Orchester - Orchestra

Z Wikipédie, Voľnej Encyklopédie

Pin
Send
Share
Send

Jalisco Philharmonic Orchestra
Koncertná sála moderného orchestra: filharmónia v Berlíne Štetín, Poľsko

An orchester (/ˈɔːrkɪstrə/; Taliančina:[orˈkɛstra]) je veľká inštrumentálny súbor typické pre klasická hudba, ktorá kombinuje nástroje z rôznych rodín, vrátane lukov strunové nástroje ako husle, viola, violončeloa kontrabas, mosadz nástroje ako napr roh, trúbka, trombón a tuba, drevené dychové nástroje ako flauta, hoboj, klarinet a fagota bicie nástroje ako tympany, basový bubon, trojuholník, bubienok, činelya paličkové bicie nástroje každá zoskupená do sekcií. Ostatné nástroje, ako napríklad klavír a celesta sa môžu niekedy objaviť v pätine sekcia klávesnice alebo môžu byť samostatne, rovnako ako koncertná harfa a pre predstavenia niektorých moderných skladieb elektronické prístroje.

Západný orchester v plnej veľkosti sa niekedy môže nazývať a symfonický orchester alebo filharmónia (od Grécky phil-„milujúci“ a „harmonický“). Skutočný počet hudobníkov zamestnaných v danom vystúpení sa môže pohybovať od sedemdesiatich do viac ako sto hudobníkov, v závislosti od hranej práce a veľkosti miesta konania. A komorný orchester (niekedy koncertný orchester) je menší súbor, ktorý nemá viac ako päťdesiat hudobníkov.[1] Orchestre špecializujúce sa na Baroková hudba napríklad Johann Sebastian Bach a George Frideric Handelalebo Klasické repertoár, napríklad Haydn a Mozart, bývajú menšie ako orchestre uvádzajúce a Romantická hudba repertoár,[potrebná citácia] ako symfónie z Johannes Brahms. Typický orchester rástol v priebehu 18. a 19. storočia a dosiahol vrchol s veľkými orchestrami (až 120 hráčmi), ktoré požadovali v dielach Richard Wagner, a neskôr, Gustáv Mahler.

Orchestre zvyčajne vedie a vodič kto režíruje vystúpenie pohybmi rúk a paží, hudobníkom často uľahčoval videnie pomocou a dirigentská taktovka. Dirigent zjednocuje orchester, nastavuje tempo a formuje zvuk súboru.[2] Dirigent pripravuje orchester aj vedením skúšok pred verejným koncertom, na ktorých dirigent poskytuje hudobníkom pokyny na interpretáciu interpretovanej hudby.

Vedúci prvej husľovej sekcie, ktorá sa bežne nazýva koncertný majster, hrá tiež dôležitú úlohu pri vedení hudobníkov. V Baroková hudba éry (1600–1750), orchestre často viedol koncertný majster alebo akordeonista hrajúci basso continuo diely na a čembalo alebo varhany, tradícia, ktorá existovala v 20. a 21. storočí starej hudby súbory pokračujú. Orchestre hrajú širokú škálu repertoáru vrátane symfónií, opera a balet predohry, koncerty pre sólové nástroje a pod jamové súbory pre opery, baletya niektoré typy hudobné divadlo (napr. Gilbert a Sullivan operence).

Medzi amatérske orchestre patria orchestre zložené zo študentov základnej alebo strednej školy, mládežnícke orchestrea komunitné orchestre; posledné dve sú obvykle tvorené amatérskymi hudobníkmi z konkrétneho mesta alebo regiónu.

Termín orchester pochádza z Grécky ὀρχήστρα (orchester), názov oblasti pred pódiom v starogrécke divadlo vyhradené pre Grécky refrén.[3]

História

Baroková a klasická éra

V období baroka nebola veľkosť a zloženie orchestra štandardizované. Medzi rôznymi európskymi regiónmi boli veľké rozdiely vo veľkosti, prístrojovom vybavení a herných štýloch - a teda aj v orchestrálnych zvukových scénach a paletách. „Barokový orchester“ sa pohyboval od menších orchestrov (alebo súborov) s jedným hráčom na jednu časť, až po orchestre väčšieho rozsahu s veľkým počtom hráčov na jednu časť. Príkladom menšej rozmanitosti boli Bachove orchestre, napríklad v Koethene, kde mal prístup k súboru až 18 hráčov. Medzi príklady veľkých barokových orchestrov patrí Corelliho orchester v Ríme, ktorý sa pohyboval medzi 35 a 80 hráčmi pre každodenné predstavenie a bol rozšírený na 150 hráčov pre špeciálne príležitosti.[4]

V klasickej ére sa orchester stal štandardizovanejším s malou až stredne veľkou sláčikovou sekciou a s dychovou časťou tvorenou dvojicami hobojov, flétn, fagotov a rohov, ktoré boli niekedy doplnené o bicie nástroje a páry klarinetov a trúbok.

Beethovenov vplyv

Takzvaný „štandardný doplnok“ zdvojnásobeného vetra a mosadze v orchestri, ktorý bol priekopníkom na konci 18. storočia a upevnil sa v prvej polovici 19. storočia, sa všeobecne pripisuje silám, ktoré si vyžaduje Beethoven po Haydnovi a Mozartovi.[potrebná citácia] Beethovenove prístrojové vybavenie obsahovalo takmer vždy spárované flauty, hoboje, klarinety, fagoty, rohy a trúby. Výnimky z tohto sú jeho Symfónia č. 4, Husľový koncerta Klavírny koncert č. 4, z ktorých každý uvádza jeden flauta. Beethoven starostlivo vypočítal rozšírenie tohto konkrétneho timbral „paleta“ v Symfóniách 3, 5, 6 a 9 pre inovatívny efekt. Tretí roh v „Eroica“ Prichádza symfónia, ktorá poskytuje nielen určitú harmonickú flexibilitu, ale aj účinok „zborovej“ mosadze v hnutí Trio. Pikoška, kontrabaszóna trombóny pridať k jeho triumfálnemu finále Symfónia č. 5. Pikola a pár trombónov pomáhajú dosiahnuť účinok búrky a slnečného žiarenia v Šiesty, tiež známy ako Pastierska symfónia. The Deviaty žiada o druhý pár rohov z podobných dôvodov ako „Eroica“ (štyri rohy sa odvtedy stali štandardnými); Beethovenovo použitie pikoly, kontrabaszónu, trombónov a nevyladených perkusie-plus refrén a vokálni sólisti - v jeho finále sú jeho najskoršie návrhy, že by sa mohli rozšíriť časové hranice symfónie. Niekoľko desaťročí po jeho smrti symfonický prístrojové vybavenie bol verný Beethovenovmu dobre zavedenému modelu, až na pár výnimiek.[potrebná citácia]

Inštrumentálna technológia

Stokowski a Philadelphia Orchestra na americkej premiére 2. marca 1916 Mahlerje 8. symfónia.

