Renesancia - Renaissance - Wikipedia

Z Wikipédie, Voľnej Encyklopédie

Pin
Send
Share
Send

Dávidod, Michelangelo (1501–1504), Accademia di Belle Arti, Florencia, Taliansko, je majstrovským dielom renesancie a svetového umenia. Zobrazujúci hebrejského kráľa proroka a zázraku Dávid ako svalnatý grécky športovec, Kresťanský humanista ideál možno vidieť na veľkolepých vlastnostiach sochy, postoji a postoji; tento ideál je možné vidieť aj na iných skvelých umeleckých dielach z raného novoveku v Taliansku.[1]

The Renesancia (UK: /rɪˈns.ns/ opláchnuť-AY-sənss, USA: /ˈrɛnəsɑːns/ (O tomto zvukupočúvať) REN-ə-sahnss)[2][a] bol obdobie v Európske dejiny značenie prechodu z Stredovek do modernosť a pokrývajúce 15. a 16. storočie. Došlo k nej po Kríza neskorého stredoveku a bol spájaný s veľkým sociálna zmena. Okrem štandardnej periodizácie navrhovatelia a dlhá renesancia sa začal v 14. storočí a skončil sa v 17. storočí. Tradičný pohľad sa viac zameriava na ranom novoveku aspekty renesancie a tvrdí, že išlo o oddych z minulosti, avšak mnoho historikov sa dnes zameriava skôr na jej stredoveké aspekty a tvrdí, že išlo o predĺženie stredoveku.[4][5]

Intelektuálnym základom renesancie bola jej verzia humanizmus, odvodené z konceptu Roman humanitas a znovuobjavenie klasickej gréckej filozofie, ako je filozofia z Protagoras, ktorý povedal, že „človek je mierou všetkého“. Toto nové myslenie sa prejavilo v umení, architektúre, politike, vede a literatúre. Prvým príkladom bol vývoj perspektíva v olejomaľba a oživené vedomosti o tom, ako robiť betón. Aj keď vynález z kovový pohyblivý typ na urýchlenie šírenia myšlienok z neskorého 15. storočia neboli zmeny renesancie v celej Európe jednotné: prvé stopy sa v Taliansku objavujú už koncom 13. storočia, najmä v spisoch z r. Dante a obrazy Giotto.

Renesancia ako kultúrne hnutie zahŕňala inovatívny rozkvet Latinsky a ľudová literatúra, počnúc obnovením učenia v 14. storočí na základe klasických zdrojov, ktoré si súčasníci pripisovali Petrarcha; - vývoj lineárnej perspektívy a ďalšie techniky vykresľovania prirodzenejšej reality v systéme Windows maľba; a postupné, ale rozšírené reforma školstva. V politike prispela renesancia k rozvoju zvykov a konvencií v diplomaciaa vo vede sa čoraz viac spolieha na pozorovanie a induktívne uvažovanie. Aj keď renesancia priniesla revolúcie v mnohých intelektuálnych aspektoch, ako aj v spoločenských a politických nepokojoch, je možno známa predovšetkým pre svoj umelecký vývoj a prínos týchto polymaths ako Leonardo da Vinci a Michelangelo, ktorý inšpiroval výrazom „renesančný človek“.[6][7]

Renesancia sa začala v 14. Storočí v Florencia, Taliansko.[8] Na vysvetlenie jej pôvodu a charakteristík sú navrhnuté rôzne teórie, ktoré sa zameriavajú na celý rad faktorov vrátane sociálnych a občianskych osobitostí vtedajšej Florencie: jej politická štruktúra, záštita jej dominantnej rodiny, Medici,[9][10] a migrácia z Grécki učenci a ich texty určené Taliansku po Pád Carihradu do Osmanskí Turci ktoré zdedili po Timuridská renesancia.[11][12][stránka potrebná][13] Ostatné hlavné centrá boli severné Talianske mestské štáty ako napr Benátky, Janov, Milan, Bolognaa Rím Počas Renesančné pápežstvo alebo Belgický mestá ako napr Bruggy, Ghent, Brusel, Leuven alebo Antverpy.

Renesancia má dlhú a zložitú podobu historiografia, a v súlade so všeobecnou skepsou diskrétnosti periodizácie, medzi historikmi sa veľa diskutovalo o velebení „renesancie“ a jednotlivých kultúrnych hrdinov v 19. storočí ako o „renesančných mužoch“, ktoré spochybňovali užitočnosť Renesancia ako termín a ako historické vymedzenie.[14] The historik umenia Erwin Panofsky pozorovaný tento odpor voči konceptu „renesancie“:

Možno nie je náhoda, že skutočnosť Talianska renesancia bol najintenzívnejšie spochybňovaný tými, ktorí nie sú povinní profesionálne sa zaujímať o estetické aspekty civilizácie - historikmi hospodárskeho a spoločenského vývoja, politických a náboženských situácií a predovšetkým prírodných vied - iba výnimočne však študentmi literatúry a historici čl.[15]

Niektorí pozorovatelia spochybňujú, či bola renesancia kultúrnym „pokrokom“ od stredoveku, namiesto toho ju považujú za obdobie pesimizmu a nostalgia pre klasická antika,[16] zatiaľ čo sociálni a ekonomickí historici, najmä z longue durée, namiesto toho sa zamerali na kontinuita medzi týmito dvoma éry,[17] ktoré sú spojené, ako poznamenal Panofsky, „tisíckou väzieb“.[18]

Termín rinascita („znovuzrodenie“) sa prvýkrát objavil v Giorgio Vasarije Životy umelcov (okolo 1550), anglicized as Renesancia v 30. rokoch 19. storočia.[19] Toto slovo sa rozšírilo aj na ďalšie historické a kultúrne hnutia, ako napríklad Karolínska renesancia (8. a 9. storočie), Ottonovskej renesancie (10. a 11. storočie) a Renesancia 12. storočia.[20]

Prehľad

Renesancia bola kultúrnym hnutím, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnilo európsky intelektuálny život v ranom novoveku. Počínajúc Talianskom a do 16. storočia sa rozšíril do zvyšku Európy, jeho vplyv bol cítiť v čl, architektúra, filozofia, literatúry, hudba, veda a technológie, politika, náboženstvo a ďalšie aspekty intelektuálneho skúmania. Renesanční vedci používali pri štúdiu humanistickú metódu a v umení hľadali realizmus a ľudské emócie.[21]

Renesanční humanisti ako napr Poggio Bracciolini vyhľadal v európskych kláštorných knižniciach latinské literárne, historické a rečnícke texty staroveku, kým Pád Carihradu (1453) vygeneroval vlnu emigranta Grécki učenci prinesenie vzácnych rukopisov do starogrécky, z ktorých mnohé zapadli na Západe do neznáma. Práve v ich novom zameraní na literárne a historické texty sa renesanční učenci tak výrazne líšili od stredovekých učencov Renesancia 12. storočia, ktorí sa zamerali na štúdium Grécky a Arabsky prírodných vied, filozofie a matematiky, a nie na týchto kultúrnych textoch.

Portrét mladej ženy (okolo 1480 - 85) (Simonetta Vespucci) používateľom Sandro Botticelli

Pri obnove neoplatonizmus Renesanční humanisti neodmietli Kresťanstvo; práve naopak, bolo mu venovaných mnoho z najväčších diel renesancie a Cirkev sponzorovala mnohé diela renesančného umenia. Nastal však jemný posun v spôsobe, akým intelektuáli pristupovali k náboženstvu, čo sa prejavilo v mnohých ďalších oblastiach kultúrneho života.[22] Okrem toho boli z Grécka prinesené mnohé grécke kresťanské diela vrátane gréckeho Nového zákona Byzancia do západnej Európy a angažoval západných učencov po prvýkrát od neskorého staroveku. Táto nová angažovanosť v gréckych kresťanských dielach, najmä návrat k pôvodnej gréčtine Nového zákona podporovanej humanistami Lorenzo Valla a Erazmus, by pomohlo pripraviť cestu pre Protestantská reformácia.

Po prvom umeleckom návrate ku klasicizmu bol príkladom sochárstvo Nicola Pisano, Florentskí maliari pod vedením Masaccio sa snažil realisticky vykresliť ľudskú formu a vyvinul techniky na jej vykreslenie perspektíva a svetlo prirodzenejšie. Politickí filozofi, najslávnejšie Niccolò Machiavelli, sa snažili opísať politický život taký, aký v skutočnosti bol, to znamená racionálne ho pochopiť. Kritický príspevok k talianskemu renesančnému humanizmu, Giovanni Pico della Mirandola napísal slávny text De hominis dôstojne (Reč o dôstojnosti človeka, 1486), ktorá pozostáva z radu téz filozofie, prírodného myslenia, viery a mágie, ktoré boli na základe rozumu obhájené proti každému oponentovi. Popri štúdiu klasickej latinčiny a gréčtiny sa čoraz viac začali využívať aj renesanční autori ľudová jazykoch; v kombinácii so zavedením tlačiarenský lis, umožnilo by to oveľa väčšiemu počtu ľudí prístup ku knihám, najmä k Biblii.[23]

Celkovo možno renesanciu považovať za pokus intelektuálov študovať a vylepšovať sekulárne a svetské, jednak prostredníctvom oživenia myšlienok zo staroveku, jednak prostredníctvom nových prístupov k mysleniu. Niektorí vedci, ako napr Rodney Stark,[24] bagatelizovať renesanciu v prospech predchádzajúcich inovácií Talianske mestské štáty v Vrcholný stredovek, ktorý sa oženil s responzívnou vládou, kresťanstvom a narodením kapitalizmus. Táto analýza tvrdí, že zatiaľ čo veľké európske štáty (Francúzsko a Španielsko) boli absolutistické monarchie a iné boli pod priamou kontrolou Cirkvi, nezávislé mestské republiky Talianska prevzali princípy kapitalizmu vymyslené na kláštorných statkoch a spustili obrovský bezprecedentný obchod. revolúcia, ktorá predchádzala a financovala renesanciu.

Počiatky

Pohľad na Florencia, rodisko renesancie

Mnohí tvrdia, že myšlienky charakterizujúce renesanciu mali svoj pôvod na konci 13. storočia Florencia, najmä so spismi Dante Alighieri (1265–1321) a Petrarcha (1304–1374), ako aj maľby z Giotto di Bondone (1267–1337). Niektorí spisovatelia datujú renesanciu pomerne presne; jedným navrhovaným východiskovým bodom je 1401, keď sú súperiaci géniovia Lorenzo Ghiberti a Filippo Brunelleschi súťažili o zákazku na výrobu bronzových dverí pre Krstiteľnica z Florentská katedrála (Ghiberti vyhral).[25] Iní vidia všeobecnejšiu konkurenciu medzi umelcami a polymathmi, ako sú Brunelleschi, Ghiberti, Donatelloa Masaccio pre umelecké komisie, ktoré podnecujú tvorivosť renesancie. Stále sa však veľa diskutuje o tom, prečo sa v Taliansku začala renesancia a prečo sa začala, keď sa začala. V súlade s tým bolo predložených niekoľko teórií na vysvetlenie jej pôvodu.

