Géza Pálffy - Géza Pálffy

Z Wikipédie, Voľnej Encyklopédie

Pin
Send
Share
Send

Géza Pálffy
PalffyGeza eloadas kozben.jpg
narodený (1971-02-09) 9. februára 1971 (vek 49)
NárodnosťMaďarský
ObčianstvoMaďarský
Alma materUniverzita Eötvösa Loránda (ELTE)
Známy preHabsburská monarchia
Korunovácia uhorského panovníka
Manžel (y)DR. Magdolna Friedler
OceneniaRad za zásluhy Maďarskej republiky, 2015
Vedecká kariéra
PoliaDejiny osmansko-maďarských vzťahov
InštitúcieMaďarská akadémia vied (HAS), Výskumné centrum pre humanitný inštitút histórie
Webová stránkaoficiálna webová stránka v angličtine

Géza Pálffy (Maďarsky:[ˈꞬeːzɒ ˈpaːlfi]; narodený 9. februára 1971) je a Maďarský historik, riadny (univerzitný) profesor. Dlhodobo sa venuje výskumu vzťahu medzi Habsburská monarchia a Uhorské kráľovstvo. Ako vedec pracuje v Maďarsku i na celom svete. Publikoval v niekoľkých jazykoch: anglicky, nemecky, slovensky, chorvátsky, rumunsky, francúzsky, rusky, taliansky, česky, turecky a maďarsky.

Životopis a kariéra

Vzal M. A. stupne na Univerzita Eötvösa Loránda (ELTE), Filozofická fakulta v Bratislave História (1994) a archívne štúdie v roku 1995.[1]

Počas akademických rokov sa tiež učil Turkológia a Slavistika pretože sa zaujímal o históriu Osmanská ríšaa jeho vzťahy s Uhorské kráľovstvo.[2]

Pracoval v Ústave histórie výskumného centra pre humanitné vedy v Žiline Maďarská akadémia vied, Budapešť od jeho absolvovania.[3]

V roku 1999 ukončil svoju Titul PhD v História a potom bol ocenený Doktor vied (D.Sc.) titul z histórie v roku 2010.[4]

Začínal ako a vedecký pracovník av roku 2002 sa stal vedeckým pracovníkom. Stal sa vedeckým poradcom (Profesor) a pôsobil ako vedúci Katedry ranej modernej histórie v rokoch 2011 až 2013. Prednášal ako hosťujúci profesor na University of Miskolc, Univerzita Eötvösa Loránda, a na Univerzita v Pécsi. V roku 2012 bol vymenovaný za vedúceho výskumnej skupiny Svätá koruna Maďarska „Lendület“ („Momentum“). Výskumu sa venoval v zahraničí Rakúsko, Chorvátsko, Česká republika, Slovensko a Nemecko niekoľkokrát.[5]

Jeho pracovné dokumenty boli vydané v domácich i medzinárodných vedeckých časopisoch a okolo 400 vedeckých článkov a kníh bolo publikovaných v niekoľkých jazykoch: angličtina, nemčina, slovenčina, chorvátčina, rumunčina, francúzština, ruština, taliančina, čeština, turečtina a maďarčina.[6] Svoje prednášky prezentuje na konferenciách a vedeckých fórach. Písal a redigoval články a monografie. Pôsobí tiež ako vedúci na mnohých doktorandských školách na maďarských a medzinárodných univerzitách. Zastáva úlohu oponenta dizertačnej práce a hodnotiacich komisií ako recenzent. Maďarská akadémia vied.

Je ženatý s doktorkou Magdolnou Friedlerovou, ktorá pracuje ako organista.[7][8]

Členstvo vo výbore

 • Člen Gesellschaft für die Erforschung der Frühen Neuzeit, Wien, 1995–
 • Člen Arbeitskreis „Militär und Gesellschaft”, Berlín, 1996–
 • Člen Spoločnosti Castrum Bene, Budapešť, 1998–
 • Člen Komisie pre históriu Slovenska Maďarská akadémia vied, 2008–
 • Člen nadácie Aktion Österreich-Ungarn, 2003–

Členstvo v redakčnej rade

 • Člen redakcie Hadtörténelmi Közlemények [vestník vojenskej histórie, Budapešť], 1999–
 • Člen redakcie Múlt-kor (Internet Journal of History), 2001–
 • Člen redakcie Zborniku Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (Záhreb), 2002–
 • Člen redakcie Podraviny: Časopis za multidisciplinarna istraživanja (Záhreb), 2002–
 • Člen redakčnej rady Lymbusu: Magyarságtudományi forrásközlemények (Lymbus: Zdroje v Hungarologhy, Budapešť), 2002–2017
 • Člen redakcie Századok [Storočia, Budapešť], 2003–2007
 • Člen redakčnej rady Századoku, 2003–2012
 • Člen redakčnej rady Ekonomska i ekohistorija: Časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša (Záhreb), 2005–
 • Člen redakcie Časopisu Matice moravské (Brno), 2007–
 • Člen redakcie Radovi Zavody za hrvstaku povijest (Filozofická fakulta, Univerzita v Záhrebe), 2011–