Vynález piestu a rotačného ventilu podľa Heinrich Stölzel a Friedrich Blühmel, obidve Sliezski, v roku 1815, bol prvou zo série inovácií, ktoré ovplyvnili orchester, vrátane vývoja moderného kľúčového diela pre flautu od Theobald Boehm a inovácie Adolphe Sax v dychových nástrojoch, najmä vo vynáleze saxofón. Tieto pokroky by viedli Hector Berlioz napísať knihu orientačných bodov prístrojové vybavenie, čo bolo prvé systematické pojednanie o použití inštrumentálneho zvuku ako výrazového prvku hudby.[5]

Wagnerov vplyv

Nasledujúce veľké rozšírenie symfonickej praxe prišlo Richard Wagnerje Bayreuth orchester, ktorý bol sprevádzaný jeho hudobnými drámami. Wagnerove práce na javisku boli bodované s bezprecedentným rozsahom a zložitosťou: skutočne jeho skóre bolo Das Rheingold žiada šesť harfy. Wagner si tak predstavoval čoraz náročnejšiu rolu pre dirigenta divadelného orchestra, ktorú rozpracoval vo svojej vplyvnej práci O dirigovaní.[6] To prinieslo revolúciu v orchestri zloženiea nastavil štýl orchestrálneho výkonu pre nasledujúcich osemdesiat rokov. Wagnerove teórie opätovne preskúmali dôležitosť tempo, dynamika, klaňanie sa sláčikových nástrojov a úloha principálov v orchestri.

Orchester 20. storočia

Na začiatku 20. storočia boli symfonické orchestre väčšie, lepšie financované a lepšie trénované ako predtým; skladatelia tak mohli komponovať väčšie a ambicióznejšie diela. Práce z Gustáv Mahler boli obzvlášť inovatívne; v jeho neskorších symfóniách, ako napríklad mamut Symfónia č. 8Mahler posúva najďalej hranice orchestrálnej veľkosti a využíva obrovské sily. V neskorom romantickom období mohli orchestre podporovať najobrovskejšie formy symfonického prejavu s obrovskými sláčikovými sekciami, mohutnými dychovými sekciami a rozšírenou paletou bicích nástrojov. S počiatkom nahrávacej éry sa štandardy výkonu posúvali na novú úroveň, pretože zaznamenanú symfóniu bolo možné pozorne počúvať a dokonca aj drobné chyby v intonácii alebo súbore, ktoré by pri živom vystúpení nemuseli byť viditeľné, počuť aj kritici. . Keď sa v priebehu 20. a 21. storočia technológie nahrávania zdokonaľovali, malé chyby v nahrávke sa nakoniec dali „opraviť“ úpravou zvuku alebo overdubbing. Niektorí starší dirigenti a skladatelia si mohli spomenúť na časy, keď štandardom bolo jednoduché „prekonanie“ hudby čo najlepšie. V kombinácii so širším publikom, ktoré bolo možné vďaka nahrávaniu, to viedlo k opätovnému zameraniu na konkrétnych dirigentov hviezd a na vysoký štandard orchestrálneho prevedenia.[7]

Prístrojové vybavenie

Viottiho komorný orchester, ktorý predvádza 3. pohyb v Mozartje Divertimento v D dur (K136)

Typický symfonický orchester pozostáva zo štyroch príbuzných skupín hudobné nástroje zavolal drevené dychové nástroje, mosadz, perkusiea struny. Ostatné nástroje, ako napríklad klavír a celesta môžu byť niekedy zoskupené do piatej sekcie, ako je a sekcia klávesnice alebo môžu byť samostatne, rovnako ako koncertná harfa a elektrické a elektronické nástrojov. Orchester podľa veľkosti obsahuje takmer všetky štandardné nástroje v každej skupine.

V histórii orchestra sa jeho inštrumentácia postupom času rozširovala, často sa zhodovalo na tom, že ho štandardizovalo klasické obdobie[8] a Ludwig van Beethovenvplyv na klasický model.[9] V 20. a 21. storočí nové požiadavky na repertoár rozšírili prístrojové vybavenie orchestra, čo viedlo k flexibilnému použitiu nástrojov klasického modelu a novo vyvinutých nástrojov. elektrický a elektronické prístroje v rôznych kombináciách.

Podmienky symfonický orchester a filharmónia môžu byť použité na odlíšenie rôznych súborov z tej istej lokality, ako napríklad London Symphony Orchestra a London Philharmonic Orchestra. Symfonický alebo filharmonický orchester bude mať na súpiske zvyčajne viac ako osemdesiat hudobníkov, v niektorých prípadoch viac ako sto, ale skutočný počet hudobníkov zamestnaných v konkrétnom predstavení sa môže líšiť v závislosti od hraného diela a veľkosti miesta konania.

A komorný orchester je zvyčajne menší súbor; hlavný komorný orchester môže zamestnávať až päťdesiat hudobníkov, ale niektorí sú oveľa menší. Koncertný orchester je alternatívny pojem, ako v Koncertný orchester BBC a Koncertný orchester RTÉ.


