Spoločnosť Ježišova - Society of Jesus

Z Wikipédie, Voľnej Encyklopédie

Pin
Send
Share
Send

Spoločnosť Ježišova
Ihs-logo.svg
Oficiálne Kristogram
SkratkaS.J.
Tvorenie27. september 1540; Pred 480 rokmi (1540-09-27)
ZakladateliaIgnáca z Loyoly
Františka Xaverského
Peter Faber
Alfonso Salmeron
Diego Laínez
Nicholas Bobadilla
Simão Rodrigues
Založené naParíž, Francúzsko
úradne v Rím
TypObjednávka klerici pravidelní z pontifikálne právo (pre mužov)
ÚstredieGenerálna kúria
Borgo S. Spirito 4, C.P. 6139, 00195 Roma-Prati, Taliansko
Súradnice41 ° 54'4,9 ″ s 12 ° 27'38,2 ″ vd / 41,901361 ° N 12,460611 ° E / 41.901361; 12.460611Súradnice: 41 ° 54'4,9 ″ s 12 ° 27'38,2 ″ vd / 41,901361 ° N 12,460611 ° E / 41.901361; 12.460611
Členovia
16,378[1]
Arturo Sosa
Patrón svätý
Blahoslavená Panna Mária (pod názvom Madonna Della Strada)
Webová stránkawww. kombinézu. globálne Upravte to na Wikidata

The Spoločnosť Ježišova (SJ; Latinsky: Societas Iesu) je a rehoľný rád z katolícky kostol so sídlom v Rím. Založil ju Ignáca z Loyoly a šesť spoločníkov so súhlasom Pápež Pavol III v roku 1540. Členovia sú tzv Jezuiti (/ˈɛzjuɪt/; Latinsky: Iesuitæ).[2] Spoločnosť je zapojená do evanjelizácia a apoštolská služba v 112 národoch. Jezuiti pracujú vo vzdelávaní, výskuma kultúrne vyžitie. Jezuiti tiež ustupujú, slúžia v nemocniciach a farnostiach, sponzorujú priame sociálne služby a propagujú ekumenický dialóg.

Spoločnosť Ježišova je zasvätený pod patronát z Madonna Della Strada, názov Blahoslavená Panna Mária, a vedie ju a Generálny predstavený.[3][4] Sídlo spoločnosti, jej Generálna kúria, je v Ríme.[5] Historická kúria Ignáca je dnes súčasťou Collegio del Gesù pripojený k Kostol Gesùjezuita matka cirkev.

Spoločnosť Ježišova ako zbor mala určité militaristické tendencie. Bolo to tak preto, že svätý Ignác, ktorý bol jeho vedúcim zakladateľom, bol šľachtic, ktorý mal vojenské zázemie. Príkladom týchto vojenských tendencií je, že sa od členov spoločnosti očakávalo, že budú prijímať príkazy kamkoľvek na svete, kde sa od nich môže vyžadovať život v extrémnych podmienkach. V súlade s tým úvodné riadky zakladajúcej listiny deklarovali, že spoločnosť bola založená pre „každého, kto si želá slúžiť ako Boží vojak[a] usilovať sa najmä o obranu a šírenie viery a o pokrok duší v kresťanskom živote a náuke “.[7] Jezuiti sa tak niekedy hovorovo nazývajú „Božími vojakmi“,[8] "Boží mariňáci",[9] alebo „Spoločnosť“, ktorá sa vyvinula z odkazov na Ignácovu históriu vojaka a záväzok spoločnosti prijímať rozkazy kdekoľvek a znášať akékoľvek podmienky.[10] Spoločnosť sa zúčastnila na Protireformácia a neskôr pri implementácii Druhý vatikánsky koncil.

História

Nadácia

Svätý Ignác z Loyoly, a Navarra šľachtic z Pyreneje oblasť severného Španielska, založil spoločnosť po rozpoznaní jeho duchovného povolania pri zotavovaní sa z rany utrpenej v Bitka pri Pamplone. Zložil Duchovné cvičenia pomôcť iným nasledovať učenie o Ježiš Kristus. V roku 1534 Ignác a ďalších šesť mladých mužov vrátane Františka Xaverského a Peter Faber, zhromaždil a zložil sľuby z chudoba, cudnosť a neskôr poslušnosť, vrátane zvláštneho sľubu poslušnosti pápežovi vo veciach misijného smerovania a poverenia. Ignácov plán organizácie rádu schválil Pápež Pavol III v roku 1540 o a býk obsahujúci „vzorec inštitútu“.

15. augusta 1534, Ignáca z Loyoly (nar. Íñigo López de Loyola), a Španiel z Baskičtina Mesto Loyolaa šesť ďalších väčšinou z Kastílsky pôvodu, všetci študenti na Parížska univerzita,[11] stretol sa v Montmartre mimo Paríža, v krypte pod kostolom v Svätý Denis, teraz Svätý Pierre de Montmartre, vysloviť rehoľné sľuby chudoby, čistoty a poslušnosti.[12] Ignácovými šiestimi spoločníkmi boli: Francisco Xavier od Navarra (moderné Španielsko), Alfonso Salmeron, Diego Laínez, Nicolás Bobadilla od Kastília (moderné Španielsko), Peter Faber od Savoya Simão Rodrigues od Portugalsko.[13] Stretnutie si pripomenuli v Martyrium zo Saint Denis, Montmartre. Volali sa Compañía de Jesús, a tiež Amigos en El Señor alebo „Priatelia v Pánovi“, pretože cítili, „že ich Kristus dal dohromady“. Názov „spoločnosť“ mal ozveny armády (odráža pravdepodobne Ignácovo pozadie kapitána v Španielsku) armády), ako aj učeníctva (Ježišových „spoločníkov“). Španielska „spoločnosť“ by bola preložená do latinčiny ako societas ako v socius, spoločník alebo súdruh. Z toho vznikla „Spoločnosť Ježišova“ (SJ), podľa ktorej by boli známi v širšom zmysle.[14]

Náboženské rády založené v stredoveku boli pomenované podľa konkrétnych mužov: Františka z Assisi (Františkáni), Domingo de Guzmán, neskôr vyhlásený za svätého Dominika (dominikáni); a Augustín z Hrocha (Augustiniáni). Ignác z Loyoly a jeho nasledovníci si privlastnili Ježišovo meno pre svoj nový rád, čo vyvolalo nevôľu ďalších rádov, ktoré ho považovali za trúfalé. Nevôľu zaznamenal jezuita José de Acosta rozhovoru s arcibiskupom zo Santo Dominga.[15] Slovami jedného historika: "Používanie mena Ježiš bolo veľkým pohoršením. Na kontinente aj v Anglicku bolo odsúdené ako rúhanie; petície boli zasielané kráľom a občianskym a cirkevným tribunálom, aby sa toto meno zmenilo; ba dokonca Pápež Sixtus V. podpísal Brief, aby s tým skoncoval. “Ale z opozície neprišlo nič; už existovali zhromaždenia pomenované podľa Trojice a ako„ Božie dcéry “.[16]

V roku 1537 cestovali siedmi do Talianska, aby získali pápežský súhlas so svojimi listinami objednať. Pápež Pavol III udelil im pochvalu a umožnil im vysvätenie za kňazov. Tieto počiatočné kroky viedli k oficiálnemu založeniu v roku 1540.

Boli vysvätení v r Benátky podľa biskupa z Arbe (24. júna). Venovali sa kazateľskej a charitatívnej práci v Taliansko. The Talianska vojna 1535-1538 obnovená medzi Karol V., cisár svätej rímskej ríše, Benátky, pápež a Osmanská ríša, poskytli akúkoľvek cestu do Jeruzalem nemožné.

V roku 1540 predstavili projekt opäť Pavlovi III. Po mesiacoch sporu zhromaždenie kardináli informoval priaznivo o predloženej ústave a Pavol III. potvrdil príkaz prostredníctvom býk Regimini militantis ecclesiae („Vláde cirkvi bojujúcej“), 27. septembra 1540. Toto je zakladajúci dokument Spoločnosti Ježišovej ako oficiálneho katolíckeho náboženského rádu. Ako prvý bol vybraný Ignác Generálny predstavený. Býk Pavla III. Obmedzil počet jeho členov na šesťdesiat. Toto obmedzenie bolo odstránené prostredníctvom býka Exposcit debitum Júliusa III. v roku 1550.[17]

Ignác predniesol svoju pôvodnú víziu nového poriadku vo „Formule Inštitútu Spoločnosti Ježišovej“,[18] čo je „základná listina rádu, ktorej vypracovaním sa zaoberali všetky nasledujúce úradné dokumenty a ktorej sa museli prispôsobiť“.[19] Zaistil, aby jeho vzorec bol obsiahnutý v dvoch pápežské buly podpísané pápežom Pavlom III. v roku 1540 a pápežom Júliusom III. v roku 1550.[18] Vzorec vyjadril podstatu, duchovnosť, komunitný život a apoštolát nového rehoľného rádu. Jeho slávne úvodné vyhlásenie odrážalo Ignácovo vojenské pozadie:

Freska zobrazujúca Ignáca prijímajúceho pápežskú bulu od pápeža Pavla III. Bola vytvorená po roku 1743 Johann Christoph Handke v kostole Panny Márie Snežnej v Olomouc

Ktokoľvek si želá slúžiť ako Boží vojak pod zástavou kríža v našej spoločnosti, ktorú si želáme, aby nás označilo Ježišovo meno, a slúžiť sám Pánovi a Cirkvi, jeho manželke, pod rímskym veľkňazom, Kristov vikár na zemi, mal by po slávnostnom sľube večnej čistoty, chudoby a poslušnosti pamätať na to, čo nasleduje. Je členom spoločnosti založenej hlavne za týmto účelom: usilovať sa najmä o obranu a šírenie viery a o pokrok duší v kresťanskom živote a v náuke prostredníctvom verejného kázania, prednášok a akejkoľvek inej služby zo strany Božie slovo a ďalej prostredníctvom duchovných cvičení, výchovy detí a ľudí bez kresťanstva a duchovnej útechy Kristových veriacich vypočutím spovedí a vysluhovaním ďalších sviatostí. Okrem toho by sa mal ukázať pripravený zmieriť odcudzených, súcitne pomáhať a slúžiť tým, ktorí sú vo väzniciach alebo nemocniciach, a skutočne vykonávať akékoľvek ďalšie skutky lásky, podľa toho, čo sa bude javiť ako vhodné pre Božiu slávu a spoločné dobro. .[20]

Jezuiti pri Akbarsúd v Indii, k. 1605

Pri plnení poslania „Formuly Spoločenského ústavu“ sa prví jezuiti sústredili na niekoľko kľúčových aktivít. Najskôr zakladali školy v celej Európe. Jezuitskí učitelia boli vyškolení v klasickom štúdiu aj v teológiaa ich školy to zohľadnili. Po druhé, vyslali misionárov po celom svete, aby evanjelizovali tie národy, ktoré to ešte nepočuli Evanjeliumzakladajúce misie v najrôznejších regiónoch, ako napríklad v súčasnosti Paraguaj, Japonsko, Ontarioa Etiópia. Jeden z pôvodných siedmich dorazil do Indie už v roku 1541.[21] Nakoniec, aj keď to nebolo pôvodne vytvorené na tento účel, chceli skončiť Protestantizmus pred šírením a na zachovanie spoločenstva s Rím a nástupca Svätý Peter. Horlivosť jezuitov zvíťazila nad pohybom smerom k protestantizmu v Poľsko-litovské spoločenstvo a južné Nemecko.

Ignác napísal jezuitu Ústavy, prijatý v roku 1553, ktorý vytvoril centralizovanú organizáciu a zdôraznil prijatie akejkoľvek misie, do ktorej by ich mohol pápež povolať.[22][23][24] Jeho hlavným princípom sa stalo neoficiálne jezuitské heslo:Ad Maiorem Dei Gloriam („Pre väčšiu slávu Božiu“). Táto fráza je navrhnutá tak, aby odrážala myšlienku, že každá práca, ktorá nie je zlá, môže byť zásluhou duchovného života, ak je vykonávaná s týmto úmyslom, aj keď sa veci obvykle považujú za málo dôležité.[17]

Spoločnosť Ježišova je zaradená medzi ústavy ako a mendikant objednávka referenti riadni, teda zbor kňazov organizovaný pre apoštolský práca, nasledujúca a náboženský pravidloa spoliehať sa na to almužnaalebo dary na podporu.

Termín Jezuita (pôvodu z 15. storočia, význam ten, ktorý používal príliš často alebo si prisvojoval Ježišovo meno) sa na spoločnosť začalo vyčítať najskôr (1544–1552).[25] Termín nikdy nepoužíval Ignác z Loyoly, ale časom si členovia a priatelia spoločnosti osvojili toto meno s pozitívnym významom.[16]

Rané diela

Jezuiti boli založení tesne pred Tridentský koncil (1545–1563) a nasledujúce Protireformácia ktoré by zaviedli reformy v rámci katolíckej cirkvi, a tak čelili Protestantská reformácia v celej katolíckej Európe.

Ignác a prví jezuiti síce uznali, že hierarchická cirkev nevyhnutne potrebuje reformu. Niektoré z ich najväčších bojov boli proti korupcii, venalitya duchovná malátnosť v katolíckej cirkvi. Ignác trval na vysokej úrovni akademickej prípravy pre duchovenstvo v kontraste s relatívne zlým vzdelaním veľkej časti duchovenstva svojej doby. A jezuitský sľub proti „ambicióznym predklamám“ možno považovať za snahu čeliť ďalšiemu problému, ktorý sa prejavil v predchádzajúcom storočí.

Ignác a jezuiti, ktorí ho nasledovali, verili, že reforma cirkvi sa musí začať obrátením srdca jednotlivca. Jedným z hlavných nástrojov, ktoré jezuiti použili na uskutočnenie tejto premeny, je ignaciánsky ústup zvaný Duchovné cvičenia. Počas štvortýždňového obdobia ticha prechádzajú jednotlivci sériou riadených akcií meditácie o zámere života a rozjímaní o živote Kristovom. Pravidelne sa stretávajú s a duchovný vodca ktorý vedie ich výber cvičení a pomáha im rozvíjať náročnejšiu lásku ku Kristovi.

Ústup sa riadi vzorom „Očisľovo-iluminatívne-unitívne“ v tradícii duchovnosti John Cassian a Púštni otcovia. Ignácovou inováciou bolo urobiť tento štýl kontemplatívnym mystika k dispozícii všetkým ľuďom v aktívnom živote. Ďalej ho použil ako prostriedok na obnovu duchovného života cirkvi. Cvičenia sa stali základom pre výcvik jezuitov a jedným zo základných ministrov rádu: uskutočňovaním cvičení pre ostatných v tzv. „Ústupoch“.

Príspevky jezuitov k neskorým Renesancia boli významní vo svojich úlohách ako misionársky rád a ako prvý rehoľný rád pôsobiaci na vysokých školách a univerzitách ako hlavné a samostatné ministerstvo. V čase Ignácovej smrti v roku 1556 už jezuiti prevádzkovali sieť 74 vysokých škôl na troch kontinentoch. Predchodca liberálne vzdelávanie, jezuitský plán štúdia obsahoval klasické učenie z Renesančný humanizmus do Scholasticky štruktúra katolíckeho myslenia.

Okrem učenia z vierajezuita Ratio Studiorum (1599) by štandardizoval štúdium Latinsky, Grécky, klasická literatúra, poézia a filozofia, ako aj mimoeurópske jazyky, vedy a umenie. Jezuitské školy ďalej podporovali štúdium jazyka ľudová literatúra a rétorika, a tým sa stali dôležitými strediskami pre vzdelávanie právnikov a verejných činiteľov.