Verejné aktivity spojené s dopravcom

 • Akademický poradca Ústavu dejín Habsburgovcov, Budapešť 2003–2009, 2011–
 • Zástupca generálneho tajomníka Maďarská historická spoločnosť, 1999–2003
 • Predseda nadácie Fons, 1995–1998

Oblasti záujmu

 • Dejiny Maďarského kráľovstva a stredoeurópskej habsburskej monarchie od 15. do začiatku 18. storočia
 • so zvláštnym zreteľom na históriu obranného systému proti Osmanom v Maďarsku a Chorvátsku (16. – 17. storočie)
 • na habsbursko-maďarskú
 • maďarsko-slovenské a maďarsko-chorvátske vzťahy
 • k politickým, vojenským a sociálnym dejinám strednej Európy v ranom modernom veku
 • k histórii habsburského dvora vo Viedni / Prahe
 • do histórie uhorskej aristokracie a maďarskej korunovácie

Ocenenia a vyznamenania

Tvorba

Papiere[11]

 • Pálffy, Géza: Ein vergessener Ausgleich in der Geschichte der Habsburgermonarchie des 17. Jahrhunderts: Der ungarische Krönungsreichstag in Ödenburg / Sopron, 1622. In: Adel und Religion in der frühneuzeitlichen Habsburgermonarchie. Annäherung an ein gesamtösterreichisches Thema. Hrsg. Katrin Keller – Petr Maťa – Martin Scheutz. Wien – Köln – Weimar: Böhlau, 2017. (Veröffentlichungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, 68.) 388 s., Itt: s. 85–107.
 • Pálffy, Géza – Ferenc Tóth: Les couronnements en Hongrie à l’époque moderne (1526–1792). Reprezentácie a prekrývanie politicko-diplomatických praktík. In: Revue d'histoire diplomatique, 131. (2017) Nr. 3., s. 253–276.
 • Pálffy, Géza: 16. Yüzyıl Macaristan ve Hırvatistanı’nda Türk Tehdidine Karşı Müdafaa ve Askeri Haritacılık. In: Güney Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi / The Journal of South-Eastern European Studies, Istanbul, 24. (2013) [2017] Nr. 2., s. 17–47.
 • Pálffy, Géza: Jahrhundert von Trennungen und Ausgleichen. Die Geschichte des Königreichs Ungarn im 17. Jahrhundert in einem neuen Licht. In: Historisches Jahrbuch, 137. (2017), s. 248–267.
 • Pálffy, Géza: Век разрывов a компромиссов: новый взгляд нa историю Венгерского королевства XVII вeкa. In: Cлaвянoвeдeниe / Slavyanovedenie, (2016) č. 2., s. 41–50.
 • Pálffy, Géza: Heraldische Repräsentation der Jagiellonen und der Habsburger. Die Wappen des königlichen Oratoriums im Prager Veitsdom im mitteleuropäischen Kontext. In: Historie - Otázky - Problémy [Praha] 7. (2015) č. 2., s. 176–190.
 • Pálffy, Géza: Kampf um Transdanubien: Die Familie Nádasdy und die ungarische Aristokratie im 16. und 17. Jahrhundert. In: Die Familie Nádasdy vom 16. bis ins 20. Jahrhundert. Tagunsgband der 29. und 30. Schlaininger Gespräche 2009/2010. Hrsg. Rudolf Kropf. Red .: Karin Sperl. Eisenstadt: Amt der Burgenländischen Landesregierung, Abteilung 7 - Landesmuseum, 2015. (Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland, 154.) s. 641, itt: s. 29–54.
 • Pálffy, Géza: Le siècle des ruptures etpromis: nový prístup k l’histoire du Royaume de Hongrie au cours due XVIIe siècle. In: Histoire, Economie et Société, 34. (2015) č. 3, s. 78–89.
 • Pálffy, Géza: Il secolo delle divisioni a deipromessessi: un nuovo accccio alla storia del Regno d’Ungheria nel corso del XVII secolo. In: Studia Historica Adriatica ac Danubiana, 8. (2015) č. 1–2., S. 13–28.
 • Pálffy, Géza: Die Türkenabwehr und die Militärkartographie der Habsburgermonarchie in Ungarn und Kroatien – Slawonien im 16. Jh. In: Historický seminár [Ľubľana], 11. (2014) s. 37–70.
 • Pálffy, Géza: Die Rolle der Familie Batthyány in der Grenzverteidigung gegen die Osmanen im 16. und 17. Jahrhundert. In: Die Familie Batthyány. Ein österreichisch-ungarisches Magnatengeschlecht vom Ende des Mittelalters bis zur Gegenwart. Tagungsband der 25.-27. Schlaininger Gespräche vom 25.-29. September 2005, 24.-28. September 2006 a 17.-20. September 2007. Hrsg. Rudolf Kropf. Redakcia: Martin Krenn. Eisenstadt: Amt der Burgenländischen Landesregierung, Abteilung 7 - Landesmuseum, 2014. (Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland, 139. und 146.) s. 275–297.