Počas renesancie išli peniaze a umenie ruka v ruke. Umelci úplne záviseli od patrónov, zatiaľ čo patróni potrebovali peniaze na podporu umeleckého talentu. Bohatstvo sa do Talianska dostalo v 14., 15. a 16. storočí rozšírením obchodu do Ázie a Európy. Ťažba striebra v Tirolsko zvýšil tok peňazí. Luxusný tovar z Moslimskom svete, priniesol domov počas Križiacke výpravy, zvýšila prosperitu Janova a Benátok.[26]

Jules Michelet definoval 16. storočie Renesancia vo Francúzsku ako obdobie v európskych kultúrnych dejinách, ktoré predstavovalo zlom od stredoveku a vytvorilo moderné chápanie ľudstva a jeho miesta vo svete.[27]

Latinská a grécka fáza renesančného humanizmu

V ostrom kontraste s Vrcholný stredovek, keď sa latinskí vedci takmer výlučne sústredili na štúdium gréckych a arabských diel prírodných vied, filozofie a matematiky.[28] Renesanční vedci sa najviac zaujímali o získanie a štúdium latinských a gréckych literárnych, historických a rečníckych textov. Všeobecne povedané, začalo sa to v 14. storočí latinskou fázou, keď renesanční vedci ako napr Petrarcha, Coluccio Salutati (1331–1406), Niccolò de 'Niccoli (1364–1437) a Poggio Bracciolini (1380–1459) prehľadali európske knižnice pri hľadaní diel od takých latinských autorov ako Cicero, Lucretius, Živý a Seneca.[29][je potrebná úplná citácia] Na začiatku 15. storočia sa väčšina z prežívajúcej latinskej literatúry zachovala; prebiehala grécka fáza renesančného humanizmu, keď sa západoeurópski vedci obracali k obnoveniu starogréckych literárnych, historických, oratorických a teologických textov.[30][je potrebná úplná citácia]

Na rozdiel od latinských textov, ktoré sa v západnej Európe zachovali a študovali od neskorého staroveku, bolo štúdium starogréckych textov v stredovekej západnej Európe veľmi obmedzené. Starogrécke diela z oblasti vedy, matematiky a filozofie boli študované už od Vrcholný stredovek v západnej Európe a v Islamský zlatý vek (obvykle v preklade), ale grécke literárne, rečnícke a historické diela (ako napr Homer, grécki dramatici, Demosthenes a Thucydides) neboli študované ani v latinskom, ani v stredovekom islamskom svete; v stredoveku tieto druhy textov študovali iba byzantskí učenci. Niektorí tvrdia, že Timuridská renesancia v Samarkand bola spojená s Osmanská ríša, ktorých dobytie viedlo k migrácii Grécki učenci do talianskych miest.[31][je potrebná úplná citácia][32][je potrebná úplná citácia][11][33][stránka potrebná] Jedným z najväčších úspechov renesančných vedcov bolo vrátiť celú túto triedu gréckych kultúrnych diel späť do západnej Európy po prvýkrát od konca staroveku.

Moslim po napadnutí a dobytí logici zdedili grécke myšlienky Egypt a Levant. Ich preklady a komentáre k týmto myšlienkam sa prepracovali cez arabský západ do Iberia a Sicília, ktoré sa stali dôležitými centrami pre tento prenos myšlienok. Od 11. do 13. storočia sa veľa škôl venovalo prekladu filozofických a vedeckých prác z Klasická arabčina do Stredoveká latinčina boli založené v Iberii, predovšetkým Toledská škola prekladateľov. Toto dielo prekladu z islamskej kultúry, hoci bolo väčšinou neplánované a neorganizované, predstavovalo jeden z najväčších prenosov myšlienok v histórii.[34] Hnutie za reintegráciu pravidelného štúdia gréckych literárnych, historických, oratorických a teologických textov späť do učebných osnov pre západnú Európu sa zvyčajne datuje na pozvanie roku 1396 od Coluccia Salutatiho k byzantskému diplomatovi a vedcovi Manuel Chrysoloras (okolo 1355–1415) učiť gréčtinu vo Florencii.[35][je potrebná úplná citácia] V tomto odkaze pokračovalo množstvo emigrantských gréckych učencov od Basilios Bessarion do Lev Allatius.

Sociálne a politické štruktúry v Taliansku

Politická mapa EÚ Taliansky polostrov asi 1494

Unikátne politické štruktúry neskoro Stredovek Taliansko viedli niektorých k tvrdeniu, že jej neobvyklé spoločenské podnebie umožnilo vznik vzácnej kultúrnej výkvetu. Taliansko neexistovalo ako politický subjekt v ranom novoveku. Namiesto toho bol rozdelený na menšie mestské štáty a teritóriá: Neapolské kráľovstvo kontroloval juh, Florentská republika a Pápežské štáty v strede, Milánsky a Janovskej na sever a na západ a Benátčania na východ. Taliansko v pätnástom storočí patrilo k tým najviac urbanizovaný oblastiach v Európe.[36] Mnohé z jeho miest stáli medzi ruinami starorímskych budov; je pravdepodobné, že klasická povaha renesancie súvisela s jej pôvodom v srdci Rímskej ríše.[37]

Historik a politický filozof Quentin Skinner poukazuje na to Otto z Freisingu (asi 1114–1158), nemecký biskup, ktorý navštívil severné Taliansko v priebehu 12. storočia, si všimol rozsiahlu novú formu politickej a spoločenskej organizácie a pozoroval, že sa zdá, že Taliansko opustilo feudalizmus, takže jeho spoločnosť bola založená na obchodoch a obchode. S tým súviselo protimonarchické myslenie zastúpené v slávnom ranorenesančnom freskovom cykle Alegória dobrej a zlej vlády od Ambrogio Lorenzetti (maľba 1338–1340), ktorej silné posolstvo je o cnostiach spravodlivosti, spravodlivosti, republikanizmu a dobrej správy. Tieto mestské republiky držali na uzde Cirkev i Ríšu a venovali sa predstavám slobody. Skinner uvádza, že existuje veľa obranných systémov slobody, ako napr Matteo Palmieri (1406–1475) oslava florentského génia nielen v umení, sochárstve a architektúre, ale „pozoruhodná kvetnosť morálnej, sociálnej a politickej filozofie, ktorá sa vyskytla vo Florencii súčasne“.[38]

Dokonca aj mestá a štáty mimo stredného Talianska, napríklad Florentská republika v tejto dobe boli pozoruhodné aj pre svojho obchodníka Republiky, najmä Benátska republika. Aj keď v praxi to boli oligarchický, a málo sa podobal modernému demokracia, mali demokratické črty a boli zodpovednými štátmi s formami účasti na správe vecí verejných a vierou v slobodu.[38][39][40] Relatívna politická sloboda, ktorú poskytovali, viedla k akademickému a umeleckému pokroku.[41] Rovnako postavenie talianskych miest, ako sú Benátky, ako veľkých obchodných centier z nich urobilo intelektuálnu križovatku. Obchodníci priniesli so sebou nápady z ďalekých kútov sveta, najmä z Levant. Benátky boli európskou bránou do obchodu s východom a producentom pokuty sklo, zatiaľ čo Florencia bola hlavným mestom textilu. Bohatstvo, ktoré takéto podnikanie prinieslo do Talianska, znamenalo, že mohli byť zadané veľké verejné a súkromné ​​umelecké projekty a jednotlivci mali viac voľného času na štúdium.[41]

Čierna smrť

Pieter Bruegelje Triumf smrti (okolo 1562) odráža sociálne otrasy a hrôzy, ktoré nasledovali po moru, ktorý zničil stredovekú Európu.

Jedna pokročilá teória je, že devastácia v Florencia spôsobené Čierna smrť, ktoré zasiahli Európe medzi rokmi 1348 a 1350 viedlo k posunu svetonázoru na ľudí v Taliansku v 14. storočí. Mor bol obzvlášť ťažko zasiahnutý Talianskom a špekuluje sa, že výsledná znalosť smrti spôsobila, že myslitelia sa skôr zaoberali svojimi životmi na Zemi než na duchovnosť a posmrtný život.[42] Tiež sa tvrdilo, že čierna smrť vyvolala novú vlnu zbožnosti, ktorá sa prejavila v sponzorstvo náboženských umeleckých diel.[43] To však úplne nevysvetľuje, prečo k renesancii došlo v Taliansku konkrétne v 14. storočí. Čierna smrť bola a pandemický ktoré ovplyvnilo opísanou cestou celú Európu, nielen Taliansko. Vznik renesancie v Taliansku bol s najväčšou pravdepodobnosťou výsledkom komplexnej interakcie vyššie uvedených faktorov.[14]

Mor bol prenášaný blchami na plachetniciach vracajúcich sa z ázijských prístavov, ktoré sa rýchlo rozšírili v dôsledku nedostatočnej hygieny: populácia Anglicko, potom asi 4,2 milióna, stratilo 1,4 milióna ľudí kvôli démonickému moru. Obyvateľstvo Florencie sa v roku 1347 znížilo takmer na polovicu. V dôsledku zdecimovania obyvateľstva sa hodnota robotníckej triedy zvýšila a občania si užívali viac slobody. Pracovníci cestovali, aby odpovedali na zvýšenú potrebu pracovných síl, a hľadali ekonomicky najvýhodnejšiu pozíciu.[44]

Demografický pokles spôsobený morom mal ekonomické dôsledky: ceny potravín poklesli a hodnoty pôdy poklesli o 30–40% vo väčšine častí Európy medzi rokmi 1350 a 1400.[45] Majitelia pozemkov čelili veľkým stratám, ale pre bežných mužov a ženy to bola neočakávaná udalosť. Tí, čo prežili mor, zistili nielen to, že ceny potravín boli lacnejšie, ale tiež to, že pozemky boli hojnejšie a veľa z nich zdedilo majetok po svojich mŕtvych príbuzných.

Šírenie chorôb bolo v oblastiach chudoby podstatne rozšírenejšie. Epidémie spustošené mestá, najmä deti. Mor sa ľahko šíril voškami, nehygienickou pitnou vodou, armádami alebo zlou hygienou. Deti boli zasiahnuté najviac, pretože mnohé choroby, ako napríklad týfus a syfilis, sú zamerané na imunitný systém a malé deti zostávajú bez šance na boj. Šírenie chorôb postihlo viac detí v mestských obydliach ako deti zámožných.[46]

Čierna smrť spôsobila väčšie otrasy v sociálnej a politickej štruktúre Florencie ako neskoršie epidémie. Napriek značnému počtu úmrtí medzi členmi vládnucich tried, vláda Florencie počas tohto obdobia naďalej fungovala. Formálne stretnutia volených zástupcov boli počas vrcholiacej epidémie prerušené kvôli chaotickým podmienkam v meste, bola však ustanovená malá skupina úradníkov, ktorí mali na starosti záležitosti mesta, čo zabezpečovalo kontinuitu vlády.[47]

Kultúrne podmienky vo Florencii

Lorenzo de 'Medici, vládca Florencia a patrón umenia (Portrét od Vasari)

O tom, prečo sa začala renesancia v roku, dlho diskutovalo Florencia, a nie inde v Taliansku. Vedci zaznamenali niekoľko znakov jedinečných pre florentský kultúrny život, ktoré mohli spôsobiť také kultúrne hnutie. Mnohí zdôraznili úlohu, ktorú zohrávajú Medici, banková rodina a neskôr vojvodský vládnuci dom, pri sponzorovaní a stimulovaní umenia. Lorenzo de 'Medici (1449 - 1492) bol katalyzátorom enormného množstva sponzorstva umenia a povzbudil svojich rodákov k objednávaniu diel od popredných florentských umelcov, vrátane Leonardo da Vinci, Sandro Botticellia Michelangelo Buonarroti.[9] Diela od Neri di Bicci, Botticelli, da Vinci a Filipínsky Lippi bol navyše objednaný kláštorom San Donato v Scopeto vo Florencii.[48]

Renesancia určite prebiehala predtým, ako sa Lorenzo de'Medici dostal k moci - skutočne predtým, ako samotná rodina Mediciho ​​dosiahla hegemóniu vo florentskej spoločnosti. Niektorí historici predpokladali, že Florencia bola rodiskom renesancie v dôsledku šťastia, t. J. Pretože “Veľkí muži„narodili sa tam náhodou:[49] Leonardo da Vinci, Botticelli a Michelangelo sa narodili v roku Toskánsko. Iní historici tvrdia, že takáto šanca sa zdá nepravdepodobná, tvrdia, že títo „veľkí muži“ sa mohli dostať na výslnie iba kvôli vtedajším prevládajúcim kultúrnym podmienkam.[50]

