Köppenova klasifikácia podnebia - Köppen climate classification

Z Wikipédie, Voľnej Encyklopédie

Pin
Send
Share
Send

Aktualizovaná klimatická mapa Köppen – Geiger[1]
  Af
  Am
  BWh
  BWk
  BSh
  BSk
  Csa
  Čsb
  Csc
  Cwa
  Cwb
  Cwc
  Cfa
  Porov
  Cfc
  Dsa
  Dsb
  Dsc
  Dsd
  Dwa
  Dwb
  Dwc
  Dwd
  Dfa
  Dfb
  Dfc
  Dfd
  ET
  EF

The Köppenova klasifikácia podnebia je jedným z najbežnejšie používaných klimatická klasifikácia systémov. Prvýkrát to vyšlo v nemecko-ruskom jazyku klimatológ Wladimir Köppen (1846–1940) v roku 1884,[2][3] s niekoľkými neskoršími úpravami Köppena, najmä v rokoch 1918 a 1936.[4][5] Neskôr klimatológ Rudolf Geiger zaviedlo niekoľko zmien do klasifikačného systému, ktorý sa tak niekedy nazýva Köppen – Geigerov systém klasifikácie podnebia.[6][7]

Köppenova klasifikácia podnebia rozdeľuje podnebie na päť hlavných klimatických skupín, pričom každá skupina je rozdelená na základe sezónnych zrážok a teplotných vzorov. Týchto päť hlavných skupín je A (tropické), B (suché), C. (mierne), D (kontinentálne) a E (polárne). Každú skupinu a podskupinu predstavuje písmeno. Všetky podnebie majú priradenú hlavnú skupinu (prvé písmeno). Všetky podnebie okrem tých v E skupine je priradená podskupina sezónnych zrážok (druhé písmeno). Napríklad, Af označuje a podnebie tropického dažďového pralesa. Systém priraďuje podskupinu teploty pre všetky skupiny iné ako v skupine A skupina označená tretím písmenom pre podnebie v B, C.a Da druhé písmeno pre podnebie v E. Napríklad, Porov označuje oceánske podnebie s teplými letami, ako to naznačuje koniec b. Podnebie sa klasifikuje na základe konkrétnych kritérií jedinečných pre každý typ podnebia.[8]

Keď Köppen navrhol systém na základe svojich skúseností ako botanika, jeho hlavné klimatické skupiny sú založené na tom, aké typy vegetácie rastú v danom klimatickom klasifikačnom regióne. Okrem identifikácie podnebia možno systém použiť na analýzu podmienok ekosystému a na identifikáciu hlavných typov vegetácie v podnebí. Vďaka svojej väzbe na životnosť rastlín v danom regióne je systém užitočný pri predpovedaní budúcich zmien v živote rastlín v tomto regióne.[1]

Köppenov systém klasifikácie podnebia bol ďalej upravený v rámci Klasifikácia podnebia Trewartha systém v polovici 60. rokov (revidovaný v roku 1980). Systém Trewartha sa snažil vytvoriť rafinovanejšie stredná šírka klimatické pásmo, čo bola jedna z kritík systému Köppen (klimatická skupina C bola príliš široká).[9]:200–1

Prehľad

Tabuľka s popismi symbolov schémy klasifikácie podnebia Köppen[1][8][10]
123
A (tropické)f (dažďový prales)
m (monzún)
w (Savana, suchá zima)
s (Savana, suché leto)
B (suché)Z (Púšť)
S (step)
h (horúce)
k (studená)
C (mierne)w (suchá zima)
f (bez obdobia sucha)
s (suché leto)
a (horúce leto)
b (teplé leto)
c (studené leto)
D (kontinentálne)w (suchá zima)
f (bez obdobia sucha)
s (suché leto)
a (horúce leto)
b (teplé leto)
c (studené leto)
d (veľmi chladná zima)
E (polárne)T (tundra)
F (Večný mráz (ľadová čiapočka))

Schéma Köppenovej klasifikácie podnebia rozdeľuje podnebie na päť hlavných klimatických skupín: A (tropické), B (suché), C. (mierne), D (kontinentálne) a E (polárne).[11] Druhé písmeno označuje typ sezónnych zrážok, zatiaľ čo tretie písmeno označuje hladinu tepla.[12] Letá sú definované ako šesťmesačné obdobie, ktoré je teplejšie buď od apríla do septembra a / alebo od októbra do marca, zatiaľ čo zima je šesťmesačné obdobie, ktoré je chladnejšie.[1][10]

Skupina A: Tropické podnebie

Tento typ podnebia má každý mesiac v roku priemernú teplotu 18 ° C (64,4 ° F) alebo vyššiu, s výraznými zrážkami.[1][10]

 • Af = Podnebie tropického dažďového pralesa; priemerné zrážky každý mesiac najmenej 60 mm (2,4 palca).
 • Am = Tropické monzúnové podnebie; najsuchší mesiac (ktorý sa takmer vždy vyskytuje „zimný“ slnovrat na tejto strane rovníka alebo skoro po ňom) so zrážkami menšími ako 60 mm (2,4 palca), najmenej však .[1][10]
 • Aw alebo Ako = Tropické mokré a suché alebo savana podnebie; s najsuchším mesiacom so zrážkami menej ako 60 mm a menej ako .[1][10]

Skupina B: Suché podnebie

Tento typ podnebia je definovaný malým počtom zrážok.

Prahová hodnota v milimetroch sa stanoví vynásobením priemernej ročnej teploty v Celzia do 20, potom pridanie:

a) 280, ak je 70% alebo viac z celkového počtu zrážok v jarných a letných mesiacoch (apríl - september na severnej pologuli alebo október - marec na južnej), alebo
b) 140, ak sa na jar a v lete vyskytne 30% - 70% celkových zrážok, alebo
c) 0, ak sa na jar a v lete vyskytne menej ako 30% celkových zrážok.