Jezuitské školy hrali dôležitú úlohu pri získavaní späť ku katolicizmu niekoľko európskych krajín, ktoré boli istý čas prevažne protestantské, najmä Poľsko a Litva. Dnes sa jezuitské vysoké školy a univerzity nachádzajú vo viac ako sto krajinách po celom svete. Pod predstavou, že s Bohom sa možno stretnúť prostredníctvom stvorených vecí a najmä umenia, podporovali použitie obradu a výzdoby v katolíckych rituáloch a pobožnostiach. Možno ako výsledok tohto ocenenia pre umenie, spojeného s ich duchovnou praxou „hľadania Boha vo všetkých veciach“, sa veľa raných jezuitov vyznamenalo vo vizuálnej a múzických umení ako aj v hudbe. Divadlo bolo výrazovou formou obzvlášť prominentnou v jezuitských školách.[26]

Jezuitskí kňazi často konali ako spovedníci kráľom počas ranom novoveku. Boli dôležitou silou v protireformácii a v katolíckych misiách, čiastočne pre svoju relatívne voľnú štruktúru (bez požiadaviek na život a slávenie sv. Liturgia hodín spoločné) im umožnilo byť flexibilnými a uspokojovať rôzne potreby, ktoré v tom čase vznikali.[27]

Expanzia

Jezuita misionár, maľba z roku 1779
Bell vyrobené v Portugalsku pre Kostol Nanbanji riadili jezuiti v Japonsku, 1576–1587

Po mnohých tréningoch a skúsenostiach z teológie prešli jezuiti po celom svete a hľadali konvertitov na kresťanstvo. Napriek odhodlaniu mali okrem Ázie v Ázii malý úspech Filipíny. Napríklad prvé misie v Japonsku mali za následok, že vláda udelila jezuitom feudálne léno Nagasaki v roku 1580. To bolo odstránené v roku 1587 kvôli obavám z ich rastúceho vplyvu.[28] Jezuiti však mali v Latinskej Amerike veľký úspech. Ich nadvláda v spoločnostiach v Amerike sa zrýchlila v priebehu sedemnásteho storočia, keď jezuiti vytvorili nové misie v Peru, Kolumbii a Bolívii; už v roku 1603 bolo len v Mexiku 345 jezuitských kňazov.[29]

František Xaverský jeden z pôvodných spoločníkov spoločnosti Loyola, prišli v Goa, v Portugalská India, v roku 1541 uvažovať o evanjelikálnej službe v Indii. V liste z roku 1545 Portugalcovi Jánovi III. Požiadal o inštaláciu inkvizície v Goe (pozri Goa Inkvizícia). Zomrel v Číne po desaťročí evanjelizácie v južnej Indii. Portugalský jezuita, António de Andrade založil misiu v západnom Tibete v roku 1624. Dvaja jezuitskí misionári, Johann Grueber a Albert Dorville, dosiahol Lhasa v Tibete v roku 1661. Taliansky jezuita Ippolito Desideri založil novú jezuitskú misiu vo Lhase a strednom Tibete (1716–21) a získal výnimočné osvojenie si tibetského jazyka a kultúry, písaním dlhej a veľmi podrobnej správy o krajine a jej náboženstve, ako aj pojednaniami v tibetčine, ktoré sa pokúšali vyvrátiť kľúčové Budhistické myšlienky a nastolenie pravdy katolíckeho kresťanstva.

The Španielsky misionár José de Anchieta bol spolu s Manuel da Nóbrega, prvý jezuita, ktorého poslal Ignacio de Loyola do Ameriky.

Jezuita misie v Amerike sa stali kontroverznými v Európe, najmä v Španielsku a Portugalsku, kde sa považovalo za zasahovanie do správnych koloniálnych podnikov kráľovských vlád. Jezuiti boli často jedinou silou, ktorá stála medzi Domorodí Američania a otroctvo. Spoločne v celej Južnej Amerike, najmä však v súčasnosti Brazília a Paraguaj, vytvorili kresťanské indiánske mestské štáty, nazývané „redukcie". Boli to spoločnosti založené podľa idealizovaného." teokratický Model. Snahy jezuitov majú rady Antonio Ruiz de Montoya ochrana domorodcov pred zotročením španielskymi a portugalskými kolonizátormi by prispela k výzve na potlačenie spoločnosti. Jezuitskí kňazi ako napr Manuel da Nóbrega a José de Anchieta založil v 16. storočí niekoľko miest v Brazílii, vrátane Sao Paulo a Rio de Janeiro, a mali veľký vplyv na pacifikáciu, náboženská konverziaa vzdelanie indických národov. Stavali tiež školy, organizovali ľudí do dedín a vytvorili systém písania pre miestne jazyky Brazílie.[29] José de Anchieta a Manuel da Nóbrega boli prvými jezuitmi, ktorých Ignacio de Loyola poslal do Ameriky.[30]

Jezuitskí vedci pôsobiaci v zahraničných misiách boli veľmi oddaní štúdiu miestnych jazykov a usilovali sa vyrábať latinčinu gramatiky a slovníky. Patria sem: japončina (pozri Nippo jisho taktiež známy ako Vocabvlario da Lingoa de Iapam, Slovník japonského jazyka, japonsko-portugalský slovník napísaný 1603); Vietnamci (Portugalskí misionári vytvorili Vietnamská abeceda,[31][32] ktorú neskôr formoval avignonský misionár Alexandre de Rhodes s jeho 1651 trojjazyčný slovník); Tupi (hlavný jazyk Brazílie); a priekopnícka štúdia Sanskrt na západe do Jean François Pons v 40. rokoch 17. storočia.

Pod Portugalský kráľovský patronát, Jezuiti prosperovali v Goe a až do roku 1759 úspešne rozšírili svoje aktivity o vzdelávanie a zdravotníctvo. V roku 1594 založili na východe prvú akademickú inštitúciu v rímskom štýle, Jezuitské kolégium svätého Pavla v Macao, Čína. Založil Alessandro Valignano, malo to veľký vplyv na výučbu východných jazykov (čínština a japončina) a kultúry misijnými jezuitmi, ktorí sa stali domovom prvého západného sinológovia ako napr Matteo Ricci. Jezuitské úsilie v Goe prerušila vyhnanie jezuitov z portugalských území v roku 1759 mocnými Markíza Pombal, Štátny tajomník v Portugalsku.[33]

Medzi nimi pôsobili jezuitskí misionári pôvodných obyvateľov v Nové Francúzsko v Severnej Amerike mnoho z nich zostavuje slovníky alebo slovníky Prvé národy a indiánske jazyky, ktoré sa naučili. Napríklad pred jeho smrťou v roku 1708 Jacques Graviergenerálny vikár Illinois Misia v Rieka Mississippi údolie, zostavil Kaskaskia Illinois – francúzština slovník, považovaný za najrozsiahlejší z diel misionárov.[34] Bola ponechaná rozsiahla dokumentácia vo forme Jezuitské vzťahy, vychádzal každoročne od roku 1632 do roku 1673.

Čína

Matteo Ricci (vľavo) a Xu Guangqi v čínskej publikácii 1607 z Euklidje Prvky
Konfucius, filozof Číňanov alebo Čínske vedomosti vysvetlené v latinčine, publikované Philippe Couplet, Prospero Intorcetta, Christian Herdtricha François de Rougemont v Paríži v roku 1687
Mapa 200 zvláštnych jezuitských kostolov a misií zriadených po celej Číne c. 1687.

Jezuiti prvýkrát vstúpili do Číny cez Portugalčina osídlenie dňa Macao, kde sa usadili Zelený ostrov a založené Kolégium svätého Pavla.

The Misie jezuitskej Číny 16. a 17. storočia zaviedli západnú vedu a astronómiu, potom prešli vlastná revolúcia, do Číny. Vedecká revolúcia, ktorú priniesli jezuiti, sa zhodovala s dobou, keď vedecká inovácia v Číne upadla:

[Jezuiti] sa usilovali preložiť západné matematické a astronomické diela do čínštiny a vzbudili záujem čínskych vedcov o tieto vedy. Vykonali veľmi rozsiahle astronomické pozorovanie a uskutočnili prvé moderné kartografické práce v Číne. Naučili sa tiež oceňovať vedecké úspechy tejto starodávnej kultúry a dávali ich najavo v Európe. Prostredníctvom korešpondencie sa európski vedci najskôr dozvedeli o čínskej vede a kultúre.[35]

Už viac ako storočie majú jezuiti radi Michele Ruggieri, Matteo Ricci,[36] Diego de Pantoja, Philippe Couplet, Michal Boyma François Noël rafinované preklady a šírené ďalej Čínske vedomosti, kultúra, históriaa filozofia do Európy. Ich Latinsky diela popularizovali názov „Konfucius"a mal značný vplyv na Deists a ďalšie Osvietenie mysliteľov, z ktorých niektorých zaujali jezuitské pokusy o zmierenie Konfuciánska morálka s katolicizmom.[37]

Po príchode do Františkáni a ďalšie mníšske rády, jezuitské ubytovanie čínskej kultúry a rituály viedli k dlhodobému priebehu Kontroverzia o čínskych obradoch. Napriek osobnému svedectvu Cisár Kangxi a mnoho jezuitov to prevádza Čínska úcta k predkom a Konfucius bol nenáboženským prejavom úcty, Pápež Klement XIje pápežský dekrét Cum Deus Optimus... rozhodol, že takéto správanie predstavuje neprípustné formy modlárstvo a povera v roku 1704;[38] jeho legát Tournon a Biskup fujiansky, ktorého úlohou bolo predložiť tento nález Cisár Kangxi, prejavoval takú extrémnu nevedomosť, že cisár nariadil vylúčenie kresťanských misionárov, ktorí neboli schopní dodržiavať podmienky Ricciho čínskeho katechizmu.[39][40][41][42] Tournon súhrnné a automatické exkomunikácia za akýchkoľvek porušovateľov Klementovho dekrétu[43]- potvrdené rokom 1715 býk Ex Illa Die...—Schopný s rýchlym zrútením všetkých misií v Číne;[40] poslední jezuiti boli po roku 1721 definitívne vyhnaní.[44]

Kanada

Bressaniho mapa z roku 1657 zobrazuje mučenícku smrť Jean de Brébeuf

Počas francúzskej kolonizácie Nové Francúzsko v 17. storočí hrali v Severnej Amerike aktívnu úlohu jezuiti. Kedy Samuel de Champlain založil základy francúzskej kolónie v Québecu, vedel o pôvodných kmeňoch, ktoré vlastnili svoje vlastné jazyky, zvyky a tradície. Títo domorodci, ktorí obývali dnešný Ontario, Québec a oblasti okolo jazera Simcoe a gruzínskeho zálivu, boli Montagnais, Algonquins a Hurón.[45] Champlain veril, že tieto majú duše, ktoré majú byť spasené, a tak v roku 1614 pôvodne získal Spomína, reformná vetva františkánov vo Francúzsku, zameraná na konverziu pôvodných obyvateľov.[46] V roku 1624 si francúzski pamätníci uvedomili rozsah svojej úlohy[47] a vyslal delegáta do Francúzska, aby pozval Spoločnosť Ježišovu na pomoc s touto misiou. Pozvanie bolo prijaté, a jezuiti Jean de Brébeuf, Ennemond Masse a Charles Lalemant pricestoval do Quebecu v roku 1625.[48] Lalemant sa považuje za prvého autora jedného z Jezuitské vzťahy nového Francúzska, ktorý zaznamenal ich evanjelizáciu v priebehu sedemnásteho storočia.

Jezuiti sa zapojili do Hurónska misia v roku 1626 a žil medzi hurónskymi národmi. Brébeuf sa naučil rodný jazyk a vytvoril prvý slovník v jazyku Huron. Vonkajší konflikt prinútil jezuitov opustiť Nové Francúzsko v roku 1629, keď bol Quebec zajali bratia Kirkeovci pod anglickou vlajkou. Ale v roku 1632 bol Quebec vrátený Francúzom na základe zmluvy z roku 2006 Saint Germain-en-Laye a jezuiti sa vrátili na hurónske územie, moderné Huronia.[49]

V roku 1639 jezuita Jerome Lalemant rozhodol, že misionári medzi Hurónmi potrebujú miestne bydlisko a usadili sa Sainte-Marie, ktorá sa rozšírila do živej repliky európskej spoločnosti.[50] Stalo sa jezuitským sídlom a dôležitou súčasťou kanadských dejín. Po väčšinu 40. rokov 16. storočia mali jezuiti veľký úspech, založili päť kaplniek v Huronii a krstili viac ako tisíc hurónskych domorodcov.[51] Keď sa však jezuiti začali rozširovať na západ, narazili viac Iroquois domorodci, súperi Hurónov. Irokézovia žiarlili na hurónsky systém bohatstva a obchodovania s kožušinami, začali útočiť na hurónske dediny v roku 1648. Zabíjali misionárov a vypaľovali dediny a Huróni sa rozutekali. Jean de Brébeuf aj Gabriel Lalemant boli mučení a zabití pri náletoch Irokézov; boli vyhlásení za mučeníkov v katolíckej cirkvi.[52] S vedomím útočiacich Irokézov, jezuitov Paul Ragueneau spálil Sainte-Marie namiesto toho, aby Irokézom doprial uspokojenie z ich zničenia. Koncom júna 1649 postavili Francúzi a niektorí kresťanskí Huroni na kresťanskom ostrove (ostrov Saint-Joseph) Sainte-Marie II. Avšak čeliac hladu, nedostatku zásob a neustálym hrozbám útoku Iroquois bola malá Sainte-Marie II v júni 1650 opustená; zvyšní Huróni a jezuiti odišli do Quebecu a Ottawy.[52] Po sérii epidémií, ktoré sa začali v roku 1634, začali niektorí Huroni nedôverovať jezuitom a obviňovali ich z toho, že sú čarodejníci, ktorí čarujú zo svojich kníh.[53] Na následky Irokézskych nájazdov a prepuknutie chorôb zahynulo veľa misionárov, obchodníkov a vojakov.[54] Dnes je kmeň Huronov, tiež známy ako Wyandot, majú rezervu prvých národov v kanadskom Quebecu a tri hlavné osady v Spojených štátoch.[55]

Po rozpade hurónskeho národa sa jezuiti mali ujať úlohy obrátenia Irokézov, o čo sa pokúsili v roku 1642 s malým úspechom. V roku 1653 mal Irokézsky národ spád s Holanďanmi. Potom podpísali mierovú zmluvu s Francúzmi a bola ustanovená misia. Irokézovia vzali zmluvu na ľahkú váhu a čoskoro sa opäť obrátili k Francúzom. V roku 1658 mali jezuiti veľmi malý úspech a neustále im hrozilo mučenie alebo zabitie,[54] ale vo svojom úsilí pokračovali až do roku 1687, keď opustili svoje stále miesta v Irokézskej vlasti.[56]

Do roku 1700 sa jezuiti zamerali na udržanie Quebecu, Montrealu a Ottawy bez zriadenia nových pracovných miest.[57] Počas Sedemročná vojna, Quebec podľahol Angličanom v roku 1759 a Nové Francúzsko bolo pod britskou kontrolou. Angličania zakázali imigráciu ďalších jezuitov do Nového Francúzska. Do roku 1763 bolo v Novom Francúzsku umiestnených iba dvadsaťjeden jezuitov. Do roku 1773 zostalo iba jedenásť jezuitov. V tom istom roku anglická koruna požiadala o nové Francúzsko a vyhlásila, že Spoločnosť Ježišova v Novom Francúzsku bola rozpustená.[58]

Rozpustenie rádu ponechalo na mieste podstatné majetky a investície, ktoré dosahovali príjem približne 5 000 libier ročne a Rada pre záležitosti provincie Québec, neskôr nástupcom Zákonodarné zhromaždenie v Quebecu, prijal úlohu prideliť finančné prostriedky vhodným príjemcom, predovšetkým školám.[59]

Jezuitská misia v Quebecu bola obnovená v roku 1842. V nasledujúcich desaťročiach bolo založených niekoľko jezuitských vysokých škôl; jedna z týchto vysokých škôl sa vyvinula do súčasnosti Laval University.[60]

Spojené štáty

Ekvádor

Cirkev Spoločnosti Ježišovej (Španielsky: La Iglesia de la Compañía de Jesús), ktorý je hovorovo známy ako la Compañía, je jezuitský kostol v Quito, Ekvádor. Patrí medzi najznámejšie kostoly v Quite kvôli veľkej centrálnej časti loď, ktorý je hojne zdobený Zlatý list, pozlátené sadry a drevorezby. Inšpirované dvoma Roman Jezuitské kostoly - Chiesa del Gesù (1580) a Chiesa di Sant'Ignazio di Loyola (1650) – la Compañía je jedným z najvýznamnejších diel skupiny Španielska baroková architektúra v Južnej Amerike a najzdobenejší kostol v Quite.

