striedalo medzi členskými štátmi rovnako. Nasleduj pristúpenie Rumunska a Bulharska v januári 2007 toto ustanovenie nadobudlo účinnosť pre budúcu Komisiu.[39] V Lisabonskej zmluve, ktorá vstúpila do platnosti 1. decembra 2009, sa vyžadovalo zníženie počtu komisárov na dve tretiny členských štátov od roku 2014, pokiaľ Rada nerozhodne inak. Členstvo by rotovalo rovnako a žiadny členský štát by nemal viac ako jedného komisára. Zmluvu však v Írsku v roku 2008 odmietli voliči, pričom jedným z hlavných problémov bola strata ich komisára. Zárukou opätovného hlasovania preto bolo, že Rada využije svoju právomoc zmeniť počet komisárov smerom nahor. Podľa zmlúv to však musí byť stále menej ako celkový počet členov, preto sa navrhovalo, aby členský štát, ktorý nezíska komisára, získal post vysokého predstaviteľa - takzvaný vzorec 26 + 1.[40][41] Táto záruka (ktorá sa môže dostať do ďalšej zmeny a doplnenia zmluvy, pravdepodobne v prístupovej zmluve) prispela k tomu, že Íri zmluvu schválili v druhom referende v roku 2009.

Lisabon spojil aj pracovné miesta Európska komisárka pre vonkajšie vzťahy s radou Vysoký predstaviteľ pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku. Tento príspevok, tiež a Podpredseda Komisie, predsedal by Rade Európskej únie pre zahraničné veci, ako aj povinnostiam Komisie v oblasti vonkajších vzťahov.[42][43] Zmluva ďalej stanovuje, že posledné európske voľby by mali byť „zohľadnené„pri vymenovaní komisie, hoci predsedu stále navrhuje Európska rada; Európsky parlament“volí„komisia, nie“schvaľuje„ako podľa Nicejskej zmluvy.[42]

Jean-Claude Juncker

V roku 2014 Jean-Claude Juncker sa stal predsedom Európskej komisie.

Juncker vymenoval svojho predchádzajúceho riaditeľa kampane a šéfa prechodného tímu, Martin Selmayr, ako jeho šéf kabinetu. Počas Junckerovho predsedníctva bol Selmayr označovaný za „najmocnejšieho šéfa štábu EÚ vôbec“.[44]

Ursula von der Leyen

V roku 2019 Ursula von der Leyen bol vymenovaný za budúceho predsedu Európskej komisie. Usmernenia svojej politiky na roky 2019 - 2024 predložila Európskeho parlamentu 16. júla 2019 po jej potvrdení. Nebola považovaná za pravdepodobnú kandidátku (zvolený kandidát sa určuje spravidla podľa výsledkov Európske voľby, ako víťaz vnútorných volieb do dominantnej európskej strany známej ako „spitzenkandidat“). Jej menovanie bolo medzi Európska rada Členovia (Manfred Weber nebol považovaný za najvhodnejšieho kandidáta). Dňa 9. septembra sa Európska rada vyhlásil zoznam kandidátov na komisárov, ktorý musí byť oficiálne schválený parlamentom.[45]

Právomoci a funkcie

Komisia bola zriadená od samého začiatku ako nezávislý nadnárodný orgán oddelený od vlád; bol opísaný ako „jediný orgán platený za to, aby si myslel za Európana“.[46] Členov navrhujú vlády členských štátov, z ktorých každá je jedna. Sú však povinní konať nezávisle - bez ďalších vplyvov, ako sú vlády, ktoré ich vymenovali. To je v rozpore s Radou Európskej únie, ktorá zastupuje vlády, s Európskym parlamentom, ktorý zastupuje občanov, Hospodársky a sociálny výbor, ktorá predstavuje organizovanú občiansku spoločnosť, a Výboru regiónov, ktorá zastupuje miestne a regionálne orgány.[2]

Skrz Článok 17 Zmluvy o Európskej únii komisia má niekoľko zodpovedností: vypracovať strednodobé stratégie; pripravovať právne predpisy a rozhodovať v legislatívnom procese; zastupovať EÚ v obchodných rokovaniach; vytvárať pravidlá a nariadenia, napríklad v politike hospodárskej súťaže; vypracovať rozpočtu Európskej únie; a dohliadať na vykonávanie zmlúv a právnych predpisov.[47] Rokovací poriadok Európskej komisie stanovuje fungovanie a organizáciu komisie.[10]

Výkonná moc

Pred Lisabonská zmluva vstúpila do platnosti, výkonnú moc EÚ mala Rada: zverila Komisii také právomoci, aby mohla vykonávať. Koncilu však bolo dovolené tieto právomoci odobrať, priamo ich vykonávať alebo ukladať podmienky ich použitia.[48][49] Tento aspekt zmenila Lisabonská zmluva, po ktorej Komisia vykonáva svoje právomoci iba na základe zmlúv. Právomoci sú obmedzenejšie ako u väčšiny národných riadiacich pracovníkov, čiastočne kvôli nedostatku právomocí komisie v podobných oblastiach zahraničná politika - túto moc má Európska rada, ktorú niektorí analytici označili za inú výkonnú moc.[50]