Ak sú ročné zrážky nižšie ako 50% tejto hranice, klasifikácia je BW (suché: púštne podnebie); ak je v rozmedzí 50% - 100% prahovej hodnoty, klasifikácia je BS (polosuché: stepné podnebie).[1][10]

Na označenie teploty je možné uviesť tretie písmeno. Pôvodne h označovalo podnebie s nízkou zemepisnou šírkou (priemerná ročná teplota nad 18 ° C (64,4 ° F)), zatiaľ čo k označovalo podnebie v strednej šírke (priemerná ročná teplota pod 18 ° C), dnes je to však bežnejšia prax, najmä v Spojených štátoch. Štáty, znamená použitie h na označenie toho, že najchladnejší mesiac má priemernú teplotu nad 0 ° C (alebo -3 ° C), pričom k znamená, že priemery najmenej jedného mesiaca sú nižšie ako 0 ° C (alebo -3 ° C (27 ° F)). Okrem toho sa n používa na označenie podnebia charakterizovaného častou hmlou a H pre vysoké nadmorské výšky.[13][14][15]

Skupina C: Mierne podnebie

Tento typ podnebia má najchladnejší mesiac v priemere medzi 0 ° C (32 ° F)[10] (alebo -3 ° C (27 ° F))[8] a 18 ° C (64,4 ° F) a najmenej jeden mesiac v priemere nad 10 ° C (50 ° F).[10][8] Pre distribúciu zrážok v polohách, ktoré vyhovujú suchému letu (CS) aj suchej zime (CW), sa za miesto považuje vlhké leto (CW), keď v letných mesiacoch spadne viac zrážok ako v zimných mesiacoch, zatiaľ čo miesto sa považuje za suché leto (CS), keď v zimných mesiacoch spadne viac zrážok.[10] Toto dodatočné kritérium sa vzťahuje na miesta, ktoré vyhovujú rovnako DS aj DW.[10]

 • Cfa = Vlhké subtropické podnebie; najchladnejší mesiac priemerne nad 0 ° C (alebo -3 ° C), priemerná teplota najmenej jeden mesiac nad 22 ° C a priemerne najmenej štyri mesiace nad 10 ° C (50 ° F). Medzi sezónami nie je významný rozdiel zrážok (ani vyššie uvedený súbor podmienok nie je splnený). V lete žiadne suché mesiace.
 • Porov = Mierne oceánske podnebie; najchladnejší mesiac priemerne nad 0 ° C (alebo -3 ° C), všetky mesiace s priemernými teplotami pod 22 ° C (71,6 ° F) a priemerne najmenej štyri mesiace nad 10 ° C (50 ° F). Medzi sezónami nie je významný rozdiel zrážok (ani vyššie uvedený súbor podmienok splnený).
 • Cfc = Subpolárne oceánske podnebie; najchladnejší mesiac v priemere nad 0 ° C (alebo -3 ° C) a 1–3 mesiace v priemere nad 10 ° C (50 ° F). Medzi sezónami nie je významný rozdiel zrážok (ani vyššie uvedený súbor podmienok splnený).
 • Cwa = Monzún-vplyvnené vlhké subtropické podnebie; najchladnejší mesiac priemerne nad 0 ° C (alebo -3 ° C), priemerná teplota najmenej jeden mesiac nad 22 ° C a priemerne najmenej štyri mesiace nad 10 ° C (50 ° F). V najmokrejšom mesiaci leta najmenej desaťkrát viac dažďov ako v najsuchšom mesiaci zimy (alternatívna definícia je 70% alebo viac priemerných ročných zrážok za najteplejších šesť mesiacov).
 • Cwb = Subtropické horské podnebie alebo mierne oceánske podnebie ovplyvnené monzúnom; najchladnejší mesiac priemerne nad 0 ° C (alebo -3 ° C), všetky mesiace s priemernými teplotami pod 22 ° C (71,6 ° F) a priemerne najmenej štyri mesiace nad 10 ° C (50 ° F). Minimálne desaťkrát viac dažďov v najchladnejšom mesiaci leta ako v najsuchšom zimnom mesiaci (alternatívna definícia je 70% alebo viac priemerných ročných zrážok získaných v najteplejších šiestich mesiacoch).
 • Cwc = Studená subtropické horské podnebie alebo subpolárne oceánske podnebie ovplyvnené monzúnom; najchladnejší mesiac v priemere nad 0 ° C (alebo -3 ° C) a 1–3 mesiace v priemere nad 10 ° C (50 ° F). V najmokrejšom mesiaci leta najmenej desaťkrát viac dažďov ako v najsuchšom mesiaci zimy (alternatívna definícia je 70% alebo viac priemerných ročných zrážok za najteplejších šesť mesiacov).
 • Csa = Horúce letné stredomorské podnebie; najchladnejší mesiac priemerne nad 0 ° C (alebo -3 ° C), priemerná teplota najmenej jeden mesiac nad 22 ° C a priemerne najmenej štyri mesiace nad 10 ° C (50 ° F). Aspoň trikrát viac zrážok v najdaždivejšom zimnom mesiaci ako v najsuchšom letnom mesiaci a najsuchší mesiac leta má menej ako 30 mm.
 • Čsb = Teplé letné stredomorské podnebie; najchladnejší mesiac v priemere nad 0 ° C (-3 ° C), všetky mesiace s priemernými teplotami pod 22 ° C a najmenej štyri mesiace v priemere nad 10 ° C (50 ° F). Aspoň trikrát viac zrážok v najdaždivejšom zimnom mesiaci ako v najsuchšom letnom mesiaci a najsuchší mesiac leta má menej ako 30 mm.
 • Csc = Chladné letné stredomorské podnebie; najchladnejší mesiac v priemere nad 0 ° C (alebo -3 ° C) a 1–3 mesiace v priemere nad 10 ° C (50 ° F). Aspoň trikrát viac zrážok v najdaždivejšom zimnom mesiaci ako v najsuchšom letnom mesiaci a najsuchší mesiac leta má menej ako 30 mm.