Za 160 rokov svojej výstavby architekti z la Compañía začlenené prvky štyroch architektonických štýlov, hoci Barokový je najvýraznejšia. Mudejar (Maurský) vplyv je viditeľný na geometrických obrazcoch na stĺpoch; the Churrigueresque charakterizuje veľkú časť zdobenej výzdoby, najmä vo vnútorných stenách; nakoniec Neoklasicistický štýl zdobí kaplnku sv. Mariany de Jesús (v prvých rokoch vinárstvo).

Mexiko

Misión de Nuestra Señora de Loreto Conchoó v 18. storočí, prvá stála jezuitská misia v Baja California, založená r. Juan María de Salvatierra v roku 1697
Hlavný oltár jezuitského colegia v Tepozotlane, teraz Museo Nacional del Virreinato
Jezuita narodený v Mexiku Francisco Clavijero (1731–1787) napísal dôležité dejiny Mexika.

Jezuiti v Nové Španielsko sa odlišovali niekoľkými spôsobmi. Mali vysoký štandard pre prijatie na objednávku a mnohoročné školenie. Získali záštitu nad elitnými rodinami, ktorých synov vychovávali v dôslednom novozaloženom jezuite colegios („vysoké školy“) vrátane Colegio de San Pedro y San Pablo, Colegio de San Ildefonsoa Colegio de San Francisco Javier, Tepozotlan. Rovnaké elitné rodiny dúfali, že syn s povolaním pre kňazstvo bude prijatý za jezuitu. Jezuiti tiež horlili pri evanjelizácii domorodých obyvateľov, najmä na severných hraniciach.

Na podporu svojich kolegií a členov Spoločnosti Ježišovej získali jezuiti pozemkové usadlosti, ktoré fungovali podľa najlepších postupov na generovanie príjmu v tej dobe. Viaceré z týchto haciend boli darované bohatými elitami. Darovanie haciendy jezuitom bolo iskrou, ktorá podnietila konflikt medzi biskupom v Pueble zo 17. storočia. Don Juan de Palafox a jezuita colegio v tom meste. Keďže jezuiti sa bránili plateniu desiatkov na svojich statkoch, tento dar účinne vytiahol príjmy z vreciek cirkevnej hierarchie tým, že ich odstránil z roliek desiatkov.[61]

Mnoho jezuitských haciend bolo obrovské a Palafox tvrdil, že iba dve vysoké školy vlastnili 300 000 kusov oviec, ktorých vlna sa lokálne transformovala v Pueble na súkno; šesť cukrových plantáží v hodnote milióna pesos a generujúcich príjem 100 000 pesos.[61] Obrovská jezuitská hacienda Santa Lucíe pulque, fermentovaná šťava z kaktusu agáve, ktorej hlavnými konzumentmi boli nižšie vrstvy a Indiáni v španielskych mestách. Aj keď väčšina haciend mala voľnú pracovnú silu stálych alebo sezónnych robotníkov, jezuitskí haciendi v Mexiku mali značný počet čiernych otrokov.[62]

Jezuiti prevádzkovali svoje majetky ako ucelený celok s väčším jezuitským rádom; teda výnosy z haciendas financovali ich colegios. Jezuiti výrazne rozšírili misie k domorodým obyvateľom v severnej pohraničnej oblasti a mnohí boli umučení, ale koruna tieto misie podporovala.[61] Uspokojivé príkazy, ktoré mali nehnuteľnosti, boli menej ekonomicky integrované, takže niektoré jednotlivé domy boli bohaté, zatiaľ čo iné ekonomicky zápasili. Františkáni, ktorí boli založení ako rád zahŕňajúci chudobu, nehromadili nehnuteľnosti, na rozdiel od augustiniánov a dominikánov v Mexiku.

Jezuiti sa dostali do konfliktu s biskupskou hierarchiou v otázke platenia desiatkov, desaťpercentnej dane z poľnohospodárstva uvalenej na zemské pozemky na podporu cirkevnej hierarchie od biskupov a kapitol katedrál po farárov. Pretože jezuiti boli najväčším rehoľným rádom, ktorý vlastnil nehnuteľnosti, prevyšoval dominikánov a augustiniánov, ktorí nahromadili významné majetky, nebolo to nič malé.[61] Argumentovali tým, že sú vyňatí z dôvodu zvláštnych pontifikálnych privilégií.[63] V polovici sedemnásteho storočia bol biskupom v Pueble don Juan de Palafox ujal sa v tejto veci jezuitov a bol tak tvrdo porazený, že bol odvolaný do Španielska, kde sa stal biskupom minoritnej diecézy r. Osma.

Rovnako ako inde v španielskej ríši, aj v roku 1767 boli jezuiti vyhnaní z Mexika. Ich haciendy boli rozpredané a ich colegio a misií v Baja California boli prevzaté inými objednávkami.[64] Vyhostený jezuita narodený v Mexiku Francisco Javier Clavijero napísal dôležitú históriu Mexika, zatiaľ čo v Taliansku, základ pre kreolský patriotizmus. Andrés Cavo tiež napísal dôležitý text o mexických dejinách Carlos María de Bustamante uverejnené na začiatku devätnásteho storočia.[65] Prvým jezuitom, ktorý písal o histórii Mexika, bol Diego Luis de Motezuma (1619–99), potomok aztéckych panovníkov z r. Tenochtitlán. Motezuma Corona mexicana, o Historia de los nueve Motezumas bola dokončená v roku 1696. „Jeho cieľom bolo preukázať, že mexickí cisári boli legitímnou dynastiou v 17. storočí v európskom zmysle“.[66][67]

Jezuitom bol umožnený návrat do Mexika v roku 1840, keď generál Antonio López de Santa Anna bol ešte raz prezidentom Mexika. Ich opätovné zavedenie do Mexika malo „pomôcť pri vzdelávaní chudobnejších vrstiev a veľká časť ich majetku im bola prinavrátená“.[68]

Severná španielska Amerika

Acosta Prírodná história a morálna situácia v Indii (1590) text o Amerike

Jezuiti pricestovali do Viceroyalty Peru do roku 1571; bola to kľúčová oblasť španielskej ríše s nielen hustým pôvodným obyvateľstvom, ale aj obrovskými ložiskami striebra Potosí. Hlavná postava v prvej vlne jezuitov bola José de Acosta (1540–1600), ktorého kniha Prírodná história a morálna situácia v Indii (1590) predstavil Európanov španielskej americkej ríši prostredníctvom próz a dôkladného pozorovania a vysvetľovania na základe pätnástich rokov v Peru a nejaký čas v r. Nové Španielsko (Mexiko). Miestodržiteľ Peru Don Francisco de Toledo naliehal na jezuitov, aby evanjelizovali pôvodné obyvateľstvo Peru, pretože ich chcel mať na starosti farnosti, ale Acosta sa pridržiaval jezuitského stanoviska, že nepodliehajú jurisdikcii biskupov a katechizácia v indických farnostiach by ich dostala do konfliktu biskupov. Z tohto dôvodu sa jezuiti v Peru zamerali skôr na vzdelávanie elitných mužov ako na pôvodné obyvateľstvo.[69]

Peter Claver ministering to African slaves at Cartagena

To minister to newly arrived African slaves, Alonso de Sandoval (1576–1651) worked at the port of Cartagena de Indias. Sandoval wrote about this ministry in De instauranda Aethiopum salute (1627),[70] describing how he and his assistant Pedro Claver, later canonized, met slave transport ships in the harbour, went below decks where 300–600 slaves were chained, and gave physical aid with water, while introducing the Africans to Christianity. In his treatise, he did not condemn slavery or the ill-treatment of slaves, but sought to instruct fellow Jesuits to this ministry and describe how he catechized the slaves.[71]

Rafael Ferrer was the first Jesuit of Quito to explore and found missions in the upper Amazon regióny Južná Amerika from 1602 to 1610, which belonged to the Audiencia (high court) of Quito that was a part of the Viceroyalty Peru until it was transferred to the newly created Viceroyalty Novej Granady in 1717. In 1602, Ferrer began to explore the Aguarico, Napo, and Marañon rivers (Sucumbios region, in what is today Ecuador and Peru), and between 1604 and 1605 set up missions among the Cofane natives. He was martyred by an apostate native in 1610.

In 1639, the Audiencia of Quito organized an expedition to renew its exploration of the Amazon river and the Quito Jesuit (Jesuita Quiteño) Cristóbal de Acuña was a part of this expedition. The expedition disembarked from the Napo river 16 February 1639 and arrived in what is today Pará Brazil on the banks of the Amazon river on 12 December 1639. In 1641, Acuña published in Madrid a memoir of his expedition to the Amazon river entitled Nuevo Descubrimiento del gran rio de las Amazonas, which for academics became a fundamental reference on the Amazon region.

In 1637, the Jesuits Gaspar Cugia and Lucas de la Cueva from Quito began establishing the Mainas missions in territories on the banks of the Marañón River, around the Pongo de Manseriche region, close to the Spanish settlement of Borja. Between 1637 and 1652 there were 14 missions established along the Marañón River and its southern tributaries, the Huallaga a Ucayali rieky. Jesuit Lucas de la Cueva and Raimundo de Santacruz opened up two new routes of communication with Quito, through the Pastaza a Napo rieky.

Samuel Fritz's 1707 map showing the Amazon and the Orinoko

Between 1637 and 1715, Samuel Fritz founded 38 missions along the length of the Amazon river, between the Napo and Negro rivers, that were called the Omagua Missions. These missions were continually attacked by the Brazilian Bandeirantes beginning in the year 1705. In 1768, the only Omagua mission that was left was San Joaquin de Omaguas, since it had been moved to a new location on the Napo river away from the Bandeirantes.

In the immense territory of Maynas, the Jesuits of Quito made contact with a number of indigenous tribes which spoke 40 different languages, and founded a total of 173 Jesuit missions encompassing 150,000 inhabitants. Because of the constant epidemics (smallpox and measles) and warfare with other tribes and the Bandeirantes, the total number of Jesuit Missions were reduced to 40 by 1744. At the time when the Jesuits were expelled from Spanish America in 1767, the Jesuits of Quito registered 36 missions run by 25 Jesuits of Quito in the Audiencia of Quito – 6 in the Napo and Aguarico Missions and 19 in the Pastaza and Iquitos Missions, with the population at 20,000 inhabitants.

Paraguaj

The first Jesuits arrived in 1588, and in 1610 Filip III proclaimed that only the "sword of the word" should be used to subdue Paraguayan Indians, mostly Guarani. The church granted Jesuits extensive powers to phase out the encomienda system of forced labor, angering settlers dependent on a continuing supply of Indian labor and concubines. The first Jesuit mission in the Paraguay area (which encompassed the border regions of Paraguay, Argentina, and Brazil) was founded in 1609. By 1732, the Jesuits had gathered into 30 missions or redukcie a total of 141,382 Guarani. Due to disease, European politics, and internal discord, the population in the missions declined afterwards.[72] At their apogee, the Jesuits dreamed of a Jesuit ríša that would stretch from the Paraguay-Paraná confluence to the coast and back to the Paraná headwaters.[73]

In the early years the new Jesuit reductions were threatened by the slave-raiding bandeirantes. The bandeirantes captured Indians and sold them as slaves to plantážnici v Brazílii. Having depleted the Indian population near Sâo Paulo, they discovered the richly populated reductions. The Spanish authorities chose not to defend the settlements, and the Jesuits and their thousands of neophytes thus had little means to protect themselves. Thousands of Guarani were captured by the bandeirantes before they were organized and armed by the Jesuits. A Guarani army defeated the slave raiders at the battle of Mbororé. Následne viceroy of Peru conceded the right of bearing arms to the Guarani. Thereafter, well-trained and highly motivated Indian units were able to defend themselves from slavers and other threats.[74] The victory at Mbororé set the stage for the golden age of the Jesuits in Paraguay. Life in the reductions offered the Guaraní higher living standards, protection from settlers, and physical security. These reductions, which became quite wealthy, exported goods, and supplied Indian armies to the Spanish on many occasion.[73]

The reductions, where the Jesuits created orchestras, musical ensembles, and actors' troupes, and in which virtually all the profits derived from Indian labor were distributed to the labourers, earned praise from some of the leaders of the Francúzsky enlightenment, who were not predisposed to favour Jesuits. "By means of religion," d'Alembert wrote, "the Jesuits established a monarchical authority in Paraguay, founded solely on their powers of persuasion and on their lenient methods of government. Masters of the country, they rendered happy the people under their sway; they succeeded in subduing them without ever having recourse to force." And Jesuit-educated Voltaire called the Jesuit government "a triumph of humanity".[75]

Because of their success, the Paraguayan Jesuits gained many enemies, and the Reductions fell prey to changing times. During the 1720s and 1730s, Paraguayan settlers rebelled against Jesuit privileges in the Vzbura Comuneros and against the government that protected them. Although this revolt failed, it was one of the earliest and most serious uprisings against Spanish authority in the New World and caused the crown to question its continued support for the Jesuits. The Jesuit-inspired War of the Seven Reductions (1750–61) increased sentiment in Madrid for suppressing this "empire within an empire".

Ruiny La Santisima Trinidad de Parana mission in Paraguay, founded by Jesuits in 1706

The Spanish king Karol III (1759–88) expelled the Jesuits in 1767 from Spain and its territories. Within a few decades of the expulsion, most of what the Jesuits had accomplished was lost. The missions were mismanaged and abandoned by the Guaraní. Today, these ruins of a 160-year experiment have become a tourist attraction.[73][76]

Koloniálna Brazília

Manuel da Nóbrega on a commemorative Portuguese stamp of the 400th anniversary of the foundation of Sao Paulo, Brazília
Jesuit in 18th century, Brazil

Tomé de Sousa, najprv Governor General of Brazil, brought the first group of Jezuiti to the colony. The Jesuits were officially supported by the King, who instructed Tomé de Sousa to give them all the support needed to Christianize the indigenous peoples.