Vzhľadom na to, že z Lisabonskej zmluvy sa Európska rada stala formálnou inštitúciou s právomocou menovať komisiu, dalo by sa povedať, že tieto dva orgány majú výkonnú moc EÚ (Európska rada má aj jednotlivé národné výkonné právomoci) . Je to však Komisia, ktorá má v súčasnosti výkonné právomoci nad Európska únia.[50][51] Vládne právomoci Komisie boli také, že niektoré vrátane tých bývalých Belgický predseda vlády Guy Verhofstadt, navrhli zmeniť svoj názov na „európska vláda“ a súčasný názov Komisie označili za „smiešny“.[52]

Legislatívna iniciatíva

Komisia sa líši od ostatných inštitúcií tým, že sama má legislatívna iniciatíva v EÚ. Iba komisia môže predložiť formálne návrhy právnych predpisov: nemôžu pochádzať z legislatívnych oblastí. Podľa Lisabonskej zmluvy nie je v oblasti EÚ povolený žiadny legislatívny akt Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika. V ostatných oblastiach môžu Rada a Parlament požadovať právne predpisy; vo väčšine prípadov Komisia iniciuje na základe týchto návrhov. Tento monopol je navrhnutý tak, aby zabezpečil koordinované a koherentné vypracovanie dokumentu Právo EÚ.[53][54] Tento monopol spochybnili niektorí, ktorí tvrdia, že Parlament by mal mať tiež právo, pričom väčšina národných parlamentov má v niektorých ohľadoch právo.[55] Rada a Parlament však môžu požiadať komisiu, aby vypracovala návrh právneho predpisu, hoci Komisia má právomoc to odmietnuť[56] ako to bolo v roku 2008 v prípade nadnárodných kolektívnych dohovorov.[57] Podľa Lisabonskej zmluvy môžu občania EÚ tiež požiadať komisiu o vydávanie právnych predpisov v danej oblasti prostredníctvom petícia nesúca milión podpisov, ale toto nie je záväzné.[58]

Právomoci komisie pri navrhovaní právnych predpisov sa zvyčajne zameriavali na hospodársku reguláciu. Predložila veľké množstvo nariadení založených na „zásada predbežnej opatrnosti". To znamená, že preventívna regulácia sa uskutoční, ak existuje vierohodné nebezpečenstvo pre životné prostredie alebo zdravie ľudí: napríklad pri riešení zmena podnebia a obmedzujúce geneticky modifikované organizmy. Európska komisia sa zaviazala, že k tomu pripojí členské štáty EÚ uhlíková neutralita do roku 2050.[59][60] To je v rozpore s predpismi o vážení, pokiaľ ide o ich vplyv na ekonomiku. Komisia preto často navrhuje prísnejšie právne predpisy ako v iných krajinách. Vďaka veľkosti európskeho trhu sa vďaka tomu stala legislatíva EÚ významným vplyvom na svetový trh.[61]

Komisia sa nedávno presunula do tvorby Európske trestné právo. V roku 2006 sa a toxický odpad unikajúci z pobrežia Pobrežia Slonovinyz európskej lode vyzvala Komisiu, aby preskúmala právne predpisy proti toxickému odpadu. Niektoré štáty EÚ v tom čase nemali ani trestný čin proti preprave toxického odpadu; to viedlo komisárov Franco Frattini a Stavros Dimas predložiť myšlienku „ekologických trestných činov“. Ich právo navrhnúť trestné právo bolo napadnuté v Európsky súdny dvor ale potvrdené. Od roku 2007 sú jediné ďalšie návrhy v oblasti trestného práva, ktoré boli predložené, smernica o právach duševného vlastníctva,[62] ao zmene a doplnení rámcového rozhodnutia o boji proti terorizmu z roku 2002, ktoré zakazuje podnecovanie k terorizmu, nábor (najmä prostredníctvom internetu) a odbornú prípravu.[63]

Presadzovanie

Po prijatí právnych predpisov Radou a Parlamentom je zodpovednosťou komisie zabezpečiť ich implementáciu. Robí to prostredníctvom členských štátov alebo prostredníctvom svojich členských štátov agentúry. Pri prijímaní potrebných technických opatrení komisii pomáhajú výbory zložené zo zástupcov členských štátov a verejných a súkromných inštitúcií. loby[64] (proces známy v žargóne ako „komitológia").[65] Ďalej je komisia zodpovedná za implementáciu Rozpočet EÚ, zabezpečenie, spolu s Dvor audítorov, že prostriedky EÚ sú vynakladané správne.

Komisia je predovšetkým povinná zabezpečiť dodržiavanie zmlúv a právnych predpisov, a to potenciálne tým, že do členských štátov vezme členské štáty alebo iné inštitúcie. Súdny dvor v spore. V tejto úlohe je neformálne známy ako „strážca zmlúv“.[66] Nakoniec Komisia poskytuje niektoré z nich externé zastúpenie pre Úniu spolu s členskými štátmi a EÚ Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika, zastupujúci Úniu v orgánoch, ako je Svetová obchodná organizácia. Je tiež obvyklé, že predseda sa zúčastňuje zasadnutí G8.[66]

Vysoká škola

Komisia sa skladá z kolégia „Komisári"z 27 členov, vrátane predsedu a podpredsedov. Aj keď je každý člen nominovaný na základe návrhov národných vlád, po jednom za každý štát, v komisii nezastupujú svoj štát."[67] V praxi sa však občas snažia presadiť svoj národný záujem.[68] Po predložení návrhu predseda deleguje portfóliá medzi každým z členov. Právomoc komisára vo veľkej miere závisí od ich portfólia a môže sa časom meniť. Napríklad Komisár pre vzdelávanie rastie význam v súlade s rastom významu vzdelania a kultúry pri tvorbe európskych politík.[69] Ďalším príkladom je Komisár pre hospodársku súťaž, ktorý zastáva veľmi viditeľnú pozíciu s globálnym dosahom.[67] Predtým, ako sa komisia ujme úradu, musí byť kolégium ako celok schválené parlamentom.[2] Komisárov podporuje ich osobná skrinka ktorí im poskytujú politické vedenie, zatiaľ čo Štátna služba (GR, pozri nižšie) sa zaoberajú technickou prípravou.[70]