Rozšírené prístrojové vybavenie

Okrem základného orchestrálneho doplnku sú príležitostne potrebné aj rôzne ďalšie nástroje.[10] Medzi ne patrí krídlovka a kornút. Saxofóny a klasické gitarysa napríklad objavujú v skóre 19. až 21. storočia. Aj keď sa napríklad v niektorých dielach objavujú iba ako sólové nástroje Maurice Ravelorchestrácia súboru Skromný Musorgskijje Fotografie z výstavy a Sergej Rachmaninovje Symfonické tance, saxofón je zahrnutý v ďalších dielach, napríklad v Ravelových Boléro, Sergej Prokofievje Suity Romeo a Juliet 1 a 2, Vaughan Williams„Symfónie Č.6 a 9 a William Waltonje Belšazzarove slávnosti, a mnoho ďalších diel ako člen orchestrálneho súboru. The eufónium je uvedený v niekoľkých neskorých Romantické a 20. storočie diel, obvykle hracích častí s označením „tenor tuba“, vrátane Gustáv Holstje Planétya Richard Straussje Ein Heldenleben. The Wagnerova tuba, upravený člen rodiny rohov, sa objaví v Richard Wagnercyklus Der Ring des Nibelungen a niekoľko ďalších Straussových diel, Béla Bartók, a ďalšie; má významnú úlohu v Anton Brucknerje Symfónia č. 7 E dur.[11] Kornety sa objavujú v Petr Iľjič Čajkovskijbalet Labutie jazero, Claude Debussyje La Mer, a niekoľko orchestrálnych diel od Hector Berlioz. Pokiaľ na tieto nástroje nehrajú členovia „zdvojnásobujúci“ sa na inom nástroji (napríklad hráč na trombón, ktorý prechádza na eufónium, alebo hráč na fagot, ktorý prechádza na kontrabaszón orchestre zvyčajne prenajímajú na voľnej nohe hudobníkov, aby rozšírili svoj pravidelný súbor.

Orchester 20. storočia bol oveľa flexibilnejší ako jeho predchodcovia.[12] V Beethovenových a Felix MendelssohnV tom čase bol orchester zložený z celkom štandardného jadra nástrojov, ktoré skladatelia veľmi zriedka upravovali. Postupom času a obdobím romantizmu nastali zmeny v prijatých modifikáciách so skladateľmi ako Berlioz a Mahler; niektorí skladatelia používali viac harfy a zvukový efekt ako veterný stroj. V priebehu 20. storočia bol moderný orchester všeobecne štandardizovaný pomocou moderných nástrojov uvedených nižšie. Avšak do polovice až do konca 20. storočia s rozvojom súčasná vážna hudba, prístrojové vybavenie by si mohol skladateľ prakticky vybrať (napr. pridať elektrické prístroje ako napr elektrická gitara, elektronické prístroje ako napr syntetizátory, západné nástroje alebo iné nástroje, ktoré sa v orchestri tradične nepoužívajú).

S ohľadom na túto históriu možno orchester analyzovať v piatich epochách: Éra baroka, Klasická doba, skoro / stredneRomantická hudba éra, neskororomantická éra a kombinované Moderná / postmoderná éra. Prvý je a Barokový orchester (t.j. J.S. Bach, Handel, Vivaldi), ktoré mali zvyčajne menší počet účinkujúcich a v ktorých jeden alebo viac nástrojov na akordické hry, basso continuo skupina (napr. čembalo alebo varhany a najrôznejšie basové nástroje na vystúpenie basová linka), hral dôležitú úlohu; druhý je typický klasický dobový orchester (napr. raný Beethoven spolu s Mozart a Haydn), v ktorom sa využívala menšia skupina účinkujúcich ako a Romantická hudba orchester a pomerne štandardizované prístrojové vybavenie; tretia je typická pre rannú / strednú dobu romantizmu (napr. Schubert, Berlioz, Schumann, Brahms); štvrtý je orchester neskorého romantizmu a začiatku 20. storočia (napr. Wagner, Mahler, Stravinskij), k spoločnému doplnku moderného orchestra éry 2010 (napr. Adams, Holič, Aaron Copland, Sklo, Penderecki).

Neskorobarokový orchester

Klasický orchester

Ranoromantický orchester

Neskoro romantický orchester

Moderný / postmoderný orchester

Organizácia

Dirigovanie orchestra

Medzi skupinami nástrojov a v rámci každej skupiny nástrojov existuje všeobecne akceptovaná hierarchia. Každá inštrumentálna skupina (alebo sekcia) má a principál ktorý je všeobecne zodpovedný za vedenie skupiny a hranie orchestrálnych sól. Husle sú rozdelené do dvoch skupín, prvé husle a druhé husle, pričom druhé husle hrajú v nižších registroch ako prvé husle a hrajú sprievod časť alebo harmonizáciu melódie hranej prvými husľami. Hlavné prvé husle sa nazývajú koncertný majster (alebo „vodca“ vo Veľkej Británii) a nepovažuje sa iba za vedúceho strunovej sekcie, ale aj za druhého veliteľa celého orchestra, iba za vodič. Predkoncert vedie koncertný majster ladenie a zaoberá sa hudobnými aspektmi riadenia orchestra, ako je určovanie úklonov pre husle alebo pre celú sláčikovú sekciu. Koncertný majster zvyčajne sedí po ľavej strane dirigenta, najbližšie k publiku. K dispozícii sú tiež hlavné druhé husle, hlavné violy, hlavné violončelo a hlavná basa.

Hlavný trombón sa považuje za vodcu sekcie s nízkym obsahom mosadze, zatiaľ čo hlavná trúbka sa všeobecne považuje za vodcu celej mosadznej sekcie. Aj keď hoboj často poskytuje ladiacu notu pre orchester (kvôli 300 rokov starej konvencii), v sekcii dychových nástrojov všeobecne nie je určený hlavný funkcionár (aj keď v súboroch drevených dychových nástrojov sa flauta často považuje za vodcu).[13] Namiesto toho si každý riaditeľ v prípade hudobných názorových rozdielov priznáva rovnocenné výhody ostatným. Väčšina sekcií má aj asistenta riaditeľa (alebo spoluriaditeľa alebo pomocného riaditeľa), alebo v prípade prvých huslí asistenta koncertného majstra, ktorý často hrá na tutti časti okrem nahradenia zastúpeného v jeho neprítomnosti.