 • Pálffy, Géza: Najstariji prikazi hrvatskih zastava iz 16. i 17. stoljeća. Jedinstveni izvori za proučavanje povijesti hrvatskih državnih i nacionalnih simbola. In: Ascendere historiam. Zborník u časti Milana Kruheka. Prired. Marija Karbić - Hrvoje Kekez - Ana Novak - Zorislav Horvat. (Biblioteka Hrvatska povjesnica - Zbornici radova) Záhreb: Hrvatski institut za povijest, 2014. s. 327–346.
 • Pálffy, Géza: Izvanredan izvor o zemljopisnim znanjima ugarsko-hrvatske političke elite 16. stoljeća: popis ugarskih i slavonskih gradova, utvrda i kaštela koji su između 1526. i 1556. dospjeli u turske ruky, sastavljen za staleže Njemačko. In: Scrinia Slavonica: Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest, 14. (2014) s. 9–39.
 • Pálffy, Géza: Ewige Verlierer oder auch ewige Gewinner? Aufstände und Unruhen im frühneuzeitlichen Ungarn. In: Die Stimme der ewigen Verlierer? Aufstände, Revolten und Revolutionen in den österreichischen Ländern (asi 1450–1815). Vorträge der Jahrestagung des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung (Viedeň, 18. – 20. Mája 2011). Hrsg. Peter Rauscher – Martin Scheutz. Wien – München: Böhlau – Oldenbourg, 2013. (Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, Erg.-Bd. 61.) s. 151–175.
 • Pálffy, Géza: Der Adel aus den ungarischen Ländern am Kaiserhof 1526–1612. In: Die weltliche und kirchliche Elite aus dem Königreich Böhmen und Königreich Ungarn am Wiener Kaiserhof im 16.-17. Jahrhundert. Hrsg. Anna Fundárková – István Fazekas a kol. Viedeň: Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien - Institut für Geschichte der Slowakischen Akademie der Wissenschaften - Ungarische Akademie der Wissenschaften – Pázmány Péter Katholische Universität „Lendület“ Kirchengeschichtliches Fors. 37–76.
 • Pálffy, Géza: Miesta konania uhorských snemov v Prešporku a Šoproni v 16. - 17. storočí (K ranonovovekým dejinám symbolickej politickej komunikácie). In: WOCH: Ročenka pre genealógiu a regionálne dejiny Bratislavy, I. (2013) č. 1., s. 16–35.
 • Pálffy, Géza: Kríza v habsburskej monarchii a Maďarsku, 1619–1622: Uhorské stavy a Gábor Bethlen. In: Maďarský historický prehľad, 2. (2013) č. 4., s. 733–760.
 • Pálffy, Géza: „Stará ríša“ na periférii Starej ríše: Maďarské kráľovstvo a Svätá rímska ríša v šestnástom a sedemnástom storočí. In: Svätá rímska ríša, 1495–1806: Európska perspektíva. Ed. R. J. W. Evans - Peter H. Wilson. Leiden – Boston: Brill, 2012. (Brill’s Companions to European History, 1.) 401 s., S. 259–279.
 • Pálffy, Géza: Habsburský obranný systém v Maďarsku proti Osmanom v šestnástom storočí: katalyzátor vojenského rozvoja v strednej Európe. In: Warfare in Eastern Europe, 1500–1800. Ed. Brian J. Davies. Leiden – Boston: Brill, 2012. (History of Warfare, 72.) s. 35–61.
 • Pálffy, Géza: Prekograničná povezanost Nikole IV. i Nikole VII. Zrinskog (Hrvatsko-mađarska plemićka obitelj u aristokraciji Ugarsko-hrvatskog Kraljevstva i u Habsburškoj Monarhiji). In: Susreti dviju kultura: Obitelj Zrinski u hrvatskoj i mađarskoj povijesti. Zbornik radova. Ured. Sándor Bene – Zoran Ladić – Gábor Hausner. Záhreb: Matica hrvatska, 2012. (Biblioteka Zbornici, 4.) 558 s., S. 117–163.
 • Pálffy, Géza: Baróni a magnáti v Uhorskom kráľovstve v 16. storočí. In: Frederik Federmayer a kol .: Magnátske rody v našich dejinách 1526 - 1948. Almanach Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti 2012. Martin: Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2012. 379 s., S. 17–28.
 • Pálffy, Géza: Korunovačné zástavy krajín Uhorskej koruny od neskorého stredoveku do začiatku 20. storočia. In: Galéria: Ročenka Slovenskej národnej galérie v Bratislave, (2011) [2013] s. 7. – 30.
 • Pálffy, Géza: Un penseur militaire alsacien dans la Hongrie au XVIe siècle: Lazare baron von Schwendi (1522-1583). In: La pensée militaire hongroise à travers les siècles. Riad. Hervé Coutau-Bégarie – Ferenc Tóth. Paris: Institut de Stratégie Comparée EPHE IV- Sorbonne – Editions Économica, 2011. (Bibliothèque Stratégique) s. 41–59.
 • Pálffy, Géza: Bündnispartner und Konkurrenten der Krone: die ungarischen Stände, Stefan Bocskai und Erzherzog Matthias 1604–1608. In: Ein Bruderzwist im Hause Habsburg (1608–1611). Ed. Václav Bůžek. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Historický ústav, 2010. (Opera historica, 14.) s. 363–399.