Skupina D: Kontinentálne podnebie

Tento typ podnebia má priemerne najmenej jeden mesiac priemernú teplotu pod 0 ° C (alebo -3 ° C) a priemernú teplotu najmenej 10 mesiacov nad 10 ° C (50 ° F).[10][8]

 • Dfa = Horúce leto vlhké kontinentálne podnebie; najchladnejší mesiac priemerne pod -0 ° C (alebo -3 ° C), priemerná teplota najmenej jeden mesiac nad 22 ° C a priemerne najmenej štyri mesiace nad 10 ° C (50 ° F). Medzi sezónami nie je významný rozdiel zrážok (ani vyššie uvedený súbor podmienok splnený).
 • Dfb = Teplé leto vlhké kontinentálne podnebie; najchladnejší mesiac v priemere pod -0 ° C (alebo -3 ° C), všetky mesiace s priemernými teplotami pod 22 ° C a najmenej štyri mesiace v priemere nad 10 ° C (50 ° F). Medzi sezónami nie je významný rozdiel zrážok (ani vyššie uvedený súbor podmienok nie je splnený).
 • Dfc = Subarktické podnebie; najchladnejší mesiac v priemere pod 0 ° C (alebo -3 ° C) a 1-3 mesiace v priemere nad 10 ° C (50 ° F). Medzi sezónami nie je významný rozdiel zrážok (ani vyššie uvedený súbor podmienok nie je splnený).
 • Dfd = Extrémne chladné subarktické podnebie; najchladnejší mesiac v priemere pod –38 ° C (–36,4 ° F) a 1–3 mesiace v priemere nad 10 ° C (50 ° F). Medzi sezónami nie je významný rozdiel zrážok (ani vyššie uvedený súbor podmienok splnený).
 • Dwa = Horúce letné vlhké kontinentálne podnebie ovplyvnené monzúnom; najchladnejší mesiac v priemere pod 0 ° C (alebo -3 ° C), priemerná teplota najmenej jeden mesiac nad 22 ° C a najmenej štyri mesiace v priemere nad 10 ° C (50 ° F). V najmokrejšom mesiaci leta najmenej desaťkrát viac dažďov ako v najsuchšom mesiaci zimy (alternatívna definícia je 70% alebo viac priemerných ročných zrážok za najteplejších šesť mesiacov).
 • Dwb = Vlhké kontinentálne podnebie ovplyvnené monzúnom; najchladnejší mesiac v priemere pod 0 ° C (-3 ° C), všetky mesiace s priemernými teplotami pod 22 ° C a najmenej štyri mesiace v priemere nad 10 ° C (50 ° F). V najmokrejšom mesiaci leta najmenej desaťkrát viac dažďov ako v najsuchšom mesiaci zimy (alternatívna definícia je 70% alebo viac priemerných ročných zrážok za najteplejších šesť mesiacov).
 • Dwc = Monzúnové ovplyvnené subarktické podnebie; najchladnejší mesiac v priemere pod 0 ° C (alebo -3 ° C) a 1-3 mesiace v priemere nad 10 ° C (50 ° F). V najmokrejšom mesiaci leta najmenej desaťkrát viac dažďov ako v najsuchšom mesiaci zimy (alternatívna definícia je 70% alebo viac priemerných ročných zrážok za najteplejších šesť mesiacov).
 • Dwd = Monzún ovplyvnený extrémne chladným subarktické podnebie; najchladnejší mesiac v priemere pod –38 ° C (–36,4 ° F) a 1–3 mesiace v priemere nad 10 ° C (50 ° F). V najmokrejšom mesiaci leta najmenej desaťkrát viac dažďov ako v najsuchšom mesiaci zimy (alternatívna definícia je 70% alebo viac priemerných ročných zrážok za najteplejších šesť mesiacov).
 • Dsa = Stredomorský-vplyvnené horúce letné vlhké kontinentálne podnebie; najchladnejší mesiac priemerne pod 0 ° C (alebo -3 ° C), priemerná teplota najteplejšieho mesiaca nad 22 ° C a najmenej štyri mesiace priemerne nad 10 ° C (50 ° F). Aspoň trikrát viac zrážok v najdaždivejšom zimnom mesiaci ako v najsuchšom letnom mesiaci a najsuchší mesiac leta má menej ako 30 mm.
 • Dsb = Teplom letné vlhké kontinentálne podnebie ovplyvnené Stredomorím; najchladnejší mesiac v priemere pod 0 ° C (32 ° F) (alebo -3 ° C), priemerná teplota najteplejšieho mesiaca pod 22 ° C (71,6 ° F) a v priemere najmenej štyri mesiace nad 10 ° C (50 ° F). Aspoň trikrát viac zrážok v najdaždivejšom zimnom mesiaci ako v najsuchšom letnom mesiaci a najsuchší mesiac leta má menej ako 30 mm.
 • Dsc = Subarktické podnebie ovplyvnené Stredozemím; najchladnejší mesiac v priemere pod 0 ° C (alebo -3 ° C) a 1-3 mesiace v priemere nad 10 ° C (50 ° F). Aspoň trikrát viac zrážok v najdaždivejšom zimnom mesiaci ako v najsuchšom letnom mesiaci a najsuchší mesiac leta má menej ako 30 mm.
 • Dsd = Extrémne chladné subarktické podnebie ovplyvnené Stredozemím; najchladnejší mesiac v priemere pod –38 ° C (–36,4 ° F) a 1–3 mesiace v priemere nad 10 ° C (50 ° F). Aspoň trikrát viac zrážok v najdaždivejšom zimnom mesiaci ako v najsuchšom letnom mesiaci a najsuchší mesiac leta má menej ako 30 mm.