Hrá hráč sekcie unisono so zvyškom oddielu, s výnimkou prípadu deleného (divisi) časti, kde horná a dolná časť hudby sú často priradené „vonkajším“ (bližšie k publiku) a „vnútorným“ sediacim hráčom. Ak sa v sláčikovej sekcii vyžaduje sólový part, vodca sekcie túto partiu vždy zahrá. Vedúci sekcie (alebo hlavný) sláčikovej sekcie je tiež zodpovedný za určenie úklonov, často na základe úklonov stanovených koncertným majstrom. V niektorých prípadoch môže princíp sláčikovej sekcie použiť mierne odlišné úklony ako koncertný majster, aby vyhovel požiadavkám na hranie svojich nástrojov (napr. Kontrabasová sekcia). Vedúci sláčikovej sekcie budú tiež viesť vchody do svojej sekcie, zvyčajne zdvihnutím luku pred vchodom, aby sa zabezpečilo, že sekcia bude hrať spolu. Tutti dychoví a dychoví hráči zvyčajne hrajú jedinečnú, ale nesólovú časť. Sekční perkusionisti hrajú partie, ktoré im pridelil hlavný perkusionista.

V modernej dobe sú hudobníci zvyčajne režírovaní a vodič, hoci ranné orchestre žiaden nemali, túto rolu dali namiesto koncertný majster alebo cembalista hrať na Continuo. Niektoré moderné orchestre tiež áno bez vodičov, najmä menšie orchestre a tie, ktoré sa špecializujú na historicky presné (tzv. „dobové“) predstavenia barokový a staršia hudba.

Najčastejšie vykonávaný repertoár pre a symfónia orchester je západný klasická hudba alebo opera. Orchestre sa však niekedy používajú v populárna hudba (napr. sprevádzať rockovú alebo popovú kapelu na koncerte), intenzívne v filmová hudba, a čoraz častejšie v hudba z videohier. Orchestre sa používajú aj v symfonický metal žáner. Pojem „orchester“ možno tiež použiť na a jazzový súbor, napríklad pri predstavení big-band hudba.

Výber a menovanie členov

V roku 2000 boli všetci profesionálnymi členmi profesionálneho orchestra konkurz na miesta v súbore. Interpreti zvyčajne hrajú jednu alebo viac sólových kúskov podľa vlastného výberu, napríklad pohyb a koncert, sólo Bach hnutia a rôzne výňatky z orchestrálnej literatúry, ktoré sú inzerované na konkurznom plagáte (takže sa môžu účastníci auditu pripraviť). Úryvky sú zvyčajne technicky najnáročnejšie časti a sóla orchestrálnej literatúry. Orchestrálne konkurzy sa zvyčajne konajú pred panelom, ktorý obsahuje vodič, koncertný majster, hlavný hráč sekcie, o ktorú sa uchádzač uchádza, a prípadne ďalší hlavní hráči.

Najsľubnejší kandidáti z prvého kola konkurzov sa vyzývajú, aby sa vrátili do druhého alebo tretieho kola konkurzu, čo umožňuje dirigentovi a porote porovnať najlepších kandidátov. Môžu byť požiadaní umelci zrak prečítaný orchestrálna hudba. Konečná fáza procesu konkurzu v niektorých orchestroch je a skúšobný týždeň, v ktorom umelec hrá s orchestrom týždeň alebo dva, čo umožňuje dirigentovi a hlavným hráčom zistiť, či jednotlivec dokáže dobre fungovať pri skutočnej skúške a predstavení.

Existuje celý rad rôznych mechanizmov zamestnávania. Najvyhľadávanejšie pozície sú stále, v držbe pozícií v orchestri. Orchestre tiež najímajú hudobníkov na zmluvy, ktorých dĺžka je od jedného koncertu po celú sezónu alebo viac. Zmluvní umelci môžu byť najatí na jednotlivé koncerty, keď orchester robí mimoriadne veľké orchestrálne dielo z neskorej romantiky, alebo ako náhrada za chorého stáleho člena. Profesionálnemu hudobníkovi, ktorý je najatý na koncert na jeden koncert, sa niekedy hovorí „sub“. Niektorí zmluvní hudobníci sa môžu zamestnať, aby nahradili stálych členov na obdobie, v ktorom je stály člen stále rodičovská dovolenka alebo postihnutie odísť.

Pohlavie súborov

Historicky boli hlavné profesionálne orchestre väčšinou alebo úplne zložené z mužských hudobníkov. Prvý členky zamestnané v profesionálnych orchestroch bol harfisti. The Viedenská filharmónianapríklad neprijal ženy do stáleho členstva až do roku 1997, oveľa neskôr ako porovnateľné orchestre (ostatné orchestre sa podľa svetového rebríčka umiestnili medzi päť najlepších). Gramofón v roku 2008).[14] Posledným veľkým orchestrom, ktorý vymenoval ženu do stálej funkcie, bol Berlínska filharmónia.[15] Vo februári 1996 bola hlavnou flautou Viedenskej filharmónie Dieter Flury, povedal Westdeutscher Rundfunk že prijímanie žien by bolo „hazardom s emocionálnou jednotou (emotionelle Geschlossenheit), ktoré tento organizmus v súčasnosti má “.[16] V apríli 1996 tlačový tajomník orchestra napísal, že „kompenzuje očakávané dni absencie“ materská dovolenka by bol problém.[17]

V roku 1997 Viedenská filharmónia „čelila protestom počas turné v USA“ Národná organizácia pre ženy a Medzinárodná aliancia pre ženy v hudbe. Na záver „členovia orchestra sa 28. augusta 1997, v dobe, keď čelili zvyšujúcemu sa posmechu v sociálne konzervatívnom Rakúsku, zišli na mimoriadnej schôdzi v predvečer svojho odchodu a súhlasili s prijatím ženy Anny Lelkesovej ako harfistky. „[18] Od roku 2013 má orchester šesť ženských členov; jedna z nich, huslistka Albena Danailova, sa stala jednou z orchestrov majstri koncertov v roku 2008 prvá žena, ktorá zastávala túto pozíciu.[19] V roku 2012 tvorili ženy 6% členov orchestra. Prezident VPO Clemens Hellsberg uviedol, že VPO teraz používa kompletne skrínované slepé konkurzy.[20]