Vymenovanie

13. poschodie Berlaymont, konferenčná miestnosť Komisie

The Predseda Komisie je vybraný na základe konsenzu výborom Európska rada[71] a potvrdené Európskeho parlamentu alebo nie. Ak nie, Európska rada navrhne do jedného mesiaca iného kandidáta.[8]Kandidát bol často popredným národným politikom, ale nie je to požiadavka. V roku 2009 (rovnako ako v roku 2004) Lisabonská zmluva nevstúpila do platnosti a Barroso nebol „zvolený“ parlamentom, ale nominovaný Európskou radou; v každom prípade stredopravé strany EÚ tlačili na kandidáta z vlastných radov. Nakoniec bol vybraný stredopravý kandidát: José Manuel Barroso z Európska ľudová strana.[72]

Na výber kandidáta majú vplyv ďalšie kritériá, medzi ktoré patria: z ktorej oblasti Európy kandidát pochádza, v roku 2004 uprednostňovaná južná Európa; politický vplyv kandidáta, dôveryhodný, ale neprekonajúci členov; jazyk, znalosť francúzskeho jazyka, ktorú jazyk Francúzsko; a stupeň integrácie, pričom ich štát je členom oboch eurozóna a Schengenská dohoda.[73][74][75] V roku 2004 tento systém priniesol množstvo kandidátov[76] a preto ho kritizovali niektorí poslanci: po vyčerpávajúcom výbere sa Skupina ALDE vodca Graham Watson opísal postup ako „Justus Lipsius trh s kobercami „vyrábajúci iba“najnižší spoločný menovateľ"; zatiaľ čo Zelená-EFA spoluvedúci Daniel Cohn-Bendit spýtal sa Barroso po svojom prvom prejave „Ak ste najlepším kandidátom, prečo ste neboli prvými?“[77][78]

Po výbere predsedu a vymenovaní Vysoký predstaviteľ Európska rada, každá Komisár je nominovaný ich členským štátom (s výnimkou tých štátov, ktoré poskytli prezidenta a vysokého splnomocnenca) po konzultácii s predsedom Komisie, hoci nemá silnú moc vynútiť si zmenu kandidáta. Nech je kandidát akokoľvek schopnejší, tým pravdepodobnejšie mu predseda Komisie pridelí silné portfólio, ktorého rozdelenie je výlučne na jeho uvážení. Tím prezidenta je potom predmetom vypočutí na pôde Európskeho parlamentu ktorá ich vypočuje a potom hlasuje o ich vhodnosti ako celku. Ak sa zistí, že členovia tímu sú príliš nevhodní, predseda musí potom zmeniť organizáciu tímu alebo požiadať nového kandidáta z členského štátu, alebo riskovať, že bude odmietnutá celá Komisia. Pretože Parlament nemôže hlasovať proti jednotlivým komisárom, zvyčajne existuje kompromis, ktorým sa odstránia najhorší kandidáti, ale menšie námietky sa odložia bokom, aby sa komisia mohla ujať úradu. Akonáhle je tím schválený parlamentom, formálne ho uvedie do funkcie Európska rada (ZEÚ článok 17: 7).

Po ich vymenovaní prezident vymenúva niekoľko Podpredsedovia (vysoký splnomocnenec má byť jedným z nich) spomedzi komisárov. Z väčšej časti táto pozícia udeľuje viceprezidentom len málo zvláštnych právomocí, s výnimkou prvého viceprezidenta, ktorý zastupuje prezidenta, keď je preč.[67]

Prepustenie

Európsky parlament môže rozpustiť komisiu ako celok po a vyslovenie nedôvery ale iba predseda môže požiadať o rezignáciu jednotlivého komisára. Jednotliví komisári však môžu byť na žiadosť rady alebo Komisie nútení odísť do dôchodku z dôvodu porušenia povinností alebo povinností, a ak tak rozhodne Európsky súdny dvor (články 245 a 247 Zmluvy o fungovaní Európskej únie). Európska únia).

Politické štýly

The Barrosova komisia úradu sa ujal koncom roka 2004 po tom, čo ho oneskorili námietky Parlamentu, ktorý si vynútil rekonštrukciu. V roku 2007 sa pristúpením Rumunska a Bulharska zvýšila Komisia z 25 na 27 členov, z ktorých každý menoval svojich vlastných komisárov. S rastúcou veľkosťou komisie prijal Barroso prezidentskejší štýl kontroly nad vysokou školou, čo mu vynieslo určitú kritiku.[79]

Za vlády Barrosa však komisia začala strácať pôdu pod nohami vo väčších členských štátoch, pretože krajiny ako Francúzsko, Spojené kráľovstvo a Nemecko sa snažili postaviť mimo svoju úlohu. To sa zvýšilo s vytvorením Predseda Európskej rady pod Lisabonská zmluva.[80] Došlo tiež k väčšej miere spolitizovanie v rámci Komisie.