Skupina E: Polárne a alpské podnebie

Tento typ podnebia má každý mesiac v roku priemernú teplotu nižšiu ako 10 ° C (50 ° F).[1][10]

 • ET = Tundra podnebie; priemerná teplota najteplejšieho mesiaca medzi 0 ° C (32 ° F) a 10 ° C (50 ° F).[1][10]
 • EF = Podnebie ľadovej čiapky; večná zima, počas všetkých 12 mesiacov v roku s priemernými teplotami pod 0 ° C (32 ° F).[1][10]

Skupina A: Tropické / megathermálne podnebie

Tropické podnebie vyznačujú sa neustálymi vysokými teplotami (na úrovni mora a nízkych nadmorských výškach); všetkých 12 mesiacov v roku má priemerné teploty 18 ° C (64,4 ° F) alebo vyššie. Sú rozdelené nasledovne:

Af: Podnebie tropického dažďového pralesa

Priemerných zrážok za každých 12 mesiacov je najmenej 60 mm (2,4 palca). Toto podnebie sa zvyčajne vyskytuje v rozmedzí 10 ° zemepisnej šírky od rovník. Toto podnebie nemá prirodzené ročné obdobia z hľadiska tepelných a vlhkostných zmien.[9] Keď jej väčšinu roka dominuje doldrums nízkotlakový systém v dôsledku prítomnosti Intertropická konvergenčná zóna (ITCZ) a ak neexistujú žiadne cyklóny, potom sa podnebie kvalifikuje ako rovníkové. Keď sú pasáty väčšinu roka dominantné, podnebie je podnebie tropického pasátu.[16]

Príklady

Niektoré miesta s týmto podnebím sú skutočne rovnomerne a monotónne vlhké po celý rok (napríklad severozápad Tichomorie pobrežie Juh a Stredná Amerika, od Ekvádor do Kostarika; pozri napríklad Andagoya, Kolumbia), ale v mnohých prípadoch je obdobie vyššieho slnka a dlhších dní výrazne vlhšie (ako v Palembang, Indonézia) alebo čas nižšieho slnka a kratších dní môže mať viac dažďov (ako pri Sitiawan, Malajzia). Medzi týmito miestami majú niektoré čisté rovníkové podnebie (Balikpapan, Kuala Lumpur, Kuching, Lae, Medan, Paramaribo, Pontianak a Singapur) s dominantným aerologickým mechanizmom ITCZ ​​a bez cyklónov alebo s podnebným podnebím s občasnými cyklónmi (Davao, Ratnapura, Victoria).

(Poznámka. Termín aseasonal sa týka nedostatku veľkých rozdielov v dennom svetle a priemernej mesačnej (alebo dennej) teploty počas celého roka v tropickom pásme. Ročné cyklické zmeny sa vyskytujú v trópoch, ale nie tak predvídateľne ako zmeny v miernom pásme, hoci nesúvisia s teplotou, ale s dostupnosťou vody, či už ako dážď, hmla, pôda alebo podzemná voda. Odozva rastlín (napr. fenológia), zvieratá (kŕmenie, migrácia, reprodukcia atď.) a ľudské činnosti (siatie, zber, lov, rybolov atď.) sú naladené na túto „sezónnosť“. V tropických oblastiach Južnej a Strednej Ameriky sa skutočne nazýva „obdobie dažďov“ (a „sezóna vysokých vôd“) invierno alebo inverno, hoci by sa to mohlo vyskytnúť v lete na severnej pologuli; rovnako sa nazýva „obdobie sucha“ (a „obdobie minimálnej vody“) verano alebo verao, a môžu sa vyskytovať v zime na severnej pologuli).

Am: Tropické monzúnové podnebie

Tento typ podnebia vyplýva z: monzún vetry, ktoré menia smer podľa ročných období. Táto klíma má najsuchší mesiac (ktorý sa takmer vždy vyskytuje pri „zimnom“ slnovrate na tejto strane rovníka) alebo skôr po ňom, s dažďovými zrážkami menej ako 60 mm (2,4 palca), najmenej však priemerných mesačných zrážok.[9]:208

Príklady

Aw / As: Tropické podnebie savany

Aw: Tropické podnebie savany s charakteristikami suchej zimy

Aw podnebie má výrazné suché obdobie, pričom najsuchší mesiac má zrážky menej ako 60 mm a menej ako priemerných mesačných zrážok.[9]:208–11

Príklady

Väčšina miest s týmto podnebím sa nachádza na vonkajších okrajoch ostrova tropický zóna od nízkych tínedžerov po stredné zemepisné šírky do 20. rokov, ale príležitostne vnútorná tropická poloha (napr. San Marcos, Antioquia, Kolumbia) tiež kvalifikuje. Vlastne Karibik pobrežie východne od Urabský záliv na KolumbiaPanamá hranica s Rieka Orinoco delta, na Atlantický oceán (asi 4 000 km), majú dlhé obdobia sucha (extrém je BSh podnebie (pozri nižšie), ktoré sa vyznačuje veľmi nízkymi nespoľahlivými zrážkami, ktoré sa vyskytujú napríklad na rozsiahlych územiach v Guajiraa Coro, západná Venezuela, najsevernejší polostrov v Južnej Amerike, ktorý zaznamenáva úhrn zrážok <300 mm ročne, prakticky všetky za dva alebo tri mesiace).

Táto podmienka sa vzťahuje na Malé Antily a Veľké Antily tvoriaci suchokamenný pás okolo Karibiku. Dĺžka a závažnosť obdobia sucha sa zmenšuje vo vnútrozemí (na juh); na zemepisnej šírke od rieky Amazonky - ktorá tečie na východ, južne od rovníkový čiara - podnebie je Af. Na východ od Andy, medzi suchým, suchým Karibikom a stále vlhkou Amazonkou sú rieka Orinoco Llanos alebo savany, odkiaľ pochádza táto klíma.

Ako: Tropické podnebie savany s charakteristikami suchého leta

Niekedy Ako sa používa namiesto Aw ak nastane obdobie sucha v čase vyššieho slnka a dlhších dní (v lete).[8][18] Je to tak v niektorých prípadoch Havaj, severozápadná Dominikánska republika, východná Afrika a severovýchodné pobrežie Brazílie. Na väčšine miest s tropickým vlhkým a suchým podnebím však suchá sezóna nastáva v období nižšieho slnka a kratších dní z dôvodu dažďový tieň účinky počas „slnka“ v roku.