V roku 2013 bol uverejnený článok v Matka Jonesová uviedol, že zatiaľ čo „[m] akékoľvek prestížne orchestre majú významné ženské členstvo - žien prevyšuje počet mužov v Newyorská filharmóniahusľovej sekcie - a niekoľko renomovaných súborov, vrátane Národný symfonický orchester, Detroit Symphonya Minnesotskú symfóniu vedú ženské huslistky “, kontrabas, dychové a perkusné sekcie hlavných orchestrov „... sú stále prevažne muži.“[21] V článku BBC z roku 2014 sa uvádza, že „... zavedenie „Slepých“ konkurzov, kde perspektívny inštrumentalista vystupuje za obrazovkou tak, aby porota nemohla uplatňovať rodové alebo rasové predsudky, sa postupne začala rodová rovnováha symfonických orchestrov, v ktorých dominujú muži, postupne posúvať. ““[22]

Amatérske súbory

Existuje tiež celý rad amatérskych orchestrov:

 • Školské orchestre: Tieto orchestre pozostávajú zo študentov základnej alebo strednej školy. Môžu to byť študenti hudobnej triedy alebo programu alebo ich možno vyžrebovať z celého tela školy. Školské orchestre zvyčajne vedie a učiteľ hudby.
 • Orchestre univerzity alebo konzervatória: Tieto orchestre pozostávajú zo študentov univerzity alebo hudobného konzervatória. V niektorých prípadoch sú univerzitné orchestre otvorené pre všetkých študentov univerzity, zo všetkých programov. Väčšie univerzity môžu mať dva alebo viac univerzitných orchestrov: jeden alebo viac orchestrov zložených z veľkých hudobných spoločností (alebo pre hlavné hudobné programy niekoľko úrovní hlavných hudobných orchestrov zoradených podľa úrovne schopností) a druhý orchester otvorený pre študentov univerzity zo všetkých akademických oblastí. programy (napr. veda, podnikanie atď.), ktoré majú predchádzajúce skúsenosti s klasickou hudbou na orchestrálnom nástroji. Orchestre univerzity a konzervatória vedie dirigent, ktorý je zvyčajne a profesor alebo inštruktor na univerzite alebo konzervatóriu.
 • Mládežnícke orchestre: Tieto orchestre pozostávajú z dospievajúcich a mladých dospelých z celého mesta alebo regiónu. Vekové rozpätie v mládežníckych orchestroch sa medzi rôznymi súbormi líši. V niektorých prípadoch môžu mládežnícke orchestre pozostávať z dospievajúcich alebo mladých dospelých z celej krajiny (napr. Kanadský národný mládežnícky orchester).
 • Komunitné orchestre: Tieto orchestre pozostávajú z amatérskych interpretov z celého mesta alebo regiónu. Komunitné orchestre zvyčajne pozostávajú hlavne z dospelých amatérskych hudobníkov. Komunitné orchestre sa pohybujú na úrovni od orchestrov začiatočníka, ktoré nacvičujú hudbu bez formálnych vystúpení pred publikom, cez súbory na strednej úrovni až po pokročilé amatérske skupiny, ktoré hrajú štandardný profesionálny repertoár orchestra. V niektorých prípadoch môžu byť členmi komunitných orchestrov aj študenti hudby na univerzite alebo konzervatóriu. Zatiaľ čo členovia komunitného orchestra sú väčšinou neplatení amatéri, v niektorých orchestroch môže byť najatý malý počet profesionálov, ktorí pôsobia ako hlavní hráči a vedúci sekcií.

Repertoár a vystúpenia

Orchestre hrajú širokú škálu repertoáru od 17. storočia tanečné suity, 18. storočie divertimentos do 20. storočia filmové partitúry a symfónie 21. storočia. Orchestre sa stali synonymom pre symfónia, predĺžená hudobná skladba v západnej klasická hudba ktorý zvyčajne obsahuje viac pohybov, ktoré poskytujú kontrastné klávesy a tempá. Symfónie sú notované v a hudobné skóre, ktorý obsahuje všetky časti prístroja. The vodič používa partitúru na štúdium symfónie pred skúškami a na rozhodovanie o ich interpretácii (napr. tempo, artikulácia, frázovanie atď.) a na sledovanie hudby počas skúšok a koncertov pri vedení súboru. Orchestrálni hudobníci hrajú z častí obsahujúcich iba notovanú hudbu pre ich nástroj. Malý počet symfónií obsahuje aj vokálne časti (napr. Beethovenje Deviata symfónia).

Účinkujú aj orchestre predohry, termín pôvodne používaný pre inštrumentálne uvedenie opery.[23] V období rannej romantiky skladatelia ako napr Beethoven a Mendelssohn začali týmto výrazom označovať nezávislé, samostané inštrumentálne, programové diela, ktoré predznamenávali žánre ako napr symfonická báseň, forma navrhnutá používateľom Franz Liszt vo viacerých dielach, ktoré sa začali ako dramatické predohry. Tieto programy boli „spočiatku nepochybne určené na to, aby sa hrali na čele programu“.[23] V 50. rokoch 19. storočia začala koncertnú ouvertúru nahrádzať symfonická báseň.

Orchestre tiež hrajú s inštrumentálnymi sólistami v koncerty. Počas koncertov hrá orchester sprievod sólistovi (napr. sólistovi huslistovi alebo klaviristovi) a občas hrá hudobné témy alebo medzihry, keď sólista nehrá. Orchestre hrajú aj počas opery, balety, niektoré diela hudobného divadla a niektoré zborové diela (obe sakrálne diela ako omše a svetské diela). V operách a baletoch orchester sprevádza spevákov a tanečníkov a hrá predohry a medzihry, kde sa melódie hrané orchestrom dostávajú do centra pozornosti.