Charakteristiky

Humanizmus

Nejakými spôsobmi, Renesančný humanizmus nebola filozofia, ale metóda učenia. Na rozdiel od stredovekého školský režime, ktorý sa zameriaval na riešenie rozporov medzi autormi, by renesanční humanisti študovali starodávne texty v origináli a hodnotili ich kombináciou uvažovania a empirický dôkaz. Humanistické vzdelávanie bolo založené na programe Studia Humanitatis, štúdiu piatich humanitných vied: poézia, gramatiku, história, morálna filozofia a rétorika. Aj keď sa historici niekedy snažili presne definovať humanizmus, väčšina sa rozhodla pre „strednú cestu definície ... hnutia za zotavenie, interpretáciu a asimiláciu jazyka, literatúry, učenia a hodnôt starovekého Grécka a Ríma“.[51] Humanisti predovšetkým presadzovali „genialitu človeka ... jedinečnú a mimoriadnu schopnosť ľudskej mysle“.[52]

Pico della Mirandola, spisovateľ slávneho Reč o dôstojnosti človeka, ktorý bol nazvaný „Manifest renesancie“.[53]

Humanistickí vedci formovali intelektuálne prostredie počas raného novoveku. Politickí filozofi ako napr Niccolò Machiavelli a Thomas More oživil myšlienky gréckych a rímskych mysliteľov a uplatnil ich v kritikách súčasnej vlády. Pico della Mirandola napísal „manifest“ renesancie, Reč o dôstojnosti človeka, živá obrana myslenia. Matteo Palmieri (1406–1475), ďalší humanista, je najviac známy svojou tvorbou Della vita civile („O občianskom živote“; tlač 1528), ktorý sa zasadzoval občiansky humanizmus, a za jeho vplyv pri zušľachťovaní Toskánsky ľudový jazyk na rovnakú úroveň ako latinčina. Palmieri vychádzal najmä z rímskych filozofov a teoretikov Cicero, ktorý rovnako ako Palmieri žil aktívnym verejným životom ako občan a úradník, ako aj teoretik a filozof a tiež Kvintiliánsky. Azda najvýstižnejším vyjadrením jeho pohľadu na humanizmus je básnické dielo z roku 1465 La città di vita, ale skoršia práca, Della vita civile, je rozsiahlejšia. Palmieri, ktorý bol zostavený ako séria dialógov vo vidieckom dome na vidieku Mugello mimo Florencie počas moru v roku 1430, objasňuje vlastnosti ideálneho občana. Dialógy zahŕňajú myšlienky o tom, ako sa deti rozvíjajú duševne a fyzicky, ako sa môžu občania správať mravne, ako môžu občania a štáty zabezpečiť bezúhonnosť vo verejnom živote, a dôležitú diskusiu o rozdieloch medzi tým, čo je pragmaticky užitočné a ktoré je čestné.

Humanisti verili, že je dôležité prekročiť posmrtný život s dokonalou mysľou a telom, ktoré by sa dalo dosiahnuť vzdelaním. Účelom humanizmu bolo vytvoriť univerzálneho človeka, ktorého osoba kombinuje intelektuálne a fyzické dokonalosti a ktorý je schopný čestne fungovať v prakticky akejkoľvek situácii.[54] Táto ideológia bola označovaná ako uomo universale, starogrécko-rímsky ideál. Výchova v období renesancie pozostávala hlavne z antickej literatúry a histórie, pretože sa predpokladalo, že klasika poskytuje morálne poučenie a intenzívne porozumenie ľudskému správaniu.

Humanizmus a knižnice

Jedinečnou charakteristikou niektorých renesančných knižníc je, že boli prístupné verejnosti. Tieto knižnice boli miestami, kde sa vymieňali nápady a kde sa štipendium a čítanie považovali za príjemné a prospešné pre myseľ i dušu. Pretože voľnočasové myslenie bolo charakteristickým znakom doby, veľa knižníc obsahovalo široké spektrum spisovateľov. Klasické texty sa dajú nájsť spolu s humanistickými spismi. Tieto neformálne združenia intelektuálov hlboko ovplyvnili renesančnú kultúru. Niektorí z najbohatších „bibliofilov“ stavali knižnice ako chrámy pre knihy a vedomosti. Množstvo knižníc sa javilo ako prejav nesmierneho bohatstva spojeného s láskou ku knihám. V niektorých prípadoch sa kultivovaní stavitelia knižníc zaviazali ponúkať iným možnosť využiť ich zbierky. Prominentní aristokrati a kniežatá kniežaťa vytvorili pre svoje nádvorie veľké knižnice, ktoré sa nazývali „dvorné knižnice“ a boli umiestnené v honosne koncipovaných monumentálnych budovách zdobených zdobenými drevenými prácami a steny zdobené freskami (Murray, Stuart A.P.)

Čl

Renesančné umenie predstavuje kultúrne znovuzrodenie na sklonku stredoveku a vzostupu moderného sveta. Jedným z charakteristických znakov renesančného umenia bol vývoj vysoko realistickej lineárnej perspektívy. Giotto di Bondone (1267–1337) sa pripisuje prvému spracovaniu maľby ako okna do vesmíru, ale bolo to až pri demonštráciách architekta Filippo Brunelleschi (1377–1446) a ďalšie spisy z Leon Battista Alberti (1404–1472) bola táto perspektíva formalizovaná ako umelecká technika.[55]

Leonardo da Vincije Vitruviánsky muž (okolo 1490) demonštruje, aký vplyv mali autori staroveku na renesančných mysliteľov. Na základe špecifikácií v Vitruvius' De architectura (1. storočie pred n. L.) Sa Leonardo pokúsil nakresliť dokonale proporcionálneho človeka. (Múzeum Gallerie dell'Accademia, Benátky)

Vývoj perspektíva bola súčasťou širšieho trendu k realizmus v umení.[56] Maliari vyvinuli ďalšie techniky skúmajúce svetlo, tieň a, v prípade, skvele Leonardo da Vinci, ľudská anatómia. Podkladom týchto zmien v umeleckej metóde bola obnovená túžba zobraziť krásy prírody a odhaliť axiómy estetika, s dielami Leonarda, Michelangelo a Raphael predstavujúce umelecké vrcholy, ktoré veľmi napodobňovali iní umelci.[57] Medzi ďalších významných umelcov patria Sandro Botticelli, pracujúci pre lekárov vo Florencii, Donatello, ďalší florentský a Tizian okrem iného v Benátkach.

V Holandsko, sa vyvinula mimoriadne živá umelecká kultúra. Práca Hugo van der Goes a Jan van Eyck mal osobitný vplyv na vývoj maľby v Taliansku, a to technicky aj po zavedení Olejová farba a plátno a štylisticky z hľadiska naturalizmu v reprezentácii. Neskôr práca Pieter Brueghel starší by inšpirovalo umelcov k zobrazovaniu tém každodenného života.[58]

V architektúre bol Filippo Brunelleschi predovšetkým pri štúdiu pozostatkov starodávnych klasických budov. S znovuobjavenými poznatkami od spisovateľa z 1. storočia Vitruvius a prekvitajúcu disciplínu matematiky formuloval Brunelleschi renesančný štýl, ktorý napodobňoval a zdokonaľoval klasické formy. Jeho hlavným inžinierskym počinom bolo stavanie kupoly Florentská katedrála.[59] Ďalšou stavbou demonštrujúcou tento štýl je kostol sv. Ondreja v Mantua, postavený Alberti. Vynikajúce architektonické dielo Vrcholná renesancia bola prestavba Bazilika svätého Petra, kombinujúci zručnosti Bramante, Michelangelo, Raphael, Sangallo a Maderno.

Počas renesancie sa architekti zamerali na použitie stĺpov, pilastrea kladivá ako integrovaný systém. Používajú sa rímske typy stĺpcov: Toskánsky a Zložený. Môžu byť buď štrukturálne, podopierajúce arkádu alebo architektúru, alebo čisto dekoratívne, pripevnené k stene vo forme pilastrov. Jednou z prvých budov, ktoré používali pilastre ako integrovaný systém, bola v Starej sakristii (1421 - 1440) od Brunelleschiho.[60] Oblúky, polkruhové alebo (v Manierista štýl) segmentové, často sa používajú v arkádach, podopreté na mólach alebo stĺpoch s veľkými písmenami. Medzi hlavným mestom a pružiacim oblúkom môže byť časť kladia. Alberti ako jeden z prvých použil oblúk na monumentálnom monumente. Renesančné klenby nemajú rebrá; sú polkruhové alebo segmentové a na rozdiel od štvorcového pôdorysu Gotický trezor, ktorý je často obdĺžnikový.

Renesanční umelci neboli pohania, hoci obdivovali antiku a zachovávali si niektoré myšlienky a symboly stredovekej minulosti. Nicola Pisano (asi 1220 - asi 1278) napodobňovaním klasických foriem vykresľovaním scén z Biblie. Jeho Zvestovanie, z Krstiteľnica v Pise, ukazuje, že klasické modely ovplyvňovali talianske umenie skôr, ako sa renesancia zakorenila ako literárne hnutie[61]

Veda

Anonymný portrét Mikuláš Koperník (asi 1580)
Portrét Luca Pacioliho, otec účtovníctva, maľoval Jacopo de 'Barbari,[b] 1495, (Museo di Capodimonte).

Aplikovaná inovácia sa rozšírila na obchod. Na konci 15. stor Luca Pacioli zverejnil prvú prácu dňa vedenie účtovníctva, čím sa stal zakladateľom spoločnosti účtovníctvo.[63]

Znovuobjavenie starodávnych textov a vynález tlačiarenský lis demokratizované vzdelávanie a umožnilo rýchlejšie šírenie širšie šírených myšlienok. V prvom období Talianska renesancia, humanisti uprednostnili štúdium humanitné vedy cez prírodná filozofia alebo aplikovaná matematikaa ich úcta ku klasickým zdrojom ďalej zakotvila Aristotelský a Ptolemaic pohľady na vesmír. Píše okolo roku 1450, Nicholas Cusanus očakával heliocentrický svetonázor o Koperník, ale filozofickým spôsobom.

Veda a umenie sa prelínali v rannej renesancii a umelci z oblasti matematiky ako Leonardo da Vinci robili pozorovacie kresby anatómie a prírody. Da Vinci uskutočňoval kontrolované experimenty s prúdením vody, lekárskou disekciou a systematickým štúdiom pohybu a aerodynamiky. Vymyslel princípy výskumnej metódy, ktorá viedla Fritjof Capra klasifikovať ho ako „otca modernej vedy“.[64] Medzi ďalšie príklady príspevku Da Vinciho v tomto období patria stroje určené na rezanie guľôčok a zdvíhanie monolitov a nové objavy v akustike, botanike, geológii, anatómii a mechanike.[65]

Na spochybnenie vedeckej doktríny sa vytvorilo vhodné prostredie. The objav v roku 1492 z Nový svet od Krištof Kolumbus spochybnil klasický svetonázor. Práce z Ptolemaios (v geografii) a Galen (v medicíne) sa zistilo, že nie vždy zodpovedajú každodenným pozorovaniam. Ako Protestantská reformácia a Protireformácia sa zrazili Severná renesancia preukázali rozhodujúci posun v zameraní od aristotelovskej prírodnej filozofie k chémii a biologickým vedám (botanika, anatómia a medicína).[66] Ochota spochybňovať predtým platné pravdy a hľadať nové odpovede mala za následok obdobie veľkého vedeckého pokroku.