Príklady

Skupina B: Suché (púštne a polosuché) podnebie

Pre tieto podnebie je charakteristické množstvo ročných zrážok menšie ako prahová hodnota, ktorá sa približuje k potenciálna evapotranspirácia.[9]:212 Prahová hodnota (v milimetroch) sa počíta takto:

Vynásobte priemernú ročnú teplotu v ° C o 20, potom pridajte

a) 280, ak je 70% alebo viac celkových zrážok na pol roku na vysokej slnku (apríl až september na severnej pologuli alebo október až marec na južnej), alebo
b) 140, ak sa v príslušnom období zachytí 30% - 70% celkových zrážok, alebo
c) 0, ak sa prijme menej ako 30% celkových zrážok.

Podľa upraveného Köppenovho klasifikačného systému, ktorý používajú moderní klimatológovia, sa namiesto referenčných celkových zrážok na polroku s vysokou úrovňou slnka berú ako referenčné údaje celkové zrážky v najteplejších šiestich mesiacoch roka.[19]

Ak sú ročné zrážky menšie ako 50% tejto hranice, klasifikácia je BW (suché: púštne podnebie); ak je v rozmedzí od 50% do 100% prahovej hodnoty, klasifikácia je BS (polosuché: stepné podnebie).

Na označenie teploty je možné uviesť tretie písmeno. Pôvodne h významné podnebie s nízkou zemepisnou šírkou (priemerná ročná teplota nad 18 ° C), zatiaľ čo k významné podnebie strednej šírky (priemerná ročná teplota pod 18 ° C), ale dnes bežnejšou praxou, najmä v Spojených štátoch, je použitie h znamená, že najchladnejší mesiac má priemernú teplotu nad 0 ° C (alebo -3 ° C), s k znamená, že priemer najmenej jedného mesiaca je nižší ako 0 ° C.

Púštne oblasti ležiace pozdĺž západného pobrežia kontinentov v tropických alebo takmer tropických polohách charakterizovaných častá hmla a nízka oblačnosť, napriek tomu, že sú tieto miesta označené ako najsuchšie na Zemi, čo sa týka skutočných prijatých zrážok, sú označené BWn pričom n označuje podnebie charakterizované častou hmlou.[13][14][15] The BSn kategóriu nájdete v hmlistých pobrežných stepiach.[20]

BW: Suché podnebie

BS: Polosuché (stepné) podnebie

Skupina C: Mierne / mezotermálne podnebie

V podnebnom systéme Köppen sú mierne podnebia definované ako teploty s priemernou teplotou nad 0 ° C (32 ° F) (alebo -3 ° C, ako je uvedené vyššie) v ich najchladnejšom mesiaci, ale pod 18 ° C ( 64,4 ° F). Priemerná teplota –3 ° C (26,6 ° F) sa zhruba zhoduje s rovníkovou hranicou zamrznutej pôdy a snehovej pokrývky, ktorá trvá mesiac a viac.

Druhé písmeno označuje vzor zrážok—w označuje suché zimy (najsuchšie zimné mesiace priemerné zrážky menej ako jedna desatina najmokrejšie letné priemerné zrážky. s naznačuje najmenej trikrát toľko dažďov v najdeštivejšom zimnom mesiaci ako v najsuchšom letnom mesiaci. f znamená výrazné zrážky vo všetkých ročných obdobiach (nie je splnený ani vyššie uvedený súbor podmienok).[1]

Tretie písmeno označuje stupeň letných horúčav—a označuje najteplejšiu priemernú teplotu mesiaca nad 22 ° C (71,6 ° F) b označuje najteplejší mesiac v priemere pod 22 ° C, ale s priemerom najmenej štyroch mesiacov nad 10 ° C (50,0 ° F) a c označuje jeden až tri mesiace v priemere nad 10 ° C (50,0 ° F).[1][10][8]

Csa: Stredomorské horúce letné podnebie

Toto podnebie sa zvyčajne vyskytuje na západných stranách kontinentov medzi zemepisnými šírkami 30 ° a 45 °.[21] Toto podnebie sa v zime nachádza v polárnej oblasti, a má tak mierne teploty a premenlivé daždivé počasie. Letá sú horúce a suché kvôli nadvláde nad subtropickými vysokotlakovými systémami, s výnimkou bezprostredných pobrežných oblastí, kde sú letá miernejšie kvôli blízkej prítomnosti studených oceánskych prúdov, ktoré môžu hmla ale zabrániť dažďu.[9]:221–3

Príklady

Čsb: Stredomorské teplé / chladné letné podnebie

Suché letné podnebie niekedy siaha do ďalších oblastí (niekedy severne alebo južne od) typického stredomorského podnebia, avšak pretože ich najteplejšie priemerné teploty mesiaca nedosahujú 22 ° C (71,6 ° F), sú klasifikované ako Čsb.[1] Niektoré z týchto oblastí by hraničili s oceánske podnebie (Porov), až na to, že ich suché letné vzory vyhovujú Köppenovým Čs minimálne prahové hodnoty.

Príklady

Csc: Stredomorské chladné letné podnebie

Chladné letné stredomorské podnebie (Csc) existujú vo vysokohorských oblastiach susediacich s pobrežím Čsb klimatické oblasti, kde silný námorný vplyv bráni tomu, aby priemerná zimná mesačná teplota klesla pod 0 ° C. Toto podnebie je zriedkavé a vyskytuje sa predovšetkým v okrajových častiach podnebia a izolovaných oblastiach Kaskád a Ánd, pretože sucho-letné podnebie sa v Amerike rozširuje ďalej smerom k pólu.[9] Zriedkavé prípady tohto podnebia sa vyskytujú v niektorých pobrežných lokalitách v severnom Atlantiku a vo vysokých nadmorských výškach na Havaji.

Príklady

Cfa: Vlhké subtropické podnebie

Toto podnebie sa zvyčajne vyskytuje na východnom pobreží a východných stranách kontinentov, zvyčajne vo vysokých 20. a 30. rokoch. Na rozdiel od suchého letného stredomorského podnebia má vlhké subtropické podnebie teplý a mokrý tok z trópov, ktorý v letných mesiacoch vytvára teplé a vlhké podmienky. Z tohto dôvodu je leto (nie zima, ako je to v stredomorskom podnebí) často najdaždivejšou sezónou.