Vystúpenia

V období baroka orchestre účinkovali na rôznych miestach, napríklad vo vynikajúcich aristokratických domoch, v sálach opery a v kostoloch. Niektorí bohatí aristokrati mali na svojom sídle orchester, ktorý ich a ich hostí zabával vystúpeniami. Počas klasickej éry, keď skladatelia čoraz viac vyhľadávali finančnú podporu od širokej verejnosti, sa koncerty orchestra konali čoraz viac na verejnosti koncertné sály, kde si milovníci hudby mohli kúpiť lístky na vypočutie orchestra. Počas klasickej éry pokračoval aristokratický patronát nad orchestrami, ale to pokračovalo popri verejných koncertoch. V 20. a 21. storočí si orchestre našli nového patróna: vlády. Mnohé orchestre v Severnej Amerike a Európe dostávajú časť svojich financií od vlád na národnej, regionálnej úrovni (napr. Od vlád štátov v USA) alebo od vlád miest. Tieto vládne dotácie tvoria časť príjmu orchestra, spolu s predajom lístkov, charitatívnymi darmi (ak je orchester zaregistrovaný ako charitatívna organizácia) a ďalšími zbierkami. S vynálezom postupných technológií, vrátane zvukový záznam, rozhlasové vysielanie, televízne vysielanie a Internet- na základe streaming a sťahovaním koncertných videí mohli orchestre nájsť nové zdroje výnosov.

Problémy s výkonom

Predstieranie

Jednou z „veľkých nezmyslových [tém] orchestrálnej hry“ je „predstieranie„, postup, ktorým orchestrálny hudobník dáva„ ... dojem, že hrá každú napísanú notu “, zvyčajne pre veľmi náročnú pasáž, ktorá je veľmi vysoká alebo veľmi rýchla, zatiaľ čo v skutočnosti nehrá noty, ktoré sú v tlačenej hudbe. časť.[24] Článok v The Strad uvádza, že všetci orchestrálni hudobníci, dokonca aj tí v najlepších orchestroch, občas falošné niektoré pasáže.[24] Jedným z dôvodov, prečo sú hudobníci falošní, je ten, že nie je dostatok skúšok.[24] Ďalším faktorom sú extrémne výzvy súčasných diel 20. a 21. storočia; niektorí odborníci tvrdia, že „predstieranie“ je „nevyhnutné pri čomkoľvek od desiatich do takmer deväťdesiatich percent niektorých moderných diel“.[24] Profesionálni hráči, s ktorými sa uskutočnili rozhovory, sa zhodli na tom, že falšovanie môže byť prijateľné, keď časť nie je napísaná dobre pre tento nástroj, ale falšovanie „len preto, že ste necvičili“, je hudba neprijateľná.[24]

Kontrarevolúcia

S príchodom hnutia starej hudby sa stali bežnými menšie orchestre, kde hráči pracovali na prevedení diel v štýloch odvodených od štúdia starších traktátov o hraní. Medzi ne patrí Orchester éry osvietenstva, Londýnski klasickí hráči pod vedením Sira Roger Norrington a Akadémia starej hudby pod Christopher Hogwood, medzi inými.[potrebná citácia]

Posledné trendy v Spojených štátoch

V USA na konci 20. storočia nastala kríza financovania a podpory orchestrov. Veľkosť a cena symfonického orchestra sa v porovnaní s veľkosťou základne priaznivcov stala problémom, ktorý zasiahol jadro inštitúcie. Len máloktorý orchester mohol zaplniť sály a časovo uznávaný systém predplatného sezóny bol čoraz anachronický, pretože čoraz viac poslucháčov si kupovalo lístky ad hoc na jednotlivé podujatia. Dotácie orchestrov a - čo je centrálnejšie pre každodenné fungovanie amerických orchestrov - darcovia orchestrov zaznamenali, že investičné portfóliá sa zmenšili alebo priniesli nižšie výnosy, čo znížilo schopnosť darcov prispievať; ďalej bol zaznamenaný trend smerom k tomu, že darcovia považujú iné sociálne príčiny za presvedčivejšie. Zatiaľ čo vládne financovanie je pre americké koncerny menej ústredné ako európske orchestre, pre americké súbory je zníženie týchto finančných prostriedkov stále významné. A konečne, drastické klesanie výnosov z nahrávania, nemalou mierou spojené so zmenami v samotnom nahrávacom priemysle, začalo obdobie zmien, ktoré ešte len musí dospieť k svojmu záveru.

Medzi americké orchestre, ktoré prešli do bankrotu kapitoly 11, patria aj Filadelfský orchester (v apríli 2011) a Louisville Orchestra, v decembri 2010; orchestre, ktoré prešli do bankrotu kapitoly 7 a ukončili svoju činnosť, zahŕňajú Severozápadný komorný orchester v roku 2006 Orchester v Honolulu v marci 2011 sa Symfonický orchester Nového Mexika v apríli 2011 a Syrakúska symfónia v júni 2011. Festival orchestrov v Orlande na Floride ukončil svoju činnosť koncom marca 2011.

Jedným zo zdrojov finančných ťažkostí, ktoré dostali oznámenie a kritiku, boli vysoké platy hudobných režisérov amerických orchestrov,[25] čo viedlo niekoľko významných vodičov k zníženiu platov v posledných rokoch.[26][27][28] Správcovia hudby ako napr Michael Tilson Thomas a Esa-Pekka Salonen argued that new music, new means of presenting it, and a renewed relationship with the community could revitalize the symphony orchestra. The American critic Greg Sandow has argued in detail that orchestras must revise their approach to music, performance, the concert experience, marketing, public relations, community involvement, and presentation to bring them in line with the expectations of 21st-century audiences immersed in popular culture.

It is not uncommon for contemporary composers to use unconventional instruments, including various synthesizers, to achieve desired effects. Many, however, find more conventional orchestral configuration to provide better possibilities for color and depth. Composers like John Adams often employ Romantic-size orchestras, as in Adams' opera Nixon v Číne; Philip Glass and others may be more free, yet still identify size-boundaries. Glass in particular has recently turned to conventional orchestras in works like the Concerto for Cello and Orchestra a Violin Concerto No. 2.