Niektorí to považujú za „vedecká revolúcia", ktorý ohlasuje začiatok modernej doby,[67] iné ako zrýchlenie nepretržitého procesu tiahnuceho sa od starovekého sveta až po súčasnosť.[68] Počas tejto doby dosiahol významný vedecký pokrok Galileo Galilei, Tycho Brahe a Johannes Kepler.[69] Copernicus, v Deolutionibus orbium coelestium (O revolúciách nebeských sfér), predpokladal, že Zem sa pohybovala okolo Slnka. De humani corporis fabrica (O fungovaní ľudského tela) používateľom Andreas Vesalius, dodal úlohe pitva, pozorovanie a mechanický pohľad na anatómiu.[70]

Ďalším dôležitým vývojom bol v procesu za objav, vedecká metóda,[70] Zameranie na empirický dôkaz a dôležitosť matematika, pričom zavrhuje aristotelovskú vedu. Medzi prvých a vplyvných podporovateľov týchto myšlienok patrili Koperník, Galileo a Francis Bacon.[71][72] Nová vedecká metóda viedla k veľkým prínosom v oblasti astronómie, fyziky, biológie a anatómie.[c][73]

Navigácia a zemepis

Mapa sveta podľa Pietro Coppo, Benátky, 1520

Počas renesancie, ktorá trvala od roku 1450 do roku 1650,[74] každý kontinent navštívili a väčšinou zmapovali Európania, okrem južného pólu, ktorý je dnes známy ako Antarktída. Tento vývoj je znázornený na veľkej mape sveta Nova Totius Terrarum Orbis Tabula vyrobené holandským kartografom Joan Blaeu v roku 1648 na pamiatku Vestfálsky mier.

V roku 1492 Krištof Kolumbus odplávala cez Atlantický oceán zo Španielska a hľadala priamu cestu do Indie z Dillí Sultanate. Náhodne narazil na Ameriku, ale veril, že dosiahol Východnú Indiu.

V roku 1606 holandský navigátor Willem Janszoon vyplával z východnej Indie v VOC loď Duyfken a pristál v Austrália. Zmapoval asi 300 km západného pobrežia ostrova Polostrov Cape York v Queenslande. Nasledovalo viac ako tridsať holandských expedícií, ktoré mapovali úseky severného, ​​západného a južného pobrežia. V rokoch 1642–1643 Abel Tasman obehla kontinent a dokázala, že nebol pripojený k imaginárnemu južnému polárnemu kontinentu.

Do roku 1650 holandskí kartografi zmapovali väčšinu pobrežia kontinentu, ktoré pomenovali New Hollandokrem východného pobrežia, ktoré bolo zmapované v roku 1770 ostrovom Kapitán Cook.

Dlhodobo predstavovaný južný pól kontinent bol nakoniec spozorovaný v roku 1820. Počas celej renesancie bol známy pod menom Terra Australisalebo skrátene „Austrália“. Po tom, čo bol tento názov v devätnástom storočí prenesený do New Holland, sa na južnom póle kontinentu dostal nový názov „Antarktída“.[75]

Hudba

Z tejto meniacej sa spoločnosti vzišiel spoločný zjednocujúci hudobný jazyk, najmä: polyfónne štýl Francúzsko-flámsky škola. Vývoj tlač umožnila distribúciu hudby v širokom rozsahu. Dopyt po hudbe ako zábave a ako aktivity pre vzdelaných amatérov stúpal so vznikom buržoáznej triedy. Šírenie šansóny, motetaa omše v celej Európe sa zhodoval so zjednotením polyfónnej praxe do fluidného štýlu, ktorý vyvrcholil v druhej polovici šestnásteho storočia prácou skladateľov ako napr. Palestrina, Lassus, Victoria a William Byrd.

Náboženstvo

Alexander VI, a Borgia Pápež neslávne známy pre svoju korupciu

Nové ideály humanizmu, aj keď sú v niektorých aspektoch sekulárnejšie, sa vyvíjali na kresťanskom pozadí, najmä v Severná renesancia. Veľa, ak nie väčšina, nového umenia bolo zadaných organizácii Kostol.[22] Renesancia však mala na súčasníka výrazný vplyv teológia, najmä v tom, ako ľudia vnímali vzťah medzi človekom a Bohom.[22] Mnoho z popredných teológov tohto obdobia bolo vyznávačom humanistickej metódy vrátane Erazmus, Zwingli, Thomas More, Martin Luthera John Calvin.

Renesancia sa začala v čase náboženských nepokojov. Neskoro Stredovek bolo obdobím politických intríg okolo Pápežstvo, ktoré vyvrcholili Západná schizma, v ktorom traja muži súčasne tvrdili, že sú pravdivé Biskup z Rím.[76] Zatiaľ čo schizma bola vyriešená Koncil v Kostnici (1414), výsledné reformné hnutie známe ako Konciliarizmus sa usiloval obmedziť moc pápeža. Aj keď pápežstvo nakoniec vyšlo v cirkevných veciach ako najvyššie Piaty koncil v Lateráne (1511), to bolo prenasledované pokračujúcimi obvineniami z korupcie, najslávnejšie v osobe Pápež Alexander VI, ktorý bol obviňovaný rôzne z simony, rodinkárstvo a otec štyroch detí (väčšina z nich bola vydatá, pravdepodobne kvôli upevneniu moci), zatiaľ čo kardinál.[77]

Cirkevníci ako Erazmus a Luther navrhli Cirkvi reformu, často založenú na humanite textová kritika z Nový zákon.[22] V októbri 1517 Luther publikoval 95 téz, Napadnutie pápežskej autority a kritika jej vnímanej korupcie, najmä pokiaľ ide o prípady predaja odpustky.[d] 95 diplomových prác viedlo k Reformácia, rozchod s rímskokatolíckou cirkvou, ktorá sa predtým v roku domáhala hegemónie západná Európa. Humanizmus a renesancia preto hrali priamu úlohu pri podnecovaní reformácie, ako aj pri mnohých ďalších súčasných náboženských debatách a konfliktoch.

Pápež Pavol III nastúpil na pápežský trón (1534–1549) po vrece Ríma v roku 1527, s neistotou prevládajúcou v katolíckej cirkvi po protestantskej reformácii. Mikuláš Koperník venovaný Deolutionibus orbium coelestium (O revolúciách nebeských sfér) Pavlovi III., Ktorý sa stal dedkom r Alessandro Farnese (kardinál), ktorý mal obrazy od Tizian, Michelangeloa Raphael, ako aj dôležitú zbierku kresieb a kto si objednal majstrovské dielo z Giulio Clovio, arguably the last major iluminovaný rukopis, Farnese Hours.

Self-awareness

By the 15th century, writers, artists, and architects in Italy were well aware of the transformations that were taking place and were using phrases such as modi antichi (in the antique manner) or alle romana et alla antica (in the manner of the Romans and the ancients) to describe their work. In the 1330s Petrarcha referred to pre-Christian times as antiqua (ancient) and to the Christian period as nova (new).[78] From Petrarch's Italian perspective, this new period (which included his own time) was an age of national eclipse.[78]Leonardo Bruni was the first to use tripartite periodizácia v jeho Dejiny florentského ľudu (1442).[79] Bruni's first two periods were based on those of Petrarch, but he added a third period because he believed that Italy was no longer in a state of decline. Flavio Biondo used a similar framework in Decades of History from the Deterioration of the Roman Empire (1439–1453).

Humanist historians argued that contemporary scholarship restored direct links to the classical period, thus bypassing the Medieval period, which they then named for the first time the "Middle Ages". The term first appears in Latin in 1469 as media tempestas (middle times).[80] Termín rinascita (rebirth) first appeared, however, in its broad sense in Giorgio Vasarije Životy umelcov, 1550, revised 1568.[81][82] Vasari divides the age into three phases: the first phase contains Cimabue, Giottoa Arnolfo di Cambio; the second phase contains Masaccio, Brunelleschia Donatello; the third centers on Leonardo da Vinci and culminates with Michelangelo. It was not just the growing awareness of classical antiquity that drove this development, according to Vasari, but also the growing desire to study and imitate nature.[83]

Šírenie

In the 15th century, the Renaissance spread rapidly from its birthplace in Florence to the rest of Italy and soon to the rest of Europe. Vynález tlačiarenský lis by German printer Johannes Gutenberg allowed the rapid transmission of these new ideas. As it spread, its ideas diversified and changed, being adapted to local culture. In the 20th century, scholars began to break the Renaissance into regional and national movements.

"What a piece of work is a man, how noble in reason, how infinite in faculties, in form and moving how express and admirable, in action how like an angel, in apprehension how like a god!" – from William Shakespeareje Hamlet.

Anglicko

In England, the sixteenth century marked the beginning of the Anglická renesancia with the work of writers William Shakespeare, Christopher Marlowe, Edmund Spenser, Sir Thomas More, Francis Bacon, Sir Philip Sidney, as well as great artists, architects (such as Inigo Jones who introduced Italianate architecture to England), and composers such as Thomas Tallis, John Tavernera William Byrd.

Francúzsko

Château de Chambord (1519–1547), one of the most famous examples of Renesančná architektúra

The word "Renaissance" is borrowed from the French language, where it means "re-birth". It was first used in the eighteenth century and was later popularized by French historik Jules Michelet (1798–1874) in his 1855 work, Histoire de France (History of France).[84][85]

In 1495 the Talianska renesancia arrived in France, imported by King Karol VIII after his invasion of Italy. A factor that promoted the spread of secularism was the inability of the Church to offer assistance against the Čierna smrť. Františka I. imported Italian art and artists, including Leonardo da Vinci, and built ornate palaces at great expense. Spisovatelia ako napr François Rabelais, Pierre de Ronsard, Joachim du Bellay a Michel de Montaigne, painters such as Jean Clouet, and musicians such as Jean Mouton also borrowed from the spirit of the Renaissance.

In 1533, a fourteen-year-old Caterina de 'Medici (1519–1589), born in Florence to Lorenzo de 'Medici, vojvoda z Urbina and Madeleine de la Tour d'Auvergne, married Henrich II. Z Francúzska, second son of King Francis I and Queen Claude. Though she became famous and infamous for her role in France's religious wars, she made a direct contribution in bringing arts, sciences and music (including the origins of balet) to the French court from her native Florence.

Nemecko

In the second half of the 15th century, the Renaissance spirit spread to Nemecko a Nížiny, where the development of the printing press (ca. 1450) and Renaissance artists such as Albrecht Dürer (1471–1528) predated the influence from Italy. In the early Protestant areas of the country humanizmus became closely linked to the turmoil of the Protestant Reformation, and the art and writing of the Nemecká renesancia frequently reflected this dispute.[86] Avšak Gotický štýl and medieval scholastic philosophy remained exclusively until the turn of the 16th century. Cisár Maximilián I. z Habsburg (ruling 1493–1519) was the first truly Renaissance monarch of the Svätá rímska ríša.