Administratíva

Cyperský politik Androulla Vassiliou bol európskym komisárom pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež v rokoch 2010 až 2014.

Komisia je rozdelená na oddelenia známe ako Generálne riaditeľstvá (DG), ktoré možno prirovnať k útvarom alebo ministerstvá. Každá z nich sa týka konkrétnej oblasti politiky, ako je poľnohospodárstvo alebo spravodlivosť, občianske práva alebo vnútorné služby, ako sú ľudské zdroje a preklady, a vedie ich generálny riaditeľ zodpovedný za komisára. Portfólio komisárov môže byť podporené mnohými GR; pripravujú pre ne návrhy a ak ich schváli väčšina komisárov, predložia návrhy na posúdenie Parlamentu a Rade.[2][81] The Štátna služba Komisie na čele je a Generálny tajomník. Túto pozíciu v súčasnosti zastáva Ilze Juhansone.[82] Rokovací poriadok Európskej komisie stanovuje fungovanie a organizáciu komisie.[10]

Mnoho ľudí kritizovalo, že veľmi fragmentovaná štruktúra generálneho riaditeľstva strácalo veľa času trávne vojny keďže rôzne oddelenia a komisári si navzájom konkurujú. Generálne riaditeľstvá môžu ďalej vykonávať značnú kontrolu nad komisárom, pričom komisár má málo času na to, aby sa naučil uplatňovať kontrolu nad svojimi zamestnancami.[83][84]

Podľa údajov zverejnených komisiou bolo v septembri 2012 komisiou zamestnaných 23 803 osôb ako úradníkov a dočasných zamestnancov. Okrem nich bolo zapojených 9230 „externých zamestnancov“ (napr. Zmluvní zamestnanci, nezávislí národní odborníci, mladí odborníci stážisti boli zamestnaní. Jediným najväčším GR je Generálne riaditeľstvo pre preklads 2309 zamestnancami, zatiaľ čo najväčšia skupina podľa národnosti je Belgičan (18,7%), pravdepodobne kvôli väčšine (17 664) zamestnancov pôsobiacich v krajine.[85]

Stlačte

Tlačová miestnosť v Berlaymont

Komunikáciu s tlačou zabezpečuje Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu. Hlavnou hovorkyňou komisie je Pia Ahrenkilde Hansen, ktorá sa koná v poledne stlačte brífingy, všeobecne známe ako „Poludňajší lis“. Koná sa každý pracovný deň v tlačovej miestnosti komisie v Berlaymonte, kde môžu novinári klásť otázky úradníkom Komisie na akúkoľvek tému a legitímne očakávať, že dostanú „zaznamenanú“ odpoveď pre živé televízne vysielanie. Takáto situácia je svetovým unikátom.[86]

Jeden výskumník zaznamenal, že tlačové správy vydané komisiou sú jedinečne politické. Vydanie často prechádza niekoľkými fázami prípravy, v ktorých sa zdôrazňuje úloha komisie a používa sa na „zdôvodnenie EÚ a komisie“ na zvýšenie ich dĺžky a zložitosti. Ak je zapojených viac oddelení, môže byť tlačová správa zdrojom konkurencie medzi oblasťami Komisie a samotnými komisármi. To tiež vedie k neobvykle vysokému počtu tlačových správ, 1907 za rok 2006, a považuje sa to za jedinečný produkt politického usporiadania EÚ.[84] Počet tlačových správ Komisie vykazuje klesajúci trend. V roku 2010 bolo uverejnených 1768 tlačových správ a v roku 2011 1589 tlačových správ.[87]

V Bruseli je väčší tlačový zbor ako Washington, D.C .; v roku 2007 mali médiá v každom členskom štáte Únie Brusel korešpondent.[88] Avšak v nadväznosti na globálny pokles, tlačový zbor v Bruseli sa do roku 2010 znížil o tretinu. Správy o EÚ pre Lotyšsko pokrýva jeden novinár a pre Litvu žiaden novinár. Aj keď došlo k celosvetovému zníženiu počtu novinárov, značné tlačové správy a operácie ako napr Europe by Satellite a EuroparlTV vedie mnoho spravodajských organizácií k presvedčeniu, že môžu pokryť EÚ z týchto zdrojov a spravodajské agentúry.[89] Tvárou v tvár kritike na vysokej úrovni[90] Komisia vypla Presseurop dňa 20. decembra 2013.[91]

Legitimita a kritika

Pretože komisia je výkonnou zložkou, kandidátov si jednotlivo vyberá 27 národných vlád. V rámci EÚ sa legitimita komisie odvodzuje najmä od hlasovania o schválení, ktoré sa vyžaduje od Európskeho parlamentu, spolu s právomocou odvolať tento orgán. Euroskeptici preto vyvolali obavy z relatívne nízkej účasti (často menej ako 50%) vo voľbách do Európskeho parlamentu od roku 1999. Aj keď toto číslo môže byť vyššie ako v prípade niektorých národných volieb, vrátane volieb EÚ do iných rokov Kongres Spojených štátov, skutočnosť, že neexistujú priame voľby do funkcie predsedu komisie, spochybňuje legitimitu tejto pozície v očiach niektorých euroskeptikov.[92] Skutočnosť, že komisia môže priamo rozhodnúť (aj keď s dohľadom od špeciálne vytvorených „komitologické výbory“) o podobe a charaktere vykonávacích právnych predpisov ďalej vyvoláva obavy o demokratickú legitimitu.[93]