The first Jesuits, guided by Manuel da Nóbrega, Juan de Azpilcueta Navarro, Leonardo Nunes, and later José de Anchieta, established the first Jesuit missions in Salvador and in São Paulo dos Campos de Piratininga, the settlement that gave rise to the city of Sao Paulo. Nóbrega and Anchieta were instrumental in the defeat of the French colonists of France Antarctique by managing to pacify the Tamoio natives, who had previously fought the Portuguese. The Jesuits took part in the foundation of the city of Rio de Janeiro in 1565.

The success of the Jesuits in converting the indigenous peoples is linked to their efforts to understand the native cultures, especially their languages. The first grammar of the Tupi language was compiled by José de Anchieta and printed in Coimbra in 1595. The Jesuits often gathered the aborigines in communities (the Jesuit Reductions) where the natives worked for the community and were evangelised.

The Jesuits had frequent disputes with other colonists who wanted to enslave the natives. The action of the Jesuits saved many natives from being enslaved by Europeans, but also disturbed their ancestral way of life and inadvertently helped spread infectious diseases against which the aborigines had no natural defenses. Slave labor and trade were essential for the economy of Brazil and other American colonies, and the Jesuits usually did not object to the enslavement of African peoples, but rather critiqued the conditions of slavery.[77]

Suppression and restoration

The Suppression of the Jesuits in Portugal, France, the Two Sicilies, Parmaa Španielska ríša by 1767 was deeply troubling to Pope Clement XIII, the society's defender. On 21 July 1773 his successor, Pope Clement XIV, issued the papal brief Dominus ac Redemptor, decreeing:

Having further considered that the said Company of Jesus can no longer produce those abundant fruits, ... in the present case, we are determining upon the fate of a society classed among the mendicant orders, both by its institute and by its privileges; after a mature deliberation, we do, out of our certain knowledge, and the fulness of our apostolical power, suppress and abolish the said company: we deprive it of all activity whatever. ...And to this end a member of the regular clergy, recommendable for his prudence and sound morals, shall be chosen to preside over and govern the said houses; so that the name of the Company shall be, and is, for ever extinguished and suppressed.

[78]

The suppression was carried out on political grounds in all countries except Prusko for a time, and Rusko, kde Kataríny Veľkej had forbidden its promulgation. Because millions of Catholics (including many Jesuits) lived in the Polish provinces First Partition of Lithuania-Poland recently part-annexed by the Pruské kráľovstvo, the Society was able to maintain its continuity and carry on its work all through the stormy period of suppression. Následne, Pápež Pius VI granted formal permission for the continuation of the society in Russia and Poland, with Stanisław Czerniewicz elected superior of the province in 1782. He was followed by Gabriel Lenkiewicz, Franciszek Kareu a Gabriel Gruber until 1805, all elected locally as Temporary Vicars General. Pápež Pius VII had resolved during his captivity in Francúzsko to restore the Jesuits universally, and on his return to Rome he did so without much delay. On 7 August 1814, with the bull Sollicitudo omnium ecclesiarum, he reversed the suppression of the society, and therewith another Polish Jesuit, Tadeusz Brzozowski, who had been elected to Superior in Russia in 1805, acquired universal jurisdiction. On his death in 1820 the Jesuits were expelled from Russia by tsar Alexander I..

The period following the Restoration of the Jesuits in 1814 was marked by tremendous growth, as evidenced by the large number of Jesuit colleges and universities established during the 19th century. During this time in the United States, 22 of the society's 28 universities were founded or taken over by the Jesuits. It has been suggested that the experience of suppression had served to heighten pravoslávie among the Jesuits. While this claim is debatable, Jesuits were generally supportive of papal authority within the church, and some members became associated with the Ultramontanist movement and the declaration of Papal Infallibility in 1870.[potrebná citácia]

In Switzerland, the ústava was modified and Jesuits were banished in 1848, following the defeat of the Sonderbund Catholic defence alliance. The ban was lifted on 20 May 1973, when 54.9 per cent of voters accepted a referendum modifying the Constitution.[79]

Začiatkom 20. storočia

V Ústava Nórska from 1814, a relic from the earlier anti-Catholic laws of Dánsko-Nórsko, Paragraph 2 originally read: "The Evangelical-Lutheran religion remains the public religion of the State. Those inhabitants, who confess thereto, are bound to raise their children to the same. Jesuits and monastic orders are not permitted. Jews are still prohibited from entry to the Realm." Jews were first allowed into the realm in 1851 after the famous Norwegian poet Henrik Wergeland had campaigned for it. Monastic orders were permitted in 1897, but the ban on Jesuits was only lifted in 1956.[80]

Republican Spain in the 1930s passed laws banning the Jesuits on grounds that they were obedient to a power different from the state. Pope Pius XI wrote about this: "It was an expression of a soul deeply hostile to God and the Catholic religion, to have disbanded the Religious Orders that had taken a vow of obedience to an authority different from the legitimate authority of the State. In this way it was sought to do away with the Society of Jesus – which can well glory in being one of the soundest auxiliaries of the Stolička svätého Petra – with the hope, perhaps, of then being able with less difficulty to overthrow in the near future, the Christian faith and morale in the heart of the Spanish nation, which gave to the Church of God the grand and glorious figure of Ignatius Loyola."[81]

Post–Vatican II

The 20th century witnessed both growth and decline. Following a trend within the Catholic priesthood at large, Jesuit numbers peaked in the 1950s and have declined steadily since. Meanwhile, the number of Jesuit institutions has grown considerably, due in large part to a post–Vatican II focus on the establishment of Jesuit secondary schools in inner-city areas and an increase in voluntary lay groups inspired in part by the Spiritual Exercises. Among the notable Jesuits of the 20th century, John Courtney Murray was called one of the "architects of the Druhý vatikánsky koncil" and drafted what eventually became the council's endorsement of religious freedom, Dignitatis humanae.

In Latin America, the Jesuits had significant influence in the development of teológia oslobodenia, a movement that was controversial in the Catholic community after the negative assessment of it by Pápež Ján Pavol II v roku 1984.[82]

Under Superior General Pedro Arrupe, sociálna spravodlivosť and the preferential option for the poor emerged as dominant themes of the work of the Jesuits. When Arrupe was paralyzed by a stroke in 1981, Pope John Paul II, not entirely pleased with the progressive turn of the Jesuits, took the unusual step of appointing the venerable and aged Paolo Dezza for an interim to oversee "the authentic renewal of the Church",[83] instead of the progressive American priest Vincent O'Keefe whom Arrupe had preferred.[84] In 1983 John Paul gave leave for the Jesuits to appoint a nástupca to Arrupe.

On 16 November 1989, six Jesuit priests (Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Joaquin López y López, Juan Ramon Moreno, and Amado López), Elba Ramos their housekeeper, and Celia Marisela Ramos her daughter, were murdered by the Salvadorský military on the campus of the University of Central America v San Salvador, El Salvador, because they had been labeled as subversives by the government.[85] The assassinations galvanized the society's peace and justice movements, including annual protests at the Western Hemisphere Institute for Security Cooperation o Fort Benning, Georgia, United States, where several of the assassins had been trained under US government sponsorship.[86]

On 21 February 2001, the Jesuit priest Avery Dulles, an internationally known author, lecturer, and theologian, was created a cardinal of the Catholic Church by Pope John Paul II. The son of former Secretary of State John Foster Dulles, Avery Dulles was long known for his carefully reasoned argumentation and fidelity to the teaching office of the church. An author of 22 books and over 700 theological articles, Dulles died on 12 December 2008 at Fordham University, where he had taught for twenty years as the Laurence J. McGinley Professor of Religion and Society. He was, at his passing, one of ten Jesuit cardinals in the Catholic Church.

V roku 2002 Boston College president and Jesuit priest William P. Leahy initiated the Church in the 21st Century program as a means of moving the church "from crisis to renewal". The initiative has provided the society with a platform for examining issues brought about by the worldwide Catholic sex abuse cases, vrátane kňazstvo, celibacy, sexualita, women's roles, and the role of the laici.[87]

In April 2005, Thomas J. Reese, editor of the American Jesuit weekly magazine Amerika, resigned at the request of the society. The move was widely published in the media as the result of pressure from the Vatican, following years of criticism by the Kongregácia pre náuku viery on articles touching subjects such as HIV / AIDS, religious pluralism, homosexualita, and the right of life for the unborn. Following his resignation, Reese spent a year-long sabbatical o Univerzita v Santa Clare before being named a kolega na Woodstock Theological Center in Washington, D.C., and later Senior Analyst for the Národný katolícky reportér. Predseda Barack Obama appointed him to the United States Commission on International Religious Freedom in 2014 and again in 2016.[88]

On 2 February 2006, Peter Hans Kolvenbach informed members of the Society of Jesus that, with the consent of Pápež Benedikt XVI, he intended to step down as Superior General in 2008, the year he would turn 80.

On 22 April 2006, Feast of Our Lady, Mother of the Society of Jesus, Pope Benedict XVI greeted thousands of Jesuits on púť to Rome, and took the opportunity to thank God "for having granted to your Company the gift of men of extraordinary sanctity and of exceptional apostolic zeal such as St Ignatius of Loyola, St Francis Xavier, and Bl Peter Faber". He said "St Ignatius of Loyola was above all a man of God, who gave the first place of his life to God, to his greater glory and his greater service. He was a man of profound prayer, which found its center and its culmination in the daily Eucharistic Celebration."[89]

In May 2006, Benedict XVI also wrote a letter to Superior General Peter Hans Kolvenbach on the occasion of the 50th anniversary of Pope Pius XII's encyclical Haurietis aquas, on devotion to the Sväté srdce, because the Jesuits have always been "extremely active in the promotion of this essential devotion".[90] In his 3 November 2006 visit to the Pápežská Gregoriánska univerzita, Benedict XVI cited the university as "one of the greatest services that the Society of Jesus carries out for the universal Church".[91]

The 35th Generálna kongregácia of the Society of Jesus convened on 5 January 2008 and elected Adolfo Nicolás as the new Superior General on 19 January 2008. In a letter to the Fathers of the Congregation, Benedict XVI wrote:[92]

As my Predecessors have said to you on various occasions, the Church needs you, relies on you and continues to turn to you with trust, particularly to reach those physical and spiritual places which others do not reach or have difficulty in reaching. Paul VI's words remain engraved on your hearts: "Wherever in the Church, even in the most difficult and extreme fields, at the crossroads of ideologies, in the social trenches, there has been and there is confrontation between the burning exigencies of man and the perennial message of the Gospel, here also there have been, and there are, Jesuits" (Address to the 32nd General Congregation of the Jesuits, 3 December 1974; ORE, 12 December, n. 2, s. 4.)

Pope Francis, the first Jesuit pope

In 2013, Jesuit Cardinal Jorge Bergoglio became Pápež František. Before he became pope, he was appointed bishop when he was in "virtual estrangement from the Jesuits" since he was seen as "an enemy of liberation theology" and viewed by others as "still far too orthodox". He was criticised for colluding with the Argentine junta, while biographers characterised him as working to save the lives of other Jesuits.[93][94][95] After his papal election, the Superior General of the Jesuits Adolfo Nicolás praised Pope Francis as a "brother among brothers".[93]

On 2 October 2016, General Congregation 36 convened in Rome, convoked by Superior General Adolfo Nicolás, who had announced his intention to resign at age 80.[96][97][98] On 14 October, the 36th General Congregation of the Society of Jesus elected Arturo Sosa, a Venezuelan, as its thirty-first Superior General.[99]

The General Congregation of Jesuits who elected Arturo Sosa in 2016 asked him to bring to completion the process of discerning Jesuit priorities for the time ahead. Sosa devised a plan that enlisted all Jesuits and their lay collaborators in the process of discernment over a sixteen-month period. Then in February 2019 he presented the results of the discernment, a list of four priorities for Jesuit ministries for the next ten years.[100]

1. To show the way to God through discernment and the Duchovné cvičenia Ignáca z Loyoly;
2. To walk with the poor, the outcasts of the world, those whose dignity has been violated, in a mission of reconciliation and justice;
3. To accompany young people in the creation of a hope-filled future;
4. To collaborate in the care of our Common Home.

Pope Francis gave his approval to these priorities, saying that they are in harmony with the Church's present priorities and with the programmatic letter of his pontificate, Evangelii gaudium.[101]

Ignatian spirituality

The spirituality practiced by the Jesuits, called Ignatian spirituality, ultimately based on the Catholic faith and the gospels, is drawn from the Ústavy, Listya Autobiografia, and most specially from Ignatius' Spiritual Exercises, whose purpose is "to conquer oneself and to regulate one's life in such a way that no decision is made under the influence of any inordinate attachment". The Exercises culminate in a contemplation whereby one develops a facility to "find God in all things".

Tvorenie

The formation (training) of Jesuits seeks to prepare men spiritually, academically, and practically for the ministries they will be called to offer the church and world. Ignatius was strongly influenced by the Renesancia, and he wanted Jesuits to be able to offer whatever ministries were most needed at any given moment and, especially, to be ready to respond to missions (assignments) from the pope. Formation for kňazstvo normally takes between eight and fourteen years, depending on the man's background and previous education, and final vows are taken several years after that, making Jesuit formation among the longest of any of the religious orders.

Governance of the society

The society is headed by a Superior General with the formal title Praepositus Generalis, Latin for "provost-general", more commonly called Father General. He is elected by the General Congregation for life or until he resigns; he is confirmed by the Pope and has absolute authority in running the Society. The current Superior General of the Jesuits is the Venezuelan Arturo Sosa who was elected on 14 October 2016.[102]

The Father General is assisted by "assistants", four of whom are "assistants for provident care" and serve as general advisors and a sort of inner council, and several other regional assistants, each of whom heads an "assistancy", which is either a geographic area (for instance the North American Assistancy) or an area of ministry (for instance higher education). The assistants normally reside with Father General in Rome and along with others form an advisory council to the General. A vicar general and secretary of the society run day-to-day administration. The General is also required to have an admonitor, a confidential advisor whose task is to warn the General honestly and confidentially when he might be acting imprudently or contrary to the church's magistérium. The central staff of the General is known as the Curia.[102]

The society is divided into geographic areas called provinces, each of which is headed by a Provincial Superior, formally called Father Provincial, chosen by the Superior General. He has authority over all Jesuits and ministries in his area, and is assisted by a socius who acts as a sort of secretary and chief of staff. With the approval of the Superior General, the Provincial Superior appoints a novice master and a master of tertians to oversee formation, and rectors of local communities of Jesuits.[103] For better cooperation and apostolic efficacy in each continent, the Jesuit provinces are grouped into six Jesuit Conferences na celom svete.