Maďarsko

After Italy, Hungary was the first European country where the Renaissance appeared.[87] The Renaissance style came directly from Italy during the Quattrocento to Hungary first in the Central European region, thanks to the development of early Hungarian-Italian relationships—not only in dynastic connections, but also in cultural, humanistic and commercial relations—growing in strength from the 14th century. The relationship between Hungarian and Italian Gothic styles was a second reason—exaggerated breakthrough of walls is avoided, preferring clean and light structures. Large-scale building schemes provided ample and long term work for the artists, for example, the building of the Friss (New) Castle in Buda, the castles of Visegrád, Tata and Várpalota. In Sigismund's court there were patrons such as Pipo Spano, a descendant of the Scolari family of Florence, who invited Manetto Ammanatini and Masolino da Pannicale to Hungary.[88]

The new Italian trend combined with existing national traditions to create a particular local Renaissance art. Acceptance of Renaissance art was furthered by the continuous arrival of humanist thought in the country. Many young Hungarians studying at Italian universities came closer to the Florentský humanist center, so a direct connection with Florence evolved. The growing number of Italian traders moving to Hungary, specially to Budín, helped this process. New thoughts were carried by the humanist prelates, among them Vitéz Jánosarcibiskup z Ostrihom, one of the founders of Hungarian humanism.[89] During the long reign of emperor Žigmund Luxemburský the Royal Castle of Buda became probably the largest Gotický palace of the late Stredovek. Kráľ Matyáš Korvín (r. 1458–1490) rebuilt the palace in early Renaissance style and further expanded it.[90][91]

After the marriage in 1476 of King Matthias to Beatrice z Neapola, Budín became one of the most important artistic centres of the Renaissance north of the Alpy.[92] The most important humanists living in Matthias' court were Antonio Bonfini and the famous Hungarian poet Janus Pannonius.[92] András Hess set up a printing press in Buda in 1472. Matthias Corvinus's library, the Bibliotheca Corviniana, was Europe's greatest collections of secular books: historical chronicles, philosophic and scientific works in the 15th century. His library was second only in size to the Vatikánska knižnica. (However, the Vatican Library mainly contained Bibles and religious materials.)[93] In 1489, Bartolomeo della Fonte of Florence wrote that Lorenzo de' Medici founded his own Greek-Latin library encouraged by the example of the Hungarian king. Corvinus's library is part of UNESCO World Heritage.[94]

Matthias started at least two major building projects.[95] The works in Buda and Visegrád began in about 1479.[96] Two new wings and a hanging garden were built at the royal castle of Buda, and the palace at Visegrád was rebuilt in Renaissance style.[96][97] Matthias appointed the Italian Chimenti Camicia and the Dalmatian Giovanni Dalmata to direct these projects. [96] Matthias commissioned the leading Italian artists of his age to embellish his palaces: for instance, the sculptor Benedetto da Majano a maliari Filipínsky Lippi a Andrea Mantegna worked for him.[98] A copy of Mantegna's portrait of Matthias survived.[99] Matthias also hired the Italian military engineer Aristotele Fioravanti to direct the rebuilding of the forts along the southern frontier.[100] He had new monasteries built in Neskorá gotika štýl pre Františkáni in Kolozsvár, Segedín and Hunyad, and for the Paulíny in Fejéregyháza.[101][102] In the spring of 1485, Leonardo da Vinci cestoval do Maďarsko on behalf of Sforza to meet king Matthias Corvinus, and was commissioned by him to paint a Madonna.[103]

Matthias enjoyed the company of Humanists and had lively discussions on various topics with them.[104] The fame of his magnanimity encouraged many scholars—mostly Italian—to settle in Buda.[105] Antonio Bonfini, Pietro Ranzano, Bartolomeo Fonzioa Francesco Bandini spent many years in Matthias's court.[106][104] This circle of educated men introduced the ideas of Novoplatonizmus do Maďarska.[107][108] Like all intellectuals of his age, Matthias was convinced that the movements and combinations of the stars and planets exercised influence on individuals' life and on the history of nations.[109] Galeotto Marzio described him as "king and astrologer", and Antonio Bonfini said Matthias "never did anything without consulting the stars".[110] Upon his request, the famous astronomers of the age, Johannes Regiomontanus a Marcin Bylica, set up an observatory in Buda and installed it with astrolabes a nebeské glóbusy.[111] Regiomontanus dedicated his book on navigation that was used by Krištof Kolumbus to Matthias.[105]

Other important figures of Hungarian Renaissance include Bálint Balassi (poet), Sebestyén Tinódi Lantos (poet), Bálint Bakfark (composer and lutenist), and Master MS (fresco painter).

Renaissance in the Low countries

Culture in the Netherlands at the end of the 15th century was influenced by the Italian Renaissance through trade via Bruggy, which made Flanders wealthy. Its nobles commissioned artists who became known across Europe.[112] In science, the anatóm Andreas Vesalius led the way; v kartografia, Gerardus Mercator's map assisted explorers and navigators. V umení Holandská a flámska renesančná maľba ranged from the strange work of Hieronymus Bosch[113] to the everyday life depictions of Pieter Brueghel starší.[112]

Severná Európa

The Renaissance in Northern Europe has been termed the "Northern Renaissance". While Renaissance ideas were moving north from Italy, there was a simultaneous southward spread of some areas of innovation, particularly in hudba.[114] The music of the 15th-century Burgundská škola defined the beginning of the Renaissance in music, and the polyphony z Netherlanders, as it moved with the musicians themselves into Italy, formed the core of the first true international style in hudba since the standardization of Gregorian Chant v 9. storočí.[114] The culmination of the Netherlandish school was in the music of the Italian skladateľ Palestrina. At the end of the 16th century Italy again became a center of musical innovation, with the development of the polychoral style of the Benátska škola, which spread northward into Germany around 1600.

The paintings of the Italian Renaissance differed from those of the Northern Renaissance. Italian Renaissance artists were among the first to paint secular scenes, breaking away from the purely religious art of medieval painters. Northern Renaissance artists initially remained focused on religious subjects, such as the contemporary religious upheaval portrayed by Albrecht Dürer. Later, the works of Pieter Bruegel influenced artists to paint scenes of daily life rather than religious or classical themes. It was also during the Northern Renaissance that Flámsky bratia Hubert a Jan van Eyck perfected the olejomaľba technique, which enabled artists to produce strong colors on a hard surface that could survive for centuries.[115] A feature of the Northern Renaissance was its use of the vernacular in place of Latin or Greek, which allowed greater freedom of expression. This movement had started in Italy with the decisive influence of Dante Alighieri on the development of vernacular languages; in fact the focus on writing in Italian has neglected a major source of Florentine ideas expressed in Latin.[116] The spread of the printing press technology boosted the Renaissance in Northern Europe as elsewhere, with Venice becoming a world center of printing.

Poľsko

Žigmundová kaplnka
Náhrobný kameň
A 16th-century Renaissance tombstone of Polish kings within the Žigmundová kaplnka v Krakov, Poľsko. The golden-domed chapel was designed by Bartolommeo Berrecci

An early Italian humanist who came to Poľsko in the mid-15th century was Filippo Buonaccorsi. Many Italian artists came to Poland with Bona Sforza of Milan, when she married King Žigmund I. Starý v roku 1518.[117] This was supported by temporarily strengthened monarchies in both areas, as well as by newly established universities.[118] The Polish Renaissance lasted from the late 15th to the late 16th century and was the Zlatý vek z Poľská kultúra. Vládne Jagiellon dynasty, Poľské kráľovstvo (from 1569 known as the Poľsko-litovské spoločenstvo) actively participated in the broad European Renaissance. The multi-national Polish state experienced a substantial period of cultural growth thanks in part to a century without major wars – aside from conflicts in the sparsely populated eastern and southern borderlands. The Reformácia sa pokojne rozšíril po celej krajine (čo viedlo k Poľskí bratia), while living conditions improved, cities grew, and exports of agricultural products enriched the population, especially the nobility (szlachta) who gained dominance in the new political system of Zlatá sloboda. The Polish Renaissance architecture has three periods of development.

The greatest monument of this style in the territory of the former Vojvodstvo Pomoranské vojvodstvo je Vojvodský hrad v Štetín.

Portugalsko

Although Italian Renaissance had a modest impact in Portuguese arts, Portugal was influential in broadening the European worldview,[119] stimulating humanist inquiry. Renaissance arrived through the influence of wealthy Italian and Flemish merchants who invested in the profitable commerce overseas. As the pioneer headquarters of Európsky prieskum, Lisabon flourished in the late 15th century, attracting experts who made several breakthroughs in mathematics, astronomy and naval technology, including Pedro Nunes, João de Castro, Abraham Zacuto a Martin Behaim. Kartografi Pedro Reinel, Lopo Homem, Estêvão Gomes a Diogo Ribeiro made crucial advances in mapping the world. Lekárnik Tomé Pires a lekárov Garcia de Orta a Cristóvão da Costa collected and published works on plants and medicines, soon translated by Flemish pioneer botanist Carolus Clusius.

São Pedro Papa, 1530–1535, by Grão Vasco Fernandes. A pinnacle piece from when the Portuguese Renaissance had considerable external influence.

In architecture, the huge profits of the obchod s korením financed a sumptuous composite style in the first decades of the 16th century, the Manueline, incorporating maritime elements.[120] The primary painters were Nuno Gonçalves, Gregório Lopes a Vasco Fernandes. In music, Pedro de Escobar a Duarte Lobo produced four songbooks, including the Cancioneiro de Elvas. In literature, Sá de Miranda introduced Italian forms of verse. Bernardim Ribeiro vyvinuté pastoral romance, plays by Gil Vicente fused it with popular culture, reporting the changing times, and Luís de Camões inscribed the Portuguese feats overseas in the epic poem Os Lusíadas. Cestovateľská literatúra especially flourished: João de Barros, Castanheda, António Galvão, Gašpar Correia, Duarte Barbosaa Fernão Mendes Pinto, among others, described new lands and were translated and spread with the new printing press.[119] After joining the Portuguese exploration of Brazil in 1500, Amerigo Vespucci vymyslel termín Nový svet,[121] in his letters to Lorenzo di Pierfrancesco de 'Medici.

The intense international exchange produced several cosmopolitan humanist scholars, including Francisco de Holanda, André de Resende a Damião de Góis, a friend of Erasmus who wrote with rare independence on the reign of King Manuel I.. Diogo a André de Gouveia made relevant teaching reforms via France. Foreign news and products in the Portuguese továreň v Antverpy attracted the interest of Thomas More[122] and Albrecht Dürer to the wider world.[123] There, profits and know-how helped nurture the Holandská renesancia a Zlatý vek, especially after the arrival of the wealthy cultured Jewish community expelled from Portugal.

Rusko

Bohorodičky a Dieťa, the late-17th-century Ruská ikona od Karp Zolotaryov, with notably realistic depiction of faces and clothing.

Renaissance trends from Italy and Central Europe influenced Russia in many ways. Their influence was rather limited, however, due to the large distances between Russia and the main European cultural centers and the strong adherence of Russians to their Orthodox traditions a Byzantine legacy.

Knieža Ivan III predstavený Renesančná architektúra do Rusko by inviting a number of architects from Taliansko, who brought new construction techniques and some Renaissance style elements with them, while in general following the traditional designs of Ruská architektúra. In 1475 the Bolognese architect Aristotele Fioravanti came to rebuild the Katedrála Nanebovzatia v Moskovský Kremeľ, which had been damaged in an earthquake. Fioravanti was given the 12th-century Vladimir Cathedral as a model, and he produced a design combining traditional Russian style with a Renaissance sense of spaciousness, proportion and symmetry.

In 1485 Ivan III commissioned the building of the royal residence, Palác Terem, within the Kremlin, with Aloisio da Milano as the architect of the first three floors. He and other Italian architects also contributed to the construction of the Múry Kremľa a veže. The small banquet hall of the Ruských cárov, nazvaný Palace of Facets because of its facetted upper story, is the work of two Italians, Marco Ruffo a Pietro Solario, and shows a more Italian style. In 1505, an Italian known in Russia as Aleviz Novyi or Aleviz Fryazin arrived in Moscow. He may have been the Venetian sculptor, Alevisio Lamberti da Montagne. He built twelve churches for Ivan III, including the Katedrála archanjela, a building remarkable for the successful blending of Russian tradition, Orthodox requirements and Renaissance style. It is believed that the Cathedral of the Metropolitan Peter v Vysokopetrovský kláštor, another work of Aleviz Novyi, later served as an inspiration for the so-called octagon-on-tetragon architectural form in the Moscow Baroque of the late 17th century.

Between the early 16th and the late 17th centuries, an original tradition of stone stanová strecha architecture developed in Russia. It was quite unique and different from the contemporary Renaissance architecture elsewhere in Europe, though some research terms the style 'Russian Gothic' and compares it with the European Gotická architektúra of the earlier period. The Italians, with their advanced technology, may have influenced the invention of the stone tented roof (the wooden tents were known in Russia and Europe long before). According to one hypothesis, an Italian architect called Petrok Maly may have been an author of the Ascension Church in Kolomenskoye, one of the earliest and most prominent tented roof churches.[124]

By the 17th century the influence of Renesančná maľba viedlo k Ruské ikony becoming slightly more realistic, while still following most of the old icon painting kánony, as seen in the works of Bogdan Saltanov, Simon Ushakov, Gury Nikitin, Karp Zolotaryov a ďalšie Russian artists of the era. Gradually the new type of secular portrait painting appeared, called parsúna (from "persona" – person), which was transitional style between abstract iconographics and real paintings.