 • Pálffy, Géza: Zvláštna cesta medzi aristokraciu Uhorského kráľovstva: rod Révai v 16. storočí. In: Rod Révai v slovenských dejinách. Zborník prác z interdisciplinárnej konferencie. 16. - 17. septembra 2008, Martin. Ed. Miloš Kovačka – Eva Augustínová – Maroš Mačuha. Martin: Slovenská národná knižnica, 2010. (Studia historico-bibliographica Turociensia, 3.) s. 63–84.
 • Pálffy, Géza: Bulwark and Larder of Central Europe (1526–1711). In: Na scéne Európy. Tisícročný príspevok Maďarska k myšlienke Európskeho spoločenstva. Ed. Ernő Marosi. Budapešť: Výskumný ústav dejín umenia Maďarskej akadémie vied – Balassi, 2009. s. 100–124.
 • Pálffy, Géza: Der Aufstieg der Familie Esterházy in die ungarische Aristokratie. In: Die Familie Esterházy im 17. und 18. Jahrhundert. Tagungsband der 28. Schlaininger Gespräche 29. september - 2. október 2008. Hrsg. Wolfgang Gürtler – Rudolf Kropf. Redakcia: Martin Krenn. Eisenstadt: Amt der Burgenländischen Landesregierung, Abteilung 7 - Landesmuseum, 2009. (Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland, 128.) s. 13–46.
 • Pálffy, Géza: Verschiedene Loyalitäten in einer Familie. Das kroatisch-ungarische Geschlecht Zrinski / Zrínyi in der »supranationalen« Aristokratie der Habsburgermonarchie im 16. und 17. Jahrhundert. In: Militia et Litterae. Die beiden Nikolaus Zrínyi und Europa. Hrsg. Wilhelm Kühlmann – Gábor Tüskés unter Mitarbeit Sándor Bene. Tübingen: Max Niemeyer, 2009. (Frühe Neuzeit: Studien und Dokumente zur deutschen Literatur und Kultur im europäischen Kontext, 141.) s. 11–32.
 • Pálffy, Géza: Taktika spálenej Zeme v Osmanskom Maďarsku: O kontroverzii vo vojenskej teórii a praxi na habsbursko-osmanskej hranici. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, 61. (2008) č. 1–2. p. 181–200.
 • Pálffy, Géza: Kaiserbegräbnisse in der Habsburgermonarchie - Königskrönungen in Ungarn. Ungarische Herrschaftssymbole in der Herrschaftsrepräsentation der Habsburger im 16. Jahrhundert. In: Frühneuzeit-Info, 19. (2008) č. 1. str. 41–66.
 • Pálffy, Géza: Le développement du système des magasins d’armement et de l’approvisionnement en matériel de guerre dans la région de l’Empire des Habsbourg aux confins de la Hongrie antiturque au cours du XVIe siècle. In: Armes et cultures de guerre en Europe centrale, XVe siècle-XIXe siècle. Paris: Musée de l’Armée, 2008. (Cahiers d’Études et de Recherches du Musée de l’Armée No 6. [2005-2006] s. 183–204.
 • Pálffy, Géza: Krönungsmähler in Ungarn im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit. Weiterleben des Tafelzeremoniells des selbständigen ungarischen Königshofes und Machtrepräsentation der ungarischen politischen Elite. Teil 1-2. In: Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, 115. (2007) Heft 1–2. p. 85–111. und 116. (2008) Heft 1–2. p. 60–91.
 • Pálffy, Géza: Otroctvo výkupného pozdĺž osmansko-maďarských hraníc v šestnástom a sedemnástom storočí. In: Otroctvo výkupného pozdĺž osmanských hraníc (začiatkom pätnásteho - začiatkom osemnásteho storočia). Ed. Géza Dávid – Pál Fodor. Leiden – Boston – Köln: Brill, 2007. (Osmanská ríša a jej dedičstvo, politika, spoločnosť a hospodárstvo, ed. Suraiya Faroqhi – Halil Inalcik, 37.) s. 35–83.
 • Pálffy, Géza: Hofwechsel und Einflussverlust: der ungarische Adel am Hof ​​der Jagiellonen und am Hof ​​Ferdinands I. In: Maria von Ungarn (1505–1558). Eine Renaissancefürstin. Hrsg. Martina Fuchs – Orsolya Réthelyi unter Mitarbeit von Katrin Sippel. Münster: Aschendorff, 2007. (Geschichte in der Epoche Karls V., Bd. 8.) s. 245–260.
 • Pálffy, Géza: Die Repräsentation des Königreichs Ungarn am Begräbnis Kaiser Maximilians II. v Prahe 1577. In: Per saecula ad tempora nostra. Sborník prací k šedesátým narozeninám Prof. Jaroslava Pánka. Svazek 1–2. Uspor. Jiří Mikulec – Miloslav Polívka. Praha: Historický ústav Akademie věd České Republiky, 2007. Svazek 1. s. 276–283.
 • Pálffy, Géza: Militärische Rechtspflege im Königreich Ungarn im 16. und 17. Jahrhundert. In: Historisches Jahrbuch, 127. (2007) s. 33–73.