Each Jesuit community within a province is normally headed by a rector who is assisted by a "minister", from the Latin word for "servant", a priest who helps oversee the community's day-to-day needs.[104]

The General Congregation is a meeting of all of the assistants, provincials, and additional representatives who are elected by the professed Jesuits of each province. It meets irregularly and rarely, normally to elect a new superior general and/or to take up some major policy issues for the Order. The Superior General meets more regularly with smaller councils composed of just the provincials.[105]

Štatistika

Jesuits in the world — January 2013[106]
Región Jezuiti Percento
Afrika 1,509 9%
South Latin America 1,221 7%
North Latin America 1,226 7%
Južná Azia 4,016 23%
Ázijsko-pacifickej oblasti 1,639 9%
Central and East Europe 1,641 10%
South Europe 2,027 12%
West Europe 1,541 9%
Severná Amerika 2,467 14%
Celkom 17,287

Od roku 2012, the Jesuits formed the largest single rehoľný rád of priests and brothers in the Catholic Church.[107] The Jesuits have experienced a decline in numbers in recent decades. As of 2018 the society had 15,842 members: 11,389 priests and 4,453 Jesuits in formation, which includes brothers and scholastics. This represents a 56% percent decline since the Second Vatican Council (1965), when the society had a total membership of 36,038, of which 20,301 were priests.[108] This decline is most pronounced in Europe and the Americas, with relatively modest membership gains occurring in Asia and Africa.[109][110] According to Patrick Reilly of the Národný katolícky register, there seems to be no "Pope Francis effect" in counteracting the fall of vocations among the Jesuits.[111] Twenty-eight novices took first vows in the Jesuits in the United States and Haiti in 2019.[112] In September 2019, the superior general of the Jesuits, Arturo Sosa, estimated that by 2034 the number would decrease to about 10,000 Jesuits, with a much younger average age than in 2019, and with a shift away from Europe and into Latin America, Africa, and India.[113]

The society is divided into 83 provinces along with six independent regions and ten dependent regions.[106] On 1 January 2007, members served in 112 nations on six continents with the largest number in India and the US. Their average age was 57.3 years: 63.4 years for priests, 29.9 years for scholastics, and 65.5 years for brothers.[20]

Súčasný Superior General of the Jesuits is Arturo Sosa. The society is characterized by its ministries in the fields of misionár work, human rights, sociálna spravodlivosť and, most notably, higher education. It operates colleges and universities in various countries around the world and is particularly active in the Filipíny a India. In the United States the Jesuits have historical ties to 27 colleges and universities a 61 high schools. The degree to which the Jesuits are involved in the administration of each institution varies. As of September 2018, 15 of the 27 Jesuit universities in the US had non-Jesuit lay presidents.[114] According to a 2014 article in Atlantik, "the number of Jesuit priests who are active in everyday operations at the schools isn’t nearly as high as it once was".[115] Worldwide it runs 322 secondary schools and 172 colleges and univerzity. A typical conception of the mission of a Jesuit school will often contain such concepts as proposing Christ as the model of human life, the pursuit of excellence in teaching and learning, lifelong spiritual and intellectual growth,[116] and training men and women for others.[117]

Habit and dress

Jesuits do not have an official habit. The society's Ústavy gives the following instructions: "The clothing too should have three characteristics: first, it should be proper; second, conformed to the usage of the country of residence; and third, not contradictory to the poverty we profess." (Const. 577)

Historically, a Jesuit-style sutana which the Jesuits call Soutane became "standard issue": it is similar to a robe which is wrapped around the body and was tied with a cincture, rather than the customary buttoned front.[118] A tuftless bireta (only diocesan clergy wore tufts) and a ferraiolo (cape) completed the look.[potrebná citácia]

Today, most Jesuits in the United States wear the clerical collar and black clothing of ordinary priests, although some still wear the black sutana.[119] Jesuits in tropical countries use a white cassock.[120]

Polemiky

Power-seeking

The Monita Secreta (Secret Instructions of the Jesuits), published in 1612 and in 1614 in Krakov, is alleged to have been written by Claudio Acquaviva, the fifth general of the society, but was probably written by former Jesuit Jerome Zahorowski. It purports to describe the methods to be adopted by Jesuits for the acquisition of greater power and influence for the society and for the Catholic Church. The Katolícka encyklopédia states the book is a forgery, fabricated to ascribe a sinister reputation to the Society of Jesus.[121]

Political intrigue

The Jesuits were temporarily banished from France in 1594 after a man named Jean Châtel tried to assassinate the king of France, Henri IV. Under questioning, Châtel revealed that he had been educated by the Jesuits of the Collège de Clermont. The Jesuits were accused of inspiring Châtel's attack. Two of his former teachers were exiled and a third was hanged.[122] The Collège de Clermont was closed, and the building was confiscated. The Jesuits were banned from France, although this ban was quickly lifted.[123]

In England, Henry Garnet, one of the leading English Jesuits, was hanged for misprision of treason because of his knowledge of the Pozemok strelného prachu (1605). The Plot was the attempted assassination of King James I of England and VI of Scotland, his family, and most of the Protestant aristocracy in a single attack, by exploding the Budovy parlamentu. Another Jesuit, Oswald Tesimond, managed to escape arrest for his involvement in this plot.[124]

Casuistic justification

Jesuits have been accused of using kazuistika to obtain justifications for unjustifiable actions (cf. polemika o formulároch a Lettres Provincialesod, Blaise Pascal).[125] Preto je Concise Oxford Dictionary of the English language lists "equivocating" as a secondary denotation of the word "Jesuit". Modern critics of the Society of Jesus include Avro Manhattan, Alberto Riveraa Malachi Martin, the latter being the author of The Jesuits: The Society of Jesus and the Betrayal of the Roman Catholic Church (1987).[126]

Exclusion of Jews and Muslims

Although in the first 30 years of the existence of the Society of Jesus there were many Jesuits who were conversos (Catholic-convert Jews), an anti-converso faction led to the Decree de genere (1593) which proclaimed that either Jewish or Muslim ancestry, no matter how distant, was an insurmountable impediment for admission to the Society of Jesus.[127] This new rule was contrary to the original wishes of Ignatius who "said that he would take it as a special grace from our Lord to come from Jewish lineage".[128] The 16th-century Decree de genere was repealed in 1946.[b]

Theological debates

Within the Catholic Church, there has existed a sometimes tense relationship between Jesuits and the Svätá stolica, due to questioning of official church teaching and papal directives, such as those on potrat,[131][132] antikoncepcia,[133][134][135][136] women deacons,[137] homosexuality, and teológia oslobodenia.[138][139] At the same time, Jesuits have been appointed to prominent doctrinal and theological positions in the church; under Pope Benedict XVI, Archbishop Luis Ladaria Ferrer was Secretary of the Kongregácia pre náuku viery,[140] who is now, under Pope Francis, the Prefect of this Congregation.[141]

Nacistické prenasledovanie

The Catholic Church faced persecution in Nazi Germany. Hitler was anticlerical and had particular disdain for the Jesuits. According to John Pollard, the Jesuits' "ethos represented the most intransigent opposition to the philosophy of Nazism",[142] and so the Nazis considered them as one of their most dangerous enemies. A Jesuit college in the city of Innsbruck served as a center for anti-Nazi resistance and was closed down by the Nazis in 1938.[143] Jesuits were a target for Gestapo persecution, and many Jesuit priests were deported to concentration camps.[144] Jesuits made up the largest contingent of clergy imprisoned in the Priest Barracks of Dachau Concentration Camp.[145] Lapomarda lists some 30 Jesuits as having died at Dachau.[146] Z celkového počtu 152 jezuitov zavraždených nacistami v celej Európe zahynulo 43 v koncentračných táboroch a ďalších 27 zahynulo v zajatí alebo na jeho následky.[147]

Generálny predstavený jezuitov po vypuknutí vojny bol Wlodzimierz Ledochowski, stĺp. The Nacistické prenasledovanie katolíckej cirkvi v Poľsku bolo obzvlášť závažné. Vincent Lapomarda napísal, že Ledochowski pomohol „vystužiť všeobecný postoj jezuitov proti nacistom“ a že povolil Vatikánsky rozhlas pokračovať v kampani proti nacistom v Poľsku. Vatikánsky rozhlas riadil jezuita Filippo Soccorsi a vyslovil sa proti nacistickému útlaku, najmä pokiaľ ide o Poľsko a vichy-francúzsky antisemitizmus.[148]

Jezuita Alfred Delp, člen Kreisau Circle ktoré pôsobili v nacistickom Nemecku; bol vo februári 1945 popravený.[149][je potrebné overenie]

Niekoľko jezuitov bolo prominentných medzi malými Nemecký odboj.[150] Medzi ústredných členov Kreisau Circle odboja boli jezuitskí kňazi Augustin Rösch, Alfred Delpa Lothar König.[151] Bavorský jezuitský provinciál, Augustin Rosch, ukončil vojnu na smrť pre svoju úlohu v Júlový sprisahanie zvrhnúť Hitlera. Ďalšia nevojenská skupina nemeckého odporu s názvom „Čajová párty Frau Solf“ gestapom, medzi ktorých patril jezuitský kňaz Friedrich Erxleben.[152] Nemecký jezuita Robert Leiber pôsobil ako sprostredkovateľ medzi Pius XII. A nemecký odboj.[153][154]

Medzi jezuitskými obeťami nacistov Nemecka Rupert Mayer bol blahorečený. Mayer bol bavorský jezuita, ktorý sa zrazil s nacistami už v roku 1923. V pokračovaní svojej kritiky po nástupe Hitlera k moci bol Mayer v roku 1939 uväznený a poslaný do Koncentračný tábor Sachsenhausen. Keď sa jeho zdravie zhoršovalo, nacisti sa obávali vzniku mučeníka a v roku 1940 ho poslali do opátstva Ettal. Tam až do svojej smrti v roku 1945 naďalej kázal a prednášal proti zlu nacistického režimu.[155][156]

Záchranné úsilie počas holokaustu

Vo svojej histórii hrdinov holokaustu židovský historik Martin Gilbert poznamenáva, že v každej krajine pod nemeckou okupáciou mali kňazi veľkú úlohu pri záchrane Židov a že jezuiti boli jedným z katolíckych rádov, ktoré na ochranu pred nacistami skrývali židovské deti v kláštoroch a školách.[157][158] Štrnásť jezuitských kňazov formálne uznalo Jad Vashem, Holokaust Pamätný úrad pre mučeníkov a hrdinov v Jeruzaleme za riskovanie života pri záchrane Židov počas holokaustu druhej svetovej vojny: Francúz Roger Braun (1910–1981);[159] Pierre Chaillet (1900–1972) Francúzska;[160] Jean-Baptist De Coster (1896–1968) Belgicko;[161] Jean Fleury (1905–1982) z Francúzska;[162] Emile Gessler (1891–1958) z Belgicka; Jean-Baptiste Janssens (1889–1964) Belgicko; Alphonse Lambrette (1884–1970) z Belgicka; Emile Planckaert (1906–2006) z Francúzska; Jacob Raile (1894–1949) z Maďarska; Henri Revol (1904–1992) z Francúzska; Adam Sztark (1907–1942) Poľska; Henri Van Oostayen (1906–1945) z Belgicka; Ioannes Marangas (1901–1989) z Grécka; a Raffaele de Chantuz Cubbe (1904–1983) z Talianska.[163]

Je známych niekoľko ďalších jezuitov, ktorí počas tohto obdobia zachránili alebo poskytli útočisko Židom.[164] Pamätná tabuľa 152 152 jezuitských kňazov, ktorí obetovali životy počas holokaustu, bola inštalovaná v apríli 2007 pri jezuitských Rockhurst University v Kansas City, Missouri, Spojené štáty.

Vo vede

Jezuita učenci v Čína. Hore: Matteo Ricci, Adam Schall a Ferdinand Verbiest (1623–88); Spodná časť: Paul Siu (Xu Guangqi), Colao alebo predseda vlády a jeho vnučka Candide Hiu.

Medzi šestnástym a osemnástym storočím sa vyučovanie prírodovedy v jezuitských školách ustanovilo v Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Iesu („Oficiálny študijný plán pre Spoločnosť Ježišovu“) z roku 1599 bol takmer úplne založený na dielach Aristotela.

Jezuiti napriek tomu početne významne prispeli k rozvoju vedy. Napríklad jezuiti venovali významné štúdium odborom z kozmológia do seizmológia, z ktorých druhá bola opísaná ako „jezuitská veda“.[165] Jezuiti boli označovaní za „najvýznamnejších prispievateľov k experimentálnej fyzike v sedemnástom storočí“.[166] Podľa Jonathan Wright vo svojej knihe Boží vojaci, do 18. storočia jezuiti "prispeli k rozvoju." kyvadlové hodiny, pantografy, barometre, odrážajúce ďalekohľady a mikroskopy - do vedeckých oblastí tak rôznych ako magnetizmus, optikaa elektrina. Pozorovali, v niektorých prípadoch pred kýmkoľvek iným, farebné pásy Jupiterpovrch, Hmlovina Andromedaa Saturnprstene. Teoretizovali cirkuláciu krvi (nezávisle na Harvey), teoretická možnosť letu, spôsob, akým mesiac ovplyvňoval príliv a odliv, a vlnová podoba svetla. ““[167]

The Misie jezuitskej Číny 16. a 17. storočia zaviedli západnú vedu a astronómia. Jeden moderný historik píše, že na neskorých dvorcoch v Mingu boli jezuiti „považovaní za pôsobivých najmä pre svoje znalosti astronómie, tvorby kalendára, matematiky, hydraulikaa geografia “.[168] Spoločnosť Ježišova zaviedla podľa Thomas Woods„„ rozsiahly súbor vedeckých poznatkov a obrovské množstvo mentálnych nástrojov na pochopenie fyzického vesmíru vrátane euklidovskej geometrie, vďaka ktorej je planetárny pohyb zrozumiteľný “.[169]

Pozoruhodní členovia

Medzi významných jezuitov patria misionárov, pedagógovia, vedci, umelci, filozofi a pápež. Medzi mnohými významnými ranými jezuitmi bol Františka Xaverského, misionár v Ázii, ktorý konvertoval na katolicizmus viac ľudí ako ktokoľvek predtým, a Robert Bellarmine, lekár Cirkvi. José de Anchieta a Manuel da Nóbrega, zakladatelia mesta Sao Paulo, Brazília, boli jezuitskými kňazmi. Ďalším slávnym jezuitom bol Jean de Brébeuf, francúzsky misionár, ktorý bol umučený v priebehu 17. storočia na území, ktoré bolo kedysi Nové Francúzsko (teraz Ontario) v Kanade.

V španielskej Amerike José de Acosta napísal veľké dielo na začiatku Peru a Nové Španielsko dôležitým materiálom pre pôvodné obyvateľstvo. V Južnej Amerike Peter Claver bol pozoruhodný svojou misiou k africkým otrokom, ktorá stavala na práci Alonsa de Sandoval. Francisco Javier Clavijero bol vylúčený z Nové Španielsko Počas Potlačenie Spoločnosti Ježišovej v roku 1767 a počas svojho exilu v Taliansku napísal dôležité dejiny Mexika. Eusebio Kino je známa na juhozápade USA a severnom Mexiku (oblasť, ktorá sa potom nazýva Pimeria Alta). Založil početné misie a slúžil ako prostriedok na nastolenie mieru medzi kmeňmi a vládou Nového Španielska. Antonio Ruiz de Montoya bol dôležitým misionárom v Jezuitské redukcie Paraguaja.

Baltasar Gracián bol španielsky jezuita zo 17. storočia a barokový prozaik a filozof. Narodil sa v Belmonte, blízko Calatayud (Aragón). Obzvlášť jeho spisy El Criticón (1651–7) a Oráculo Manual y Arte de Prudencia („The Art of Prudence“, 1647) boli chválení Schopenhauer a Nietzsche.

V Škótsko, John Ogilvie, jezuita, je jediným post-reformačným svätcom národa.

Gerard Manley Hopkins bol jedným z prvých anglických básnikov, ktorí používali odpružený verš. Anthony de Mello bol jezuitský kňaz a psychoterapeut, ktorý sa stal všeobecne známym vďaka svojim knihám, ktoré predstavili Západniarov Východ Indický tradície duchovna.

Georges Lemaître v roku 1927 ako prvá identifikovala, že ústup blízkych galaxií možno vysvetliť teóriou rozpínajúceho sa vesmíru. Bol prvým, kto odvodil to, čo je dnes známe ako Hubblov zákon alebo zákon Hubble-Lemaître. Lemaître tiež navrhol to, čo sa neskôr stalo známe ako Veľký tresk teória vzniku vesmíru, ktorá sa pôvodne volala „hypotéza pravekého atómu“.