In the mid 16th-century Russians adopted tlač from Central Europe, with Ivan Fjodorov being the first known Russian printer. In the 17th century printing became widespread, and woodcuts sa stal obzvlášť populárnym. That led to the development of a special form of ľudové umenie známy ako lubok printing, which persisted in Russia well into the 19th century.

A number of technologies from the European Renaissance period were adopted by Russia rather early and subsequently perfected to become a part of a strong domestic tradition. Mostly these were military technologies, such as delo casting adopted by at least the 15th century. The Cárske delo, Ktoré je world's largest bombard by caliber, is a masterpiece of Russian cannon making. It was cast in 1586 by Andrey Chokhov and is notable for its rich, decorative úľava. Another technology, that according to one hypothesis originally was brought from Europe by the Taliani, resulted in the development of vodka, the national beverage of Russia. As early as 1386 Genoese ambassadors brought the first aqua vitae ("water of life") to Moskva and presented it to Veľkovojvoda Dmitrij Donskoy. The Genoese likely developed this beverage with the help of the alchymisti z Provensálsko, who used an Arab-invented distillation apparatus premeniť hrozno musieť do alkoholu. A Moscovite monk called Izidor used this technology to produce the first original Russian vodka c. 1430.[125]

Španielsko

The Renaissance arrived in the Iberian peninsula through the Mediterranean possessions of the Aragonese Crown a mesto Valencia. Many early Spanish Renaissance writers come from the Aragónske kráľovstvo, počítajúc do toho Ausiàs March a Joanot Martorell. V Kastílske kráľovstvo, the early Renaissance was heavily influenced by the Italian humanism, starting with writers and poets such as the Marquis of Santillana, who introduced the new Italian poetry to Spain in the early 15th century. Iní spisovatelia, ako napr Jorge Manrique, Fernando de Rojas, Juan del Encina, Juan Boscán Almogáver a Garcilaso de la Vega, kept a close resemblance to the Italian canon. Miguel de Cervantesje majstrovské dielo Don Quijote is credited as the first Western novel. Renaissance humanism flourished in the early 16th century, with influential writers such as philosopher Juan Luis Vives, grammarian Antonio de Nebrija and natural historian Pedro de Mexía.

Later Spanish Renaissance tended towards religious themes and mysticism, with poets such as fray Luis de León, Terézia z Ávily a Jána z Kríža, and treated issues related to the exploration of the Nový svet, with chroniclers and writers such as Inca Garcilaso de la Vega a Bartolomé de las Casas, giving rise to a body of work, now known as Španielska renesančná literatúra. The late Renaissance in Spain produced artists such as El Greco and composers such as Tomás Luis de Victoria a Antonio de Cabezón.

Further countries

Historiografia

Koncepcia

Obal Životy umelcov od Giorgio Vasari

The Italian artist and critic Giorgio Vasari (1511–1574) first used the term rinascita vo svojej knihe Životy umelcov (published 1550). In the book Vasari attempted to define what he described as a break with the barbarities of Gotické umenie: the arts (he held) had fallen into decay with the collapse of the Rímska ríša a iba Toskánsky artists, beginning with Cimabue (1240–1301) and Giotto (1267–1337) began to reverse this decline in the arts. Vasari saw ancient art as central to the rebirth of Italian art.[126]

However, only in the 19th century did the French word renesancia achieve popularity in describing the self-conscious cultural movement based on revival of Roman models that began in the late 13th century. Francúzsky historik Jules Michelet (1798–1874) defined "The Renaissance" in his 1855 work Histoire de France as an entire historical period, whereas previously it had been used in a more limited sense.[20] For Michelet, the Renaissance was more a development in science than in art and culture. He asserted that it spanned the period from Kolumbus do Koperník do Galileo; that is, from the end of the 15th century to the middle of the 17th century.[84] Moreover, Michelet distinguished between what he called, "the bizarre and monstrous" quality of the Middle Ages and the demokratický values that he, as a vocal Republikán, chose to see in its character.[14] A French nationalist, Michelet also sought to claim the Renaissance as a French movement.[14]

The Švajčiarsky historik Jacob Burckhardt (1818–1897) in his Civilizácia renesancie v Taliansku (1860), by contrast, defined the Renaissance as the period between Giotto a Michelangelo in Italy, that is, the 14th to mid-16th centuries. He saw in the Renaissance the emergence of the modern spirit of individualita, which the Middle Ages had stifled.[127] Jeho kniha bola často čítaná a stala sa vplyvnou pri vývoji modernej interpretácie knihy Talianska renesancia.[128] Buckhardt však bol obvinený[kým?] stanovenia lineárneho Whiggish pohľad na históriu v nazeraní na renesanciu ako na vznik moderného sveta.[17]

V poslednej dobe niektorí historici oveľa menej túžia definovať renesanciu ako historický vek alebo dokonca ako súvislé kultúrne hnutie. Historik Randolph Starn z Kalifornská univerzita v Berkeley, uvedené v roku 1998:

Namiesto obdobia s definitívnymi počiatkami a koncami a konzistentným obsahom medzi nimi možno renesanciu chápať (a občas aj bola) vnímať ako pohyb postupov a myšlienok, na ktoré rôzne skupiny a identifikovateľné osoby rôzne reagovali v rôznych časoch a miestach. Išlo by v tomto zmysle o sieť rozmanitých, niekedy zbližujúcich sa, niekedy konfliktných kultúr, nie o jedinú, časovo ohraničenú kultúru.[17]

Debaty o pokroku

Diskutuje sa o tom, do akej miery renesancia zlepšila kultúru stredoveku. Michelet aj Burckhardt horlivo opisovali pokrok, ktorý sa dosiahol v renesancii smerom k moderná doba. Burckhardt prirovnal zmenu k závoju, ktorý bol odstránený z očí človeka, čo mu umožnilo jasne vidieť.[49]

V stredoveku ležali obe strany ľudského vedomia - tá, ktorá bola obrátená vo vnútri, ako tá, ktorá bola obrátená bez - ležali vo sne alebo boli napoly prebudení pod spoločným závojom. Závoj bol utkaný z viery, ilúzie a detinskej posadnutosti, prostredníctvom ktorej bol svet a história videný odeté v zvláštnych odtieňoch.[129]

— Jacob Burckhardt, Civilizácia renesancie v Taliansku

Na druhej strane, mnohí historici v súčasnosti poukazujú na to, že väčšina negatívnych sociálnych faktorov populárne spojených so stredovekým obdobím - napríklad chudoba, vojna, náboženské a politické prenasledovanie - sa v tejto dobe, ktorá zaznamenala vzostup Machiavellianska politika, Vojny náboženstva, skorumpovaní Borgia Pápežom a zosilnel hon na čarodejnice zo 16. storočia. Mnoho ľudí, ktorí žili počas renesancie, to nevnímali ako „Zlatý vek„predstavovali ho určití autori z 19. storočia, ale boli znepokojení týmito spoločenskými chorobami.[130] Je však príznačné, že umelci, spisovatelia a mecenáši zapojení do predmetných kultúrnych hnutí verili, že žijú v novej ére, ktorá bola čistým zlomom od stredoveku.[81] Niektoré Marxistickí historici radšej opíšem renesanciu z materiálneho hľadiska a zastávam názor, že zmeny v umení, literatúre a filozofii boli súčasťou všeobecného ekonomického trendu od feudalizmus smerom k kapitalizmus, čoho výsledkom je a meštiansky triedy s voľným časom venovať sa umeniu.[131]

Johan Huizinga (1872–1945) uznal existenciu renesancie, spochybnil však, či išlo o pozitívnu zmenu. Vo svojej knihe Jeseň stredoveku, tvrdil, že renesancia bola obdobím úpadku z Vrcholný stredovek, ničiť veľa toho dôležitého.[16] The Latinský jazyksa napríklad výrazne vyvinul z klasického obdobia a bol stále živým jazykom používaným v cirkvi i inde. Renesančná posadnutosť klasickou čistotou zastavila ďalší vývoj a latinčina sa vrátila do svojej klasickej podoby. Robert S. Lopez tvrdí, že to bolo obdobie hlbín Ekonomická recesia.[132] Medzitým George Sarton a Lynn Thorndike obaja tvrdili, že vedecký pokrok bol možno menej originálny, ako sa tradične predpokladalo.[133] Nakoniec Joan Kelly tvrdil, že renesancia viedla k väčšej rodovej dichotómii, čo zmenšilo agentúru, ktorú mali ženy počas stredoveku.[134]

Niektorí historici začali uvažovať o tomto slove Renesancia byť zbytočne zaťažený, z čoho vyplýva jednoznačne pozitívny prerod z údajne primitívnejšieho “Temné časy", stredovek. Väčšina historikov dnes radšej používa tento výraz"ranom novoveku„pre toto obdobie neutrálnejšie označenie, ktoré zdôrazňuje obdobie ako prechodné medzi stredovekom a modernou dobou.[135] Iní, napríklad Roger Osborne, začali považovať taliansku renesanciu za archív mýtov a ideálov západných dejín všeobecne a namiesto znovuzrodenia starodávnych myšlienok za obdobie veľkej inovácie.[136]

Ostatné renesancie

Termín Renesancia sa tiež používa na definovanie období mimo 15. a 16. storočia. Charles H. Haskins (1870–1937) napríklad vyrobil prípad pre a Renesancia 12. storočia.[137] Iní historici argumentujú a Karolínska renesancia v 8. a 9. storočí, Ottonovskej renesancie v 10. storočí a pre Timuridská renesancia zo 14. storočia. The Islamský zlatý vek sa tiež niekedy nazýva islamská renesancia.[138]

Ostatné obdobia kultúrneho znovuzrodenia sa tiež nazývajú „renesancie“, ako napr Bengálska renesancia, Tamilská renesancia, Renesancia Nepálu Bhasa, al-Nahda alebo Harlemská renesancia. Tento výraz možno použiť aj v kine. V animácii je disneyovská renesancia obdobím, ktoré prešlo rokmi 1989 až 1999, kedy sa štúdio vrátilo na úroveň kvality, aká tu nebola od ich Zlatého veku alebo animácie. The San Francisco Renaissance bolo živým obdobím prieskumnej poézie a beletrie to mesto v polovici 20. storočia.

Pozri tiež

Referencie

Vysvetlivky

 1. ^ Francúzština:[ʁənɛsɑ̃s] (O tomto zvukupočúvať), čo znamená „znovuzrodenie“, z renaître „narodiť sa znova“; Taliansky: Rinascimento [rinaʃʃiˈmento], od rinascere, s rovnakými významami.[3]
 2. ^ Myslí sa to Leonardo da Vinci môže namaľovať kosoštvorec.[62]
 3. ^ Jozef Ben-David napísal:

  K rýchlemu zhromažďovaniu poznatkov, ktoré charakterizovali vývoj vedy od 17. storočia, nikdy predtým nedošlo. Nový druh vedeckej činnosti sa objavil iba v niekoľkých krajinách západnej Európy a obmedzil sa na túto malú oblasť asi dvesto rokov. (Od 19. storočia sa vedecké poznatky prispôsobujú zvyšku sveta).

 4. ^ Niekedy sa predpokladá, že Cirkev ako inštitúcia vtedy formálne predávala odpustky. Toto však nebola prax. Dary boli často prijímané, ale boli poskytované iba osobami, ktoré boli odsúdené.