Along with a decrease in funding, some U.S. orchestras have reduced their overall personnel, as well as the number of players appearing in performances. The reduced numbers in performance are usually confined to the strunová časť, since the numbers here have traditionally been flexible (as multiple players typically play from the same part).

Role of conductor

Apo Hsu, pomocou a obušok, conducts the NTNU Symphony Orchestra in Taipei, Republic of China

Conducting is the art of directing a hudobný performance, such as an orchestral or zborový koncert. The primary duties of the conductor are to set the tempo, ensure correct entries by various members of the ensemble, and "shape" the phrasing where appropriate.[2] To convey their ideas and interpretation, a conductor communicates with their musicians primarily through hand gestures, typically (though not invariably) with the aid of a obušok, and may use other gestures or signals, such as eye contact with relevant performers.[29] A conductor's directions will almost invariably be supplemented or reinforced by verbal instructions or suggestions to their musicians in rehearsal prior to a performance.[29]

The conductor typically stands on a raised podium with a large music stand for the full score, ktorý obsahuje hudobný zápis for all the instruments and voices. Since the mid-18th century, most conductors have not played an instrument when conducting,[potrebná citácia] although in earlier periods of klasická hudba history, leading an ensemble while playing an instrument was common. V Baroková hudba from the 1600s to the 1750s, the group would typically be led by the cembalista or first violinist (see koncertný majster), an approach that in modern times has been revived by several music directors for music from this period. Conducting while playing a klavír alebo syntetizátor may also be done with musical theatre pit orchestras. Communication is typically non-verbal during a performance (this is strictly the case in umelecká hudba, but in jazz big bands or large pop ensembles, there may be occasional spoken instructions, such as a "count in"). Avšak v rehearsals, frequent interruptions allow the conductor to give verbal directions as to how the music should be played or sung.

Conductors act as guides to the orchestras or choirs they conduct. They choose the works to be performed and study their skóre, to which they may make certain adjustments (e.g., regarding tempo, articulation, phrasing, repetitions of sections, and so on), work out their interpretation, and relay their vision to the performers. They may also attend to organizational matters, such as scheduling rehearsals,[30] planning a concert season, hearing konkurzy and selecting members, and promoting their ensemble in the media. Orchestras, zbory, koncertné kapely and other sizable musical ensembles ako napr veľké kapely are usually led by conductors.

Conductorless orchestras

V Baroková hudba era (1600–1750), most orchestras were led by one of the musicians, typically the principal first violin, called the koncertný majster. The concertmaster would lead the tempo of pieces by lifting his or her bow in a rhythmic manner. Leadership might also be provided by one of the chord-playing instrumentalists playing the basso continuo part which was the core of most Baroque instrumental ensemble pieces. Typically, this would be a čembalo player, a varhaník alebo a luteist alebo teorba prehrávač. A keyboard player could lead the ensemble with his or her head, or by taking one of the hands off the keyboard to lead a more difficult tempo change. A lutenist or theorbo player could lead by lifting the instrument neck up and down to indicate the tempo of a piece, or to lead a ritard during a cadence or ending. In some works which combined zbory and instrumental ensembles, two leaders were sometimes used: a concertmaster to lead the instrumentalists and a chord-playing performer to lead the singers. Počas Classical music period (ca. 1720–1800), the practice of using chordal instruments to play basso continuo was gradually phased out, and it disappeared completely by 1800. Instead, ensembles began to use conductors to lead the orchestra's tempos and playing style, while the concertmaster played an additional leadership role for the musicians, especially the string players, who imitate the bowstroke and playing style of the concertmaster, to the degree that is feasible for the different stringed instruments.

In 1922, the idea of a conductor-less orchestra was revived in post-revolučný Sovietsky zväz. The symphony orchestra Persimfans was formed without a conductor, because the founders believed that the ensemble should be modeled on the ideal Marxista state, in which all people are equal. As such, its members felt that there was no need to be led by the dictatorial baton of a conductor; instead they were led by a výbor, which determined tempos and playing styles. Although it was a partial success within the Soviet Union, the principal difficulty with the concept was in changing tempo during performances, because even if the committee had issued a decree about where a tempo change should take place, there was no leader in the ensemble to guide this tempo change. The orchestra survived for ten years before Stalinovo cultural politics disbanded it by taking away its funding.[31]

In Western nations, some ensembles, such as the Orpheus Chamber Orchestra, based in New York City, have had more success with conductorless orchestras, although decisions are likely to be deferred to some sense of leadership within the ensemble (for example, the principal wind and string players, notably the concertmaster). Others have returned to the tradition of a principal player, usually a violinist, being the artistic director and running rehearsal and leading concerts. Medzi príklady patrí Australian Chamber Orchestra, Amsterdam Sinfonietta & Candida Thompson and the New Century Chamber Orchestra. As well, as part of the starej hudby movement, some 20th- and 21st-century orchestras have revived the Baroque practice of having no conductor on the podium for Baroque pieces, using the concertmaster or a chord-playing basso continuo performer (e.g., harpsichord or organ) to lead the group.

Multiple conductors

Offstage instruments

Some orchestral works specify that an offstage trumpet should be used or that other instruments from the orchestra should be positioned off-stage or behind the stage, to create a haunted, mystical effect. To ensure that the offstage instrumentalist(s) play in time, sometimes a sub-conductor will be stationed offstage with a clear view of the principal conductor. Examples include the ending of "Neptún„z Gustáv Holstje Planéty. The principal conductor leads the large orchestra, and the sub-conductor relays the principal conductor's tempo and gestures to the offstage musician (or musicians). One of the challenges with using two conductors is that the second conductor may get out of synchronization with the main conductor, or may mis-convey (or misunderstand) the principal conductor's gestures, which can lead to the offstage instruments being out of time. In the late 20th century and early 21st century, some orchestras use a kamera pointed at the principal conductor and a closed-circuit TV set in front of the offstage performer(s), instead of using two conductors.