Bol zvolený argentínsky kardinál Jorge Bergoglio Pápež František 13. marca 2013 a je prvým jezuitom zvoleným za pápeža.[170]

Od septembra 2020, guvernér nadporučíka štátu Washington, Cyrus Habib, je nováčikom v západnej provincii USA.[171]

Sviatok všetkých jezuitských svätých a blahoslavených sa slávi 5. novembra.[172]

Jezuitské kostoly

Inštitúcie

Vzdelávacie inštitúcie

Aj keď práca jezuitov v súčasnosti zahŕňa širokú škálu apoštolátov, ministerstiev a civilných povolaní, pre svoju pedagogickú prácu sú pravdepodobne najznámejší. Od vzniku rádu boli jezuiti učiteľmi. Okrem pôsobenia na fakulte katolíckych a svetských škôl sú jezuiti katolíckym náboženským rádom s druhý najvyšší počet škôl ktorú prevádzkujú: 168 terciárne inštitúcie v 40 krajinách a 324 stredných škôl v 55 krajinách. (Bratia kresťanských škôl ich majú viac ako 560 Lasallianske vzdelávacie inštitúcie.) Prevádzkujú aj základné školy, na ktorých učia menej pravdepodobne. Mnohé zo škôl sú pomenované po Františkovi Xaverskom a ďalší významní jezuiti.

Cieľom jezuitských vzdelávacích inštitúcií je propagovať hodnoty Eloquentia Perfecta. Toto je jezuitská tradícia zameraná na kultiváciu človeka ako celku, keď sa človek učí hovoriť a písať pre spoločné dobro.

Sociálne a rozvojové inštitúcie

Jezuiti sa čoraz viac zapájajú do prác zameraných predovšetkým na sociálny a ekonomický rozvoj chudobných a marginalizovaných osôb.[173] Zahrnuté by boli výskum, školenie, obhajoba a činnosť v oblasti ľudského rozvoja, ako aj priame služby. Väčšina jezuitských škôl má kanceláriu, ktorá podporuje sociálne povedomie a sociálne služby v triede a prostredníctvom mimoškolských programov, ktoré sú zvyčajne uvedené na ich webových stránkach. Jezuiti tiež prevádzkujú viac ako 500 pozoruhodných alebo samostatných centier sociálneho alebo ekonomického rozvoja v 56 krajinách sveta.

Publikácie

The Svätyňa Loyola v Azpeitia, Baskicko, Španielsko, hlavná jezuitská svätyňa v rodisku Ignáca z Loyoly

Jezuiti sú známi aj svojou účasťou na publikáciách. La Civiltà Cattolica, periodikum vyrobené v Ríme jezuitmi, sa často používalo ako polooficiálna platforma pre pápežov a predstaviteľov Vatikánu na šírenie myšlienok na diskusiu alebo na naznačenie budúcich vyhlásení alebo pozícií. V Spojených štátoch,[174] Cesta je medzinárodný časopis o súčasnej kresťanskej duchovnosti, ktorý vydávajú britskí jezuiti.[175] Amerika časopis má už dlho prominentné miesto v katolíckych intelektuálnych kruhoch[176] Väčšina jezuitských vysokých škôl a univerzít má vlastné lisy, ktoré produkujú rôzne knihy, knižné série, učebnice a akademické publikácie. Ignáca Pressa, založená jezuitom, je nezávislým vydavateľom katolíckych kníh, z ktorých väčšina je populárnej akademickej alebo laickej intelektuálnej rozmanitosti.[177] Manresa je recenzia ignaciánskej duchovnosti publikovaná v španielskom Madride.[178]

V Austrálii jezuiti produkujú množstvo časopisov, vrátane Ulica Heuréka, Madonna, Austrálski katolícia Province Express.

V Nemecku publikujú jezuiti Geist und Leben.

Vo Švédsku katolícky kultúrny časopis Signum, vydané Newmanovým inštitútom, pokrýva široké spektrum otázok týkajúcich sa viery, kultúry, výskumu a spoločnosti. Tlačená verzia Signum vychádza osemkrát ročne.[179]

Pozri tiež

Poznámky

 1. ^ Španielsky: "todo el que quiera militar para Dios".[6]
 2. ^ Jezuitský vedec John Padberg uvádza, že obmedzenie židovských / moslimských konvertitov bolo obmedzené iba na stupeň rodičovstva. O štrnásť rokov neskôr sa to predĺžilo späť na piaty stupeň. Postupom času bolo obmedzenie týkajúce sa moslimských predkov zrušené.[129] V roku 1923 27. jezuitská generálna kongregácia spresnila, že „prekážka pôvodu sa vzťahuje na všetkých, ktorí pochádzajú zo židovskej rasy, pokiaľ nie je zrejmé, že ich otec, starý otec a starý otec patrili do katolíckej cirkvi.“ “ V roku 1946 29. generálna kongregácia túto požiadavku zrušila, ale stále požadovala „varovania pred prijatím kandidáta, o ktorom existujú pochybnosti o charaktere jeho dedičného pôvodu“. Robert Aleksander Maryks tlmočí rok 1593 „Decree de genere“ ako prevencia, napriek Ignác želania, akékoľvek židovské alebo moslimské conversos a rozšírením, každá osoba so židovským alebo moslimským pôvodom, bez ohľadu na to, aké vzdialené, od prijatia do Spoločnosti Ježišovej.[130]