Aj keď sa demokratické štruktúry a metódy menia, pri vytváraní Európana neexistuje také zrkadlo občianska spoločnosť.[94] The Lisabonská zmluva môže ísť nejakým spôsobom k vyriešeniu vnímaného deficitu pri vytváraní väčších demokratických kontrol v komisii, vrátane zakotvenia postupu spojenia volieb s výberom predsedu Komisie. Z historického hľadiska bola komisia skutočne považovaná za technokratický odborný orgán podobný inštitúciám ako nezávislé centrálne banky, sa zaoberá technickými oblasťami politiky, a preto by mala byť zo straníckej politiky odstránená.[95] Z tohto hľadiska by volebné tlaky narušili úlohu komisie ako nezávislého regulačného orgánu.[96] Ochrancovia Komisie poukazujú na to, že právne predpisy musia schvaľovať Rada vo všetkých oblastiach (ministri členských štátov) a Európskeho parlamentu vo väčšine oblastí pred tým, ako môže byť prijatý, je teda počet právnych predpisov prijatých v ktorejkoľvek krajine bez súhlasu jej vlády obmedzený.[96]

V roku 2009 zverejnil Európsky ombudsman štatistika sťažností občanov na inštitúcie EÚ, pričom väčšina z nich bola podaná proti komisii (66%) a týkajú sa netransparentnosti (36%).[97] V roku 2010 bola komisia žalovaná za blokovanie prístupu k dokumentom o politike EÚ v oblasti biopalív.[98] Stalo sa tak po tom, čo médiá obvinili Komisiu z blokovania vedeckých dôkazov proti dotáciám na biopalivá.[99] Nedostatok transparentnosti, nejasné vzťahy medzi lobistami, konflikty záujmov a nadmerné výdavky komisie boli zdôraznené v mnohých správach interných a nezávislých audítorských organizácií.[100][101][102][103] Bola tiež kritizovaná za otázky súvisiace s IT, najmä pokiaľ ide o Microsoft.[104]

Iniciatívy

Protiterorizmus

Európska komisia má akčný plán na zvýšenie pripravenosti na chemické, biologické, rádiologické a jadrové (CBRN) bezpečnostné riziká ako súčasť jej protiteroristického balíka zverejneného v októbri 2017. V poslednej dobe zaznamenala Európa zvýšenú úroveň ohrozenia CBRN útokmi. Plán pripravenosti Európskej komisie ako taký je dôležitý, uviedol Steven Neville Chatfield, riaditeľ Centra pre pohotovostnú pripravenosť a reakciu v Spojenom kráľovstve. Agentúra na ochranu zdravia. Európska komisia po prvýkrát navrhla, aby bola vysoká priorita lekárska pripravenosť na hrozby útoku CBRN. „Akčný plán Európskej komisie (EK) na zvýšenie pripravenosti na bezpečnostné riziká CBRN je súčasťou jej protiteroristického balíka vydaného v októbri 2017, stratégie zameranej na lepšiu ochranu viac ako 511 miliónov občanov vo všetkých 27 členských štátoch Európskej únie. (EÚ)."[105]

Odpoveď COVID-19

Európska komisia usporiadala 4. mája 2020 videokonferenciu svetových lídrov s cieľom získať finančné prostriedky na vývoj vakcín proti koronavírusom. Bolo vyzbieraných 8 miliárd USD. USA sa odmietli pripojiť k tejto videokonferencii alebo prispievať do fondov.[106]

Poloha

Sídlo Európskej komisie v Bruseli (budova Berlaymont)

Komisia sídli predovšetkým v Bruseli. Kancelária prezidenta a jej zasadačka sa nachádzajú na 13. poschodí Berlaymont budova. Komisia tiež pracuje mimo mnoho ďalších budov v Bruseli a Luxembursko.[107][108] Keď sa parlament schádza v Štrasburg, stretávajú sa tam komisári aj v Budova Winstona Churchilla zúčastňovať sa diskusií Parlamentu.[109] Európska komisia má navyše zariadenia, ktoré ju podporujú v španielskom Alicante; Mníchov, Nemecko; a Varese, Taliansko.