 • Pálffy, Géza: Zentralisierung und Lokalverwaltung. Die Schwierigkeiten des Absolutismus in Ungarn von 1526 bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts. In: Die Habsburgermonarchie 1620 až 1740. Leistungen und Grenzen des Absolutismusparadigmas. Hrsg. Petr Maťa – Thomas Winkelbauer. Stuttgart: Franz Steiner, 2006. (Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa, 24.) s. 279–299.
 • Pálffy, Géza: Návrh uhorských radcov na bratislavský korunovačný ceremoniál z roku 1561: Doteraz neznámy zásadný prameň k uhorským kráľovským korunováciám. In: Historický časopis, 54. (2006) č. 2. p. 201–216.
 • Pálffy, Géza: Nová dynastia, Nový súd, Nové politické rozhodovanie: Rozhodujúca doba v Maďarsku - desaťročia nasledujúce po bitke pri Moháči 1526. In: Mária Maďarská. Kráľovná a jej dvor 1521–1531. Budapeštianske historické múzeum, 30. septembra 2005 - 9. januára 2006. Slovenská národná galéria, 2. februára - 30. apríla 2006. [katalóg.] Red. Orsolya Réthelyi – Beatrix F. Romhányi – Enikő Spekner – András Végh. Budapešť: Budapeštianske historické múzeum, 2005. s. 27–39.
 • Pálffy, Géza: Die adelige Funeralkultur und Typen von Grabdenkmälern im Königreich Ungarn im 16. und 17. Jahrhundert. In: Macht und Memoria. Begräbniskultur europäischer Oberschichten in der Frühen Neuzeit. Hrsg. Mark Hengerer. Köln – Weimar – Wien: Böhlau, 2005. s. 483–513.
 • Pálffy, Géza: Jedan od temeljnih izvora hrvatske povijesti: Pozivnica zajedničkog hrvatsko-slavonskog sabora iz 1558. godine. In: Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 23. (2005) s. 47–61.
 • Pálffy, Géza: Die Akten und Protokolle des Wiener Hofkriegsrats im 16. und 17. Jahrhundert. In: Quellenkunde der Habsburgermonarchie (16. – 18. Jahrhundert). Ein exemplárne uvádza Handbuch. Hrsg. Josef Pauser – Martin Scheutz – Thomas Winkelbauer. Wien – München: Oldenbourg, 2004. (Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, Ergänzungsband 44.) s. 182–195.
 • Pálffy, Géza: Kriegswirtschaftliche Beziehungen zwischen der Habsburgermonarchie und der ungarischen Grenze gegen die Osmanen in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Unter besonderer Berücksichtigung des königlichen Zeughauses v Kaschau. In: Ungarn-Jahrbuch: Zeitschrift für interdisziplinäre Hungarologie [München], 27. (2004) s. 17–40.
 • Pálffy, Géza: Der Preis für die Verteidigung der Habsburgermonarchie. Die Kosten der Türkenabwehr in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. In: Finanzen und Herrschaft. Materielle Grundlagen fürstlicher Politik in den habsburgischen Ländern und im Heiligen Römischen Reich im 16. Jahrhundert. Hrsg. Friedrich Edelmayer – Maximilián Lanzinner – Peter Rauscher. München – Wien: Oldenbourg, 2003. (Veröffentlichungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, 38.) s. 20–44.
 • Pálffy, Géza: Plemićka obitelj Budor iz Budrovca ​​u razdoblju od 15. do 18. stoljeća. In: Podravina: Časopis za multidisciplinarna istraživanja, 2. (2003) broj 3. s. 5–75.
 • Bůžek, Václav – Géza Pálffy: Integrácia šľachty z českých a maďarských krajín na dvore Ferdinanda. In: Historica: Historical Sciences in the Czech Republic, Series Nova 10. (2003) s. 53–92.
 • Pálffy, Géza: Türkenabwehr, Grenzsoldatentum und die Militarisierung der Gesellschaft in Ungarn in der Frühen Neuzeit. In: Historisches Jahrbuch, 123. (2003) s. 111–148.
 • Pálffy, Géza: Die Türkenabwehr in Ungarn im 16. und 17. Jahrhundert - ein Forschungsdesiderat. In: Anzeiger der philosophisch-historischen Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 137. (2002) 1. Halbband s. 99–131.
 • Pálffy, Géza: Der Wiener Hof und die ungarischen Stände im 16. Jahrhundert. In: Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, 109. (2001) Heft 3–4. p. 346–381.
 • Pálffy, Géza: Dopad osmanskej vlády na Maďarsko. In: Hungarian Studies Review [Toronto] Zv. XXVIII. (2001) Nr. 1–2 .: Maďarsko 1001–2001: A Millennial Retrospection, s. 109–132.
 • Pálffy, Géza: Počiatky a vývoj systému pohraničnej obrany proti Osmanskej ríši v Maďarsku (do začiatku 18. storočia). In: Osmani, Maďari a Habsburgovci v strednej Európe: Vojenské hranice v ére osmanského dobytia. Ed. Géza Dávid – Pál Fodor. Leiden – Boston – Köln: Brill, 2000. (Osmanská ríša a jej dedičstvo, politika, spoločnosť a hospodárstvo, ed. Suraiya Faroqhi – Halil Inalcik, 20.), s. 3–69.