Citácie

 1. ^ Hertzel, David (2009). Pracovný zošit zo svetových dejín: Staroveký svet do súčasnosti. p. 106.
 2. ^ Wells, John (3. apríla 2008). Slovník výslovnosti Longman (3. vyd.). Pearson Longman. ISBN 978-1-4058-8118-0.
 3. ^ „Online slovník etymológie:“ Renesancia"". Etymonline.com. Získané 31. júla 2009.
 4. ^ Monfasani, John (2016). Renesančný humanizmus, od stredoveku po modernú dobu. Taylor a Francis. ISBN 978-1-351-90439-1.
 5. ^ Boia, Lucian (2004). Forever Young: Kultúrna história dlhovekosti. Reaktion Books. ISBN 978-1-86189-154-9.
 6. ^ BBC Science and Nature, Leonardo da Vinci Získané 12. mája 2007
 7. ^ História BBC, Michelangelo Získané 12. mája 2007
 8. ^ Burke, P., Európska renesancia: centrum a periférie 1998
 9. ^ a b Strathern, Paul Medici: Krstní otcovia renesancie (2003)
 10. ^ Peter Barenboim, Sergej Šijan, Michelangelo: Záhady kaplnky Medici, SLOVO, Moskva, 2006. ISBN 5-85050-825-2
 11. ^ a b Encyklopédia Britannica, „Renaissance“, 2008, O.Ed.
 12. ^ Harris, Michael H. Dejiny knižníc v západnom svete, Scarecrow Press Incorporate, 1999, ISBN 0-8108-3724-2
 13. ^ Norwich, John Julius, Krátka história Byzancie, 1997, Knopf, ISBN 0-679-45088-2
 14. ^ a b c d Brotton, J., Renesancia: Veľmi krátky úvod, OUP, 2006 ISBN 0-19-280163-5.
 15. ^ Panofsky, Renesancia a renesancia v západnom umení 1969: 38; Panofského kapitola „Renesancia - sebadefinícia alebo sebaklam?“ výstižne predstavuje historiografickú debatu s bohatými poznámkami pod čiarou k literatúre.
 16. ^ a b Huizanga, Johan, Ubúdanie stredoveku (1919, prekl. 1924)
 17. ^ a b c Starn, Randolph (1998). „Renesančný Redux“. The American Historical Review. 103 (1): 122–124. doi:10.2307/2650779. JSTOR 2650779.
 18. ^ Panofsky 1969: 6.
 19. ^ The Oxfordský anglický slovník uvádza W Dyce a C H Wilson’s List lordovi Meadowbankovi (1837): „Štýl, ktorý sa vyznačuje hrubou podobnosťou s elegantnejším a kultivovanejším charakterom umenia renesancie v Taliansku.“ A nasledujúci rok v Stavebný inžinier a architektov vestník: "Nie, že by sme považovali štýl renesancie za čistý alebo dobrý ako taký." Pozri Oxfordský anglický slovník, „Renaissance“
 20. ^ a b Murray, P. a Murray, L. (1963) Umenie renesancie. Londýn: Thames & Hudson (Svet umenia), s. 9. ISBN 978-0-500-20008-7. „... v roku 1855 nájdeme po prvýkrát slovo„ Renaissance “, ktoré francúzsky historik Michelet použil ako prívlastok na označenie celého obdobia dejín a ktoré sa neobmedzuje iba na prerod latinských písmen, ani na klasicky inšpirované slovo. štýl v umení. “
 21. ^ Perry, M. Humanitné vedy v západnej tradícii, Ch. 13
 22. ^ a b c d Open University, Pohľad na renesanciu: Náboženské súvislosti v renesancii (Získané 10. mája 2007)
 23. ^ Open University, Pohľad na renesanciu: Mestské hospodárstvo a vláda (Získané 15. mája 2007)
 24. ^ Stark, Rodney, Víťazstvo rozumu„Random House, NY: 2005
 25. ^ Walker, Paul Robert, Spor, ktorý vyvolal renesanciu: Ako Brunelleschi a Ghiberti zmenili svet umenia (New York, Perennial-Harper Collins, 2003)
 26. ^ Severy, Merle; Thomas B Allen; Ross Bennett; Jules B Billard; Russell Bourne; Edward Lanoutte; David F Robinson; Verla Lee Smith (1970). Renesancia - tvorca moderného človeka. National Geographic Society. ISBN 978-0-87044-091-5.
 27. ^ Brotton, Jerry (2002). Renesančný bazár. Oxford University Press. s. 21–22.
 28. ^ Informácie o tomto staršom, veľmi odlišnom prístupe k odlišnému súboru starodávnych textov (skôr vedeckých ako kultúrnych) nájdete v Latinské preklady 12. storočiaa Islamské príspevky do stredovekej Európy.
 29. ^ Reynolds a Wilson, s. 113–123.
 30. ^ Reynolds a Wilson, s. 123, 130–137.
 31. ^ Znalec, Zväzok 219, s. 128.
 32. ^ Európa v druhom tisícročí: dosiahla sa hegemónia?, s. 58
 33. ^ Harris, Michael H. Dejiny knižníc v západnom svete, Scarecrow Press, 1999, ISBN 0-8108-3724-2.
 34. ^ Západná civilizácia: myšlienky, politika a spoločnosť, Marvin Perry, Myrna Chase, Margaret C. Jacob, James R. Jacob, 2008, s. 261–262.
 35. ^ Reynolds a Wilson, s. 119, 131.
 36. ^ Kirshner, Julius, Rodina a manželstvo: sociálno-právny pohľad, Taliansko v období renesancie: 1300–1550, vyd. John M. Najemy (Oxford University Press, 2004) s. 89 (Získané 10. mája 2007)
 37. ^ Burckhardt, Jacob, Oživenie staroveku, Civilizácia renesancie v Taliansku Archivované 7. apríla 2007, na Wayback Machine (preklad S.G.C. Middlemore, 1878)
 38. ^ a b Skinner, Quentin, Základy moderného politického myslenia, zv. I: Renesancia; ročník II: Vek reformácie, Cambridge University Press, s. 69
 39. ^ Stark, Rodney, Víťazstvo rozumu, New York, Random House, 2005
 40. ^ Martin, J. a Romano, D., Benátky prehodnotené, Baltimore, Johns Hopkins University, 2000
 41. ^ a b Burckhardt, Jacob, Republiky: Benátky a Florencia, Civilizácia renesancie v Taliansku Archivované 7. apríla 2007, na Wayback Machine, preložil S.G.C. Middlemore, 1878.
 42. ^ Barbara Tuchman (1978) Vzdialené zrkadlo, Knopf ISBN 0-394-40026-7.
 43. ^ Koniec stredoveku Európy: Čierna smrť Archivované 9. marca 2013, na Wayback Machine Web univerzity v Calgary. (Získané 5. apríla 2007)
 44. ^ Netzley, Patricia D. Život počas renesancie. San Diego: Lucent Books, Inc., 1998.
 45. ^ Hause, S. & Maltby, W. (2001). Dejiny európskej spoločnosti. Základy západnej civilizácie (Zv. 2, s. 217). Belmont, Kalifornia: Thomson Learning, Inc.
 46. ^ „Renaissance And Reformation France“ Mack P. Holt s. 30, 39, 69, 166
 47. ^ Hatty, Suzanne E .; Hatty, James (1999). Poruchové telo: epidemická choroba a kultúrna transformácia. SUNY Stlačte. p. 89. ISBN 9780791443651.
 48. ^ Guido Carocci, I. dintorni di Firenze, zv. II, Galletti e Cocci, Firenze, 1907, s. 336–337
 49. ^ a b Burckhardt, Jacob, Rozvoj jednotlivca, Civilizácia renesancie v Taliansku Archivované 3. októbra 2008, na Wayback Machine, preložil S.G.C. Prostredník, 1878.
 50. ^ Stephens, J., Individualizmus a kult tvorivej osobnosti, Talianska renesancia, New York, 1990 s. 121.
 51. ^ Burke, P., „Šírenie talianskeho humanizmu“, in Dopad humanizmu na západnú Európu, vyd. A. Goodman a A. MacKay, Londýn, 1990, s. 2.
 52. ^ Ako tvrdí Gianozzo Manetti v O dôstojnosti a výnimočnosti človeka(citovaný v Clare, J., Talianska renesancia.
 53. ^ Reč o dôstojnosti človeka (1486) wsu.edu Archivované 4. januára 2011, na Wayback Machine
 54. ^ Hause, S. & Maltby, W. (2001). Dejiny európskej spoločnosti. Základy západnej civilizácie (Zv. 2, s. 245–246). Belmont, Kalifornia: Thomson Learning, Inc.
 55. ^ Clare, John D. & Millen, Alan, Talianska renesancia, London, 1994, s. 14.
 56. ^ Stork, David G. Optika a realizmus v renesančnom umení Archivované 14.06.2007, na Wayback Machine (Získané 10. mája 2007)
 57. ^ Vasari, Giorgio, Životy umelcov, preložil George Bull, Penguin Classics, 1965, ISBN 0-14-044164-6.
 58. ^ Peter Brueghel Životopis, Web Gallery of Art (Citované 10. mája 2007).
 59. ^ Hooker, Richard, Architektúra a verejný priestor Archivované 22.5.2007, na Wayback Machine (Získané 10. mája 2007)
 60. ^ Saalman, Howard (1993). Filippo Brunelleschi: Budovy. Zwemmer. ISBN 978-0-271-01067-0.
 61. ^ Hause, S. & Maltby, W. (2001). Dejiny európskej spoločnosti. Základy západnej civilizácie (Zv. 2, s. 250–251). Belmont, Kalifornia: Thomson Learning, Inc.
 62. ^ MacKinnon, Nick (1993). „Portrét Fra Luca Pacioliho“. Matematický vestník. 77 (479): 143. doi:10.2307/3619717. JSTOR 3619717.
 63. ^ Diwan, Jaswith. Účtovné koncepcie a teórie. Londýn: Morre. s. 1–2. id # 94452.
 64. ^ Capra, Fritjof, Veda o Leonardovi; Vo vnútri mysle Veľkého génia renesancie, New York, Doubleday, 2007. Vyčerpávajúca štúdia Fritjofa Capru z roku 2007 ukazuje, že Leonardo bol oveľa väčší vedec, ako sa doteraz myslelo, nielen vynálezca. Leonardo bol inovatívny vo vedeckej teórii a pri uskutočňovaní skutočnej vedeckej praxe. Pri podrobnom hodnotení Capry mnohých prežívajúcich rukopisov bola Leonardova veda v súlade s holistickými nemechanistickými a neredukčnými prístupmi k vede, ktoré sa dnes stávajú populárnymi.
 65. ^ Kolumbus a Vesalius - doba objaviteľov. JAMA. 2015;313(3):312. doi:10.1001 / jama.2014.11534
 66. ^ Allen Debus, Človek a príroda v renesancii (Cambridge: Cambridge University Press, 1978).
 67. ^ Butterfield, Herbert, Počiatky modernej vedy, 1300–1800, s. viii
 68. ^ Shapin, Steven. Vedecká revolúcia, Chicago: University of Chicago Press, 1996, s. 1.
 69. ^ "Vedecká revolúcia" v Encarta. 2007. [1]
 70. ^ a b Brotton, J., „Veda a filozofia“, Renesancia: Veľmi krátky úvod Oxford University Press, 2006 ISBN 0-19-280163-5.
 71. ^ Van Doren, Charles (1991) Dejiny poznania Ballantine, New York, s. 211–212, ISBN 0-345-37316-2
 72. ^ Burke, Peter (2000) Sociálna história poznania: od Gutenberga po Diderota Polity Press, Cambridge, Massachusetts, p. 40, ISBN 0-7456-2484-7
 73. ^ Hunt, Shelby D. (2003). Kontroverzie v teórii marketingu: z dôvodu rozumu, realizmu, pravdy a objektivity. M.E. Sharpe. p. 18. ISBN 978-0-7656-0932-8.
 74. ^ Woodward, David (2007). Dejiny kartografie, tretí diel: Kartografia v európskej renesancii. Chicago a Londýn: University of Chicago Press. ISBN 978-0-226-90733-8.
 75. ^ Cameron-Ash, M. (2018). Ležiace za admirality: Plavba kapitána Cooka na cestu. Sydney: Rosenberg. s. 19–20. ISBN 978-0-6480439-6-6.
 76. ^ Katolícka encyklopédia, Západná schizma (Získané 10. mája 2007)
 77. ^ Katolícka encyklopédia, Alexander VI (Získané 10. mája 2007)
 78. ^ a b Mommsen, Theodore E. (1942). „Petrarchova koncepcia„ temných vekov “'". Zrkadlo. 17 (2): 226–242. doi:10.2307/2856364. JSTOR 2856364.
 79. ^ Leonardo Bruni, James Hankins, Dejiny florentského ľudu, Zväzok 1, Knihy 1–4 (2001), s. xvii.
 80. ^ Albrow, Martin, Globálny vek: štát a spoločnosť mimo moderny (1997), Stanford University Press, p. 205 ISBN 0-8047-2870-4.
 81. ^ a b Panofsky, Erwin. Renesancia a renesancia v západnom umení, New York: Harper a Row, 1960.
 82. ^ Sprievodca otvorenou univerzitou po renesancii, Definovanie renesancie Archivované 21. júla 2009, na Wayback Machine (Získané 10. mája 2007)
 83. ^ Sohm, Philip. Štýl v teórii umenia raného novoveku v Taliansku (Cambridge: Cambridge University Press, 2001) ISBN 0-521-78069-1.
 84. ^ a b Michelet, Jules. Dejiny Francúzska, trans. G.H. Smith (New York: D. Appleton, 1847)
 85. ^ Vincent Cronin (30. júna 2011). Florentská renesancia. Random House. ISBN 978-1-4464-6654-4.
 86. ^ Strauss, Gerald (1965). „Náboženská renesancia nemeckých humanistov“. Anglický historický prehľad. 80 (314): 156–157. doi:10.1093 / ehr / LXXX.CCCXIV.156. JSTOR 560776.
 87. ^ Louis A. Waldman; Péter Farbaky; Louis Alexander Waldman (2011). Taliansko a Maďarsko: Humanizmus a umenie v rannej renesancii. Villa I Tatti. ISBN 978-0-674-06346-4.
 88. ^ Názov: Maďarsko (4. vydanie) Autori: Zoltán Halász / András Balla (foto) / Zsuzsa Béres (preklad) Vydala Corvina, v roku 1998 ISBN 963-13-4129-1, 963-13-4727-3
 89. ^ „vplyvy florentskej renesancie v maďarsku“. Fondazione-delbianco.org. Získané 31. júla 2009.
 90. ^ Sekcia histórie: Miklós Horler: Budapest műemlékei I, Bp: 1955, s. 259–307
 91. ^ Povojnová rekonštrukcia: László Gerő: A helyreállított budai vár, Bp, 1980, s. 11–60.
 92. ^ a b Czigány, Lóránt, Dejiny maďarskej literatúry, "Renesancia v Maďarsku“(Získané 10. mája 2007)
 93. ^ Marcus Tanner, Kráľ havranov: Matyáš Korvín a osud jeho stratenej knižnice (New Haven: Yale U.P., 2008)
 94. ^ Dokumentárne dedičstvo týkajúce sa Maďarska a odporúčané na zápis do medzinárodného registra Pamäť sveta. portál.unesco.org
 95. ^ E. Kovács 1990, s. 177, 180–181.
 96. ^ a b c Engel 2001, s. 319.
 97. ^ E. Kovács 1990, s. 180–181.
 98. ^ Kubinyi 2008, s. 171–172.
 99. ^ Kubinyi 2008, s. 172.
 100. ^ E. Kovács 1990, s. 181.
 101. ^ Klaniczay 1992, s. 168.
 102. ^ Kubinyi 2008, s. 183.
 103. ^ Franz-Joachim Verspohl [de], Michelangelo Buonarroti und Leonardo Da Vinci: Republikanischer Alltag und Künstlerkonkurrenz vo Florencii zwischen 1501 a 1505 (Wallstein Verlag, 2007), s. 151.
 104. ^ a b Klaniczay 1992, s. 166.
 105. ^ a b Cartledge 2011, s. 67.
 106. ^ E. Kovács 1990, s. 185.
 107. ^ Klaniczay 1992, s. 167.
 108. ^ Engel 2001, s. 321.
 109. ^ Hendrix 2013, s. 59.
 110. ^ Hendrix 2013, s. 63, 65.
 111. ^ Tanner 2009, s. 99.
 112. ^ a b Heughebaert, H .; Defoort, A .; Van Der Donck, R. (1998). Artistieke proti. Wommelgem, Belgicko: Den Gulden Engel bvba. ISBN 978-90-5035-222-2.
 113. ^ Janson, H.W .; Janson, Anthony F. (1997). Dejiny umenia (5. vydanie, rev.). New York: Harry N. Abrams, Inc. ISBN 978-0-8109-3442-9.
 114. ^ a b Láng, Paul Henry (1939). „Takzvané holandské školy“. Muzikál Quarterly. 25 (1): 48–59. doi:10,1093 / mq / xxv.1,48. JSTOR 738699.
 115. ^ Maľba v oleji na nížinách a jej šírenie do južnej Európy, Metropolitné múzeum umenia webovú stránku. (Získané 5. apríla 2007)
 116. ^ Celenza, Christopher (2004), Stratená talianska renesancia: Humanisti, historici a odkaz latinčiny. Baltimore, Johns Hopkins University Press
 117. ^ Bona Sforza (1494–1557). poland.gov.pl (Získané 4. apríla 2007)
 118. ^ Napríklad opätovné založenie Archivované 20. novembra 2002, na Wayback Machine z Jagelonská univerzita v roku 1364.
 119. ^ a b University, Brown, Knižnica Johna Cartera Browna. „Zámorské cesty v Portugalsku a európski čitatelia“. Portugalsko a renesančná Európa. Výstavy JCB. Získané 19. júla 2011.
 120. ^ Bergin, Speake, Jennifer a Thomas G. (2004). Encyklopédia renesancie a reformácie. Vydavateľstvo Infobase. ISBN 978-0-8160-5451-0.
 121. ^ Bergin, Speake, Jennifer a Thomas G. (2004). Encyklopédia renesancie a reformácie. Vydavateľstvo Infobase. p. 490. ISBN 978-0-8160-5451-0.
 122. ^ Bietenholz, Peter G .; Deutscher, Thomas Brian (2003). Erazmovi súčasníci: životopisný register renesancie a reformácie, zväzky 1–3. University of Toronto Press. p. 22. ISBN 978-0-8020-8577-1.
 123. ^ Lach, Donald Frederick (1994). Ázia pri vytváraní Európy: storočie zázrakov. Literárne umenie. Vedecké disciplíny (University of Chicago Press, 1994 ed.). ISBN 978-0-226-46733-7. Získané 15. júla 2011.
 124. ^ Prvý kamenný kostol so stanovou strechou a počiatky architektúry stanovenej strechy od Sergej Zagraevskij na RusArch.ru (v ruštine)
 125. ^ Pokhlebkin V.V. / Похлёбкин В.В. (2007). História vodky / История водки. Moskva: Tsentrpoligraph / Центрполиграф. p. 272. ISBN 978-5-9524-1895-0.
 126. ^ „Definovanie renesancie, otvorená univerzita“. Open.ac.uk. Získané 31. júla 2009.
 127. ^ Burckhardt, Jacob. Civilizácia renesancie v Taliansku Archivované 21. septembra 2008, na Wayback Machine (preklad. S.G.C. Middlemore, Londýn, 1878)
 128. ^ Gay, Peter, Štýl v histórii, New York: Základné knihy, 1974.
 129. ^ Burckhardt, Jacob. „Civilizácia renesancie v Taliansku“. Archivované od pôvodné 3. októbra 2008. Získané 31. augusta 2008.
 130. ^ SavonarolaPopularita je ukážkovým príkladom prejavu týchto obáv. Medzi ďalšie príklady patrí Filipa II Španielskehocenzúru florentských obrazov, ktorú poznamenal Edward L. Goldberg, „Španielske hodnoty a toskánska maľba“, Renaissance Quarterly (1998), s. 914
 131. ^ Renesančné fórum o Hull University, Jeseň 1997 (načítané 10. mája 2007)
 132. ^ Lopez, Robert S. & Miskimin, Harry A. (1962). „Hospodárska depresia renesancie“. Prehľad hospodárskej histórie. 14 (3): 408–426. doi:10.1111 / j.1468-0289.1962.tb00059.x. JSTOR 2591885.
 133. ^ Thorndike, Lynn; Johnson, F. R.; Kristeller, P. O .; Lockwood, D.P .; Thorndike, L. (1943). „Niekoľko poznámok k otázke originality renesancie“. Journal of the History of Ideas. 4 (1): 49–74. doi:10.2307/2707236. JSTOR 2707236.
 134. ^ Kelly-Gadol, Joan. „Mali ženy renesanciu? Zviditeľnenie: Ženy v európskych dejinách. Redigovali Renate Bridenthal a Claudia Koonz. Boston: Houghton Mifflin, 1977.
 135. ^ Stephen Greenblatt Renesančný samomód: od viac k Shakespearovi, University of Chicago Press, 1980.
 136. ^ Osborne, Roger (1. novembra 2006). Civilizácia: nové dejiny západného sveta. Knihy Pegasus. pp.180–. ISBN 978-1-933648-19-4. Získané 10. decembra 2011.
 137. ^ Haskins, Charles Homer, Renesancia dvanásteho storočia, Cambridge: Harvard University Press, 1927 ISBN 0-674-76075-1.
 138. ^ Hubert, Jean, L'Empire carolingien (Angličtina: Karolínska renesancia, preložil James Emmons, New York: G. Braziller, 1970).