Pozri tiež

Poznámky

Referencie

 1. ^ „OBJEM 1 - CELKOVÝ VÝNOS“ (PDF). Získané 3. februára 2020.
 2. ^ a b c d „Inštitúcie EÚ: Európska komisia“. Europa. Archivované od pôvodné dňa 23. júna 2007. Získané 18. júna 2007.
 3. ^ a b „Európska komisia - TLAČOVÉ SPRÁVY - Tlačová správa - Európska komisia skladá prísahu za dodržiavanie zmlúv EÚ“. europa.eu.
 4. ^ „Čo je to európsky komisár?“. Monitor európskeho práva. Získané 4. september 2019.
 5. ^ Európska komisia (2006). Ako funguje Európska únia: Váš sprievodca inštitúciami EÚ (PDF). p. 20. ISBN 92-79-02225-3. Archivované od pôvodné (PDF) dňa 12. januára 2012. Získané 4. decembra 2011. Menovaní členovia Komisie sú neformálne známi ako „komisári“.
 6. ^ „Ako je organizovaná Komisia“. Európska komisia. Získané 13. september 2019. Komisiu riadi skupina 28 komisárov, známa ako „kolégium“.
 7. ^ http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_192_R_0010
 8. ^ a b Schütze, Robert (2012). Európske ústavné právo. Cambridge University Press. s. 99–100, 118. ISBN 978-0521-73275-8.
 9. ^ Zmluva o Európskej únii: článok 17: 7
 10. ^ a b c „EUR-Lex - o10004 - SK - EUR-Lex“. eur-lex.europa.eu.
 11. ^ Európska komisia. „Útvary (generálne riaditeľstvá) a služby“. Archivované od pôvodné dňa 17. januára 2010. Získané 4. decembra 2011. Komisia je rozdelená do niekoľkých oddelení a útvarov. Tieto oddelenia sú známe ako generálne riaditeľstvá.
 12. ^ „Zamestnanci Komisie“. Európska komisia. Júla 2019.
 13. ^ „Úradné jazyky EÚ“. Europa. Získané 17. september 2013. Európska únia má 24 úradných a pracovných jazykov ... Európska komisia ako prekladové jazyky zamestnáva angličtinu, francúzštinu a nemčinu všeobecne ...
 14. ^ a b c d e "Európska komisia". CVCE. 2016.
 15. ^ „Rada Európskej únie“. CVCE. 2016.
 16. ^ a b Ludlow, N (2006). „Odstavenie z prevádzky krízy Prázdneho predsedu: inštitúcie Spoločenstva a kríza v rokoch 1965 - 2006“ (PDF). London School of Economics. Archivované od pôvodné (PDF) dňa 25. októbra 2007. Získané 24. september 2007.
 17. ^ Eppink, Derk-Jan (2007). Život európskeho mandarínky: vo vnútri Komisie. Preložil Ian Connerty (1. vyd.). Tielt, Belgicko: Lannoo. pp.221–2. ISBN 978-90-209-7022-7.
 18. ^ a b c „Zloženie“. CVCE. 31. augusta 2016.
 19. ^ „Objavte bývalých prezidentov: Komisia Rey“. Europa (webový portál). Získané 23. augusta 2007.
 20. ^ „Objavte bývalých prezidentov: Mansholtova komisia“. Europa (webový portál). Získané 23. augusta 2007.
 21. ^ "Discover the former Presidents: The Malfatti Commission". Europa (webový portál). Získané 23. augusta 2007.
 22. ^ "Discover the former Presidents: The Ortoli Commission". Europa (webový portál). Získané 23. augusta 2007.
 23. ^ "1977: Jenkins quits Commons for Brussels". správy BBC. 3 January 1977.
 24. ^ „EÚ a G8“. Európska komisia. Archivované od pôvodné dňa 26. februára 2007. Získané 25. september 2007.
 25. ^ "Discover the former Presidents: The Thorn Commission". Europa (webový portál). Získané 23. augusta 2007.
 26. ^ "The new Commission – some initial thoughts". Burson-Marsteller. 2004. Archivované od pôvodné dňa 23. septembra 2006. Získané 17. júna 2007.
 27. ^ "Discover the former Presidents: The Delors Commission". Europa (webový portál). Získané 23. augusta 2007.
 28. ^ Merritt, Giles (21 January 1992). "A Bit More Delors Could Revamp the Commission". International Herald Tribune. Archivované od pôvodné dňa 21. januára 2008. Získané 17. októbra 2007.
 29. ^ Paul van Buitenen (2000). Blowing the Whistle: Fraud in the European Commission. Politicos Pub. ISBN 978-1-902301-46-4.
 30. ^ "Second report on Reform of the Commission. Analysis of current practice and proposals for tackling mismanagement, irregularities, and fraud. Committee of Independent Experts, 1999". Európskeho parlamentu.
 31. ^ Topan, Angelina (30 September 2002). "The resignation of the Santer-Commission: the impact of 'trust' and 'reputation'" (PDF). European Integration Online Papers. Získané 12. júna 2007.
 32. ^ "Discover the former Presidents: The Santer Commission". Europa (webový portál). Získané 23. augusta 2007.
 33. ^ James, Barry (16 April 1999). "Prodi to Have Wide, New Powers as Head of the European Commission". International Herald Tribune. Archivované od pôvodné dňa 17. októbra 2007. Získané 17. júna 2007.
 34. ^ Rossant, John (27 September 1999). "Commentary: Romano Prodi: Europe's First Prime Minister? (int'l edition)". Pracovný týždeň. Archivované od pôvodné on 23 October 2007. Získané 17. júna 2007.
 35. ^ Tobais, Troll (2 November 2004). "We have to democratise procedures". Café Babel. Archivované od pôvodné on 29 November 2005. Získané 12. júna 2007.
 36. ^ Fraser, Ian (8 August 2004). "Auditor blames politicians for EC waste and corruption". Sunday Herald. Archivované od pôvodné dňa 24. septembra 2015.
 37. ^ Beck, Sebastien (6 October 2011). "Guido Strack – the downfall of a whistleblower". VoxEurop.