Výtok zo subtropických výšin a letný monzún vytvára južný tok z trópov, ktorý privádza teplý a vlhký vzduch na dolné východné strany kontinentov. Tento tok často prináša časté, ale krátkodobé letné prehánky, ktoré sú typické pre južnejšie subtropické podnebie, ako sú južné štáty USA, južná Čína a Japonsko.[9]:223–6

Príklady

Porov: Oceánske podnebie

Morské podnebie západného pobrežia

Porov podnebie sa zvyčajne vyskytuje vo vyšších stredných šírkach na západných stranách kontinentov medzi zemepisnými šírkami 40 ° a 60 °; typicky sa nachádzajú bezprostredne smerom k stredomorskému podnebiu, hoci v Austrálii a extrémnej južnej Afrike sa toto podnebie nachádza bezprostredne smerom k pólu mierneho podnebia a na trochu nižšej zemepisnej šírke. V západnej Európe sa táto klíma vyskytuje v pobrežných oblastiach až do 63 ° severnej šírky v Nórsku.

V týchto podnebiach po celý rok dominuje polárny front, čo vedie k premenlivému, často zamračenému počasiu. Letá sú mierne kvôli chladným oceánskym prúdom. Zimy sú miernejšie ako iné podnebie v podobných zemepisných šírkach, ale zvyčajne sú veľmi oblačné a často vlhké. Porov podnebie sa vyskytuje aj vo vysokých nadmorských výškach v určitých subtropických a tropických oblastiach, kde by podnebie bolo také ako v subtropickom / tropickom dažďovom pralese, nebyť nadmorskej výšky. Tieto podnebie sa nazývajú „vysočina“.[9]:226–9

Príklady

Subtropické horské podnebie s rovnomernými zrážkami

Subtropické horské podnebie s rovnomernými zrážkami (Porov) sú typom oceánskeho podnebia, ktoré sa vyskytuje hlavne na vysočinách Austrália, napríklad v alebo v okolí Veľký deliaci rozsah na severe štátu Nový Južný Wales, a tiež zriedka na iných kontinentoch, napríklad v Južná Amerika, medzi inými. Na rozdiel od typického Cwb podnebie, mávajú zrážky rovnomerne rozložené po celý rok. Majú vlastnosti oboch Porov a Cfa podnebie, ale na rozdiel od týchto podnebí majú vysoké denná teplotná zmena a nízka vlhkosť vzduchu vzhľadom na ich vnútrozemskú polohu a relatívne vysokú prevýšenie.

Príklady

Cfc: Subpolárne oceánske podnebie

Subpolárne oceánske podnebie (Cfc) sa vyskytujú smerom k pólu alebo vo vyšších nadmorských výškach ako mierne podnebie mora a väčšinou sa obmedzujú buď na úzke pobrežné pásy na západných okrajoch kontinentov, alebo najmä na severnej pologuli na ostrovy pri týchto pobrežiach. Vyskytujú sa v oboch hemisférach, najčastejšie v zemepisných šírkach od 60 ° severnej a južnej do 70 ° severnej a južnej polohy.[9]

Príklady

Cwa: Sucho-zimné vlhké subtropické podnebie

Cwa je ovplyvnená monzónami a má klasický suchý zimný - vlhký letný vzor spojený s tropickým monzúnovým podnebím.

Príklady

Cwb: Subtropické podnebie suchej zimy

Subtropické podnebie suchej zimy (Cwb) je typ podnebia, ktorý sa vyskytuje hlavne na vysočinách v trópoch Stredná Amerika, Južná Amerika, Afrika a Ázia alebo oblastí v subtrópoch. Zima je znateľná a suchá a leto môže byť veľmi daždivé. V trópoch monzún provokujú tropické vzdušné masy a suché zimy subtropickým tlakom.

Príklady

Cwc: Subpolárne oceánske podnebie v suchej zime

Subpolárne oceánske podnebie v suchej zime (Cwc) existujú vo vysokohorských oblastiach susediacich s Cwb podnebie. Toto podnebie je zriedkavé a vyskytuje sa hlavne na izolovaných miestach, väčšinou v Andách v Bolívii, Peru a Argentíne, ako aj v riedkych horských polohách v juhovýchodnej Ázii.

Skupina D: Kontinentálne / mikrotermálne podnebie

Zasnežené mesto Sapporo

Táto klíma má v najteplejších mesiacoch priemernú teplotu nad 10 ° C (50 ° F) a najchladnejší mesiac pod 0 ° C (alebo -3 ° C, ako už bolo uvedené). Spravidla sa vyskytujú vo vnútrozemí kontinentov a na ich horných východných pobrežiach, obvykle severne od 40 ° s. Š. Na južnej pologuli je podnebie skupiny D extrémne zriedkavé kvôli menším pevninám v stredných zemepisných šírkach a takmer úplnej absencii pevniny pri 40–60 ° južnej šírky, ktorá existuje iba v niektorých polohách na horách.

Dfa / Dwa / Dsa: Horúce letné kontinentálne podnebie

Dfa podnebie sa zvyčajne vyskytuje v najvyšších 30 a 40 s. zemepisných šírkach, pričom kvalifikačná priemerná teplota v najteplejších mesiacoch je vyššia ako 22 ° C. V Európe býva toto podnebie omnoho suchšie ako v Severnej Amerike. Dsa existuje vo vyšších polohách susediacich s oblasťami s horúcim letným Stredomorím (Csa) podnebie.[9]:231–2

Toto podnebie existuje iba na severnej pologuli, pretože na južnej pologuli nie sú polohy, ktoré by kombinovali horúce letá a zasnežené zimy, pretože južná pologuľa nemá veľké zemské masy izolované od zmierňujúcich účinkov mora v horných stredných šírkach.