Všeobecné zdroje

Ďalšie čítanie

Historiografia

 • Bouwsma, William J. „Renesancia a dráma západných dejín“. Americká historická revue (1979): 1–15. v JSTOR
 • Caferro, William. Spochybnenie renesancie (2010); výňatok a textové vyhľadávanie
 • Ferguson, Wallace K. „Interpretácia renesancie: návrhy na syntézu“. Journal of the History of Ideas (1951): 483 - 495. online v JSTOR
 • Ferguson, Wallace K. „Posledné trendy v ekonomickej historiografii renesancie“. Štúdie v renesancii (1960): 7–26.
 • Ferguson, Wallace Klippert. Renesancia v historickom myslení (AMS Press, 1981)
 • Grendler, Paul F. „Budúcnosť štúdií šestnásteho storočia: Štipendium renesancie a reformácie v nasledujúcich štyridsiatich rokoch,“ Časopis šestnásteho storočia Jar 2009, roč. 40 Číslo 1, s. 182+
 • Murray, Stuart A.P. Knižnica: Ilustrovaná história. American Library Association, Chicago, 2012.
 • Ruggiero, Guido, vyd. Spoločník do svetov renesancie. (2002). 561 strán
 • Starn, Randolph. „Postmoderná renesancia?“ Renaissance Quarterly 2007 60(1): 1–24 v Project MUSE
 • Summit, Jennifer. „Renesančný humanizmus a budúcnosť humanitných vied“. Kompas literatúry (2012) 9 # 10, s.: 665–678.
 • Trivellato, Francesca. „Renesančné Taliansko a moslimské Stredozemie v nedávnej historickej práci“, Časopis moderných dejín (Marec 2010), 82 # 1, s.: 127–155.
 • Woolfson, Jonathan, vyd. Palgrave napreduje v renesančnej historiografii (Palgrave Macmillan, 2005)

Primárne zdroje

 • Bartlett, Kenneth, vyd. Civilizácia talianskej renesancie: Zdrojová kniha (2. vydanie, 2011)
 • Ross, James Bruce a Mary M. McLaughlin, vyd. Prenosná renesančná čítačka (1977); výňatok a textové vyhľadávanie

vonkajšie odkazy

Interaktívne zdroje

Prednášky a galérie

Pin
Send
Share
Send