Contemporary music

The techniques of polystylism and polytempo[32] music have led a few 20th- and 21st-century composers to write music where multiple orchestras or ensembles perform simultaneously. These trends have brought about the phenomenon of polyconductor music, wherein separate sub-conductors conduct each group of musicians. Usually, one principal conductor conducts the sub-conductors, thereby shaping the overall performance. V Percy Grainger„“Bojovníci" which includes three conductors: the primary conductor of the orchestra, a secondary conductor directing an off-stage brass ensemble, and a tertiary conductor directing percussion and harp. One example in the late-century orchestral music is Karlheinz Stockhausenje Gruppen, for three orchestras, which are placed around the audience. This way, the "sound masses" could be spacialized, as in an electroacoustic work. Gruppen was premiered in Cologne, in 1958, conducted by Stockhausen, Bruno Maderna a Pierre Boulez. It has been performed in 1996 by Simon Rattle, John Carewe a Daniel Harding.[33]

Pozri tiež

Poznámky a odkazy

 1. ^ "Classical 101 | The Difference Between Chamber, Philharmonic, And Symphony Orchestra". Ludwig van Toronto. 2014-08-04. Získané 2020-09-21.
 2. ^ a b Kennedy, Michael; Bourne Kennedy, Joyce (2007). "Conducting". Oxford Concise Dictionary of Music (Piate vydanie). Oxford University Press, Oxford. ISBN 978-0-19-920383-3.
 3. ^ ὀρχήστρα, Henry George Liddell, Robert Scott, Grécko-anglický lexikón, na Perzeovi
 4. ^ Pannain, Guido. "Arcangelo Corelli". Encyklopédia Britannica. Získané 9. novembra 2015.
 5. ^ Hector Berlioz. Traite d'instrumentation et d'orchestration (Paris: Lemoine, 1843).
 6. ^ Richard Wagner. On Conducting (Ueber das Dirigiren), a treatise on style in the execution of classical music (London: W. Reeves, 1887).
 7. ^ See Lance W. Brunner. (1986). "The Orchestra and Recorded Sound", pp. 479–532 in Joan Peyser Ed. The Orchestra: Origins and Transformations, New York: Scribner's Sons.
 8. ^ Jack Westrup, "Instrumentation and Orchestration: 3. 1750 to 1800", New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2nd ed., edited by Stanley Sadie (New York: Grove, 2001).
 9. ^ D. Kern Holoman, "Instrumentation and Orchestration: 4. 19th Century", in ibid.
 10. ^ G.W. Hopkins and Paul Griffiths, "Instrumentation and Orchestration: 5. Impression and Later Developments", in ibid.
 11. ^ "The Wagner Tuba". The Wagner Tuba. Získané 2014-06-04.
 12. ^ G.W. Hopkins and Paul Griffiths, op. cit.
 13. ^ Ford, Luan; Davidson, Jane W. (2003-01-01). "An Investigation of Members' Roles in Wind Quintets". Psychology of Music. 31: 53–74. doi:10.1177/0305735603031001323.
 14. ^ "The world's greatest orchestras". gramophone.co.uk. 2012-10-24. Získané 2013-04-29.
 15. ^ James R. Oestreich, "Berlin in Lights: The Woman Question", Arts Beat, New York Times, 16 November 2007
 16. ^ Westdeutscher Rundfunk Radio 5, "Musikalische Misogynie", 13 February 1996, transcribed by Regina Himmelbauer; translation by William Osborne
 17. ^ "The Vienna Philharmonic's Letter of Response to the Gen-Mus List". Osborne-conant.org. 1996-02-25. Získané 2013-10-05.
 18. ^ Jane Perlez, "Vienna Philharmonic Lets Women Join in Harmony”, New York Times, February 28, 1997
 19. ^ Vienna opera appoints first ever female concertmaster Archivované 2013-10-28 at the Wayback Machine, Francúzsko 24
 20. ^ James R. Oestrich, "Even Legends Adjust To Time and Trend, Even the Vienna Philharmonic", New York Times, 28 February 1998
 21. ^ Hannah Levintova. "Here's Why You Seldom See Women Leading a Symphony". Matka Jonesová. Získané 2015-12-24.
 22. ^ Burton, Clemency (2014-10-21). "Culture – Why aren't there more women conductors?". BBC. Získané 2015-12-24.
 23. ^ a b Blom 1954.
 24. ^ a b c d e McVeigh, Alice. "Faking it – the great unmentionable of orchestral playing" in The Strad, June 2006. http://www.thestrad.com/faking-it-the-great-unmentionable-of-orchestral-playing/
 25. ^ Michael Cooper (2015-06-13). "Ronald Wilford, Manager of Legendary Maestros, Dies at 87". New York Times. Získané 2015-07-11.
 26. ^ Zachary Lewis (2009-03-24). "Cleveland Orchestra plans 'deep' cuts; Welser-Most takes pay cut". Cleveland Plain Dealer. Získané 2015-07-11.
 27. ^ Donna Perlmutter (2011-08-21). "He conducts himself well through crises". Los Angeles Times. Získané 2015-07-11.
 28. ^ Graydon Royce (2014-05-09). "Osmo Vänskä hires on to rebuild Minnesota Orchestra". Minneapolis Star-Tribune. Získané 2015-07-11.
 29. ^ a b Holden, Raymond: "The technique of conducting", p. 3 palce The Cambridge Companion to Conducting" ed. José Antonio Bowen
 30. ^ "About.com: The Conductor". Archived from the original on April 15, 2013. Získané 2016-08-30.CS1 maint: BOT: stav pôvodnej adresy URL neznámy (odkaz)
 31. ^ John Eckhard, "Orchester ohne Dirigent", Neue Zeitschrift für Musik 158, no. 2 (1997): 40–43.
 32. ^ "Polytempo Music Articles". Greschak.com. Archivované od pôvodné on 2002-08-20. Získané 2014-06-04.
 33. ^ Hensher, Philip (21 December 1996). "All talent and no gimmicks". Denný telegraf. ISSN 0307-1235. Získané 7. januára 2018.

Bibliografia

Vonkajšie odkazy

Pin
Send
Share
Send