Príklady

Vo východnej Ázii Dwa podnebie sa rozširuje ďalej na juh kvôli vplyvu sibírskeho vysokotlakového systému, ktorý tiež spôsobuje, že zimy sú tam suché a letá môžu byť veľmi vlhké kvôli monzún obeh.

Príklady

Dsa existuje iba vo vyšších polohách susediacich s oblasťami s horúcim letným Stredomorím (Csa) podnebie.

Príklady

Dfb / Dwb / Dsb: Teplé letné kontinentálne alebo hemiboreálne podnebie

Dfb podnebie je bezprostredne smerom k horúcemu letnému kontinentálnemu podnebiu, zvyčajne vo vysokých a 40-tých zemepisných šírkach v Severnej Amerike a Ázii, a tiež siaha do vyšších zemepisných šírok v strednej a východnej Európe a Rusku, medzi morským miernym a kontinentálnym subarktickým podnebím, kde miestami rozširuje až 65 stupňov zemepisnej šírky.[9]

Dfb príklady

Dwb príklady

Dsb vyplýva z rovnakého scenára ako Dsa, ale v ešte vyšších nadmorských výškach alebo zemepisných šírkach, a to hlavne v Severnej Amerike, pretože stredomorské podnebie sa rozširuje ďalej smerom k pólu ako v Eurázii.

Príklady

Dfc / Dwc / Dsc: Subarktické alebo boreálne podnebie

Dfc, Dsc a Dwc podnebie sa vyskytuje smerom k pólu iných podnebí skupiny D alebo vo vyšších nadmorských výškach, zvyčajne medzi 55 ° až 65 ° severnej zemepisnej šírky, príležitostne dosahujúcich až 70 ° severnej šírky.[9]:232–5

Príklady:

Dfd / Dwd / Dsd: Subarktické alebo boreálne podnebie s ťažkými zimami

Miesta s týmto podnebím majú silné zimy, pričom teplota v ich najchladnejšom mesiaci je nižšia ako -38 ° C. Tieto podnebie sa vyskytujú iba na východe Sibír a veľmi odľahlé oblasti v Aljaška a Yukon. Názvy niektorých miest s týmto podnebím sa stali skutočnými synonymami extrémneho, silného zimného chladu.

Príklady

Skupina E: Polárne podnebie

In the Köppen climate system, polar climates are defined as the warmest temperature of any month is below 10 °C (50 °F). Polar climates are further divided into two types, tundra climates and icecap climates:

ET: Tundra climate

Tundra podnebie (ET): Warmest month has an average temperature between 0 and 10 °C. These climates occur on the northern edges of the North American and Eurasian land masses (generally north of 70 °N although it may be found farther south depending on local conditions), and on nearby islands. ET climates are also found on some islands near the Antarctic Convergence, and at high elevations outside the polar regions, above the tree line.

Príklady

Títo ET climates are a colder and more continental variants of tundra. They would have characteristics of the ice cap climate, but still manage to see monthly average temperatures above 0 °C (32 °F):

Príklady

EF: Ice cap climate

Podnebie ľadovej čiapky (EF): This climate is dominant in Antarctica and inner Greenland, but also occurs at extremely high altitudes on mountains, above even tundra. Monthly average temperatures never exceed 0 °C (32 °F).

Príklady

Ekologický význam

The Köppen climate classification is based on the empirical relationship between climate and vegetation. This classification provides an efficient way to describe climatic conditions defined by temperature and precipitation and their seasonality with a single metric. Because climatic conditions identified by the Köppen classification are ecologically relevant, it has been widely used to map geographic distribution of long term climate and associated ecosystem conditions.[23]

Over the recent years, there has been an increasing interest in using the classification to identify changes in climate and potential changes in vegetation over time.[12] The most important ecological significance of the Köppen climate classification is that it helps to predict the dominant vegetation type based on the climatic data and vice versa.[24]

V roku 2015 sa a Univerzita v Nankingu príspevok publikovaný v Príroda analyzing climate classifications found that between 1950 and 2010, approximately 5.7% of all land area worldwide had moved from wetter and colder classifications to drier and hotter classifications. The authors also found that the change "cannot be explained as natural variations but are driven by anthropogenic factors."[25]

Other Köppen climate maps

All maps use the ≥0 °C definition for temperate climates and the 18 °C annual mean temperature threshold to distinguish between hot and cold dry climates.[1]