Knihy[12]

 • A Szent Korona hazatér. Magyar korona tizenegy külföldi útja (1205–1978) [Coming Home: The Eleven Returns of the Holy Crown of Hungary, 1205¬1978]. Ed. Géza Pálffy. 2. vydanie. Budapešť: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2019. 636 s.
 • Soltész, Ferenc Gábor – Tóth, Csaba – Pálffy, Géza: Coronatio Hungarica in Nummis. Medaily a žetóny z maďarských kráľovských korunovácií (1508–1916). Transl. Strong, Lara a kol. Ed. Bertók, Krisztina. Budapešť: Maďarská akadémia vied, Výskumné centrum pre humanitné vedy, Historický ústav - Maďarské národné múzeum, 2019. 416 s.
 • Pálffy, Géza: Die Krönungsfahnen in der Esterházy Schatzkammer auf Burg Forchtenstein. Die Geschichte der Krönungsfahnen der Länder der Stephanskrone vom Spätmittelalter bis Anfang des 20. Jahrhunderts. Eisenstadt: Esterhazy Privatstiftung, 2018. (Mitteilungen aus der Sammlung Privatstiftung Esterhazy, 10.) 226 s. (Kurzfassung in englischer, ungarischer, kroatischer, serbischer und slowakischer Sprache)
 • Na stope svätej koruny a korunovačné insígnie Maďarska. Dokumentárny film. Medzinárodná publikácia v 8 jazykoch. DVD-ROM. Budapešť: MTA BTK Történettudományi Intézet - Filmever Stúdió, 2018. 65 minút
 • Korunovácie a pohreby. Mocenské rituály a ceremónie v ranom novoveku. Eds. Tünde Lengyelová – Géza Pálffy. Budapest – Békéscsaba: Historický ústav Filozofického výskumného centra Maďarskej akadémie vied - Výskumný ústav Slovakov v Maďarsku, 2016. (Kor / ridor knihy, 2.) 228 s.
 • Soltész, Ferenc Gábor – Csaba Tóth – Géza Pálffy: Coronatio Hungarica in Nummis. Magyar uralkodók koronázási érmei és zsetonjai (1508–1916). Szerk. Bertók Krisztina. Budapešť: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet; Magyar Nemzeti Múzeum, 2016. 416 s.
 • Buzási, Enikő – Géza Pálffy: Augsburg - Wien - München - Innsbruck. Die frühesten Darstellungen der Stephanskrone und die Entstehung der Exemplare des Ehrenspiegels des Hauses Österreich. Gelehrten- und Künstlerbeziehungen in Mitteleuropa in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Budapešť: Institut für Geschichte des Forschungszentrums für Humanwissenschaften der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, 2015. 168 S.
 • Coronatus in regem Hungariae ... Stredná odborná škola v regióne Ungariei / Coronatus in regem Hungariae ... A magyar uralkodókoronázások érmei. Autori catalog / a szövegeket összeállította: Pálffy, Géza – Soltész, Ferenc Gábor – Tóth, Csaba. Red./Szerk. Bertók, Krisztina. Kluž-Napoca – Budapešť: Muzeul Národnej Istrie a Transilvaniei a Muzeul Národné Maghiar / Erdélyi Nemzeti Történeti Múzeum és Magyar Nemzeti Múzeum, 2015. (Bibliotheca Musei Napocensis XLVIII.) 239 s.
 • Coronatus Posonii ... Bratislavské korunovačné medaily a žetóny (1563–1830) / Coronatus Posonii ... A pozsonyi magyar uralkodókoronázások érmei (1563–1830). Autori katalógu / A katalógust összeállították: Pálffy, Géza – Soltész, Ferenc Gábor – Tóth, Csaba. Bratislava – Budapest: Slovenské národné múzeum-Historické múzeum a Maďarské národné múzeum / Szlovák Nemzeti Múzeum - Történeti Múzeum és Magyar Nemzeti Múzeum, 2014. 156 s.
 • Thurzovci a ich historický význam. Eds. Tünde Lengyelová – Géza Pálffy. Bratislava: Spoločnosť Pro Historia – Historický ústav SAV, 2012. 260 s.