Referencie

Citácie

 1. ^ Cheney, David M. (13. apríla 2017). „Spoločnosť Ježišova (Inštitút zasväteného života)“. Katolícko-hierarchia. Kansas City. Archivované od pôvodné dňa 30. júna 2017. Získané 14. apríla 2017.
 2. ^ Spiteri, Stephen C. (2016). „Barokové cesty“. Maltská univerzita. p. 16.
 3. ^ „Správy o voľbách nového generálneho predstaveného“. Sjweb.info. Získané 4. decembra 2011.
 4. ^ „africa.reuters.com, Španiel sa stal novým jezuitským čiernym pápežom'". Reuters. 9. februára 2009. Archivované od pôvodné 3. januára 2009. Získané 4. decembra 2011.
 5. ^ „Curia Generalizia Spoločnosti Ježišovej“. Sjweb.info. Získané 4. decembra 2011.
 6. ^ (v španielčine) Pozri para + Dios% 22 Fórmula del Instituto na Knihy Google.
 7. ^ O'Malley 2006, s. xxxv.
 8. ^ „Chudoba a cudnosť pre každú príležitosť“. Washington DC.: Národný verejnoprávny rozhlas. 5. marca 2010. Získané 15. mája 2013.
 9. ^ „Jezuiti:‚ Boží mariňáci'". Týždeň. New York. 23. marca 2013. Získané 19. júna 2017.
 10. ^ „O našich jezuitoch“. Atlanta, Georgia: Ignatius House Retreat Center. Archivované od pôvodné dňa 11. apríla 2013. Získané 15. mája 2013.
 11. ^ Michael Servetus Research Archivované 11. októbra 2014 na Wayback Machine Webová stránka, ktorá obsahuje grafické dokumenty na parížskej univerzite: Ignations of Loyola, Francis Xavier, Alfonso Salmerón, Nicholas Bobadilla, Peter Faber a Simao Rodrigues, ako aj Michael de Villanueva („Servetus“)
 12. ^ Campbell 1921, s. 24.
 13. ^ Coyle 1908, s. 142.
 14. ^ "Kapitola 2". www.reformation.org. Získané 30. mája 2017.
 15. ^ Brading 1991, s. 166.
 16. ^ a b Campbell 1921, s. 7.
 17. ^ a b Höpfl 2004, s. 426.
 18. ^ a b Text vzorca ústavy schválený pápežom Pavlom III. V roku 1540[trvalý mŕtvy odkaz], Boston College, Inštitút pre pokročilé jezuitské štúdie.
 19. ^ O'Malley 1993, s. 5.
 20. ^ a b Puca, Pasquale (30. januára 2008). „Svätý Ignác z Loyoly a vývoj Spoločnosti Ježišovej“. Týždenné vydanie L'Osservatore Romano v angličtine. Katedrálna nadácia. p. 12. Archivované od pôvodné dňa 11. mája 2011. Získané 23. februára 2010.
 21. ^ Campbell 1921, s. 72.
 22. ^ Jezuiti (1583). "SEXTA PARS - CAP. 1". Constitutiones Societatis Iesu: cum earum declarationibus (v latinčine).
 23. ^ Ignác z Loyoly (1970). Ústavy Ježišovej spoločnosti. Preložil Ganss, Inštitút jezuitských zdrojov Georga E. p.249. Nesie a režíruje Božská prozreteľnosť činnosťou nadriadeného, ​​akoby to bolo neživé telo, ktoré sa nechá preniesť na akékoľvek miesto a zaobchádza sa s ním ľubovoľným spôsobom.
 24. ^ Maliar 1903, s. 167.
 25. ^ Peľ 1912.
 26. ^ Campbell 1921, s. 857.
 27. ^ Gonzalez 1985, s. 144.
 28. ^ Mullins, Mark R., vyd. (2003). Príručka kresťanstva v Japonsku. Leiden: Brill. s. 9–10. ISBN 9004131566. OCLC 191931641.
 29. ^ a b Dussel, Enrique (1981). Dejiny cirkvi v Latinskej Amerike. New York: NYU Press. p. 60.
 30. ^ Homilía del Santo Padre Francisco
 31. ^ Jacques, Roland (2002). Portugalskí priekopníci vietnamskej lingvistiky pred rokom 1650 - Pionniers Portugais de la Linguistique Vietnamienne Jusqu'en 1650 (v angličtine a francúzštine). Bangkok, Thajsko: Orchid Press. ISBN 974-8304-77-9.
 32. ^ Jacques, Roland (2004). „Bồ Đào Nha và công trình sáng chế quữc ngữ: Phải chàng cần viết lại lịch sử? Archivované 26. októbra 2017 na Wayback Machine„Preložil Nguyễn Đăng Trúc. V Các nhà truyền giáo Bồ Đào Nha và thời kỳ đầu của Giáo hội Công giáo Việt Nam (Quyển 1)Les misionári portugais et les débuts de l’Eglise catholique au Viêt-nam (Tome 1) (vo vietnamčine a francúzštine). Reichstett, Francúzsko: Định Hướng Tùng Thư. ISBN 2-912554-26-8.
 33. ^ „Americké katolícke štvrťročné hodnotenie“. archive.org. Philadelphia: Hardy a Mahony. p. 244. Získané 31. mája 2017.
 34. ^ Adelaar 2004.
 35. ^ Udías 2003.
 36. ^ Parker 1978, s. 26.
 37. ^ Hobson 2004, s. 194–195; Parker 1978, s. 26.
 38. ^ Pravidlo, Paul (2003), „Kontroverzia Françoisa Noëla, SJ a čínskych obradov“, Dejiny vzťahov medzi nížinami a Čínou v ére Qing, Čínske štúdie v Lovani, Zv. XIV, Leuven: Leuven University Press, s.152, ISBN 9789058673152.
 39. ^ Ricci, Matteo (1603), 《天主 實 義》 [Tiānzhŭ Shíyì, pravý význam Pána neba]. (v čínštine)
 40. ^ a b Charbonnier, Jean-Pierre (2007), Couve de Murville, Maurice Noël Léon (vyd.), Kresťania v Číne: AD 600 až 2000, San Francisco: Ignatius Press, s. 256–62, ISBN 9780898709162.
 41. ^ Von Collani, Claudia (2009), „Životopis europoslanca Charlesa Maigrota“, Encyklopédia Stochastikon, Würzburg: Stochastikon.
 42. ^ Seah, Audrey (2017), „Čínsky misál 1670: boj za indigenizáciu uprostred sporu o čínskych obradoch“, Čínske kresťanstvo: Od misionárskej po domorodú cirkev„Studies in Christian Mission, Leiden: Koninklijke Brill, s. 115, ISBN 9789004345607.
 43. ^ Ott, Michael (1913), "Charles-Thomas Maillard de Tournon", Katolícka encyklopédia, Zv. XV, New York: Encyclopedia Press.
 44. ^ Mungello 1994.
 45. ^ Devine 1925, s. 1.
 46. ^ Devine 1925, s. 3.
 47. ^ Paquin 1932, s. 29.
 48. ^ Devine 1925, s. 5.
 49. ^ Delaney & Nicholls 1989, s. 1.
 50. ^ Delaney & Nicholls 1989, s. 2.
 51. ^ Kennedy 1950, s. 42.
 52. ^ a b Delaney & Nicholls 1989, s. 3.
 53. ^ Tesár 2004, s. 61.
 54. ^ a b Kennedy 1950, s. 43.
 55. ^ „Index kultúrnych oblastí prvých národov“. Kanadské múzeum civilizácie.
 56. ^ Kennedy 1950, s. 46.
 57. ^ Kennedy 1950, s. 49.
 58. ^ Kennedy 1950, s. 53.
 59. ^ Provinčné stanovy Kanady: anno undecimo et duodecimo Victoriae Reginae (Montreal: Stewart Derbishire a George Desbarats, 1848), 1483, 1484
 60. ^ Jezuiti Archivované 8. júna 2019 o Wayback Machine o Kanadská encyklopédia, sprístupnené 1. septembra 2019
 61. ^ a b c d Brading 1991, s. 242.
 62. ^ Konrad 1980.
 63. ^ Cline 1997, s. 250.
 64. ^ Van Handel 1991.
 65. ^ Carlos María de Bustamante, Los tres siglos de México durante el gobierno español, hasta la entrada del ejército trigarante. Obra escrita en Roma por el P. Andrés Cavo, de la Compañía de Jesús; publicada con notas y suplemento. 4 obj. Mexiko 1836–38.
 66. ^ Warren 1973, s. 84.
 67. ^ Diego Luis de Motezuma, Corona mexicana, o historia de los Motezumas, por el Padre Diego Luis de Motezuma de la Compañía de Jesús. Madrid 1914.
 68. ^ Mecham 1966, s. 358–359.
 69. ^ Brading 1991, s. 185.
 70. ^ Sandoval 2008.
 71. ^ Brading 1991, s. 167–169.
 72. ^ Ganson, Barbara (2003), Guarani podľa španielskeho pravidla, Stanford: Stanford University Press, s. 3, 52–53.
 73. ^ a b c Vrecia 1990, s. 11–14.
 74. ^ Ganson, s. 44–51
 75. ^ Durant a Durant 1961, s. 249–250.
 76. ^ „Jezuitské misie v Južnej Amerike: Znižovanie počtu jezuitov v Paraguay, Argentíne, Brazílii“. Koloniálna plavba. Získané 31. mája 2017.
 77. ^ Campbell 1921, s. 87 a nasl.
 78. ^ „Dominus ac Redemptor Noster“. www.reformation.org. Získané 31. mája 2017.
 79. ^ Chancellerie Fédérale Suisse, Votation populaire du 20 mai 1973 (20. mája 1973). „Arrêté fédéral abrogeant les articles de la constitution fédérale sur les jésuites et les couvents (články 51 a 52)“ (francuzsky). Získané 23. októbra 2007.
 80. ^ „Chronológia jezuitských dejín“ (PDF). Jezuiti v Európe.
 81. ^ Pius XI., Dilectissima Nobis, 1933
 82. ^ Novak, Michael (21. októbra 1984). „Prípad proti teológii oslobodenia“. The New York Times Magazine. Získané 31. mája 2017.
 83. ^ „20. decembra 1999, Velebenie pre jeho Eminenciu, kardinál Paolo Dezza | Ján Pavol II.“. w2.vatican.va. Získané 31. mája 2017.
 84. ^ „Náboženstvo: Ján Pavol sa ujíma jezuitov“. Čas. 9. novembra 1981. ISSN 0040-781X. Získané 31. mája 2017.
 85. ^ Müller a kol. 2000.
 86. ^ Krickl, Tony (3. februára 2007). „Študent CGU Josh Harris strávi dva mesiace vo federálnom väzení za protesty“. Claremont Courier. Archivované od pôvodné 5. februára 2007. Získané 19. september 2015.
 87. ^ Lehigh, Škótsko (19. júna 2002). „BC je na čele cirkevnej reformy“. Bostonský glóbus. Získané 16. júna 2017.
 88. ^ „Rev. Thomas J. Reese, S.J., predseda“. Komisia Spojených štátov pre medzinárodnú náboženskú slobodu. 19. mája 2014. Získané 1. júna 2017.
 89. ^ Benedikt XVI (22. apríla 2006). „Príhovor jeho svätosti Benedikta XVI. K otcom a bratom Spoločnosti Ježišovej“. Získané 23. októbra 2007.
 90. ^ Benedikt XVI (15. mája 2006). „List generálnemu predstavenému Spoločnosti Ježišovej k 50. výročiu encykliky Haurietis Aquas“. Získané 23. októbra 2007.
 91. ^ Benedikt XVI (3. novembra 2006). „Prejav jeho svätosti Benedikt XVI. - Návšteva Svätého Otca na Pápežskej Gregoriánskej univerzite“. Získané 23. októbra 2007.
 92. ^ „Otcom generálnej kongregácie Spoločnosti Ježišovej (21. februára 2008) | BENEDIKT XVI“. w2.vatican.va. Získané 31. mája 2017.
 93. ^ a b „Aby ste porozumeli pápežovi Františkovi, hľadajte jezuitov.“. Národný katolícky reportér. 12. marca 2014. Získané 30. mája 2017.
 94. ^ „Pápež František a špinavá vojna“. Newyorčan. 14. marca 2013. Získané 1. júna 2017.
 95. ^ „Vatikán, argentínska cirkev otvorí archívy„ špinavej vojny “. Crux. 25. októbra 2016. Archivované od pôvodné dňa 30. júna 2017. Získané 1. júna 2017.
 96. ^ „Generálna kongregácia 36“. jesuits.org. Archivované od pôvodné dňa 31. októbra 2017. Získané 30. mája 2017.
 97. ^ [email protected], Tablet - w. „Dominikánsky majster vyzýva jezuitov, aby pri voľbe generálneho predstaveného prijali„ drzosť a pokoru ““. www.thetablet.co.uk. Získané 30. mája 2017.
 98. ^ „Prvé zasadnutie v aule a rezignácia otca Nicolása - generálna kongregácia 36“. Generálna kongregácia 36. 3. októbra 2016. Archivované od pôvodné dňa 10. júla 2017. Získané 30. mája 2017.
 99. ^ „Jezuiti volia prvého latinskoamerického generála“. Crux. 14. októbra 2016. Archivované od pôvodné dňa 30. júna 2017. Získané 30. mája 2017.
 100. ^ „Ako štyri nové univerzálne apoštolské priority jezuitov podporujú sociálne podnikanie“. America Magazine. 28. marca 2019. Získané 1. októbra 2019.
 101. ^ „Pápež František schvaľuje štyri priority pre ďalšie desaťročie jezuitov“. America Magazine. 19. februára 2019. Získané 20. februára 2019.
 102. ^ a b „Dom generálneho otca“. SJWeb.info. Archivované od pôvodné dňa 19. mája 2017. Získané 30. mája 2017.
 103. ^ „USA Assistancy“. SJWeb.info. Archivované od pôvodné dňa 16. mája 2008. Získané 30. mája 2017.
 104. ^ „Jezuitské spoločenstvo na JST - Jezuitská teologická škola - Santa Clara University“. www.scu.edu. Získané 1. októbra 2019.
 105. ^ „Generálna kongregácia: účel, delegáti, ...“ jesuits.org. Získané 1. októbra 2019.
 106. ^ a b Curia Generalis, Spoločnosť Ježišova (10. apríla 2013). „Z Kúrie - JEŽIŠOVA SPOLOČNOSŤ V POČETOCH“. Digitálna spravodajská služba SJ. Portál Jezuitov - Domovská stránka Ježišovej spoločnosti. 17 (10). Získané 27. júna 2013. Boli zverejnené nové štatistické údaje Spoločnosti Ježišovej od 1. januára 2013. [...] K 1. januáru 2013 bol celkový počet jezuitov 17 287 [...] - čistá strata od 337 členov od 1. januára 2012.
 107. ^ Lapitan, Giselle (22. mája 2012). „Meniaca sa tvár jezuitov“. Province Express. Archivované od pôvodné dňa 28. marca 2016. Získané 27. júna 2013.
 108. ^ Becker, Joseph M. (január - marec 1977). „Štatistika a predbežná analýza“ (PDF). Štúdie o duchovnosti jezuitov. IX (1/2). p. 104, tabuľka A-7.
 109. ^ Gray, Mark M. (9. januára 2015). „Devätnásť šesťdesiatštyri: Podľa čísel: jezuitská demografia“. nineteensixty-four.blogspot.com. CARA. Získané 14. apríla 2017.
 110. ^ Raper, Mark (23. mája 2012). „Zmena, aby čo najlepšie slúžila univerzálnemu poslaniu“. Jezuitská ázijsko-tichomorská konferencia. Archivované od pôvodné dňa 26. februára 2014. Získané 27. júna 2013.
 111. ^ Reilly, Patrick (28. júla 2016). „Americkí jezuiti sú vo voľnom páde a kríza sa zhoršuje“. Národný katolícky register. Získané 16. júna 2017.
 112. ^ „Dvadsaťosem jezuitských nováčikov vyznáva prvé sľuby“. jesuits.org. Získané 29. september 2019.
 113. ^ O'Connell, Gerard (16. septembra 2019). „Otec Sosa: Útoky proti pápežovi Františkovi majú za cieľ ovplyvniť ďalšie konkláve“. America Magazine. Získané 25. september 2019.
 114. ^ „Jezuitské univerzity pomaly strácajú jezuitských prezidentov“. 7. septembra 2018.
 115. ^ Jones, jeseň (30. decembra 2014). „Nová značka jezuitských univerzít“. Atlantik. Získané 22. marca 2018.
 116. ^ „Vyhlásenie o poslaní College of St. Aloysius College“. StAloysius.NSW.edu.au. Získané 21. marca 2018.
 117. ^ Martin, James (10. novembra 2009). Časopis Time pre mužov pre ostatných"". America Magazine. Získané 30. mája 2017.
 118. ^ Edwards, Nina (15. decembra 2011). Na tlačidle. I.B.Tauris. p. 178. ISBN 9781848855847.
 119. ^ „Spoločnosť Ježišova v Spojených štátoch: často kladené otázky“. Jesuit.org. 19. januára 2008. Archivované od pôvodné dňa 25. marca 2013. Získané 18. marca 2013.
 120. ^ Clooney, František X. (20. novembra 2010). „Mali by mať kňazi vždy duchovných?“. America Magazine. Získané 1. októbra 2019.
 121. ^ Gerard 1911.
 122. ^ Voltaire (1769), „XXXI“, Histoire du Parlement de Paris, Châtel fut écartelé, le jésuite Guignard fut pendu; et ce qui est bien étrange, Jouvency, dans son Histoire des Jésuites, le regarde comme un martyr et le compare à Jésus-Christ. Le régent de Châtel, nommé Guéret, et un autre jésuite, nommé Hay, ne furent condamnés qu’à un bannissement perpétuel.
 123. ^ Voltaire (1769), „XXXI“, Histoire du Parlement de Paris, archivované od originálu 5. februára 2012,
 124. ^ Fraser 2005, s. 448.
 125. ^ Nelson 1981, s. 190.
 126. ^ pozri Malachi Martin (1987) Jezuiti: Spoločnosť Ježišova a zrada rímskokatolíckej cirkvi, Simon & Schuster, Linden Press, New York, 1987, ISBN 0-671-54505-1
 127. ^ Rosa, De La; Coello, Alexandre (1932). „El Estatuto de Limpieza de Sangre de la Compañía de Jesús (1593) y su influencia en el Perú Colonial“. Archivum Historicum Societatis Iesu. Institutum Societatis Iesu: 45–93. ISSN 0037-8887. Archivované od pôvodné dňa 26. októbra 2014. Získané 7. decembra 2012.
 128. ^ Reites 1981, s. 17.
 129. ^ Padberg 1994, s. 204.
 130. ^ Maryks 2010, s. xxviii.
 131. ^ Kavanaugh, John F. (15. decembra 2008). „Absolútnici potratov“. Amerika. Archivované od pôvodné 3. júla 2011. Získané 2. augusta 2011.
 132. ^ O'Brien, Dennis (30. mája 2005). „Nie interrupcii: držanie tela, nie politika“. Amerika. Archivované od pôvodné dňa 12. júna 2011. Získané 2. augusta 2011.
 133. ^ Rigali, Norbert J. (23. septembra 2000). „Slová a antikoncepcia“. Amerika. Archivované od pôvodné dňa 12. júna 2011. Získané 2. augusta 2011.
 134. ^ McCormick, Richard A. (17. júla 1993). "'Humanae Vitae o 25 rokov neskôr “. Amerika. Archivované od pôvodné dňa 15. júla 2011. Získané 2. augusta 2011.
 135. ^ Dulles, Avery (28. september 1968). „Karl Rahner na filme„ Humanae Vitae “'". Amerika. Archivované od pôvodné dňa 11. mája 2011. Získané 2. augusta 2011.
 136. ^ Reese, Thomas J. (31. marca 2009). „Pápež, kondómy a AIDS“. Na viere. The Washington Post. Archivované od pôvodné 3. apríla 2009. Získané 2. augusta 2011.
 137. ^ Zagano, Phyllis (17. februára 2003). „Katolícke ženské diakonky“. Amerika. Archivované od pôvodné dňa 28. júla 2011. Získané 2. augusta 2011.
 138. ^ Martin, James (21. novembra 2008). „Jezuitský generál: teológia oslobodenia“ odvážny"". Amerika. Archivované od pôvodné dňa 11. augusta 2011. Získané 2. augusta 2011.
 139. ^ Martin, James (29. augusta 2010). „Glenn Beck a teológia oslobodenia“. Amerika. Archivované od pôvodné dňa 20. septembra 2011. Získané 2. augusta 2011.
 140. ^ Thavis, John (8. septembra 2006). "'Zmena štýlu Sala Stampa: Od toreadora k nenápadnému matematikovi “. Katolícka spravodajská služba. Archivované od pôvodné 5. októbra 2009. Získané 12. júna 2009.
 141. ^ „Pápež František menoval Luisa Ladariu za nového prefekta Kongregácie pre náuku viery“. www.romereports.com. Získané 11. apríla 2020.
 142. ^ Pollard 2006, s. 357.
 143. ^ Pollard 2006, s. 356.
 144. ^ Pollard 2006, s. 356–357.
 145. ^ Lapomarda 2005, s. 140–141.
 146. ^ Lapomarda 2005, pribl. A.
 147. ^ Lapomarda 2005, s. 33, pribl. A.
 148. ^ Lapomarda 2005, s. 266–267.
 149. ^ Anton Gill; Čestná porážka; Dejiny nemeckého odporu proti Hitlerovi; Heinemann; Londýn; 1994; p. 264.
 150. ^ Lapomarda 2005, s. 33.
 151. ^ Peter Hoffmann; Dejiny nemeckého odboja 1933–1945; 3. vydanie (prvé anglické vydanie); McDonald & Jane's; Londýn; 1977; p. 33.
 152. ^ Shirer 1960, s. 1025–1026.
 153. ^ Peter Hoffmann; Dejiny nemeckého odboja 1933–1945; 3. vydanie (prvé anglické vydanie); McDonald & Jane's; Londýn; 1977; p. 160
 154. ^ Shirer 1960, s. 648–649.
 155. ^ „Pápež chváli bavorského nepriateľa nacizmu“. Spravodajská agentúra Zenit. Získané 6. novembra 2013.
 156. ^ „Knižnica: Pohanský holokaust“. Katolícka kultúra. Získané 6. novembra 2013.
 157. ^ Martin Gilbert; Spravodliví - neopísaní hrdinovia holokaustu; Doubleday; 2002; ISBN 0-385-60100-X; p. 299
 158. ^ Martin Gilbert; Spravodliví: neopísaní hrdinovia holokaustu; Holt Brožovaná kniha; New York; 2004; Predslov
 159. ^ Braun Roger (1910–1981); Jad Vashem
 160. ^ Chaillet Pierre (1900 - 1972); Jad Vashem
 161. ^ De Coster, otec Jean-Baptiste; Jad Vashem
 162. ^ Fleury Jean (1905 - 1982); Jad Vashem
 163. ^ Vincent A. Lapomarda, Jezuiti a tretia ríša (Edward Mellen Press, 1989).
 164. ^ „Hiattova zbierka holokaustu“. Holycross.edu. Archivované od pôvodné dňa 28. mája 2010. Získané 4. decembra 2011.
 165. ^ Hough 2007, s. 68.
 166. ^ Ashworth 1986, s. 154.
 167. ^ Wright 2004, s. 200.
 168. ^ Ebrey 2010, s. 212.
 169. ^ Woods 2005, s. 101.
 170. ^ Ivereigh 2014, s. 1–2.
 171. ^ „WA Lt. Gov na seminárnej škole v Kalifornii od septembra“. AP SPRÁVY. 13. októbra 2020. Získané 29. októbra 2020.
 172. ^ „5. novembra: Sviatok všetkých jezuitských svätých a blahoslavených“. tertianship.eu. Získané 30. mája 2017.
 173. ^ „4. výnos“. onlineministries.creighton.edu. Získané 30. mája 2017.
 174. ^ „LA CIVILTÀ CATTOLICA“. La Civiltà Cattolica. Získané 1. októbra 2019.
 175. ^ "Cesta". www.theway.org.uk. Získané 1. októbra 2019.
 176. ^ „About America Media“. America Magazine. Získané 1. októbra 2019.
 177. ^ "O nás". www.ignatius.com. Získané 1. októbra 2019.
 178. ^ „Revista Manresa“. manresarev.com. Získané 1. októbra 2019.
 179. ^ http://www.signum.se