 38. ^ "Paul van Buitenen: Alleged irregularities in OLAF". Eur-law.eu. Archivované od pôvodné on 30 March 2012.
 39. ^ See the attached Protocol, Article 4
 40. ^ Smyth, Jamie (5 September 2009). "Rejection may undermine EU's effectiveness, warns Swedish premier". Irish Times. Získané 15. september 2009.
 41. ^ Czechs prepare for possible second Irish No, EUobserver, 8 January 2009
 42. ^ a b "The Union's institutions: Commission". Europa (webový portál). Získané 6. júla 2007.
 43. ^ Council of the European Union (20 June 2007). "Brussels European Council 21/22 June 2007: Presidency Conclusions" (PDF). Získané 22. júna 2007.
 44. ^ HERSZENHORN, DAVID M. (17 November 2016). "'Monster' at the Berlaymont". Politicko. Získané 3. mája 2017.
 45. ^ "European Commission press release of 9 September 2019". Európska komisia. 9. septembra 2019. Získané 9. september 2019.
 46. ^ "Interview with European Commission Secretary-General Catherine Day". EurActiv. 25. septembra 2006. Získané 17. júna 2007.
 47. ^ Hix, Simon (1999) "The political system of the European Union" MacMillan, Basingstoke. p32
 48. ^ "Executive body". CVCE. 15 September 2016.
 49. ^ "Implementing powers of the Council of the European Union". CVCE. 2016.
 50. ^ a b Stark, Christine (4 September 2002). „Vývoj Európskej rady: dôsledky stáleho sídla“ (PDF). Dragoman. Archivované od pôvodné (PDF) dňa 25. marca 2009. Získané 10. júla 2007.
 51. ^ Bermann, George (2004). "Executive Power in the New European Constitution" (RTF). Newyorská univerzita. Získané 18. júna 2006.
 52. ^ Verhofstadt, Guy (2006). The United States of Europe. London: Federal Trust. p. 69. ISBN 1-903403-86-3.
 53. ^ "Glossary: Right of initiative". Europa (webový portál). Archivované od pôvodné 8. júla 2007. Získané 18. júna 2007.
 54. ^ "The Commission's right of initiative" (PDF). Europa (webový portál). Archivované od pôvodné (PDF) dňa 25. októbra 2007. Získané 18. júna 2007.
 55. ^ Murray, Alasdair (30 September 2002). "Reform now or languish later". Centrum pre európsku reformu. Archivované od pôvodné dňa 28. septembra 2007. Získané 18. júna 2007.
 56. ^ Peterson, John and Michael Shackelton (2006) "Institutions of European Union" p152.
 57. ^ Anne-Cécile Robert (March 2009) "Et la crise sociale a rattrapé le Parlement européen", Le Monde diplomatique. p. 6. – 7
 58. ^ Wallis, Diana; Picard, Severine. "The Citizens' Right of Initiative in the European Constitution: A Second Chance for Democracy". Archivované od pôvodné on 6 March 2006. Získané 18. júna 2007.
 59. ^ "EU/China/US climate survey shows public optimism about reversing climate change". Európska investičná banka. Získané 24. augusta 2020.
 60. ^ Anonymous (23 November 2016). „Dlhodobá stratégia do roku 2050“. Zmena podnebia - Európska komisia. Získané 24. augusta 2020.
 61. ^ "Brussels rules OK". The Economist. 20. septembra 2007. Získané 22. októbra 2007.
 62. ^ "Counter‑terrorism – EU steps up a gear". Európska komisia. 6. novembra 2007. Archivované od pôvodné dňa 13. decembra 2007. Získané 21. novembra 2007.
 63. ^ La Lobbycracia Europea – Aparicio Caicedo, analyst, Gertrude Ryan Law Observeratory, opinion piece in Legal Today magazine.
 64. ^ "Glossary: Comitology". Europa (webový portál). Archivované od pôvodné dňa 29. júna 2007. Získané 18. júna 2007.
 65. ^ a b "The European Commission". Europa (webový portál). Archivované od pôvodné dňa 23. júna 2007. Získané 18. júna 2007.
 66. ^ a b c Lungescu, Oana (23 July 2004). „Preskúmanie výkonnej moci EÚ“. správy BBC. Archivované od pôvodné 1. februára 2012. Získané 21. mája 2020.
 67. ^ Eppink, Derk-Jan (2007). Life of a European Mandarin: Inside the Commission. Translated by Ian Connerty (1st ed.). Tielt, Belgium: Lannoo. p.119. ISBN 978-90-209-7022-7.
 68. ^ "Brussels European Council, Presidency Conclusions" (PDF). Council of the European Union. 2008. Archivované od pôvodné (PDF) dňa 5. júla 2008. Získané 20. augusta 2009. See paragraphs 7, 8 & 13 of the Presidency conclusions of the European Council on 13/14 March 2008
 69. ^ Nugent, Neill (2 July 2001). Európska komisia. Palgrave. ISBN 9780333587430 - prostredníctvom internetového archívu.
 70. ^ "Consolidated version of the Treaty on European Union". Article 15(4), Úradný vestník Európskej únie No. C 83/2010 z 30. marca 2010. p. 13.
 71. ^ "Choosing a New EU Commission President". Deutsche Welle. 16. júna 2004. Získané 27. augusta 2007.
 72. ^ Fuller, Thomas (30 June 2004). "Portuguese premier wants to unite bloc: Barroso nominated to head EU executive". International Herald Tribune. Získané 13. októbra 2011.
 73. ^ Stuart, Paul (21 July 2004). "Portugal's Prime Minister Barroso nominated as European Commission president". Svetový socialistický web. Archivované od pôvodné dňa 6. júna 2011. Získané 1. júla 2007.