Pozri tiež

Referencie

 1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o Beck, Hylke E.; Zimmermann, Niklaus E.; McVicar, Tim R.; Vergopolan, Noemi; Berg, Alexis; Wood, Eric F. (30 October 2018). "Present and future Köppen-Geiger climate classification maps at 1-km resolution". Vedecké údaje. 5: 180214. Bibcode:2018NatSD...580214B. doi:10.1038/sdata.2018.214. ISSN 2052-4463. PMC 6207062. PMID 30375988.
 2. ^ Köppen, Wladimir (1884). Translated by Volken, E.; Brönnimann, S. "Die Wärmezonen der Erde, nach der Dauer der heissen, gemässigten und kalten Zeit und nach der Wirkung der Wärme auf die organische Welt betrachtet" [The thermal zones of the earth according to the duration of hot, moderate and cold periods and to the impact of heat on the organic world)]. Meteorologische Zeitschrift (published 2011). 20 (3): 351–360. Bibcode:2011MetZe..20..351K. doi:10.1127/0941-2948/2011/105. Archivované from the original on 2016-09-08. Získané 2016-09-02 - cez http://www.ingentaconnect.com/content/schweiz/mz/2011/00000020/00000003/art00009.
 3. ^ Rubel, F.; Kottek, M (2011). "Comments on: 'The thermal zones of the Earth' by Wladimir Köppen (1884)". Meteorologische Zeitschrift. 20 (3): 361–365. Bibcode:2011MetZe..20..361R. doi:10.1127/0941-2948/2011/0258.
 4. ^ Köppen, Wladimir (1918). "Klassification der Klimate nach Temperatur, Niederschlag and Jahreslauf". Petermanns Geographische Mitteilungen. 64. pp. 193–203, 243–248 – via http://koeppen-geiger.vu-wien.ac.at/koeppen.htm.
 5. ^ Köppen, Wladimir (1936). „C“. In Köppen, Wladimir; Geiger (publisher), Rudolf (eds.). Das geographische System der Klimate [The geographic system of climates] (PDF). Handbuch der Klimatologie. 1. Berlín: Borntraeger. Archivované (PDF) od pôvodného dňa 2016-03-04. Získané 2016-09-02.
 6. ^ Geiger, Rudolf (1954). "Klassifikation der Klimate nach W. Köppen" [Classification of climates after W. Köppen]. Landolt-Börnstein – Zahlenwerte und Funktionen aus Physik, Chemie, Astronomie, Geophysik und Technik, alte Serie. Berlín: Springer. 3. pp. 603–607.
 7. ^ Geiger, Rudolf (1961). Überarbeitete Neuausgabe von Geiger, R.: Köppen-Geiger / Klima der Erde. (Wandkarte 1:16 Mill.) – Klett-Perthes, Gotha.
 8. ^ a b c d e f g Kottek, Markus; Grieser, Jürgen; Beck, Christoph; Rudolf, Bruno; Rubel, Franz (2006). „Mapa sveta s klimatickou klasifikáciou Köppen-Geiger aktualizovaná“ (PDF). Meteorologische Zeitschrift. 15 (3): 259–263. Bibcode:2006MetZe..15..259K. doi:10.1127/0941-2948/2006/0130.
 9. ^ a b c d e f g h i j k l m McKnight, Tom L; Hess, Darrel (2000). "Climate Zones and Types". Fyzická geografia: ocenenie krajiny. Horné sedlo, NJ: Prentice Hall. ISBN 978-0-13-020263-5.
 10. ^ a b c d e f g h i j k l m n o Peel, M. C .; Finlayson B. L. & McMahon, T. A. (2007). „Aktualizovaná mapa sveta klimatickej klasifikácie Köppen – Geiger“ (PDF). Hydrol. Earth Syst. Sci. 11 (5): 1633–1644. Bibcode:2007HESS...11.1633P. doi:10,5194 / hess-11-1633-2007. ISSN 1027-5606.
 11. ^ "Koppen climate classification | climatology". Encyklopédia Britannica. Archivované od pôvodného dňa 2017-08-04. Získané 2017-08-04.
 12. ^ a b Chen, Hans; Chen, Deliang. "Köppen climate classification". hanschen.org. Archivované od pôvodného dňa 2017-08-14. Získané 2017-08-04.
 13. ^ a b Cereceda, P.; Larrain, H.; osses, P.; Farias, M.; Egaña, I. (2008). "The climate of the coast and fog zone in the Tarapacá Region, Atacama Desert, Chile". Atmosférický výskum. 87 (3–4): 301–311. Bibcode:2008AtmRe..87..301C. doi:10.1016/j.atmosres.2007.11.011.
 14. ^ a b "CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA DE KÖPPEN" (v španielčine). Universidad de Chile. Archivované od pôvodné dňa 22. januára 2018. Získané 21. januára 2018.
 15. ^ a b Inzunza, Juan. "Capitulo 15. Climas de Chile" (PDF). Meteorología Descriptiva y Aplicaciones en Chile (v španielčine). p. 427. Archived from pôvodné (PDF) dňa 22. januára 2018. Získané 22. januára 2018.
 16. ^ "Climatologie" by Pierre Estienne and Alain Godard, Éditions Armand Colin (ISBN 2-200-31042-0) , "CHAPITRE XVI 1. Les climats équatoriaux et subéquatoriaux 2. Les climats tropicaux 3. Les climats d'alizé 4. Les climats de montagne LES CLIMATS DE LA ZONE INTERTROPICALE : LES VARIÉTÉS" pages 308–323.
 17. ^ Linacre, Edward; Bart Geerts (1997). Climates and Weather Explained. London: Routledge. p. 379. ISBN 978-0-415-12519-2.
 18. ^ "JetStream Max: Addition Köppen-Geiger Climate Subdivisions". Národná meteorologická služba. Archivované od pôvodné dňa 24. decembra 2018. Získané 24. decembra 2018.
 19. ^ Critchfield, H.J. (1983). "Criteria for classification of major climatic types in modified Köppen system" (4. vyd.). University of Idaho. Archived from the original on 2009-09-30.CS1 maint: BOT: stav pôvodnej adresy URL neznámy (odkaz)
 20. ^ "Atlas Agroclimático de Chile–Estado Actual y Tendencias del Clima (Tomo I: Regiones de Arica Y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta" (v španielčine). Universidad de Chile. 2017. Archivované z pôvodného dňa 22. decembra 2018. Získané 9. decembra 2018.
 21. ^ Melvin R. George. "Mediterranean Climate". UCRangelands. Kalifornská univerzita. Archivované od pôvodné dňa 04.03.2016. Získané 2015-01-26.
 22. ^ Marie-Laure Théodule, « Au Pérou, à 5 300 mètres, les asphyxiés de l’or sale », Le Monde, 11 mars 2019
 23. ^ Chen, D .; Chen, H. W. (2013). "Using the Köppen classification to quantify climate variation and change: An example for 1901–2010" (PDF). Environmental EDevelopment. 6: 69–79. doi:10.1016/j.envdev.2013.03.007. Archivované (PDF) from the original on 2014-10-31. Získané 2014-10-29.
 24. ^ Critchfield, Howard J (1983). General Climatology (4. vyd.). New Delhi: Prentice Hall. pp. 154–161. ISBN 978-81-203-0476-5.
 25. ^ Chan, D. and Wu, Q. (2015). "Significant anthropogenic-induced changes of climate classes since 1950". Vedecké správy. 5 (13487): 13487. Bibcode:2015NatSR...513487C. doi:10.1038/srep13487. PMC 4551970. PMID 26316255.CS1 maint: používa parameter autorov (odkaz)

vonkajšie odkazy

Climate records

Pin
Send
Share
Send