Zdroje

Adelaar, Willem F. H. (2004). "Recenzia Kaskaskia - preklad z Illinois do francúzštiny editoval Carl Masthay “. Medzinárodný vestník lexikografie. 17 (3): 325–327. doi:10.1093 / ijl / 17.3.325. ISSN 1477-4577.
Ashworth, William B. (1986). „Katolicizmus a raná moderná veda“. V Lindberg, David C.; Čísla, Ronald L. (vyd.). Boh a príroda: Historické eseje o stretnutí medzi kresťanstvom a vedou. Berkeley v Kalifornii: University of California Press. ISBN 978-0-520-05538-4.
Bailey, Gauvin Alexander (1999). Umenie o jezuitských misiách v Ázii a Latinskej Amerike, 1542-1773. Toronto: University of Toronto Press. ISBN 0-8020-4688-6.
Bailey, Gauvin Alexander (2003). Medzi renesanciou a barokom: jezuitské umenie v Ríme, 1565-1610. Toronto: University of Toronto Press. ISBN 0-8020-3721-6.
Brading, D. A. (1991). Prvá Amerika: španielski panovníci, kreolskí vlastenci a liberálny štát, 1492–1867. Cambridge, Anglicko: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-39130-6.
Campbell, Thomas J. (1921). Jezuiti, 1534–1921: Dejiny Spoločnosti Ježišovej od jej založenia po súčasnosť. New York: The Encyclopedia Press. Získané 19. júna 2017.
Carpenter, Roger M. (2004). Obnovení, zničení a prerobení: Tri myšlienkové svety Irokézov a Hurónov, 1609–1650. East Lansing, Michigan: Michigan State University Press. ISBN 978-0-87013-728-0.
Cline, Sarah L. (1997). „Cirkev a štát: Habsburské Nové Španielsko“. In Werner, Michael S. (vyd.). Encyklopédia Mexika: História, spoločnosť a kultúra. 1. Chicago: Fitzroy Dearborn Publishers. ISBN 978-1-884964-31-2.
Coyle, Henry (1908). Naša cirkev, jej deti a inštitúcie. 2. Boston: Angel Guardian Press.
Curran, Robert Emmett (1993). Bicentennial History of Georgetown University. Washington: Georgetown University Press. ISBN 978-0-87840-485-8.
Delaney, Paul J .; Nicholls, Andrew D. (1989). After The Fire: Sainte-Marie Among the Hurons since 1649. Elmvale, Ontário: Spoločnosť East Georgian Bay Company.
Devine, E. J. (1925). Jezuitskí mučeníci v Kanade. Toronto: Kanadský posol.
Durant, Will; Durant, Ariel (1961). Začína vek rozumu: História európskej civilizácie v období Shakespeara, Bacona, Montaigna, Rembrandta, Galileia a Descarta, 1558–1648. Príbeh civilizácie. 7. New York: Simon & Schuster. ISBN 978-0-671-01320-2.
Ebrey, Patricia Buckley (2010). Cambridge Illustrated History of China. Cambridge, Anglicko: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-12433-1.
Fraser, Antonia (2005) [1996]. Spiknutie strelného prachu: Teror a viera v roku 1605. Londýn: Phoenix. ISBN 978-0-7538-1401-7.
Gerard, John (1911). „Monita Secreta". In Herbermann, Charles (ed.). Katolícka encyklopédia. 10. New York: Robert Appleton Company.
Gonzalez, Justo L. (1985). Príbeh kresťanstva: Počiatočná cirkev až po súčasnosť.
Hobson, John M. (2004). Východné východiská západnej civilizácie. Cambridge, Anglicko: Cambridge University Press.
Höpfl, Harro (2004). Jezuitská politická myšlienka: Spoločnosť Ježišova a štát, c. 1540–1630. Cambridge, Anglicko: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-83779-8.
Hough, Susan Elizabeth (2007). Richterova stupnica: Miera zemetrasenia, Miera človeka. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. ISBN 978-0-691-12807-8.
Ivereigh, Austen (2014). Veľký reformátor: František a výroba radikálneho pápeža. New York: Henry Holt and Company. ISBN 978-1-62779-157-1.
Kennedy, J. H. (1950). Jezuita a Savage v Novom Francúzsku. New Haven, Connecticut: Yale University Press.
Konrad, Herman W. (1980). Jezuitská hacienda v koloniálnom Mexiku: Santa Lucía, 1576–1767. Stanford, Kalifornia: Stanford University Press. ISBN 978-0-8047-1050-3.
Lapomarda, Vincent A. (2005). Jezuiti a tretia ríša (2. vyd.). Lewiston, New York: Edwin Mellen Press. ISBN 978-0-7734-6265-6.
Mahoney, Kathleen A. (2003). Katolícke vyššie vzdelávanie v protestantskej Amerike: Jezuiti a Harvard vo veku univerzity. Baltimore, Maryland: Johns Hopkins University Press. ISBN 978-0-8018-7340-9.
Maryks, Robert Aleksander (2010). Jezuitský rád ako synagóga Židov: Jezuiti židovského pôvodu a zákony o čistote krvi v ranej spoločnosti Ježišovej. Štúdie o stredovekých a reformačných tradíciách. 146. Leiden, Holandsko: Brill. ISBN 978-90-04-17981-3.
Mecham, J. Lloyd (1966). Cirkev a štát v Latinskej Amerike: Dejiny politicko-cirkevných vzťahov (2. vyd.). Chapel Hill, Severná Karolína: University of North Carolina Press.
Müller, Andreas; Tausch, Arno; Zulehner, Paul M .; Wickens, Henry, vyd. (2000). Globálny kapitalizmus, teológia oslobodenia a spoločenské vedy: Analýza protikladov moderny na prelome tisícročí. Hauppauge, New York: Nova Science Publishers. ISBN 978-1-56072-679-1.
Mungello, David E., vyd. (1994). Kontroverzia o čínskych obradoch: jej história a význam. Monografický seriál Monumenta Serica. 33. Nettetal, Nemecko: Steyler Verlag. ISBN 978-3-8050-0348-3.
Nelson, Robert J. (1981). Pascal: Protivník a advokát. Cambridge, Massachusetts.
O'Malley, John W. (1993). Prví jezuiti. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. ISBN 978-06-7430-313-3.
 ——— (2006). „Úvod“. In O'Malley, John W .; Bailey, Gauvin Alexander; Harris, Steven J.; Kennedy, T. Frank (ed.). Jezuiti II: Kultúry, vedy a umenie, 1540–1773. University of Toronto Press. ISBN 978-0-8020-3861-6.
Padberg, John W. (1994). Pre záležitosti väčšieho okamihu: Prvých tridsať generálnych kongregácií jezuitov. Louis, Missouri: Inštitút jezuitských prameňov. ISBN 978-1-880810-06-4.
Maliar, F. V. N. (1903). Dejiny školstva. Medzinárodný vzdelávací seriál. 2. New York: D. Appleton and Company.
Paquin, Julien (1932). Tragédia starého Huronu. Sault Ste. Marie, Ontário: Svätyňa mučeníkov.
Parker, John (1978). Okná do Číny: Jezuiti a ich knihy, 1580–1730. Maury A. Bromsen Prednáška v humanistickej bibliografii. 5. Boston: Správcovia verejnej knižnice mesta Boston. ISBN 978-0-89073-050-8. Získané 18. júna 2017.
Perrin, Pat (1970). Zločin a trest: Koloniálne obdobie po novú hranicu. Discovery Enterprises.
Pollard, John (2006). „Jezuiti,“. In Blamires, Cyprian P. (vyd.). Svetový fašizmus: Historická encyklopédia. 1. Santa Barbara, Kalifornia: ABC-CLIO. s. 356–357. ISBN 978-1-57607-940-9.
Peľ, John Hungerford (1912). "Spoločnosť Ježišova". In Herbermann, Charles (ed.). Katolícka encyklopédia. 14. New York: Robert Appleton Company.
Reites, James W. (1981). „Svätý Ignác z Loyoly a Židia“. Štúdie o duchovnosti jezuitov. St. Louis, Missouri: Americký seminár asistencie o jezuitskej duchovnosti. 13 (4). ISSN 2328-5575. Získané 18. júna 2017.
Sacks, Richard S. (1990). „Historické prostredie“ (PDF). In Hanratty, Dennis M .; Meditz, Sandra (eds.). Paraguay: Štúdia o krajine. Séria príručiek pre oblasť (2. vydanie). Washington: Úrad vlády USA pre tlač. s. 1–49. Získané 18. júna 2017.
Sandoval, Alonso de (2008). Von Germeten, Nicole (vyd.). Pojednanie o otroctve: výber z De Instauranda Aethiopum Salute. Preložil von Germeten, Nicole. Indianapolis, Indiana: Hackett Publishing Company. ISBN 978-0-87220-929-9.
Shirer, William L. (1960). Vzostup a pád Tretej ríše. Londýn: Secker & Warburg.
Udías, Agustín (2003). Searching the Heavens and the Earth: The History of Jesuit Observatories. Knižnica astrofyziky a vedy o vesmíre. Berlín: Springer. ISBN 978-1-4020-1189-4.
Vacalebre, Natale (2016). COME LE ARMADURE E L'ARMI. Per una storia delle antiche biblioteche della Compagnia di Gesù. Con il caso di Perugia. Biblioteca di bibliografia – Documents and Studies in Book and Library History, vol. 205. Florence: Olschki. ISBN 978-8822-26480-0.
Warren, J. Benedict (1973). "An Introductory Survey of Secular Writings in the European Tradition on Colonial Middle America, 1503–1818". In Cline, Howard F. (ed.). Handbook of Middle American Indians. Volume 13: Guide to Ethnohistorical Sources, Part Two. Austin, Texas: University of Texas Press (published 2015). pp. 42–137. ISBN 978-1-4773-0683-3.
Van Handel, Robert Michael (1991). The Jesuit and Franciscan Missions in Baja California (MA thesis). University of California, Santa Barbara.
Woods, Thomas E. (2005). How The Catholic Church Built Western Civilization. Washington: Regnery Publishing (published 2012). ISBN 978-1-59698-328-1.
Wright, Jonathan (2004). God's Soldiers: Adventure, Politics, Intrigue, and Power: A History of the Jesuits. New York: Doubleday Religious Publishing Group (published 2005). ISBN 978-0-385-50080-7.

Ďalšie čítanie

Surveys

 • Bangert, William V. A History of the Society of Jesus (2nd ed. 1958) 552 pp.
 • Barthel, Manfred. Jesuits: History & Legend of the Society of Jesus (1984) 347 pp. online zadarmo
 • Chapple, Christopher. Jesuit Tradition in Education & Missions: A 450-Year Perspective (1993), 290 pp.
 • Mitchell, David. Jesuits: A History (1981) 320 pp.
 • Molina, J. Michelle. To Overcome Oneself: The Jesuit Ethic and Spirit of Global Expansion, 1520–1767 (2013) online
 • O'Malley, John W. The Jesuits: A History from Ignatius to the Present (2014), 138 pp
 • Worcester, Thomas. vyd. The Cambridge Companion to the Jesuits (2008), to 1773
 • Wright, Jonathan. God's Soldiers: Adventure, Politics, Intrigue & Power: A History of the Jesuits (2004) 368 pp online zadarmo

Špecializované štúdium

 • Alden, Dauril. Making of an Enterprise: The Society of Jesus in Portugal, Its Empire & Beyond, 1540–1750 (1996).
 • Brockey, Liam Matthew. Journey to the East: The Jesuit Mission to China, 1579–1724 (2007).
 • Brodrick James (1940). The Origin of the Jesuits. Originally Published Longmans Green. ISBN 9780829409307., Special Edition Published 1997 by Loyola University Press, US. ISBN 0829409300.
 • Brodrick, James. Saint Francis Xavier (1506–1552) (1952).
 • Brodrick, James. Saint Ignatius Loyola: The Pilgrim Years 1491–1538 (1998).
 • Burson, Jeffrey D. and Jonathan Wright, eds. The Jesuit Suppression in Global Context: Causes, Events, and Consequences (Cambridge UP, 2015).
 • Bygott, Ursula M. L. With Pen & Tongue: The Jesuits in Australia, 1865–1939 (1980).
 • Dalmases, Cándido de. Ignatius of Loyola, Founder of the Jesuits: His Life & Work (1985).
 • Caraman, Philip. Ignatius Loyola: A Biography of the Founder of the Jesuits (1990).
 • Edwards, Francis. Jesuits in England from 1580 to the Present Day (1985).
 • Edwards, Francis. Robert Persons: The Biography of an Elizabethan Jesuit, 1546–1610 (1995).
 • Healy, Róisin. Jesuit Specter in Imperial Germany (2003).
 • Höpfl, Harro. Jesuit Political Thought: The Society of Jesus & the State, c. 1540–1640 (2004).
 • Hsia, Ronnie Po-chia. "Jesuit Foreign Missions. A Historiographical Essay." Journal of Jesuit Studies (2014) 1#1, pp. 47–65.
 • Kaiser, Robert Blair. Inside the Jesuits: How Pope Francis is Changing the Church and the World (Rowman & Littlefield, 2014)
 • Klaiber, Jeffrey. The Jesuits in Latin America: 1549–2000:: 450 Years of Inculturation, Defense of Human Rights, and Prophetic Witness. St Louis, MO: Institute of Jesuit Sources 2009.
 • Lapomarda, Vincent A., The Catholic Bishops of Europe and the Nazi Persecutions of Catholics and Jews, The Edwin Mellen Press (2012)
 • McCoog, Thomas M., ed. Mercurian Project: Forming Jesuit Culture: 1573–1580 (2004) (30 advanced essays by scholars).
 • Martin, A. Lynn. Jesuit Mind. The Mentality of an Elite in Early Modern France (1988).
 • O'Malley, John. "The Society of Jesus." in R. Po-chia Hsia, ed., Spoločník reformačného sveta (2004), pp. 223–36.
 • O'Malley, John W. ed. Saints or Devils Incarnate? Studies in Jesuit History (2013).
 • Parkman, Francis (1867). The Jesuits in North America in the Seventeenth Century (PDF). p. 637. Archived from pôvodné (PDF) on 9 May 2012. Získané 25. apríla 2012.
 • Pomplun, Trent. Jesuit on the Roof of the World: Ippolito Desideri's Mission to Tibet. Oxford University Press (2010).
 • Roberts, Ian D. Harvest of Hope: Jesuit Collegiate Education in England, 1794–1914 (1996).
 • Ronan, Charles E. and Bonnie B. C. Oh, eds. East Meets West: The Jesuits in China, 1582–1773 (1988).
 • Ross, Andrew C. Vision Betrayed: The Jesuits in Japan & China, 1542–1742 (1994).
 • Santich, Jan Joseph. Missio Moscovitica: The Role of the Jesuits in the Westernization of Russia, 1582–1689 (1995).
 • Wright, Jonathan. "From Immolation to Restoration: The Jesuits, 1773–1814." Teologické štúdie (2014) 75#4 pp. 729–745.

Spojené štáty

 • Cushner, Nicholas P. Soldiers of God: The Jesuits in Colonial America, 1565–1767 (2002) 402 pp.
 • Garraghan, Gilbert J. The Jesuits Of The Middle United States (3 vol 1938) covers Midwest from 1800 to 1919 vol 1 online; diel 2; vol 3
 • McDonough, Peter. Men astutely trained : a history of the Jesuits in the American century (1994), covers 1900 to 1960s; online zadarmo
 • Schroth, Raymond A. The American Jesuits: A History (2009)

Primárne zdroje

 • Desideri, Ippolito. "Mission to Tibet: The Extraordinary Eighteenth-Century Account of Father Ippolito Desideri." Translated by Michael J. Sweet. Edited by Leonard Zwilling. Boston: Wisdom Publications, 2010.
 • Donnelly, John Patrick, ed. Jesuit Writings of the Early Modern Period: 1540–1640 (2006)

V Nemecku

 • Klaus Schatz. Geschichte der deutschen Jesuiten: Bd. 1: 1814–1872 Münster: Aschendorff Verlag, 2013. XXX, 274 S. ISBN 978-3-402-12964-7. online recenzia
 • Schatz. Geschichte der deutschen Jesuiten: Bd. 2: 1872–1917
 • Schatz. Geschichte der deutschen Jesuiten: Bd. 3: 1917–1945
 • Schatz. Geschichte der deutschen Jesuiten: Bd. 4: 1945–1983
 • Schatz. Geschichte der deutschen Jesuiten: Bd. 5: Quellen, Glossar, Biogramme, Gesamtregister

Vonkajšie odkazy

Catholic Church documents

Jesuit documents

Ostatné odkazy

Pin
Send
Share
Send