 • Pálffy, Géza: Die Anfänge der Militärkartographie in der Habsburgermonarchie. Die regelmäßige kartographische Tätigkeit der Burgbaumeisterfamilie Angielini an den kroatisch-slawonischen und den ungarischen Grenzen in den Jahren 1560–1570. Budapešť: Ungarisches Nationalarchiv, 2011. 96 s. + 108 p. + Tábla / Tafel I – XXXII. + DVD-ROM
 • Pálffy, Géza: Povijest Mađarske: Ugarska na granici dvaju imperija (1526.-1711.) [Prijevod s mađarskog Jelena Knežević.] Samobor: Meridijani, 2010. (Bibliotheca Historia Croatica, 57.) 295 s.
 • Pálffy, Géza: Uhorské kráľovstvo a habsburská monarchia v šestnástom storočí. [Z maďarčiny preložili Thomas J. a Helen D. DeKornfeldová] Boulder, Colorado: Monografie spoločenských vied - Wayne, New Jersey: Centrum pre maďarské štúdie a publikácie, Inc. - New York: Distribuované Columbia University Press, 2009. ( Východoeurópske monografie, DCCXXXV .; séria maďarských štúdií CHSP, 18.) xviii, 410 s.
 • Pálffy, Géza: Romlás és megújulás 1606–1703. Budapešť: Kossuth Kiadó, 2009. (Magyarország története, 10.) 112 s., 9 térképpel, 35 szövegdobozzal, 145 képpel
 • Pálffy, Géza: A három részre szakadt ország 1526–1606. Budapešť: Kossuth Kiadó, 2009. (Magyarország története, 9.) 112 s., 11 térképpel, 32 szövegdobozzal, 135 képpel
 • Hrvatsko-mađarski odnosi 1102.-1918. Zbornik radova. Naliehal Glavni. Milan Kruhek. Ured. Milan Kruhek – Géza Pálffy – Dinko Šokčević – Mirko Valentić – Dinko Župan. Záhreb Hrvatski institut za povijest, 2004. (Biblioteka Hrvatska povijesnica; Posebna izdanja) 334 s.
 • Pálfiovci v novoveku. Vzostup významného uhorského šľachtického rodu. Zborník z vedeckej konferencie Bratislava 20. mája 2003. Red. Anna Fundárková – Géza Pálffy. Bratislava – Budapešť: Spoločnosť Pro História – Academic Electronic Press, 2003. 151 s.
 • Gemeinsam gegen die Osmanen. Ausbau und Funktion der Grenzfestungen in Ungarn im 16. und 17. Jahrhundert. Katalog der Ausstellung im Österreichischen Staatsarchiv 14. März - 31. Mai 2001. Text und Redaktion: Géza Pálffy. Budapešť – Viedeň: Österreichisches Staatsarchiv-Collegium Hungaricum Wien, 2001. 40 s.
 • Pálffy, Géza: A tizenhatodik század története. Budapešť: Pannonica Kiadó, 2000. (Magyar Századok, 6.) 280 s.
 • Pálffy, Géza: Európa védelmében. Haditérképészet a Habsburg Birodalom magyarországi határvidékén a 16–17. században. Második, javított és bővített kiadás. Pápa: Jókai Mór Városi Könyvtár, 2000. 162 s. + VIII melléklet + 1 fakszimile
 • Pálffy, Géza – Miljenko Pandžić – Felix Tobler: Ausgewählte Dokumente zur Migration der Burgenländischen Kroaten im 16. Jahrhundert / Odabrani dokumenti o seobi Gradišćanskih Hrvata u 16. stoljeću. Eisenstadt / Željezno: Hrvatksi kulturni i dokumetarni centar / Kroatisches Kultur- und Dokumentationszentrum, 1999. 336 s.
 • Pálffy, Géza: A császárváros védelmében. A győri főkapitányság története 1526–1598. Győr: Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára, 1999. (A győri főkapitányság története a 16–17. Században, 1.) 331 s.
 • A pápai vár felszabadításának négyszáz éves emlékezete 1597–1997. A bevezető tanulmányt írta és az okmánytárat összeállította: Pálffy Géza. (Szerk. Hermann István) Pápa: Jókai Mór Városi Könyvtár, 1997. 188 s. Utánnyomás: Pápa: Jókai Mór Városi Könyvtár, 2005.
 • Pálffy, Géza: Katonai igazságszolgáltatás a királyi Magyarországon a XVI – XVII. században. Győr: Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára, 1995. 342 s.