 74. ^ "José Manuel Durão Barroso: The New Commission President". Grayling. 2004. Archivované od pôvodné dňa 29. septembra 2007. Získané 1. júla 2007.
 75. ^ "Commission president: Key candidates". správy BBC. 27. júna 2004. Získané 1. júla 2007.
 76. ^ Cohn-Bendit, Daniel (2004). "Nomination of Commission President handled 'in a most unsatisfactory way'". Europa (webový portál). Archivované od pôvodné dňa 29. augusta 2007. Získané 1. júla 2007.
 77. ^ Watson, Graham (21 July 2004). "Statement by the President-designate of the Commission". Graham Watson MEP website. Získané 1. júla 2007.
 78. ^ Beunderman, Mark (22 February 2007). "EU commission sees civil servants' power grow". EU Observer. Získané 27. februára 2007.
 79. ^ Iey Berry, Peter Sain (18 January 2008). "[Comment] Power is slipping from the commission to the council". EU Observer. Získané 18. januára 2008.
 80. ^ "Eurojargon". Europa (webový portál). Archivované od pôvodné dňa 29. októbra 2013. Získané 18. júna 2007.
 81. ^ "La Commission européenne a une nouvelle secrétaire générale". Contexte. 15 January 2020. Získané 5. apríla 2020.
 82. ^ Amies, Nick (21 September 2007). "Former EU Mandarin Spills the Beans on Commission Intrigue". Deutsche Welle. Získané 17. októbra 2007.
 83. ^ a b Mahony, Honor (17 October 2007). "EU carefully manages PR through 1000s of press releases". EU Observer. Získané 17. októbra 2007.
 84. ^ "Civil Service: Staff figures". Europa (webový portál). Získané 5. september 2012.
 85. ^ Lynam, Joe (1 April 2007). "The peculiar world of the European Union". správy BBC. Získané 17. júna 2007.
 86. ^ "Search result in Rapid, the European Commission's press database, 1 January 2010 to 31 December 2010 and 1 January 2011 to 31 December 2011". Získané 5. september 2012.
 87. ^ Parker, John (January–February 2007). "A tale of two cities". E!Sharp Magazine. Encompass Publications: 42–44.
 88. ^ Castle, Stephen (21 March 2010). "As the E.U. Does More, Fewer Tell About It". International Herald Tribune. Získané 3. apríla 2010.
 89. ^ Martin Schulz (10 December 2013). "Presseurop's role is essential". Presseurop. Získané 14. decembra 2013.
 90. ^ Editorial (2 December 2013). "Without Presseurop?". Presseurop. Získané 9. decembra 2013.
 91. ^ Mulvey, Stephen (21 November 2003). "The EU's democratic challenge". správy BBC. Získané 17. júna 2007.
 92. ^ Rhinard, Mark (2002). "The Democratic Legitimacy of the European Union Committee System". Správa vecí verejných. 15 (2): 185–210. doi:10.1111/1468-0491.00185.
 93. ^ Lamming, Richard (10 September 2004). "The democratic credentials of the new European Union: does the Constitution increase the EU's democratic legitimacy?". Federal Union. Archivované od pôvodné dňa 15. mája 2007. Získané 17. júna 2007.
 94. ^ Thiemeyer, Guido (2008). "Das Demokratiedefizit der Europäischen Union. Geschichtswissenschaftliche Perspektiven". Themenportal Europäische Geschichte. Získané 24. september 2019.
 95. ^ a b Majone, Giandomenico (2002). "Perils of Parliamentarization". Správa vecí verejných. 15 (3): 375–392. doi:10.1111/0952-1895.00193.
 96. ^ Mahony, Honor (18 November 2013). "EU citizens complain about lack of transparency, 2009". EUobserver.
 97. ^ Willis, Andrew (18 November 2013). "EU sued over lack of transparency, 2010". EUobserver.
 98. ^ Harrison, Pete. "Special Report – Europe finds politics and biofuels don't mix, 2010". Reuters.
 99. ^ "Analysis: EU Commission expenses highlight lack of transparency in Brussels, 2011". Thebureauinvestigates.com.
 100. ^ "/EU Commission Expenses: Cocktail parties, private jets, luxury away-days and limousines, 2011". Thebureauinvestigates.com.
 101. ^ "Ex-commissioners face conflict of interest accusations, 2010". Euractiv.com. 14 May 2010.
 102. ^ Sarah McInerney (18 April 2009). "Be careful what you write, Eurocrats told". Sunday Times.
 103. ^ Hourdaux, Jérôme (17 December 2013). "The EU and Microsoft's 20-year marriage". Mediapart. VoxEurop.
 104. ^ Riley, Kim (2 January 2018). "European anti-terrorism package prioritizes CBRN preparedness, expert says". Správy o pripravenosti na vlasť. Získané 8. januára 2018.
 105. ^ Stevis-Gridneff, Matina; Jakes, Lara (4 May 2020). "World Leaders Join to Pledge $8 Billion for Vaccine as U.S. Goes It Alone". New York Times. ISSN 0362-4331. Získané 10. mája 2020.
 106. ^ "Európska komisia". Európska únia. Europa.
 107. ^ Castle, Stephen (5 August 2004). "After 13 years of hold-ups and incompetence, the EU's 'Berlaymonster' rises like a phoenix". Nezávislý. Londýn. Archivované od pôvodné 1. októbra 2007. Získané 18. júna 2007.
 108. ^ Eppink, Derk-Jan (2007). Life of a European Mandarin: Inside the Commission. Translated by Ian Connerty (1st ed.). Tielt, Belgium: Lannoo. p.213. ISBN 978-90-209-7022-7.

vonkajšie odkazy

Súradnice: 50 ° 50'37 ″ s 4°22′58″E / 50.84361°N 4.38278°E / 50.84361; 4.38278

Pin
Send
Share
Send