Filmografia

Referencie

 1. ^ Géza Pálffy (v maďarčine). V: Béla Varga (šéfredaktor.): Veszprém megyei kortárs életrajzi lexikon (Súčasný biografický slovník VIP vo Vesprémskej župe). Veszprém: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése (samospráva Vesprémskej župy). 2001. Získané 2018-05-23.CS1 maint: ostatné (odkaz)
 2. ^ „Géza Pálffy“. Maďarská doktorská rada. List osobných údajov. Získané 2018-05-23.
 3. ^ Karlinszky, Balázs (2014). „A Lovassytól az Úri utcáig (Rozhovor s Gézom Pálffym)“ (v maďarčine). veszprém portré (vesprémsky portrét). Získané 2018-05-23.
 4. ^ „Géza Pálffy“. Maďarská akadémia vied, Výskumné centrum pre historický inštitút humanitných vied. Získané 2018-05-23.
 5. ^ „Vedecký životopis Dr. Gézu Pálffyho“. akademická obec.edu. Získané 2018-05-23.
 6. ^ „Géza Pálffy“. akademická obec.edu. Získané 2018-05-23.
 7. ^ Magdolna Friedler (v maďarčine). V: Béla Varga (šéfredaktor.): Veszprém megyei kortárs életrajzi lexikon (Súčasný biografický slovník VIP vo Vesprémskej župe). Veszprém: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése (samospráva Vesprémskej župy). 2001. Získané 2018-05-23.CS1 maint: ostatné (odkaz)
 8. ^ Péter, Zsuzsanna (18.02.2011). „Megtalálták a helyüket (rozhovor v Budapešti s manželmi Pálffyovými)“ (v maďarčine). Budai Polgár (občan Budapešti). Získané 2018-05-23.
 9. ^ „Állami kitüntetéseket és szakmai díjakat adott át Balog Zoltán (minister Zoltán Balog rozdával občianske ceny a vyznamenania občanom)“ (v maďarčine). Emberi Erőforrások Minisztériuma (ministerstvo pre ľudské kapacity). 19. 8. 2015. Získané 2018-05-23.
 10. ^ „Magyar Kultúra Lovagja elismerések (Noví rytieri maďarskej kultúry)“ (v maďarčine). Maďarská spravodajská agentúra. 2011-01-08. Získané 2018-05-23.
 11. ^ „Publikácie Gézu Pálffyho“ (v maďarčine). MTMT. 2018-01-25. Získané 2018-05-23.
 12. ^ „Publikácie“ Pálffy, Géza"". Regesta Imperii (OPAC). Získané 2018-05-23.
 13. ^ Géza Pálffy na IMDb
 14. ^ „Príhovor Gézu Pálffyho v televízii“ (v maďarčine). YouTube. Získané 2018-05-23.
 15. ^ „Pálffy Géza“ (v maďarčine). Televízia Novum. Získané 2018-05-23.
 16. ^ „Pálffy Géza“ (v maďarčine). Televízia Novum. Získané 2018-05-23.
 17. ^ „Magyarország története“ (v maďarčine). YouTube. Získané 2018-05-23.
 18. ^ „Magyarország története“ (v maďarčine). YouTube. Získané 2018-05-23.
 19. ^ „Magyarország története“ (v maďarčine). YouTube. Získané 2018-05-23.
 20. ^ „Magyarország története“ (v maďarčine). YouTube. Získané 2018-05-23.

vonkajšie odkazy

Médiá súvisiace s Géza Pálffy na Wikimedia Commons

Pin
Send
Share
Send